professionella-tematiska natverk • |
  12-08-2011

  Active Learning and Ageing at Work

  Active Learning and Ageing at Work

 • |
  08-09-2010

  2008

  2008

 • |
  08-09-2010

  2007

  2007

 • |
  07-04-2010

  2009

  2009

 • |
  18-06-2009

  Studiebesök

  Gyldendals är det äldsta förlaget I Danmark men vill vara med att verka i en ny tid där nya medier öppnar andra möjligheter för läsade och lärande. Vi togs emot av flera entusiastiska medarbetare som i tur och ordning presenterade tre intressanta projekt.

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobile Learning in the UK: From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

  Mobile Learning in the UK: From Today’s Realities to Tomorrow’s Dreams

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobile Creativity and Critical Thinking

  Mobile Creativity and Critical Thinking

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

  Mobilmarknaden, brukarna och utvecklingstendenser

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  The Role of Mobile Learning in European Education

  The Role of Mobile Learning in European Education

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilprogram för livsstilsändringar

  Mobilprogram för livsstilsändringar

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt?

  Vad har kulspetspennan, miniräknaren och mobiltelefonen gemensamt?

 • distansutbildning |Sverige
  18-06-2009

  Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

  Mobilt lärande – nya lärandeformer och -rum

 • distansutbildning |Sverige
  17-06-2009

  Översikt över m-lärande – vad är det – och var är vi?

  Översikt över m-lärande – vad är det – och var är vi?

 • distansutbildning |in English
  16-06-2009

  On The Go (English)

  On The Go (English)

 • distansutbildning |Sverige
  16-06-2009

  On The Go (svenska)

  On The Go (svenska)

 • distansutbildning |
  02-04-2009

  Arkiv

  Arkiv

 • |
  30-03-2009

  Arkiv

  Arkiv

 • |
  13-02-2009

  Professionella/tematiska nätverk

  Professionella/tematiska nätverk

 • distansutbildning |
  30-08-2007

  Distansnätverk

  Distansnätverk

 • |
  16-08-2007

  Äldre i arbetslivet

  Äldre i arbetslivet