projekt • |Island
  06-02-2007

  Kennarar eru einnig frumkvöðlar

  Undanfarin 2 ár hefur Kennaraskóli Suhrs í Kaupmannahöfn sett nýsköpun og frumkvöðlafræði á oddinn í kennslunni. Þann 23. janúar s.l. var

 • |Island
  06-02-2007

  Bandarískir stúdentar velja Danmörku

  Sífellt fleiri bandarískir stúdentar leita til annarra landa til þess að sækja sér aukna færni og þekkingu. Á síðustu fimm árum hefur fjöldi

 • |Island
  06-02-2007

  Ný nefnd til þess að alþjóðavæða nám

  Bertel Haarder, menntamálaráðherra í Danmörku hefur ákveðið að koma á fót nýrri nefnd til þess að alþjóðavæða nám. Nefndin

 • |Finland
  01-02-2007

  Vasemmalla ruotsalainen, oikealla tanskalainen

  Kutsu tanskalais-ruotsalaiseen ohjauskokoukseen 22.3.2007. Lue lisää allaolevasta linkistä.

 • |Finland
  01-02-2007

  The second nordic conference on adult learning!

  Kaikille aikuisten oppimisen tutkimuksen ja kehitystyön parissa toimiville! Ehdit vielä ilmoittautua Linköpingissä 17.– 19.4.2007 pidettävään pohjoismaiseen konferenssiin The second nordic conference on adult learning!

 • |Finland
  01-02-2007

  Naiset enemmistönä islantilaisissa oppilaitoksissa

  Islannin tilastokeskus julkisti hiljattain kiinnostavaa tietoa islantilaisten kouluttautumisesta. Syksyllä 2006 toisen asteen koulutukseen

 • |Finland
  01-02-2007

  Laatu-uudistusta arvioitiin

  Norjassa käyttöön otettu laadunvarmistusjärjestelmä ei saanut erityisen hyvää arvosanaa 23.1. julkistetussa arvioinnissa. Toistaiseksi

 • |Finland
  01-02-2007

  35 miljoonaa kruunua jaossa perustaitojen kehittämiseen

  Vox jakaa vuonna 2007 20 miljoonaa Norjan kruunua julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille perustaito-opetuksen järjestämiseen.

 • |Finland
  01-02-2007

  Yrittäjyys vahvoilla kööpenhaminalaisessa korkeakoulussa

  Kööpenhaminassa sijaitseva korkeakoulu Suhr’s Seminarium on kahden vuoden ajan painottanut opetuksessaan yrittäjyysnäkökulmaa. Tammikuun 23.

 • |Finland
  01-02-2007

  Tanska kiinnostaa yhdysvaltalaisia opiskelijoita

  Yhä useampi yhdysvaltalainen opiskelija hakeutuu ulkomaille hankkiakseen uutta tietoa ja osaamista. Viiden viime vuoden aikana Tanskaan

 • |Finland
  01-02-2007

  Uusi koulutuksen kansainvälistämisneuvosto

  Opetusministeri Bertel Haarder on päättänyt nimittää uuden koulutuksen kansainvälistämisneuvoston. Neuvoston tehtävänä on

 • |Island
  01-02-2007

  Konur eru enn fúsari til að mennta sig.

  Nýlega birti Hagstofa Íslands athyglisverðar upplýsingar um vilja landsmanna til að mennta sig. Haustið 2006 voru skráðir nemendur í

 • |Finland
  01-02-2007

  Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta arvioitiin

  Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta on tehty innostuneessa talkoohengessä, ja pienin resurssein on saatu paljon hyvää aikaan.

 • |Finland
  01-02-2007

  Osaamisen tunnustaminen tukee elinikäistä oppimista korkeakouluissa

  Opetusministeri Antti Kalliomäki pitää tärkeänä sitä, että korkeakoulujen opiskelijat saavat osaamisensa tunnustettua ja

 • |Finland
  01-02-2007

  Elinkeinoelämän osaamishaastet

  Entinen LO-johtaja Yngve Hågensen avasi Norjassa tammikuisen seminaarin, jonka aiheena oli osaamisen kehittäminen

 • |Finland
  01-02-2007

  Ikääntyvät työntekijät

  Väestön ikääntymisen vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin ovat viime vuosina lisänneet keskustelua ikääntyvien työntekijöiden

 • |Finland
  01-02-2007

  Keskiasteen jälkeiselle ammattikoulutukselle ehdotetaan kattojärjestöä

  Keskiasteen jälkeisen koulutuksen selvitysryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä Keskiasteen jälkeinen ammattikoulutus – luonnehdintoja,

 • |Finland
  01-02-2007

  Opettajankoulutus mukaan Bolognan prosessiin

  Ruotsin opetusministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen siitä, kuinka ruotsalainen opettajankoulutus sopeutetaan ns. Bolognan prosessiin.

 • |Sverige
  31-01-2007

  Paraplyorganisation föreslås för eftergymnasiala yrkesutbildningen

  Utredningen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen har överlämnat sitt betänkande Eftergymnasiala yrkesutbildningar -

 • |Sverige
  31-01-2007

  Lärarutbildningen förs in i Bolognasystemet

  Utbildningsdepartementet har färdigställt ett förslag på hur svensk lärarutbildning ska inordnas i det så kallade Bolognasystemet. För all

 • |Norge
  31-01-2007

  Kvalitetsreformen har vært opp til eksamen

  Kvalitetssikringssystemet som er etablert fikk ikke beste karakter, foreløpig kan det ikke sies å gi noen synlige effekter på kvalitetsutviklingen, sier evalueringen av Kvalitetsreformen. Den ble lagt fram 23. januar.

 • |Norge
  31-01-2007

  35 millioner til basiskompetanse!

  ”Vox skal utlyse og fordele tilskudd til private og offentlige virksomheter som prøver ut ulike opplæringsopplegg innenfor grunnleggende ferdigheter i ulike deler av arbeidslivet.” Slik heter det i tildelingsbrevet til Vox for 2007 fra Kunnskapsdepartementet. Tildelingen av midler til er 35 millioner i 2007 (24,5 millioner i 2006).

 • |Danmark
  31-01-2007

  Flere kvinner utdanner seg enn menn.

  Nylig offentliggjorde Islands Statistisk Byrå interessant informasjon om Islendingenes vilje til å utdanne seg. Høsten 2006 var antall

 • |Sverige
  31-01-2007

  Färdigheter för informationssamhälle åt alla – projektet utvärderades

  Med ivrig ”talko”-anda har projektet färdigheter för informationssamhälle åt alla genomförts. Med små resurser satte mycket gott igång.

 • |Sverige
  31-01-2007

  Högskolorna skall ha enhetliga tillvägagångssätt för att erkänna tidigare förvärvad kompetens

  För yrkeshögskolorna och universiteten föreslås nationella principer för hur tidigare förvärvad kompetens skall erkännas och godkännas som

 • |Danmark
  31-01-2007

  Lærere er også iværksættere

  De seneste 2 år har Suhrs Seminarium i København sat fokus på iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen. Den 23. januar afholdtes en

 • |Danmark
  31-01-2007

  Amerikanske studerende vælger Danmark

  Stadig flere amerikanske studerende søger til udlandet for at hente kompetencer og ny viden. I de seneste 5 år er der sket næsten en

 • |Danmark
  31-01-2007

  Nyt råd for internationalisering af uddannelserne

  Undervisningsminister Bertel Haarder har besluttet at nedsætte et nyt råd, rådet for internationalisering af uddannelserne. Rådet skal

 • |Norge
  31-01-2007

  Kompetanseutfordringer for næringslivet

  Tidligere LO-leder Yngve Hågensen siterte flittig fra NVLs brosjyre da han innledet på et seminar om kompetanseutvikling på

 • |Sverige
  31-01-2007

  Äldre i arbetslivet

  har under flere år varit ett intressant tema i de nordiska länderna främst för att befolkningen åldras och detta kan påverka den nordiska

 • |Danmark
  31-01-2007

  Se til venstre, der er en svensker - se til højre, der en dansker

  Indbydelse til et dansk-svensk vejledertræf d. 22. marts 2007

 • |Sverige
  31-01-2007

  The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping!

  Til alle der arbejder med forskning og udvikling af kvalitet i voksnes læring!