resultater • Foto: Jürgen Matern
  accreditation of prior learning |Europa
  09-05-2019

  The 3rd Validation of Prior Learning (VPL) Biennale took place in Berlin, Germany, on May 7-8, 2019

  This page presents the key results and links to further material from Biennale.

 • integration vägledning validering |Finland
  11-12-2018

  Validering- vägledning - integration

  Seminarium på Åland om validering, vägledning och integration

 • validering |Sverige
  28-11-2018

  Webinar: Modellen som gör valideringen bättre

  Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som

 • Foto: Pexels
  validering |Sverige
  30-08-2018

  Nordiskt seminarium - Hur långt har utvecklingen med validering kommit i Norden?

  Stockholm 23 november 2018

 • vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  24-08-2018

  Seminarium på Færøerne om validering og vejledning

  20. september kl. 9-12 i Smæran auditorium i Tórshavn centrum. 

  Seminariet henvender sig til alle dem der på en eller anden måde

 • Foto: Pexels.com
  validering |Sverige
  04-07-2018

  Workshop - validering

  Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

 • competence development |Norden
  06-02-2018

  Evaluation of transformative learning circles

  The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

 • rural area innovation integration competence development |Norden
  10-11-2017

  To-Do: A Way of Integrating the Newcomers?

  ”The To-Do methodology has put all local stakeholders at the heart of the development work.”

 • yderområder innovation integration kompetenceudvikling |Norden
  10-11-2017

  To-Do: En vej til integration af nyankomne?

  ”Att göra/To-Do-metodiken har satt alla lokala aktörer i centrum
  av själva utvecklingsarbetet.”

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  25-09-2017

  Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

  Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

 • kvalitetssäkring validering |Finland
  08-06-2017

  Kvalité i validering - Vasa

  Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

 • kvalitetssäkring validering |Finland
  06-06-2017

  Quality in Validation - Turku

  Nordic seminar for practitioners

 • kvalitetssäkring validering |Sverige
  22-05-2017

  Kvalité i validering - Göteborg

  Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

 • glesbygd |Norden
  05-05-2017

  Ö-nätverkets arbete

  Ö-samarbetet fokuserar på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan vara till hjälp för att möta aktuella utmaningar på de

 • validering |Norden
  27-04-2017

  Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

  Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

 • glesbygd |Åland
  26-01-2017

  Inkludera inflyttade i det åländska samhället

  To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade i det åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

 • Sohrab Fadai
  integration |Sverige
  20-09-2016

  Uppföljning av ”To Do”-seminarium

  Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

 • forskning motivasjon |
  22-06-2016

  Resultat

  Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
  involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

 • |Sverige
  14-03-2016

  Hur vi kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser?

  Deltagare skapade handlingsplaner och tog fram konkreta idéer för lokalt samarbete.

 • integration |Danmark
  08-02-2016

  Nye Bornholmare - en fæelles opgave

  Seminarium ”Nye bornholmere – en fælles opgave og mulighed for Bornholm” fokuserade på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan bidra till att möta den aktuella situationen med nyanlända och hjälpa de till arbete eller utbildning.

 • To-do seminar på Bornholm
  rural area integration |Norden
  30-11-2015

  New natives – an active resource for Bornholm

  Fokus på nyanlända som en viktig resurs för Bornholm.

 • yderområder integration |Norden
  26-10-2015

  Entreprenöriella mindsets på Bornholm

  Frågor om utbildning och entreprenörsanda diskuterades med syfte att få nyanlända flyktingar stanna på ön och skapa ömsesidigt givande möten mellan nyanlända och invånare på Bornholm.

 • |Norden
  29-06-2015

  Fokus på hverdagsmatematik - hvad skal sproglæreren kunne?

  Mange sproglærere oplever et behov for bedre vejledning om, hvordan man underviser i hverdagsmatematik sammen med den øvrige undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 • |Norden
  09-06-2015

  Valideringskonferens 2015

  Den 16 juni 2015 samlades drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv.

 • |Norden
  18-05-2015

  Discussion Forum at the Design Factory

  Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

 • |Norden
  16-01-2015

  Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

  EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norge
  31-01-2013

  Kunnskap for bærekraftig utvikling - rapport fra prosjektet

  Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. NVL 2014

 • validering |in English
  19-03-2012

  Validation in the Nordic countries

  Swedish researchersPer Andersson and Tova Stenlund (pictured left) report that validation makes the Nordic employee more flexible –but mostly within one vocational area and not between areas.

 • |
  10-01-2012

  Conference on Validation - Programme - To implement a high quality validation process - a challenge!

  To implement a high quality validation process - a challenge!

 • |Norden
  10-01-2012

  International Conference on Validation 2012

  105 participants from 26 countries gathered in Oslo to exchange ideas, discuss and explore the present and future of validation. The starting point for the conference was “To implement a high quality validation process – a challenge!”

 • |Europa
  08-12-2010

  The EAEA / NVL Conference 2010 on EQF and NQFs

  25.-26.11.2010, Brussels
  130 participants from 35 countries responded to the EAEA and NVL invitation to discuss the important issues of EQF and NQFs with the colleagues from all over Europe!

 • vägledning |Norden
  02-10-2007

  Mentor på tværs

  Mentor på tværs er et samarbejde mellem Helsingborg Stad (S) og Reva Trollesbro i Hillerød (DK). Formålet er at støtte og udvikle et fælles rummeligt arbejdsmarked i Øresundsregionen gennem et samarbejde om integration og fastholdelse af arbejdskraft.

 • |
  27-03-2007

  Valideringskonferens 2007 - Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn den 7-9 mars 2007 -
  Betydligt fler än planerat visade intresse för denna konferens. Därför utökades antalet platser från 70 till 110. Konferensen ägde rum på den s.k DGI-byen i centrala Köpenhamn.

 • |
  07-04-2005

  Nordisk konferens 2005

  Nordisk konferens om ”Vuxnas lärande – validering / erkännande av reell kompetens”
  4 april 2005 kl. 10 – 16 på LO-skolen i Helsingör, Danmark