riksdagen • |Sverige
  28-09-2015

  FP föreslår ny yrkesskola för flyktingar

  Folkpartiet föreslår en ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan – en form av yrkesinriktad komvux, skriver Svenska Dagbladet

 • |Sverige
  24-09-2015

  Att växa in i samhället

  I veckan som gick anordnade Studieförbundet Vuxenskolan ett möte om integration vid Kroppefjälls asylboende i Dals Rostock.

 • |Finland
  22-09-2015

  Maahanmuuttajajärjestöt tärkeitä kotoutumiselle

  Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeä kotoutumisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin.

 • |Finland
  22-09-2015

  Invandrarorganisationerna viktiga för integrationen

  Invandrarnas egna organisationer är en viktig resurs för integrationen och de borde utnyttjas bättre än förr.

 • Aida Hadžialić.
  kompetensutveckling |Sverige
  20-08-2015

  Kunskapslyftet ger fler jobb och framtidstro

  Sverige har länge setts som en kunskapsnation, ett land som står för innovationer, nytänkande och högt kvalificerad arbetskraft.

 • Sommarskolan i Åre fungerar.
  |Sverige
  25-06-2015

  Folkbildningen som hävstång

  Folkbildning är ett effektivt sätt att integrera nyanlända i Sverige.

 • |Norge
  12-06-2015

  Digitaaliset luokkaerot liian suuret

  Norjan kunta- ja modernisointiministeri Jan Tore Sanner (Høyre-puolue) on sitä mieltä, että digitaaliset luokkaerot ovat liian suuret.

 • |Sverige
  12-06-2015

  Framlög til skólaþróunar ná ekki til allra

  Í sumum sveitarfélögum er framlag ríkisins til skólaþróunar gernýtt en í öðrum eru engar aðgerðir í gangi.

 • |Norge
  12-06-2015

  Stafræn gjá of breið

  Jan Tore Sanner, ráðherra hægri flokksins fyrir sveitarstjórnamál og nútímavæðingu telur stafræna gjá of breiða.

 • |Norge
  11-06-2015

  Digitalt klasseskille for stort

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener det digitale klasseskillet er for stort.

 • |Sverige
  11-06-2015

  Bidrag till skolans utveckling når inte alla

  Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls.