nordiska ministerraadet • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • innovation |Norden
  01-08-2011

  Kreativitet og innovation

  - Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
  Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

  Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

 • |Norden
  01-08-2008

  Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

  Publicerad 2011
  I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

 • NMR 2012
  |
  01-08-2008

  Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

  Ladda ner publikation (gratis)Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?


 • |
  01-08-2008

  Global pressure - Nordic solutions?

  The Nordic Globalization Barometer 2008
  An important question remains: how can the Nordic countries also in the future continue be competitive on a global scale?
  The first Nordic Globalization Barometer identifies central issues related to the dynamics of globalization and evaluates the position of the Nordic countries in the global economy in three main categories: Economic performance, competitiveness, and globalization readiness.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:741

 • |
  01-08-2008

  Forbedring af læse-, skrive- og it-færdigheder for kortuddannede voksne

  Publicerad 2007
  En nordisk forundersøgelse belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:549

 • |
  01-08-2008

  Indicators for the information society in the Baltic region

  Action Line 6. Pubished 2005
  The Northern e-Dimension Action Plan - NeDAP - 2005-06 was adopted by the Heads of Government of the Council of the Baltic Sea States during the 5th Baltic Sea States Summit in June 2004, and by the Nordic Council of Ministers in August 2004.
  The action plan is a tangible result of a new cooperation arrangement between the Council of Baltic Sea States, the European Commission and the Nordic Council of Ministers.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:577

 • |Norden
  01-08-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

  Publicerad 2007
  Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
  Læs mere og download rapport: PDF

 • |Norden
  01-08-2005

  Norden som global vinderregion

  Publicerad 2005
  HTML