realkompetanse evaluering  • kompetensutveckling |Island
    27-04-2015

    Validering av generell kompetanse

    Pilotprosjekt for gjennomføring av validering av generell kompetanse fullført.