nordiske prioriteringer  • vuxnas lärande |Norden
    15-09-2014

    Sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

    Det islandske formandskabs prioriteringer bygger på Nordisk Ministerråds prioritet om Grøn Vækst, programmet Holdbar Nordisk Velfærd, strategier og handlingsplaner om kultursamarbejde, uddannelse og forskning samt børn og unge.