osamarbete resultat • integration livslångt lärande |Åland
  23-05-2018

  NVL på Alandica Debatt den 13 juni 2018

  Seminarium om vuxnas lärande och integration.

  Presentation av samarbete i Östersjöområdet

 • integration ligestilling |Sverige
  19-03-2018

  "To-do seminarium" FÖR kvinnor, MED kvinnor!

  Tisdag 24 april 2018 Kompetenscentrum Hörsalen kl 9.00-16.00

 • integration lika möjligheter |Sverige
  22-06-2017

  Hur kan vi tillvarata nyanlända Morabors kompetenser?

  To Do-seminarium i Mora 8.9.2017.

 • integration |Åland
  12-10-2016

  To-do-seminarium på Åland

  Att inkludera inflyttade.
  3 november 2016 i Mariehamn

 • yderområder |Danmark
  03-08-2015

  Læring medlem uddannelse og næringsliv

  Ö-konferens 2015 på Bornholm

 • glesbygd |Åland
  18-06-2014

  Öppna landskap - att riva murar

  Ökonferens på Åland 2014.

 • glesbygd |Norden
  02-06-2014

  Utmana system och bygga broar

  Konferensen ”Utmana system och bygga broar” genomfördes på Gotland i Visby 28-29 april 2014.

 • kompetanseutvikling voksenuddannelse |Danmark
  20-09-2013

  Kan innovation læres?

  Ø-konferens 2013 på Bornholm.