organisationsutveckling • |Finland
  20-02-2015

  Sociala medier har blivit en del av arbetet

  En femtedel av arbetstagarna i Finland använder sociala medier i sitt arbete.

 • |Finland
  20-02-2015

  Sosiaalisesta mediasta on tullut osa työtä

  Viidesosa suomalaisista palkansaajista käyttää sosiaalista mediaa työssään.

 • forskning |Sverige
  06-10-2014

  Effektivare arbetsmöten

  För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus.

 • kompetensutveckling |Sverige
  19-11-2013

  Uusi raportti urakehitysasioista

  Tärkeitä, mielekkäitä ja hauskoja työtehtäviä. Hyvät työolot ja tulevaisuudennäkymät. Mutta huonot uramahdollisuudet.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Karriär i fokus för ny rapport

  Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Ny direktör för Nordiska rådet

  Britt Bohlin, landshövding i Jämtland, Sverige, blir ny direktör för Nordiska rådet till årsskiftet. Hon blir därmed rådets högsta tjänsteman med sekretariatet i Köpenhamn som arbetsplats. Som direktör i Nordiska rådet ska Britt Bohlin bidra till att sätta de aktuella och framåtriktande frågorna på de nordiska parlamentarikernas dagordning.

 • |Finland
  23-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön yhteenliittymä ruotsinkielisessä Suomessa

  - Tämä vahvistaa kansansivistystyötä. Kyseessä on epädramaattinen mutta erittäin tärkeä kahden organisaation yhdistyminen yhdeksi, joka pystyy paremmin tukemaan yksittäisiä jäseniä, toteaa vastavalittu puheenjohtaja Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ný samtök sænskumælandi alþýðufræðsluaðila í Finnlandi

  - Þetta eflir alþýðufræðsluna. Sameining samtakanna var átakalaus en er ákaflega mikilvæg, og auðveldar okkur að styðja aðildarfélaga okkar, segir nýkosinn formaður Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Ny allians för folkbildning i Svenskfinland

  - Det här gör folkbildningen starkare. Det är en odramatisk men synnerligen viktig samgång mellan två organisationer, som bättre kan stödja de enskilda medlemmarna, säger nyvalda ordförande Ann-Maj Björkell-Holm.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtio tukee erityispätevyyden hankkineiden opettajien palkkaamista

  Ruotsin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valtiontuen oppilaitoksille, jotka palkkaavat ammattipätevyyden "förstelärare" tai "lektor" hankkineen opettajan. Valtio varaa vuodessa 880 miljoonaa kruunua siihen, että oppilaitokset voivat palkata erityispätevöityneitä opettajia.

 • |Island
  25-03-2013

  Ríkisstyrkur til þess að ráða fyrstukennara og lektora

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita fjármagni úr ríkissjóði til þess að kennarar geti hlotið framgang í starfi – orðið fyrstukennarar og lektorar. Alls hafa 880 milljónir sænskra króna verið veittar til þess að yfirvöld geti ráðið hæfa kennara.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  23-10-2012

  Starfsþróun kennara og ríkisframlag til hækkunar kennaralauna

  Tvö ný stig starfsþróunar kennara hafa verið innleidd; yfirkennari og lektor. Ríkisstjórnin leggur til allt að 880 milljónir SEK í styrki til sveitarfélaga sem ráða kennara með slíka færni. Gert er ráð fyrir að þetta geri um það bil tíu þúsund kennurum fært að hljóta framgang í starfi. Umbæturnar ná til grunnskóla og framhaldsskóla og tilsvarandi skóla.

 • |Finland
  23-10-2012

  Uusia uramahdollisuuksia opettajille - valtiolta rahoitusta opettajien palkankorotuksiin

  Ruotsissa otetaan käyttöön kaksi uutta opettajille suunnattua uraporrasta - förstelärare ja lektor. Ruotsin hallitus myöntää noin 880 miljoonaa kruunua vuodessa koulutuksen järjestäjille, jotka palkkaavat näitä osaajia. Noin 10 000 opettajaa saa näin mahdollisuuden edetä urallaan. Uudistus koskee peruskoulua, toista astetta ja muita niitä vastaavia koulutusmuotoja.

 • |Sverige
  18-10-2012

  Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner

  Två nya karriärsteg för lärare införs - förstelärare och lektor. Staten anslår upp till 880 miljoner om året i statsbidrag till huvudmän som anställer dessa kvalificerade lärare. Ungefär 10 000 lärare ska på så vis kunna göra karriär inom sitt yrke. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarande skolformer.

 • |Finland
  29-08-2012

  ”Pk-yritysten akateemiset kehityspilotit olleet menestys”

  Vuonna 2005 aloitetun järjestelyn turvin alle sata työntekijää työllistävä yritys, jossa on vain vähän

 • |Island
  29-08-2012

  Tilboðið um að ráða háskólamenntaða þekkingarstjóra til lítilla og meðalstórra fyrirtækja nýtur vinsælda

  Tilboðið hefur verið í gildi síðan 2005. Tilgangurinn er að gera fyrirtækjum með færri en 100 starfsmenn og fáa háskólamenntaða, kleift að verkefnaráða háskólamenntaðan einstakling til starfa við þróun fyrirtækisins.

 • |Danmark
  21-08-2012

  ”Akademiske videnpiloter på små og mellemstore virksomheder en succes”

  Ordningen har eksisteret siden 2005 og indebærer, at virksomheder med under 100 ansatte og kun få højtuddannede med et

 • |Finland
  21-11-2011

  Norja saa uuden sivistysliiton

  7. marraskuuta oli historiallinen päivä. Sivistysliitto Populus ja Bygdefolkets Studieforbund (Maaseudun

 • |Island
  21-11-2011

  Nýtt fræðslusamband – Fræðslusamband um næringu og samfélag hefur verið stofnað

  7. nóvember er sögulegur dagur. Alþýðufræðslusambandið Populus og Fræðslusamband landsbyggðafólks hafa samþykkt að

 • |Norge
  17-11-2011

  Nytt studieforbund - Studieforbundet næring og samfunn er stiftet

  7. november har blitt en historisk dag. Populus Studieforbundet folkeopplysning og Bygdefolkets Studieforbund har

 • |Finland
  29-03-2011

  Toisen asteen koulutus uudistuu

  Ahvenanmaalla on meneillään toisen asteen koulutusuudistus.

 • |Island
  28-03-2011

  Endurskipulagning framhaldsskólastigsins

  Endurskipulagning framhaldsskólastigsins (menntaskóli / 2 skólastig / framhaldsskóli) stendur yfir.

 • |Island
  28-03-2011

  Nýtt skipulag menntamálaráðuneytisins

  Þann 1.mars sl. tók nýtt skipulag gildi í menntamálaráðuneytinu. Það hefur m.a. í för með sér að ýmis þverfagleg verkefni verða færð verða héðan í frá leyst á aðalskrifstofu ráðuneytisins.

 • |Finland
  28-03-2011

  Opetusministeriön rakenne uudistuu

  Tanskan opetusministeriön organisaatiouudistus astui voimaan 1. maaliskuuta. Sen myötä tehtäviä, jotka oli aiemmin hajautettu eri osastoille, hoidetaan jatkossa keskitetysti.

 • |Danmark
  25-03-2011

  Ny struktur i undervisningsministeriet

  D.1.marts trådte en ny organisationsstruktur i undervisningsministeriet i kraft. Det betyder bl.a., at en række tværgående opgaver samles centralt i det nye departement.

 • |Sverige
  23-03-2011

  Omorganisation av gymnasialstadiet

  En omorganisation av gymnasialstadiet (gymnasieskolan/2 stadiets utbildning/vidaregående skola) pågår.

 • innovation kompetensutveckling vuxenutbildning |
  11-03-2008

  Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

  Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?

 • hållbar utveckling innovation |Danmark
  10-03-2008

  I kunsten ligger nøgle til innovation

  Få ledere har i dag fået øjnene op for det potentiale, der ligger i et målrettet samarbejde med kunstnere med henblik på at styrke udvikling og innovation på arbejdspladser. Her ligger ellers en vigtig nøgle til at sætte skub i de nye ideer, mange arbejdspladser savner, mener lektor Lotte Darsø, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

 • |Island
  28-02-2008

  Vinnumálastofnun: ný stofnun á vegum hins opinbera

  Þann 1. janúar 2008 var sett á laggirnar ný stofnun, Vinnumálastofnun. Stofnunin varð til við sameiningu Vinnumarkaðsstjórnarinnar (Arbetsmarknadssstyrelsen AMS) og 20 atvinnumálanefnda úr mismunandi lénum landsins.

 • |Finland
  27-02-2008

  Työnvälitysvirasto aloitti toimintansa

  1. tammikuuta 2008 Ruotsiin perustettiin uusi Työnvälitysvirasto, Arbetsförmedlingen. Uusi virasto muodostettiin yhdistämällä Arbetsmarknadsstyrelsen (Työmarkkinahallitus) ja 20 läänitason työvoimalautakuntaa.

 • |Sverige
  21-02-2008

  Arbetsförmedlingen: en ny myndighet

  Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.

 • |Finland
  28-03-2007

  Yksityisten koulutuksen tarjoajien järjestämä aikuiskoulutus

  Selvitysmies valmistelee esitystä yksityisten koulutuksen tarjoajien järjestämästä aikuiskoulutuksesta, joka vastaa julkisen sektorin

 • |Finland
  28-03-2007

  Koulutustoimen viranomaisrakenteisiin muutoksia

  Hallitus on päättänyt selvittää koulutustoimen viranomaisrakenteiden muuttamista.   Hallituksen ehdotuksen mukaan koulujen kehitysvirasto ja

 • |Island
  28-03-2007

  Frjáls fullorðinsfræðsla

  Unnið er að undirbúningi sérstakrar úttektar á því hvort hægt sé að skapa kerfi með frjálsri fræðslustarfsemi, í samræmi við núverandi

 • |Island
  28-03-2007

  Engin ný fullorðinsfræðsluyfirvöld

  Ríkistjórnin í Svíþjóð hefur gefið út fyrirmæli um nýja nefnd sem er falið að endurskoða skipulag skóla- og fræðslumála. Samkvæmt

 • |Finland
  27-03-2007

  Suomalais-virolaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen kehittämiseksi

  Turun yliopisto ja Tallinnan yliopiston Haapsalu Kolledz ovat käynnistäneet hankkeen Varsinais-Suomen ja Läänen maakuntien aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyön edistämiseksi.

 • |Sverige
  23-03-2007

  Fristående vuxenutbildning

  Ett förslag ska tas fram av en särskild utredare för hur ett system med fristående utbildningsverksamhet, motsvarande skolformerna inom det

 • |Sverige
  23-03-2007

  Ingen ny vuxenutbildningsmyndighet

  Regeringen beslutade i dag om kommittédirektiv till en översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet med mera. Direktiven innebär att