realkompetence • |
  14-02-2014

  Validation of Prior Learning (VPL) Biennale

  The 1st Biennale on Validation of Prior Learning (VPL) aims at creating a platform for policy makers, practitioners, users, researchers and all other stakeholders that are interested in further developing/implementing VPL in their practice.

 • |
  13-02-2014

  Anerkendelse af realkompetencer – hvordan kommer vi videre?

  Plats: Torvehallerne, Vejle, Danmark
  Fokus på realkompetence ud fra forskellige perspektiver.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Aktuel forskning og erfaringer med voksen- og efteruddannelse

  Den 12. december 2013 afholdt Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) den årlige Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området i samarbejde med Undervisningsministeriet (UVM), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og NVL. På konferencen mødes forskere og praktikere for at udveksle aktuel viden og konkrete erfaringer inden for VEU-området.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Ráðstefna um rannsóknir og reynslu af fullorðinsfræðslu og símenntun

  Þann 12. desember 2013 héldu Miðstöð færniþróunar (NCK) í Danmörku, í samstarfi við menntamálaráðuneytið, námsmatsstofnunina og NVL árlega ráðstefnu um fullorðinsfræðslu og símenntun. Á ráðstefnunni hittast fræðimenn og starfandi til þess að skiptast á því sem efst er á baugi á sviði rannsókna og reynslu á sviði fullorðinsfræðslu.