nordiske broer for livslang laering • |
  10-06-2014

  En vellykket konferanse

  Konferansen Nordiske broer for livslang læring ble vellykket. Rundt 220 deltakere fra hele Norden samlet seg i Harpan - Islands fine konsert og kongresshus - for å snakke sammen om utfordringer i voksnes læring.

 • |Norden
  20-05-2014

  Utdanning - kultur - natur

  Konferansen Nordiske broer for livslang læring har bl.a. som mål å fokusere på relasjoner som påvirker læring og læringsresultater.

 • |Norden
  25-03-2014

  Muista ilmoittautua Pohjoismaisia siltoja -konferenssiin!

  Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikin Harpa-keskuksessa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen.

 • |Norden
  25-03-2014

  Husk registering for Nordiske Broer!

  Nordiske broer konferansen blir holdt i Harpa i Reykjavik 10 og 11 juni 2014 som Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Session 4A: Policy - praxis

  Arbeidslivets opplæringssenter (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, FA) på Island har, fra 2003, arbeidet med utvikling av voksnes læring på grunnlag av en servicekontrakt med Utdannings- og kulturdepartementet. Sentret ble opprettet som et trepartsamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3B: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil fokusere på interkulturell kommunikasjon, læring og entreprenørskap. I denne sesjon vil vi høre om, for/imot, den nordiske velferdsstaten og se nærmere på dilemmaet om hvordan regioner og utkantsområder kan utvikle seg

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3A: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil gi en fordypet innsikt i Biofilia-metoden med eksempler på hvordan den kan utvikles og brukes i voksnes læring. Metoden innebærer kreativitet som forskningsmetode og styrker samarbeid mellom vitenskap, kultur og utdanning.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

  Ulike former av veiledning og karriere coaching er sentrale funksjoner om voksne skal kunne ta personlig ansvar for planlegging og kontinuerlig utvikling av sine kompetanser. Fokus i denne workshopen vil være på veiledning og validering innen voksnes læring.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2A: Utdanning - arbeidsliv

  Denne workshopen vil sette fokus på utvikling av kompetanse og kunnskap på tvers av utdanning og arbeidsliv. Innledningsvis vil fokus være på introduksjon om læringsprosesser i, og transfer mellom, utdannelse og arbeid.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1B: Praksis - teori

  I denne workshopen vil fokus være på voksnes grunnleggende ferdigheter. PIAAC-undersøkelsen viser at de nordiske landene ligger forholdsvis bra an i alle ferdighetene og landene ligger også langt foran når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdannelse.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1A: Praksis - teori

  Målet for denne workshop er å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen. Fokus vil være på praksis, basert på faglig/teoretisk grunnlag innenfor ulike områder av dagens nordiske velferdssamfunn.

 • |Norden
  19-02-2014

  Nordiske broer for livslang læring

  Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til konferansen "Nordiske broer for livslang læring" i Reykjavik 10. og 11. juni 2014.

 • |
  19-02-2014

  Holdbar omstilling i en uforudsigelig verden

  Jeppe Læssøe, Professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet holder oplæg: De nordiske samfund har i årtier opbygget og fastholdt en høj velfærd blandt andet på grund af deres dynamiske og innovative kapacitet.

 • |Norden
  30-01-2014

  Utflukter og sight seeing - for de som vil oppleve Island!

  Noen hint om turopplegg som kan være av interesse:

 • |Norden
  30-01-2014

  Speed dating og besøk på kaféer

  Målet er å lære nye nordiske kollegaer å kjenne, mingle og fortsette diskusjonen om konferansens tema.

 • |Norden
  30-01-2014

  Studiebesøk 10. juni arrangert av NVL

  Studiebesøk arrangeres i forkant av konferansen - formiddagen 10. juni. Det kjører to busser til de forskjellige stedene for studiebesøkene, den ene avgår fra Hotel Natura kl 09:15 og kjører via Harpa kl 09:30 med passasjerer til de 4 stedene. Den andre avgår fra Grand Hotel kl 09:30 og kjører samme runde. Bussene henter også deltakere og bringer til alle til Harpa kl 11:30 i tid for registreing og lett lunsj.

 • |Norden
  25-01-2014

  Åpning av konferansen: - Illugi Gunnarsson

  Illugi Gunnarsson, minister for utdanning og kultur, Island

 • |
  25-01-2014

  Chair for day 1 - Stefán Stefánsson avdelingsleder

  leder avdelingen for voksen- og yrkesopplæring i Utdannings-, forsknings og kulturdepartementet på Island. Stefán har arbeidet med voksenopplærings- og yrkesutdannelsesspørsmål over lang tid.

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Anders Geertsen

  Anders Geertsen

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Kristín Vala Ragnarsdóttir

  professor i bærekraft vitenskap ved Islands Universitet. Hun var dekan for det naturvitenskaplige fakultet ved universitetet 2008-2012.

 • innovation |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Guðrún Jónsdóttir Bachmann

  is the Manager of Public Science Communication Programmes at the University of Iceland (UI). She has a MSc degree in Science Communication from UWE in Bristol, UK.

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Auður Rán Þorgeirsdóttir

  is a Project Manager at the Icelandic Ministry for Education, Science and Culture. She has a MSc degree in Cultural Management & Policy from Queen Margaret University in Edinburgh

 • |
  25-01-2014

  Chair for day 2 - professor Jón Torfi Jónasson

  og tidligere dekan ved Institutt for pedagogikk ved Islands Universitet.

 • |Norden
  24-01-2014

  Key-note: - Geoff Mulgan

  Geoff Mulgan

 • |Norden
  23-01-2014

  Key-note: - Martin Henning

  Martin Henning

 • |
  22-01-2014

  Oppsummering - avslutning: - Antra Carlsen

  huvudkoordinator for Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande – NVL.
  Antra Carlsen har ledet nettverket fra etableringen i 2005.

 • |
  22-01-2014

  Oppsummering - avslutning: - Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir

  er direktør for Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbeidslivets opplæringssenter) på Island fra etableringen i 2003. Ingibjörg har arbeidet med voksnes læring fra 1985.

 • |Norden
  06-01-2014

  Practical information

  Under the Icelandic Presidency the Nordic Council of Ministers and the Nordic network for Adult Learning invites you to a Conference in Reykjavik June 10th and 11th 2014:

 • |
  01-01-2014

  Program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Preliminary program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Conference on interdisciplinary cooperation and networking

  Reykjavik June 10th – 11th 2014

 • |Norden
  13-12-2013

  Praktisk informasjon

  Under islandsk formannskap inviterer
  Nordisk Ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring
  til en konferanse i Reykjavik 10.-11. juni 2014

 • |Norden
  13-12-2013

  Program - Nordiske broer for livslang læring

  Nordiske broer for livslang læring.
  Konferanse om tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring.
  10. – 11. juni, Reykjavik 2014

 • |Norden
  28-11-2013

  Oversikt

  Workshopene skal se nærmere på analyser, diskutere hvordan voksnes læring kan bidra til at Norden fortsetter sin utvikling som holdbare velferdssamfunn ...

 • |Norden
  25-11-2013

  Nordiske broer for livslang læring

  Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til en nordisk konferanse om Nordiske broer for livslang læring i Reykjavik 10. og 11. juni 2014 Bærekraftig nordisk velferd
  Programmet «Hållbar nordisk välfärd» handler om å finne nye og innovative løsninger. Løsninger som skal bidra til økt kvalitet og likestilling i utdanning, arbeid og helse for Nordens 25 millioner innbyggere. Konferansen skal bidra til at Ministerrådets diskusjon om bærekraftig nordisk velferd løftes frem og spres til nasjonale arenaer og miljøer innenfor voksnes læring.