nyhetsbrev • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus ilmoitti uudesta kotouttamispaketista

  Kevätbudjettiin sisältyvän uuden kotouttamispaketin avulla hallitus haluaa luoda paremmat edellytykset vasta saapuneiden maahanmuuttajien nopealle työ- tai opiskelupaikan saamiselle.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus haluaa ottaa käyttöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen

  Hallitus on luovuttanut valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kansallisen kvalifikaatioiden (tutkintojen ja osaamisen) viitekehyksen luomista.

 • kompetensutveckling |Sverige
  28-04-2015

  Yksi kolmesta opettajasta on epäpätevä

  Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin tilastojen mukaan joka kolmas opettaja on epäpätevä opettamassaan aineessa

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Opettajien tietotekniikkataidoissa suuria eroja

  Opettajien tietoteknisissä taidoissa on hälyttävän suuria eroja.

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Näyttötutkintojen vaikuttavuutta tutkittu

  Suomalainen näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

 • kompetensutveckling |Island
  28-04-2015

  Islannin työmarkkinat 2015–2017

  Työmarkkinavirastolta raportti tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.

 • |Island
  28-04-2015

  Yleisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

  Yleisen osaamisen tunnustamisen pilottihanke toteutettu.

 • vägledning |Færöerne
  28-04-2015

  Ohjausalan konferenssi 4. toukokuuta Torshavnissa Pohjolan talossa

  Maanantaina 4. toukokuuta Fäärsaarten Torshavnissa, Pohjolan talossa järjestetään uraohjausaiheinen konferenssi.

 • vägledning |Norge
  28-04-2015

  Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää parempaa uraohjausta

  Norjan hallitus on asettanut asiantuntijaryhmän pohtimaan, miten elinikäistä uraohjausta voidaan vahvistaa.

 • |Norge
  28-04-2015

  Keskittämistä laadun vuoksi – yliopisto- ja korkeakoulusektorin rakennemuutos

  Norjan on muututtava, jotta se pystyy kohtaamaan yhteiskunnalliset muutokset ja turvaamaan työpaikat sekä hyvinvoinnin tulevaisuudessa

 • |Norge
  28-04-2015

  Monikulttuurista osaamista tarvitaan

  Monikulttuurisen osaamisen arvioinnin ensimmäinen osaraportti on valmistunut.

 • |Danmark
  28-04-2015

  ”Aikuiskoulutusta uusilla ehdoilla”

  Aikuiskoulutuskeskusten yhdistyksen vuosikokouksen teemana oli ”Aikuiskoulutusta uusilla ehdoilla”.

 • flexibelt lärande |Danmark
  28-04-2015

  ”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla

  Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.

 • |Danmark
  28-04-2015

  Kansansivistystä pakolaisille

  Tanskan kansansivistysjärjestöjen kattojärjestö DFS:n vuosi- ja edustajakokouksessa 17.4. yksi keskeinen teema oli DFS:n uusi hanke ”kansansivistystä pakolaisille kaikkien parhaaksi”.

 • |Danmark
  28-04-2015

  Pedagogista inspiraatiota aikuisten ammattikoulutukseen

  Mitkä tekijät edistävät hyvää aikuisopetusta?

 • |Island
  27-04-2015

  Staða og horfur á íslenskum vinnumarkaði 2015-2017

  Skýrsla Vinnumálastofnunar um stöðu og horfur á Íslenskum vinnumarkaði er komin út.

 • hållbar utveckling |Norden
  27-04-2015

  Nordisk konference: Voksnes læering - kompetencer til bæredygtig turisme

  Nordisk Ministerråd har fokus på fastholdelse og udvikling af nordiske yderområder.

 • |Island
  27-04-2015

  Raunfærnimat í almennri starfshæfni

  Lokið er tilraunaverkefni um framkvæmd raunfærnimats í almennri starfshæfni.

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Status og utsikter på islandsk arbeidsmarked 2015-2017

  Arbeidsmarketsdirektoratet har gitt ut rapport om status og utsikter på arbeidsmarkedet

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Validering av generell kompetanse

  Pilotprosjekt for gjennomføring av validering av generell kompetanse fullført.

 • vägledning |Færöerne
  27-04-2015

  Ráðstefna um náms- og starfsráðgjöf í Norræna húsinu í Þórshöfn

  Mánudaginn 4. maí nk. standa nemar í 4 ára meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf fyrir ráðstefnu um starfsráðgjöf á Færeyjum í Norræna húsinu í Þórshöfn.

 • vägledning |Færöerne
  27-04-2015

  Vejlederkonference 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn

  Mandag den 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn afholder de studerende på den 4-årige deltids Master uddannelse i uddannelses- og karrierevejledning en konference om karrierevejledning på Færøerne.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Brýn þörf fyrir færni til að takast á við fjölmenningu

  Áfangaskýrsla um mat á Færni til að takast á við fjölmenningu er tilbúin.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Stort behov for mangfoldkompetanse

  Den første delrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold er klar.

 • |Norge
  27-04-2015

  Einbeitum okkur að gæðum — Umbætur á skipulagi háskóla

  Norðmenn verða takast á við breytingar í samfélaginu til að tryggja atvinnu og velferð í framtíðinni.

 • |Norge
  27-04-2015

  Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

  Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden.

 • vägledning |Norge
  27-04-2015

  Breytingar á atvinnulífi krefjast betri náms- og starfsráðgjafar

  Norska ríkisstjórnin hefur skipað nefnd sérfræðinga til þess að kanna hvernig styrkja megi ævináms- og starfsráðgjöf.

 • vägledning |Norge
  27-04-2015

  Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning

  Den norske regjeringen satt ned et ekspertutvalg for å se på hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Fullorðinsfræðsla við ný skilyrði

  Tveir meginfyrirlestrar fjölluð um vaxandi ójöfnuð bæði í Noregi og Danmörku og þýðingu menntunar í því samhengi.

 • |Danmark
  27-04-2015

  ”Voksenuddannelse på nye vilkår”

  To keynote indlæg omhandlede den stigende ulighed i både det danske og det nordiske samfund, og den betydning uddannelse kan have i den sammenhæng.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Verkefnið „Cold Hawaii“ er sérstakt tilboð til námshvatningar fyrir þá sem búa við strendur Danmerkur

  "Cold Hawaii" handhafi fræðsluverðlauna VUC 2015.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Projekt ”Cold Hawaii” et særligt motiverende uddannelsestilbud i ”vandkants” Danmark

  Cold Hawaii vinder VUCs uddannelsespris 2015.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Ríkisstjórnin tilkynnir um styrk til þess að koma sér fyrir

  Í nýju frumvarpi til fjárlaga koma fram tillögur um fleiri forsendur sem eiga að flýta fyrir og auðvelda nýaðfluttum að fá vinnu eða hefja nám.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen aviserar ett nytt etableringspaket

  Regeringen vill i sin nya etableringssatsning i vårbudgeten skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Sænska ríkisstjórnin vill innleiða hæfniramma

  Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til laga á þjóðþinginu sem hefur ákveðið að eðlilegt sé að innleiða sænskan hæfniramma.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

  Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där bedömningen görs att en nationell referensram för kvalifikationer bör införas.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  Þriðji hver kennari án réttinda.

  Nýjar tölur frá sænsku menntamálastofnuninni sýna að þriðja hvern kennara skortir réttindi í fögum sem þeir kenna.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  En av tre lärare är obehörig

  Ny statistik från Skolverket visar att var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Mikill munur á færni kennara við beitingu upplýsingatækni

  Það er gríðarlega mikill munur á þekkingu kennara hvað varðar upplýsingatækni.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Stora skillnader i lärarnas digitala kompetenser

  Det finns alarmerande stora skillnader mellan lärarnas kunskaper i informationsteknik.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Áhrif sjálfstæðra prófa

  Finnska kerfið fyrir sjálfstæð próf eflir starfsfærni próftakans og styrkir stöðu á vinnumarkaði einnig á tímum niðursveiflu í hagkerfinu.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Effekten av fristående examina

  Det finländska systemet med fristående yrkesexamina höjer examinandens yrkeskompetens och stärker ställningen på arbetsmarknaden också i ekonomiskt svåra tider.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Alþýðufræðsla fyrir flóttafólk

  Á árlegum fulltrúafundi Danska alþýðufræðsluráðsins þann 17. apríl sl. var mikið fjallað um frumkvæði ráðsins að átakinu Alþýðufræðsla fyrir flóttafólk, öllum fyrir bestu.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Folkeoplysning for flygtninge

  På DFS´- Dansk Folkeoplysnings Samråds års- og repræsentantskabsmøde d.17. april var et centralt tema samrådets nye initiativ ”Folkeoplysning for flygtninge til det fælles bedste”.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Innblástur í kennslufræði starfsmenntunar fullorðinna

  Nýr bæklingur, Starfsmenntun fullorðinna frá sjónarhóli kennslufræði og tengt Dæmasafn innihalda upplýsingar um hvernig unnt er að efla góða fullorðinsfræðslu.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Pædagogisk inspiration til erhvervsrettet voksenuddannelse

  Et nyt inspirationshæfte, ”Pædagogiske perspektiver på erhvervsrettet voksenuddannelse” og en tilhørende ”Eksempelsamling” samler viden om, hvad der fremmer god voksenundervisning.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-03-2015

  Kaikki mukaan digitalisoitumiseen

  Digitalisoituminen lisääntyy jatkuvasti pohjoismaisissa yhteiskunnissa.

 • |
  05-08-2010

  NVL:s nyhetsbrev

  NVL:s nyhetsbrev

 • |
  05-08-2006

  Dialogweb

  NVL:s webbpublikation DialogWeb fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden.
  Webbtidningens artiklar publiceras löpande i adressen www.dialogweb.net och på Facebook.