norsk formannskap  • - Vi er opptatt av å levere resultater, sier ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet. Han er en nøkkelperson i nordisk samarbeid, og spesielt under det norske formannskapet i 2017.
    utdanningspolitikk |Norge
    16-01-2017

    Kontroversielle tema i skolen, inkludering – og mye, mye mer

    Nordisk samarbeid – norsk formannskap i 2017