naringsliv • Kent Wallén arbetar på Viadidakt i Katrineholm och är ordförande i organisationen Nitus. Amare Lawgaw är student och brukar sitta på lärcentret ungefär tre dagar i veckan.
  distansutbildning |Sverige
  05-03-2015

  Teknik och politik förändrar lärcentrens framtid

  Nu har även näringslivet förstått hur viktigt det är att studenter stannar på de små orterna.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Rätt bakgrund krävs för att lyckas på dagens arbetsmarknad

  I ett reportage på arbetsmiljöforskning.se intervjuas Gunnar Gillberg, forskare i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, som menar att arbetsmarknaden blir allt mer polariserad.

 • |Sverige
  01-12-2014

  Unga får ekonomiskt stöd för att jobba utomlands

  Nu kan unga som vill jobba i något annat EU-land få ekonomiskt stöd via ett projekt på Arbetsförmedlingen.

 • forskning |Sverige
  06-10-2014

  Effektivare arbetsmöten

  För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus.

 • kompetensutveckling lika möjligheter |Norden
  20-06-2014

  Ønsker et generelt kompetenceløft

  Vígdis og de andre færøske kvinder er glade for, at de rejste til Reykjavík for at deltage i konferencen. – Vi fik alle meget ud af at deltage. Det var især interessant at høre om, hvordan andre lande har arbejdet med at etablere voksenlæring.

 • forskning kompetensutveckling |Norden
  20-06-2014

  Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen?

  Forskere har påpeget at nye industrier ikke vokser ud af ingenting, de bygger på de kompetenser der findes i hver region. Et eksempel kan være overgangen fra produktion af krigsfly til biler indenfor svensk industri i efterkrigstiden. Det samme skete i andre europæiske land hvor man brugte

 • De utsocknes som hade hunnit komma på morgonen före konferensen fick en guidad tur i Visby.
  folkbildning näringsliv |Norden
  12-05-2014

  Samtal bygger broar mellan öarna

  För att kunna erbjuda så mycket vuxenutbildning som möjligt är det vanligt att små orter samarbetar med grannkommunerna. Det är dock svårt när man befinner sig på en ö. DialogWeb var med på konferensen ”Utmana system och bygga broar” i Visby den 28–29 april.

 • |Norge
  25-03-2014

  Vain mukiinmenevä innovoija

  Norja on ”kohtuullinen” innovoija. Näin kuuluu”Innovaatiounionin tulostaulu”-nimisen EU-raportin tuomio. Norja pääsi tulostaulussa sijalle 17 ja suoriutuu edelleen innovaatiorintamalla EU:n keskiarvoa heikommin.

 • |Norge
  25-03-2014

  Aðeins miðlungsgóð í nýsköpun

  Norðmenn eru nýskapandi í hófi. Þetta kemur fram í skýrslu Evrópusambandsins Innovation Union Scoreboard for 2014. Norðmenn eru fyrir neðan meðallag þjóða í ESB í mælingum um nýsköpun, eru í 17 sæti.

 • |Norge
  25-03-2014

  Bare middels bra på innovasjon

  Norge er en "moderat" innovatør. Det er dommen i EU-rapporten "Innovation Union Scoreboard for 2014". Fremdeles rangerer Norge under EU-snittet på innovasjonsmålingen på 17 plass.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Session 4A: Policy - praxis

  Arbeidslivets opplæringssenter (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, FA) på Island har, fra 2003, arbeidet med utvikling av voksnes læring på grunnlag av en servicekontrakt med Utdannings- og kulturdepartementet. Sentret ble opprettet som et trepartsamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3B: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil fokusere på interkulturell kommunikasjon, læring og entreprenørskap. I denne sesjon vil vi høre om, for/imot, den nordiske velferdsstaten og se nærmere på dilemmaet om hvordan regioner og utkantsområder kan utvikle seg

 • |Sverige
  29-01-2014

  377 nya yrkeshögskoleutbildningar redo att leverera efterfrågad kompetens

  20 552 yrkeshögskolestuderande från 377 nya yrkeshögskoleutbildningar kommer de närmaste åren förse arbetslivet med kompetens. Det är en ökning från förra året med 4 000 platser.

 • |Sverige
  29-01-2014

  377 uutta ammattikorkeakoulutusta valmiina luomaan kysyttyä osaamista

  Yhteensä 20 552 opiskelijaa aloittaa 377 uudessa koulutusohjelmassa ja tuo lähivuosina osaamista työelämän tarpeisiin. Aloituspaikkoja on 4000 enemmän kuin viime vuonna.

 • vägledning |
  19-11-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Maahanmuuttajayrittäjien ohjauksesta hyviä tuloksia

  Vuoden 2013 maahanmuuttajayrittäjyysindeksissä esitellään hyviä esimerkkejä ja tuloksia, joita Tanskan kansallinen maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiskeskus on saavuttanut hankekaudella 2010 - 2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ráðgjöf fyrir frumkvöðla af erlendu bergi brotnu á vegum Eflingar atvinnusköpunar ber ríkan árangur

  Stofnun um eflingu atvinnusköpunar fyrir innflytjendur í Danmörku hefur gefið út yfirlit yfir árangurrík og góð dæmi um fyrirtæki frumkvöðla sem stofnunin hefur átt þátt í að koma á laggirnar á árabilinu 2010-2013.

 • |Danmark
  22-10-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013. Med tal fra Danmarks Statistik og Etnisk Erhvervsfremmes egen dataopsamling, dokumenterer iværksætterindekset hvordan Etnisk Erhvervsfremmes vejledning virker.

 • |Danmark
  26-09-2013

  ”Kan innovation læres?”

  ”Få inspiration til at skabe læring, motivation og anvende redskaber, der fremmer entreprenørskab og innovation”. Seminar på Bornholm d.3. oktober.

 • |Norden
  27-08-2013

  Näringsutskottet vill satsa på Nordjobb

  Fler ungdomar i arbete, nordisk samordning av EU direktiv och ett gemensamt pantsystem var tre av frågorna som fanns på agendan för Nordiska rådets näringsutskott under sommarmötet i slutet av juni.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Markant flere ansatte i industrien søger uddannelse

  Fra 2012 – 2013 har ansatte i industrien fordoblet antallet af ansøgninger om efteruddannelse. Det viser en analyse der bygger på tal fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF).

 • Några kursdeltagare på Nåtö naturstig. Från vänster Daiga Tamms, Natalia Erofeeva, Riitta-Lea Värelä, Lena Moskalets, Svetlana Lankovska och Estera Jurgutytë.
  integration näringsliv |Åland
  27-05-2013

  Integration ger näring åt turismen

  Konkurrensen om turisterna ökar. Vikten av att erbjuda god service åt besökarna ligger bakom ett spännande trepartssamarbete och en nysatsning på integrationsutbildningen ”Guidekurs för inflyttade”. Utbildningen har skapats efter turistbranschens och näringslivets behov av språkkunniga auktoriserade Ålandsguider med nätverk i andra länder.

 • |Finland
  21-05-2013

  Kompetensutvecklingen på arbetsplatserna präglas av mångfald

  Komptensutvecklingen på företagen har blivit allt flexiblare. Detta framgår av en survey som gjorts av Finlands Näringsliv EK. Enligt surveyn utvecklar företagen kompetensen hos sin personal mest genom utbildningar som inte leder till examen, genom introduktion och handledning samt genom olika utbildningsevenemang.

 • |Danmark
  21-05-2013

  Danske elever på erhvervsuddannelser er ældre end andre europæiske elever

  En ny rapport fra tænketanken DEA viser, at Danmark er det land, hvor andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse i forhold til øvrige ungdomsuddannelser er lavest.

 • näringsliv yrkesutbildning |Sverige
  21-05-2013

  Skräddarsydda utbildningar ger framtidshopp

  Utbildare och näringsliv måste samarbeta mer för att fler unga ska få arbete. Om detta var Nordens ministrar rörande eniga när de möttes på ett informellt arbetsmarknadsmöte i Stockholm.

 • |Island
  20-05-2013

  Færniþróun á vinnustöðum einkennist af margbreytileika

  Færniþróun á vinnustað er orðin sveigjanlegri. Þetta er niðurstaða könnunar sem finnsku atvinnurekendasamtökin vinnuveitendasamtökin, Finlands Näringsliv EK. Samkvæmt könnuninni fer færniþróun innan fyrirtækjanna fram með námi sem ekki leiðir til prófs, heldu með kynningum, ráðgjöf og ólíkra menntaviðburða.

 • |Island
  20-05-2013

  Danskir nemar í starfnámi eru eldri en nemar annarsstaðar í Evrópu

  Í nýrri skýrslu frá DEA kemur fram að hlutfall nemenda í starfsnámi á framhaldsskólastigi er lægst í Danmörku.

 • |Finland
  20-05-2013

  Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu

  Osaamisen kehittäminen yrityksissä on muuttunut yhä joustavammaksi. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta. Tutkimuksen mukaan yritykset kehittävät henkilöstönsä osaamista yleisimmin tutkintoon johtamattomalla koulutuksella, perehdytyksellä ja työnopastuksella sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumisella.

 • |Finland
  20-05-2013

  Ammattikouluopiskelijat Tanskassa vanhempia kuin muualla Euroopassa

  Ajatushautomo DEA:n tuoreesta raportista käy ilmi, että ammattikoulutusta suorittavien osuus kaikista nuorisoasteen opiskelijoista on Tanskassa pienempi kuin muissa Euroopan maissa.

 • |Danmark
  15-05-2013

  Danske elever på erhvervsuddannelser er ældre end andre europæiske elever

  En ny rapport fra tænketanken DEA viser, at Danmark er det land, hvor andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse i forhold til øvrige ungdomsuddannelser er lavest.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Kompetensutvecklingen på arbetsplatserna präglas av mångfald

  Komptensutvecklingen på företagen har blivit allt flexiblare. Detta framgår av en survey som gjorts av Finlands Näringsliv EK. Enligt surveyn utvecklar företagen kompetensen hos sin personal mest genom utbildningar som inte leder till examen, genom introduktion och handledning samt genom olika utbildningsevenemang.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Ruotsalainen ammattikorkeakoulutus johtaa oikeisiin töihin

  Taantumasta huolimatta lähes yhdeksän kymmenestä ruotsalaisen ammattikorkeakoulutuksen vuonna 2011 suorittaneesta oli syksyllä 2012 töissä. Heistä valtaosa, noin kuusi kymmenestä, oli saanut täysin tai pääosin koulutustaan vastaavan työn.

 • |Island
  25-03-2013

  Próf frá starfsmenntaháskóla veitir aðgang að réttu starfi

  Þrátt fyrir lægð í efnahagslífinu, höfðu næstum því níu af hverjum tíu sem luku prófi frá starfsmenntaháskólum í Svíþjóð árið 2011, fengið vinnu haustið 2012. Meirihluti, eða um það bil sex af hverjum tíu, höfðu fengið vinnu sem var í samræmi við þá menntun sem þeir höfðu aflað sér.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Norge
  26-02-2013

  Nordens første fagskoleutdanning i HMS

  Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

 • |Norge
  26-02-2013

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

 • |Island
  25-02-2013

  Fyrsta fagskólamenntun á sviði heilsu, umhverfis og öryggis á Norðurlöndunum

  Fræðslusambandið AOF í Noregi hefur fengið nýja fagmenntun viðurkennda.

 • |Island
  25-02-2013

  Grunnleikni fyrir 104 milljónir norskra króna

  Menntaáætlun fyrir grunnleikni í atvinnulífinu (BKA) veitir fjármagni til námskeiða í grunnleikni í lestri, ritun,

 • |Finland
  25-02-2013

  Pohjoismaiden ensimmäinen ensimmäinen terveys-, ympäristö ja turvallisuusalan koulutus

  AOF-sivistysliitto järjestää aivan uudenlaisen koulutuksen. Koulutusohjelmien laatua valvova valtiollinen organisaatio NOKUT on antanut hyväksyntänsä Pohjoismaiden ensimmäisen terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan koulutuksen järjestämiselle.

 • |Finland
  25-02-2013

  Perustaito-opetukseen 104 miljoona kruunua

  Työelämän perustaito-ohjelma BKA rahoittaa työelämässä järjestettäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaidon sekä

 • |Norge
  18-02-2013

  Nordens første fagskoleutdanning i HMS

  Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

 • |Norge
  18-02-2013

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

  Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) finansierer kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data i

 • |Finland
  29-01-2013

  Laskusuhdanne ei vaikuta Ruotsin ammattikorkeakoulutuksiin

  Ruotsin ammattikorkeakoulutusjärjestelmästä vastaava virasto on päättänyt myöntää 8300 uutta aloituspaikkaa ammattikorkeakoulutuksille, jotka alkavat syksyllä 2013 tai keväällä 2013. Eri puolilla maata käynnistyy yhteensä 311 ammattikorkeakoulutuksen piiriin kuuluvaa uutta koulutusohjelmaa.

 • |Island
  29-01-2013

  Kreppan hefur ekki áhrif á starfsmenntaskóla

  Stofnunin um starfsmenntaháskóla hefur ákveðið að veita framlög til 8.300 nýrra nemaplássa í námi við starfsmenntaháskóla sem hefst haustið 2013 eða vorið 2014. Samtals verður boðið upp á 311 nýjar starfnámsleiðir víðsvegar um Svíþjóð.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Yrkeshögskolan påverkas inte av lågkonjunkturen

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att bevilja 8 300 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan med start hösten 2013 eller våren 2014. Sammanlagt kommer 311 nya yrkeshögskoleutbildningar starta runt om i Sverige.

 • internationalisering näringsliv |Sverige
  21-11-2012

  Arbetslösa får gratis resa - tusen muligheter over grensen

  En gratis resa och boende på ett vandrarhem i Oslo i en månad medan du söker jobb. Detta erbjuds unga arbetslösa i den svenska kommunen Söderhamn. Projektet ”Jobbresan”, där kommunen samarbetar med Nordjobb, har hittills lett till att nio av tio deltagare fått arbete.

 • |
  26-09-2012

  Evrópumeistarar í þriðja skipti

  Hópur nemenda frá Sjómannaskólanum í Vestmanna urðu „Winners of the Winners“ þegar þeir unnu keppnina sem ber heitið: European Business Game-finale (EBG), og haldin var í Slóvakíu í lok júní 2012.

 • |Island
  26-09-2012

  Fleiri leiðir til atvinnu fyrir ungt fólk

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2013 eru tillögur um aðkallandi umbótaaðgerðir til þess að styrkja samstarf atvinnulífs og skóla og til þess að mæta erfiðum kringumstæðum í efnahagslífinu.

 • |Finland
  26-09-2012

  Färsaarille jo kolmas Euroopan-mestaruus

  Vestmannan kalastusalan oppilaitoksen oppilasryhmä voitti tämän vuoden European Business Game -kilpailun finaalin, joka pidettiin Slovakiassa kesäkuussa 2012.

 • |Finland
  26-09-2012

  Lisää työllistymisreittejä nuorille

  Ruotsin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2013 sisältää tärkeitä uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan oppilaitosten ja työelämän välisiä siteitä ja reagoimaan talouden laskusuhdanteeseen. Tavoitteena on madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Europamestre for tredje gang

  En gruppe elever fra Fiskeriskolen i Vestmanna blev “Winners of the Winners” da de vandt årets European Business Game-finale (EBG), som blev holdt i Slovakiet sidst i juni 2012

 • |Sverige
  26-09-2012

  Fler vägar till jobb för unga

  I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen angelägna reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och för att möta den svaga konjunkturen. Avsikten är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

 • |Finland
  29-08-2012

  Luonnonvaraoppilaitoksessa kaksi uutta koulutusta

  Tiistaina 14. elokuuta Grönlannin Sisimiutissa sijaitsevassa luonnonvaraoppilaitoksessa käynnistyi kaksi uutta koulutusohjelmaa: kaivosalan ammattitutkinto ja koneurakoitsijan ammattitutkinto. Molempien kesto on neljä vuotta.

 • |Island
  29-08-2012

  Tvær nýjar námsbrautir í Námuvinnsluskólanum

  Þriðjudaginn 14. ágúst hófst nám á tveimur nýjum starfsnámsbrautum í Námuvinnsluskólanum - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, á Grænlandi. Námsbrautirnar tvær eru fyrir faglærða námusveina og faglærða vélverktaka og taka báðar fjögur ár.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Råstofskolen har fået to nye uddannelser

  Tirsdag den 14. august startede to nye erhvervsuddannelser i Råstofskolen - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, Grønland. Det er ”faglært minesvend” og ”faglært maskinentreprenør”, som begge varer 4 år.

 • |Island
  24-04-2012

  Mariu Österåker gefst tími til að opna hugann fyrir óþekktum tækifærum,

  hún sagði upp starfi sínu sem fyrirtækjaráðgjafi og vék þar með af framabrautinni til þess að geta helgað sig því sem

 • |Island
  24-04-2012

  Brýn þörf fyrir færniþróun vinnuaflsins

  Nær 80% af 1.700 atvinnulausum Færeyingum eru ófaglærðir. Í nýrri vinnumarkaðsönnun, með áherslu á þarfir einkafyrirtækja fyrir færni, kemur fram að ófaglærðir munu ekki verða ráðnir til starfa, heldur faglærðir með sérhæfða færni.

 • |Island
  24-04-2012

  Meiri menntun fyrir þá sem minnsta hafa fyrir

  Vinnumarkaðsmenntun (AMU) í Danmörku á að tryggja að rétt færni verði til staðar fyrir vinnumarkað framtíðarinnar í Danmörku. Danska námsmatsstofnunin, EVA hefur birt niðurstöður könnunar á því hvort AMU nám leiði til frekari menntunar. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar leiðir AMU nám til frekara AMU náms en ekki annars konar náms.

 • |Finland
  24-04-2012

  Nyt on aika ajatella yllättäviä mahdollisuuksia

  Maria Österåker irtisanoutui yrityskehittäjän työstään ja hylkäsi nousujohteisen urakehityksen

 • |Finland
  19-04-2012

  Työvoiman osaamista kehitettävä

  Färsaarten 1700:stä työttömästä noin 80 % ei ole suorittanut ammattitutkintoa. Yksityisten yritysten osaamistarpeita tarkasteleva tuore tutkimus osoittaa, että lähivuosina ei palkata ammattikouluttamattomia työnhakijoita vaan koulutettuja ihmisiä, joilla on erityisosaamista.

 • |Finland
  19-04-2012

  Lisää koulutusta vähiten koulutetuille

  AMU-työmarkkinakoulutusten avulla pyritään tuottamaan tulevaisuuden työmarkkinoille työvoimaa, jolla on oikeanlaista osaamista. Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA tutki, onko työmarkkinakoulutus osallistujille ponnahduslauta jatko-opintoihin. EVA:n tuoreen raportin mukaan AMU-koulutuksen käyminen johtaa usein toiseen AMU-koulutukseen mutta ei toimi siltana muihin koulutusmuotoihin.

 • |Sverige
  18-04-2012

  Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

  för Maria Österåker som sade upp sig från sitt arbete som företagsutvecklare och gav därmed upp tanken

 • folkbildning näringsliv |Sverige
  18-04-2012

  Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

  ”Snopet konstaterar jag att det är först när jag slutade vara allt det jag trodde förväntades av mig som jag blev allt det jag ville bli. Ju mindre jag anstränger mig, desto bättre fungerar det.”

 • |Danmark
  18-04-2012

  Stort behov for kompetenceudvikling af arbejdskraften

  Blandt de omkring 1700 fuldtidsarbejdsløse på Færøerne er ca. 80 % ufaglærde. En ny arbejdsmarkedsundersøgelse, som lægger vægt på private virksomheders kompetencebehov, viser, at det er ikke ufaglærde der bliver ansat i kommende tider, men faglærde med specifikke kompetencer.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Mere uddannelse til dem der har mindst

  Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) skal medvirke til at sikre arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked. Danmarks Evalueringsinstitut har, i en netop offentliggjort undersøgelse, set på, om AMU fungerer som springbræt til mere uddannelse. Undersøgelsen viser, at AMU leder til mere AMU, men ikke til mere af anden form for uddannelse.

 • |in English
  17-04-2012

  Recognition of Prior Learning – Cooperation between Higher Education and Companies

  24th and 25th of May 2012, Turku, Finland

 • |in English
  17-04-2012

  Recognition of Prior Learning – Cooperation between Higher Education and Companies

  24th and 25th of May 2012, Turku, Finland

 • |in English
  16-04-2012

  Recognition of Prior Learning – Cooperation between Higher Education and Companies

  24th and 25th of May 2012, Turku, Finland

 • |Island
  26-03-2012

  Metnaðarfull dönsk stefna um nýsköpun

  Danska ríkisstjórnin hefur hrint í framkvæmd ferli sem á að leiða til útgáfu á fyrstu, sameinuðu og metnaðarfullu stefnunni um nýsköpun á haustdögum.

 • |Finland
  26-03-2012

  Kunnianhimoinen tanskalainen innovaatiostrategia

  Tanskan hallitus on käynnistänyt prosessin, jonka tarkoituksena on saada aikaan maan ensimmäinen kokonaisvaltainen ja kunnianhimoinen innovaatiostrategia ensi syksynä.

 • |Danmark
  22-03-2012

  Ambitiøs dansk innovationsstrategi

  Den danske regering har værksat en proces der skal føre frem til landets første, samlede og ambitiøse innovationsstrategi i efteråret.

 • |Island
  19-12-2011

  Læra meira á skyldunámskeiðum en valnámskeiðum

  Af tölum frá 2010 má sjá að skyldunámskeið sem greidd eru af vinnuveitanda reynast launþegum vel sem leið til

 • |Finland
  19-12-2011

  Pakollisilla kursseilla opitaan enemmän kuin vapaaehtoisilla

  Työnantajan rahoittama pakollinen koulutus voi olla hyvä oppimiskeino työntekijöille, vuodelta 2010 olevat luvut

 • |Norge
  15-12-2011

  Lærer mer av obligatoriske kurs enn frivillige kurs

  Obligatorisk opplæring finansiert av arbeidsgiver kan være et godt virkemiddel for læring blant arbeidstakere, viser

 • |Norge
  21-11-2011

  Osa-aikatyötä vähennetään osaamistasoa parantamalla

  Norjan opetus- ja tutkimusministeriön alainen elinikäisen oppimisen virasto Vox tukee 11:ta kokeiluhanketta, joiden tavoitteena on vähentää ei-toivottua osa-aikatyötä työntekijöiden osaamistasoa parantamalla.

 • |Finland
  21-11-2011

  iNova suunnittelee tiedepuiston perustamista

  iNOVA-yhdistys perustettiin 31. lokakuuta 2011, ja sen tarkoituksena on perustaa tiedepuisto Torshavniin. Nimi iNOVA viittaa uutta luovaan ajatteluun ja innovatiivisuuteen. Aloitteen hankkeeseen on tehnyt yritys P/F Fiskaaling, jonka toimialana on kalankasvatus ja alan kehitys- ja tutkimustyö.

 • |Island
  21-11-2011

  iNova á frumkvæði að vísindagarði

  Þann 31. október 2011 var félagið iNOVA stofnað með markmiði að reka vísidnagarða í Þórshöfn, í Færeyjum. Nafn félagsins iNOVA stendur fyrir nýja hugsun og nýsköpun. Það er fyrirtækið P/F “Fiskaaling” – fyrirtæki sem rekur fiskeldi auk þess að sinna þróun og rannsóknum á sviði fiskiræktar – sem átti frumkvæðið.

 • |Island
  21-11-2011

  Starfsfólk í hlutastarfi án þess að óska þess fær tækifæri til færniþróunar

  Vox norska stofnunin um færniþróun hefur veitt stuðning til ellefu tilraunaverkefna sem eiga að draga úr því að starfmenn þurfi að vinna hlutastarf með því að efla færni þeirra.

 • |Danmark
  17-11-2011

  iNova tager initiativ til etablering af forskningspark

  Den 31. oktober 2011 blev foreningen iNOVA etableret med det formål at drive en forskningspark i Torshavn. Navnet iNOVA står for nytænkning og innovation. Det er virksomheden P/F “Fiskaaling” – en virksomhed der arbejder med fiskeopdræt samt udvikling og forskning indenfor aquakultur – som er initiativtager.

 • |Norge
  17-11-2011

  Kompetanseheving for å redusere ufrivillig deltid

  Vox gir støtte til elleve forsøksprosjekter som skal redusere ufrivillig deltid ved å heve kompetansen hos de ansatte.

 • |Island
  24-10-2011

  Frumkvöðulsháttur hluti af kennslu í grunnskóla

  Mánudaginn 26. september sl. undirrituðu Helena Dam á Neystabø, menntamálaráðherra og Rani Nolsøe, framkvæmdastjóri Frumkvöðlasetursins, þriggja ára samstarfssamning í því skini að þróa frumkvöðulshátt í grunnskólanum.

 • |Island
  24-10-2011

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins flutt í nýtt húsnæði

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA hefur flutt starfsemi sína í Ofanleiti 2, í Reykjavík.

 • |Island
  24-10-2011

  Sjónum beint að innflytjendum af erlendum uppruna

  Frumkvöðlar af erlendu bergi brotnir hafa nú tækifæri til þess að fá mentor í lið með sér.

 • |Island
  24-10-2011

  Jákvæð efnahagsleg áhrif á rannsóknum í samstarfi atvinnulífsins og opinberra vísindastofnana

  Niðurstöður nýlegrar og umfangsmikilla greiningar á efnahagslegum áhrifum af samstarfi fyrirtækja við rannsóknastofnanir benda til þess að samstarf um rannsóknir og þróun auki framlegð starfsfólksins og leiði þar með til verðmætaaukningar í fyrirtækjunum.

 • |Finland
  24-10-2011

  Maahanmuuttajayrittäjät valokeilassa

  Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien on nyt mahdollista saada mentoriksi tanskalaisyrityksen työntekijä tai johtaja.

 • |Finland
  24-10-2011

  Yrityselämän ja julkisten tiedelaitosten yhteistyöllä myönteisiä vaikutuksia

  Yritysten ja tutkimuslaitosten tiedeyhteistyön yksityis- julkistaloudellisista vaikutuksista on tehty uusi, laajempi analyysi. Sen mukaan tutkimus- ja kehitysyhteistyö nostaa työntekijäkohtaista tuottavuutta ja luo siten yritykselle lisäarvoa.

 • |Finland
  24-10-2011

  Yrittäjyysopetusta peruskouluihin

  Maanantaina 26. syyskuuta Färsaarten opetusministeri Helena Dam á Neystabø ja Yrittäjätalon johtaja Rani Nolsøe allekirjoittivat kolmivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää peruskoulun yrittäjyysopetusta.

 • |Finland
  24-10-2011

  Työelämän koulutuskeskus muutti uusiin tiloihin

  Reykjavikissa sijaitseva työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Ofanleiti 2.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Fokus på etniske iværksættere

  Iværksættere med udenlandsk baggrund har nu fået muligheden for at få en mentor blandt ledere og medarbejdere i danske virksomheder.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Positive økonomiske effekter af forskningssamarbejde mellem erhvervsliv og offentlige videninstitutioner

  En ny større analyse af de private- og samfundsøkonomiske effekter af virksomheders vidensamspil med forskningsinstitutioner peger på, at samspil om forskning og udvikling skaber højere produktivitet pr medarbejder og dermed værditilvækst i virksomheder.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Entreprenørskab en del af undervisningen i folkeskolen

  Mandag den 26. sept. underskrev Helena Dam á Neystabø, undervisningsminister og Rani Nolsøe, direktør i Iværksætterhuset, en treårig samarbejdskontrakt, hvis formål er at opbygge og udvikle entreprenørskab i folkeskolen.

 • |Norge
  19-10-2011

  Arbeidslivets opplæringssenter flyttet i nye lokaler

  Arbeidslivets opplæringssenter, (FA) er flyttet til lokaler i Ofanleiti 2, i Reykjavik.

 • |Finland
  27-09-2011

  Yli 400 norjalaisyritystä saa varoja henkilöstön kouluttamiseen

  415 yritystä saa tänä vuonna 81 miljoonaa kruunua perustaitojen (luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkataidot) opettamiseen työntekijöille. Tämä on toistaiseksi suurin summa, jonka Norjan hallituksen Työelämän perustaidot (BKA) -ohjelmasta on jaettu.

 • |Island
  26-09-2011

  Fleiri en 400 fyrirtæki í Noregi njóta styrkja til fræðslu

  415 fyrirtæki fá á yfirstandandi ári 81 milljónir norskra króna til námskeiðahalds í lestri, ritun, stærðfræði og upplýsingatækni fyrir starfsmenn sína. Aldrei áður hefur jafn miklum fjármunum verið úthlutað úr menntaáætlun norsku ríkisstjórnarinnar: Grunnfærni í atvinnulífinu.