nordiske broar  • |Norden
    29-04-2014

    Nordiske Broer for livslanglæring i Reykjavik 10. og 11. juni 2014

    Visjonen for Norden er en varig nordisk velferd. For å kunne nå det målet må vi samle ressursene. Vi må bygge broer mellom de forskjellige brikkene i voksnes læring: forskning, veiledning, validering, læring på arbeidsplassen og folkeopplysning. Raske endringer i samfunnet krever at vi må vi tilpasse oss – vi må ta i bruk nye metoder og utnytte ny teknologi til å tenke smartere, handle smartere og bygge nye broer. Bli en kreativ medspiller – bli med på konferansen - vær med å bygge nordiske broer for livslang læring.