norden • Dagfinn Høybråten
  demokrati integrering livslang læring |Norden
  13-11-2017

  TILLIT – det nordiske gullet

  – Hovedpoenget er ganske enkelt at våre relativt små land står sterkere sammen enn vi gjør alene.

 • Jaana Kettunen has worked with career practitioners throughout Finland and Europe, but to this day she has not had a chance to work as one, she says.
  fleksibel læring |Finland
  10-06-2015

  Experts in career guidance have to realize the influence of social media

  The use of technologies changes daily life, job life and also career guidance, says Jaana Kettunen.

 • Å undervise voksne i lesing og skriving krever en spesiell kompetanse.
  flexibelt lärande |Norden
  06-05-2015

  En MOOC i åtta steg

  Voksne i de nordiske land som lærer å lese og skrive har ikke klaget på lærerne, men lærerne selv vil gjerne øke sin kompetanse

 • distansutbildning |Norden
  04-05-2015

  Webinar 8 May on digital competence and democracy

  Webinar 8 May on digital competences and democracy.

 • hållbar utveckling |Norden
  27-04-2015

  Nordisk konference: Voksnes læering - kompetencer til bæredygtig turisme

  Nordisk Ministerråd har fokus på fastholdelse og udvikling af nordiske yderområder.

 • flexibelt lärande |Norden
  27-04-2015

  Vi måste (digi)tala om framtiden

  Johanni Larjanko bloggar för re:flex om kommande nordiskt seminarium om digital delaktighet. Hur är det för dem som står utanför? De är inte lika utsatta som flyktingar som kommer till Norden, som får stå ut med spott och spe, hotelser och ett hårdnande samhällsklimat. De är inte utanför som arbetslösa med tillvaron nära existensminimum. Men de är utanför på ett liknande sätt. Utan nycklar till samhällets rum. Utan nätverk. Och de vet om det. Marknadsföringen av det digitala är omfattande. Lyckan tycks finnas online. Bara man har rätt apparater och rätt abonnemang. [ läs mer... ]

 • |Norden
  23-07-2013

  Norden

  är en kunskapsregion med stor potential för utveckling av mänskliga resurser. Samarbetet i Norden är baserat på gemensamma värderingar, gemensam kultur och historia, och inte minst på en gemensam syn på demokrati och utbildning.

 • realkompetanse voksnes læring |
  01-08-2012

  Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

  NVR har udarbejdet publikationen for Ministeriet for Børn og Undervisning. Her formidles gode historier om hvordan RKV anvendes på arbejdspladser og af enkeltpersoner, og den fortæller historier om hvordan uddannelsesinstitutioner tilrettelægger arbejdet med RKV ordningen på en kvalitativ god måde.
  Læs mere og download udgivelsen her

 • folkbildning vuxnas lärande |Sverige
  01-08-2011

  A world worth living in - en slutrapport

  Publicerad 2011: Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

 • invandrare vuxnas lärande |Europa
  01-08-2011

  Nordic network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

  Published 2011: The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America.

 • |
  01-08-2008

  Norden

  BALTIC NETWORK FOR ADULT LEARNING (BNAL)

  The BNAL is a network of organisations involved in adult learning in the Baltic Sea region. Examples of organisations are “Folk High Schools” and “Adult Educational Associations”.
  www.bnal.org

  NEA NORDISK-EUROPÆISK AKADEMI

  Internationalt center for folkeoplysning, uddannelse og forskning
  Maltvej 1, DK-6600 Vejen
  Tel: +45 7696 1800
  Fax: +45 7536 5441
  askov(ät)grundtvig.dk
  www.nea-net.dk

  NORDLEARN – NORDIC CENTRE FOR RESEARCH ON LEARNING AND MEDIA

  Inlärningsforskningscentralen vid universitet i Åbo har fått status och finansiering för åren 2009-2011 av Nordic Network of National Centres of Excellence.
  Nordiska forskningsfinansiären Nordforsk har nominerat Inlärningsforskningscentralen till en del av ett toppforskningsnätverk med enheter från universiteten i Göteborg, Oslo och Tallinn. Projektet som startar i början av nästa år heter NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media. Målsättningen är att förstärka sådan forskning och vetenskaplig fortbildning i de medverkande enheterna som fokuserar på de utmaningar och möjligheter av inlärning som utgörs av
  teknologi och media.
  Nordforsk har beviljat över en miljon norska kronor för projektet.
  www.otuk.utu.fi/en

  UTBILDNING NORD

  Det bästa alternativet på Nordkalotten, Utbildning Nord i Övertorneå bedriver verklighetsförankrad, yrkesinriktad utbildning och fortbildning.
  www.utbnord.se

 • |
  01-08-2008

  Norden

  BALTIC NETWORK FOR ADULT LEARNING (BNAL)

  The BNAL is a network of organisations involved in adult learning in the Baltic Sea region. Examples of organisations are “Folk High Schools” and “Adult Educational Associations”.
  www.bnal.org

  NEA NORDISK-EUROPÆISK AKADEMI

  Internationalt center for folkeoplysning, uddannelse og forskning
  Maltvej 1, DK-6600 Vejen
  Tel: +45 7696 1800
  Fax: +45 7536 5441
  askov(ät)grundtvig.dk
  www.nea-net.dk

  NORDLEARN – NORDIC CENTRE FOR RESEARCH ON LEARNING AND MEDIA

  Inlärningsforskningscentralen vid universitet i Åbo har fått status och finansiering för åren 2009-2011 av Nordic Network of National Centres of Excellence.
  Nordiska forskningsfinansiären Nordforsk har nominerat Inlärningsforskningscentralen till en del av ett toppforskningsnätverk med enheter från universiteten i Göteborg, Oslo och Tallinn. Projektet som startar i början av nästa år heter NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media. Målsättningen är att förstärka sådan forskning och vetenskaplig fortbildning i de medverkande enheterna som fokuserar på de utmaningar och möjligheter av inlärning som utgörs av
  teknologi och media.
  Nordforsk har beviljat över en miljon norska kronor för projektet.
  www.otuk.utu.fi/en

  UTBILDNING NORD

  Det bästa alternativet på Nordkalotten, Utbildning Nord i Övertorneå bedriver verklighetsförankrad, yrkesinriktad utbildning och fortbildning.
  www.utbnord.se

 • |
  01-08-2008

  Program, portaler, databaser

  NORDEN

 • |
  01-08-2008

  Att utbilda världsmedborgare

  – nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011
  Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet.
  Projektet pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011.

 • |Norden
  01-08-2008

  Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

  Nordisk Folkehøjskoleråd, 2009

  Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer. Formålet er, at belyse de forskellig praksis i de nordiske lande og hvad de kan lære af hinanden. Derudover kan rapporten åbne op for en Nordisk debat om dokumentation af realkompetencer. Uddannelseskonsulent i FFD, Kristina Bæk Nielsen har været projektkoordinator.
  Uppgiftslämnare: Nanna Scheuer
  E-post: nhs(ät)ffd.dk

 • |
  01-08-2008

  En lærerig vej til resultater – håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori

  Publicerad 2009
  Håndbogen giver konkret vejledning til, hvordan projektledere og pædagogiske konsulenter kan planlægge og evaluere udviklingsprojekter. Den tager udgangspunkt i indsatsteorien og kan bruges af projektansvarlige som et værktøj til at få overblik over projekter og processer.
  Læs mere og download håndbog:
  PDF

 • |Finland
  01-08-2008

  Finecvet som vägvisare - från testning till praktik!

  Utgångspunkter för införandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Ubs, Finland 2012
  Publikationen FINECVET som vägvisare har sammanställts inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade FINECVET-projektet, där ECVET-systemets tillämpning inom finländska grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har testats.

 • forskning |Sverige
  01-08-2008

  Folkbildningsforskning som fält

  Linköping 2008
  Anna Lundins avhandling: Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

 • |
  01-08-2008

  Folkeoplysning i de nordiske lande

  Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009

  Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i de nordiske lande. Men både hvad angår indhold, organisering og finansiering er der i dag store forskelle. En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har udarbejdet rapporten for regeringens folkeoplysningsudvalg.
  Rapport, presentation

 • |
  01-08-2008

  Folkeoplysning i de nordiske lande

  Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009

  Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i de nordiske lande. Men både hvad angår indhold, organisering og finansiering er der i dag store forskelle. En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har udarbejdet rapporten for regeringens folkeoplysningsudvalg.
  Rapport, presentation

 • |
  01-08-2008

  Foreløbig evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk

  Publicerad 2009
  I Danmark er de 22 voksenvejledningsnetværk just blevet evalueret (midtvejsevaluering) – evalueringsrapporten kan læses her:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

  Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009
  Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande.
  Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU sammen med samarbejdspartnere i de nordiske lande.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2009:505

 • |
  01-08-2008

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012. Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.
  Ni lande fra Europa og Nordamerika danner udgangspunktet for rapportens behandling af de internationale erfaringer, som bl.a. går på netværksdannelse, mentorordninger, uddannelse og eksportfremme for etniske iværksættere. Danske og nordiske vejledere kan lade sig inspirere af udlandets erfaringer og tilpasse dem egen vejledningspraksis.
  Rapport (pdf)

 • fängelseutbildning vuxnas lärande |Norden
  01-08-2008

  Nordic prison education

  (TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

 • |
  01-08-2008

  Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

  Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

 • |
  01-08-2008

  Studiecirkeldeltagare 2008

  Av Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren. Publicerad 2009
  En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet. Studien bygger på resultat från en enkätundersökning till 10 800 personer som deltagit i studiecirklar 2008. Citat från 50 intervjuer som genomförts finns med för att belysa resultaten.

 • |
  01-08-2008

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  Bjarne Wahlgren, 2009
  Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager
  til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i
  en arbejdssituation.

 • |
  01-08-2008

  Det framtida behovet av utbildning på Åland

  ÅSUB Rapport 2006:2
  Rapporten er udgivet af Ålands landskapsregerings Utbildnings- och kulturavdelning Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). Den bygger på en kortlægning og analyse af det nuværende og kommende uddannelsesbehov i Åland hos aldersgrupperne 17-60 år. Rapporten udgør et prognose- og analyseværktøj til uddannelsessektoren og skaber videnskabeligt grundlag for beslutningstagere og forvaltninger.
  Download rapport:
  PDF

 • |Norden
  01-08-2008

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  Avhandling av Anna Lundin, Linköpings Universitet 2008
  Afhandlingen har sin oprindelse i de offentlige evalueringer af Voksenuddannelserne 2001-2004 i Sverige. Den tager udgangspunkt i, hvordan afhandlinger inden for det offentlige uddannelsesområde er med til at legitimere en bestemt tænkning, samt hvordan forskellige aktører inden for voksenuddannelsessfæren forholder sig til hinanden i dette spørgsmål.

  Formålet med afhandlingen er at afsøge, hvordan forskningen inden for voksenuddannelse har etableret sig som separat felt. Den undersøger feltets fremvækst, hvilke værdier der holder sammen på feltet og hvor dets grænser går. Derudover fokuserer den på feltets aktører og hvordan de opnår anerkendelse hos hvilke instanser.

  LINKÖPINGS UNIVERSITET
  Institutionen för beteendevetenskap och lärande
  SE-581 83 Linköping
  Avhandling (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

  Publicerad 2008
  VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning. har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
  Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
  Mere om idekataloget og rapporten:
  www.vejledning.net

 • |
  01-08-2008

  Kartläggning av alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

  Publicerad 2007
  Rapport analyserar utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.
  Läs mer...

 • |
  01-08-2008

  Kunnskapsgrunnlaget

  Publicerad 2005
  Sluttrapporten fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring.
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1061

 • |
  01-08-2008

  Kvalitetssikring

  Publicerad 2005
  Kvalitetssikting skal styrkes:
  Kommunikeet etter ministerkonferansen i Bergen i mai 2005
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Læring, et bidrag til god livskvalitet

  Publicerad 2006
  Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige. Synteserapport fra prosjektet:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Miljöer som stöder lärande. en introduktion till lärmiljötänkande

  Environments that support learning. Introduction to Learning Environments approach. Publ. 2007

  Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.
  2007. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
  Kan beställas från
  www.oph.fi/svenska/bokhandel

 • |
  01-08-2008

  Mønsterbryterne

  Slutrapport publicerad 2005
  Prosjekt i utdannings- og forskningsdepartementet med mandat å utrede forslag til ny kunnskapspolitikk
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik - konferensrapport 2008

  Den 20-21 februari 2008 arrangerades den tredje Vårkonferensen i NCK:s regi. 80 personer kom till konferensen för att under två dagar lyssna till föreläsningar och knyta kontakter. Nu finns en konferensrapport från konferensen.

 • |
  01-08-2008

  Ny kurs för Norden - planering och hållbar utveckling

  Hólmfrídur Bjarnadóttir och Karin Bradley
  (Nordregio Report 2003:2) 145 s.
  SEK 150 excl. VAT ISBN 91-89332-32-6
  Order from library(ät)nordregio.se.
  Rapport som pdf-fil:
  www.nordregio.se/Files/r0302.pdf

 • |
  01-08-2008

  Status livslang læring. rapport fra kunnskapsdepartementet

  Publicerad 2007
  Rapporten redegjør for status innen arbeidet for livslang læring, den peker på de viktigste oppgavene fremover, og presenterer politisk prioriterte innsatsområder.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Studiecirkeldeltagare 2004 – två rapporter om deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet

  Folkbildningsrådet, 2005.
  Rapporten omhandler Folkbildningsrådets fjerde undersøgelse af deltagere i studiecirkler. Den bygger på en undersøgelse af 10.800 deltagere og 87 dybdegående interviews. Rapporten giver en dybere forståelse af deltagernes motiver for at deltage i studiecirkler samt betydningen for individ, foreningsliv og samfund.
  Link til FBR’s rapporthjemmeside:
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Studieforbundene – læring for livet

  En offentlig utredning om studieforbundenes rolle for den enkelte, samfunnet og for arbeidslivet (NOU 2007:11)
  Länk

 • |
  01-08-2008

  Til gavn for uddannelserne

  Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning. Universitets- og byggestyrelsen, 2007.

  Udvalget for uddannelsesforskning blev nedsat i 2006 med henblik på, at analysere hvordan uddannelsesforskningen i Danmark kan styrkes. Det bestod af formand Jens Thorhauge, Direktør for Biblioteksstyrelsen og formand for DPU-udvalget samt en række repræsentanter fra danske universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse.

  Udvalgets opgave var, at vurdere hvordan det sikres, at uddannelsesforskningen inden for det pædagogiske og fagdidaktiske uddannelsesområde retter sig mod samfundets behov og at opstille modeller for at styrke uddannelsesforskningen og samspillet mellem forskning, uddannelse og efteruddannelse med udgangspunkt i universiteternes rolle.

  Formålet med rapporten er, at give en række anbefalinger, der kan bidrage til at fastholde og styrke opmærksomheden omkring uddannelsesforskning og udvikling som centralt for uddannelseskvaliteten i uddannelsessektoren. Rapporten indeholder 26 anbefalinger der er rettet mod universiteter, professionshøjskoler og ministerier.

  Rapportens omfatter en redegørelse for organiseringen af den pædagogiske og fagdidaktiske forskning og uddannelse i Danmark, en række anbefalinger om
  styrkelse og formidling af den danske uddannelsesforskning og en beskrivelse af en række områder, hvor uddannelsesaktiviteterne inden for det pædagogiske og fagdidaktiske felt kan styrkes.
  Rapport (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Udgivelser om det danske uddannelsessystem oversat til engelsk

  Publicerad/Published 2008
  On 31 May 2007, the Danish Government set up a committee whose task was to draw up a democracy canon. The democracy canon contains what the committee believes to be key events, philosophical trends and political texts that have played an important role in the development of Danish democracy.

 • |
  01-08-2008

  Utbildning och arbete – hand i hand

  Utbildning och arbete – hand i hand

 • |
  01-08-2008

  Vuxenutbildning på Åland

  - nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur.
  Vuxenutbildningskommitténs betänkande 3.4.2007.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Yrkesprøving

  Publicerad 2004
  En metode for realkompetansevurdering
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=936

 • |
  01-08-2008

  Årsbok för folkbildning 2006

  Föreningen för folkbildningsforskning, 2006. Redaktion: Anders Ekman, Maj-Britt Imnander, Stellan Boozon og Bo Ardström.
  Siden 1994 har Föreningen för folkbildningsforskning udgivet årsbøger om aktuelle emner inden for voksenuddannelse og forskning i voksnes læring.

  Årsbok om folkbildning 2006 indeholder 12 artikler, der bl.a. omhandler voksenuddannelse i et globalt og international perspektiv, studiecirkler og andre dannelsesfremmende projekter og initiativer i og uden for Norden. Derudover findes der en årsoversigt over, hvad der skete på voksenuddannelsesområdet i løbet af 2006 samt statistik.

  Se en oversigt over årsbøger fra Föreningen för folkbildningsforskning og bestil årsbogen:

  Föreningen för folkbildningsforskning, Box 730, 101 34 Stockholm, eller per fax 018-13 7040 eller per e-post anders.ekman(ät)folkbildning.net
  Innehållsförteckning
  Föreningen för folkbildningsforskning

 • |
  01-08-2008

  Participation in adult learning

  OECD and the Swedish Ministry of Education, Research and Culture organised the international conference ”PROMOTING ADULT LEARNING”, 10 - 11 March 2005 in Malmö. The Comparative report and all the conference materials are available at: www.sweden.gov.se/promotingadultlearning

 • |
  07-04-2005

  Norden

  Norden