monitoring og indikatorer • |Norden
  05-12-2014

  Arbeidsgruppens medlemmer

  Arbeidsgruppen medlemmer

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Norden
  03-03-2013

  Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

  ...«mens det i den ordinære skolepolitikken er en selvfølge å måle, telle og rapportere deltakelse og utvikling, har det innenfor voksenopplæringsfeltet vært varierende omfang av rapportering ...»

 • |
  19-01-2012

  Monitoring och indikatorer

  Sammenlignbar statistikk for de nordiske landene om voksnes deltakelse i opplæring mangler. Som på de fleste områder hvor forvaltningen skal implementere politiske målsettinger er også voksenopplæringsfeltet basert på mål- og resultatstyring. Etterspørselen etter kvantitativ dokumentasjon og statistikk har derfor økt de siste årene. Det er først og fremst ønsket om kunnskap for å kunne ta resultatbaserte beslutninger som har økt behovet for måltall og statistikk på voksenopplæringsfeltet.

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Norden
  01-01-2011

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011.