nordisk mnisterraad  • |Norden
    17-01-2013

    Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet

    Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den nordiska modellen i en ny tid, är huvudtemat för det svenska ordförandeskapsåret, och syftar på hur samarbetet mellan de nordiska länderna kan utvecklas i en tid med stora förändringar i omvärlden.