prosjekt  • |Island
    24-02-2014

    Forsøksprosjekt om utdanning i Nordvest valgkrets

    Bifröst Høyskolen leder ett forsøksprosjekt for å heve utdanningsnivået på nordvest Island. Prosjektet er en del av en kampanje for å heve utdanningsnivået på det islandske arbeidsmarkedet og er finansiert av arbeidslivets parter.