mimer  • forskning |Norden
    25-02-2016

    Mimers årliga forskarkonferens

    Arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet och Nordisk kulturpolitisk tidskrift.