sarskilda behov • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Hlynnt að dreifbýlinu með góðum árangri

  Markmið dreifbýlisverkefnisins Nuiki sem hófst á síðasta ári, er að veita íbúum tækifæri til þess að sækja sér menntun. Góður árangur náðist af verkefninu á fyrsta árinu en þá luku 43 af 45 þátttakendum á ólíkum aldri námsferlinu.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Hankkeesta koulutusnostetta Grönlannin maaseudulle

  Viime vuonna Grönlannissa alkoi Nuiki-hanke, joka auttaa maaseututaajamissa asuvia hankkimaan koulutusta. Hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut menestyksekäs, sillä 45:stä osallistujasta 43 suoritti koulutusohjelman loppuun saakka.

 • |Grönland
  22-10-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • |Grönland
  21-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Nýtt menntaverkefni fyrir frumkvöðla og viðskiptamenn

  Í undirbúningi er fullt nám fyrir frumkvöðla og kaupsýslufólk undir yfirskriftinni „YES!“. Stefnt er að hægt verði að hefja námið á næsta ári og að það valdi breytingum og skapi vöxt á Grænlandi.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi koulutusohjelma yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä

  Kokopäiväopiskeluna toteutettavaa yrityksen perustamisen ja yrityskehityksen "YES!"-koulutusohjelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se käynnistyy ensi vuonna. Koulutuksen avulla pyritään edistämään muutosta ja kasvua Grönlannissa.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Danmark
  30-01-2013

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

 • |Finland
  29-01-2013

  Lukutaito- ja viestintäopetus työpaikoilla

  Hallituksen ja yhtenäisyyslistapuolueen solmimaan vuoden 2012 budjettisopimukseen sisältyi 25 miljoonan kruunun

 • |Island
  28-01-2013

  Lestur og samskipti í fyrirtækjum

  Liður í samkomulagi dönsku ríkisstjórnarinnar við Enhedslisten var að 25 milljónum danskra króna yrði varið til að

 • |Danmark
  28-01-2013

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

  Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten blev der afsat 25 millioner kroner til en

 • |Finland
  26-06-2012

  Grönlantilaiskuntiin houkutellaan kunnanvouteja paremman palkkatason ja koulutuksen avulla

  Grönlannissa on tällä hetkellä yli 60 kuntaa, joista 19:ssä ei ole lainkaan kunnanvoutia (järjestystä valvova virkamies). Tilanteeseen on reagoitu aloittamalla värväyskampanja. 1. heinäkuuta kunnanvoudin vuosipalkkio nousee nykyisestä 7300–50 000 Tanskan kruunusta 75 000:een Tanskan kruunuun, ja myös voutien koulutusta aiotaan parantaa.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Lønløft og bedre uddannelse af kommunefogeder i de grønlandske bygder

  Grønland har over 60 bygder i dag og 19 af dem har ingen kommunefoged. I forbindelse med det, er der en hvervekampagne om lønstigning fra mellem 7.300-50.000 DKK om året til det faste beløb på 75.000 DKK fra den 1. juli 2012 og derefter oprettelse af en forbedret uddannelse af kommunefogeder.

 • |Island
  24-04-2012

  Menntun fyrir ófagægt starfsfólk við umönnun barna á afskekktum svæðum

  Grænlenska barnahjálpin hefur staðið fyrir námskeiðum um börn og vanrækslu á Norður-, Austur- og síðast Suður-Grænlandi í því skini að mennta ófaglærða starfsmenn á sviði barnaumönnunar og félagsmála í dreifbýli. Menntunin er aðlöguð að þörfum þátttakanda, aðstæðum á svæðinu og þróuninni fram til þessa.

 • |Finland
  19-04-2012

  Syrjäseutujen lastenhoitoalan työntekijöille lisäkoulutusta

  Grönlantilainen lastensuojeluyhdistys on suunnitellut useista moduuleista koostuvan koulutusohjelman, jossa käsitellään lasten laiminlyöntitilanteita. Koulutusta on järjestetty eri puolilla Grönlantia. Se on suunnattu lastenhoidossa ja sosiaalialalla työskenteleville, syrjäseuduilla asuville henkilöille, joilla ei ole ammattitutkintoa. Koulutus on suunniteltu erityisesti tälle kohderyhmälle, räätälöity paikallisiin olosuhteisiin, ja sitä kehitetään jatkuvasti.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Uddannelse til ufaglærte på børneområdet fra isolerede egne

  Foreningen Grønlandske Børn har gennemført et modulopbygget uddannelsesforløb “Børn og omsorgssvigt” i Nord-, Øst- og senest i Sydgrønland, med henblik på at uddanne ufaglærte på børne- og socialesektoren i de isolerede egne, der tager udgangspunkt i deltagerne, lokale forhold og løbende udvikling i relation hertil.

 • |Finland
  28-02-2011

  Opiskelijoiden erityistarpeet otetaan hyvin huomioon Oslon korkeakoulussa

  Oslon korkeakoulussa on onnistuttu järjestämään hyvät opiskeluedellytykset monille opiskelijoille, joilla on erityistarpeita.

 • |Island
  28-02-2011

  Árangursrík úrræði

  Háskólinn í Osló hefur sýnt fram á fleiri dæmi um árangursrík námsúrræði fyrir nemendur með sérþarfir.

 • |Norge
  23-02-2011

  Vellykket tilrettelegging

  Høgskolen i Oslo viser til flere vellykkede eksempler på tilrettelegging av studier for studenter med spesielle behov.

 • |Island
  03-02-2011

  Aðgerðir til að auðvelda leið þroskaheftra til starfa

  Unglingar sem útskrifast úr framhaldsskóla – af sérstökum námsbrautum fyrir þroskahefta nemendur – öðlast ekki rétt til áframhaldandi náms. Að komast út á vinnumarkaðinn er ekki auðvelt fyrir unglinga almennt og það reynist þroskaheftum sérstaklega örðugt.

 • |Island
  01-02-2011

  23 norsk fyrirtæki taka þátt í nemaáætluninni 2011

  Ríkið hefur hrint í framkvæmd nýrri nemaáætlun fyrir fólk sem lokið hefur framhaldsmenntun en er með skerta starfsgetu. Markmiðið með áætluninni er að ná í hæft starfsfólk og veita opinberum stofnunum reynslu til þess að ráða starfsfólk með skerta starfgetu en framhaldsmenntun og aðlaga störfin að þörfum þeirra.

 • |Finland
  31-01-2011

  Työelämähanke kehitysvammaisille

  Kehitysvammaiset nuoret, jotka suorittavat toisen asteen tutkinnon eritysopetuksessa, eivät tällä hetkellä saa kelpoisuutta opintojen jatkamiseen. Työelämään pääsy on vaikeaa nuorille ylipäätään, mutta kehitysvammaisille nuorille se on erityisen vaikeaa.

 • |Finland
  31-01-2011

  23 valtiollista työpaikkaa mukaan vuonna 2011 alkavaan harjoitteluohjelmaan

  Norjan valtio käynnistää uuden harjoitteluohjelman, joka on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille vammaisille henkilöille. Ohjelman tavoitteena on löytää hyviä työntekijöitä ja kerryttää valtion laitosten kokemusta korkeakoulutettujen vammaisten rekrytoinnista ja työolojen järjestämisestä.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Jobbsatsning för personer med utvecklingsstörning

  Ungdomar som idag går ut gymnasiesärskolan - en skolform för elever med utvecklingsstörning - får ingen behörighet till vidareutbildning. Att komma in på arbetsmarknaden är inte lätt för ungdomar generellt, men för ungdomar med utvecklingsstörning är det särskilt svårt.

 • forskning |Norge
  25-01-2011

  23 norske virksomheter med i traineeprogrammet 2011

  Staten setter nå i gang et nytt traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Hensikten med programmet er å få tak i dyktige medarbeidere og å gi statlige virksomheter erfaring med å rekruttere og legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

 • |Island
  15-12-2010

  Sex af hverjum tíu Norðmönnum eru virkir eftir að hafa tekið þátt í Færniáætluninni

  Tölur frá færniáætluninni árið 2009 sýna að fleiri en sex af tíu þeirra sem luku verkefninu héldu áfram í vinnu eða í námi.

 • |Island
  15-12-2010

  Tæknistudd kennsla fyrir einhverfa unga - er "nýsköpun á sviði unglingakennslu"

  Danska námsmatsstofnunin EVA hefur metið AspIT námið, sem er sérstaklega hönnuð námsleið fyrir þátttakendur með Asperger heilkenni.

 • |Finland
  14-12-2010

  Kuusi kymmenestä norjalaisesta töihin tai opiskelemaan pätevöitymisohjelman avulla

  Pätevöitymisohjelman vuoden 2009 tilastot kertovat, että yli 60 % ohjelman loppuun suorittaneista sai työ- tai opiskelupaikan.

 • |Finland
  14-12-2010

  Autististen nuorten IT-koulutus – ”uutta luova innovaatio nuorisokoulutusjärjestelmässä”

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut Asperger-henkilöille suunnitellun AspIT-koulutuksen, jonka on kehittänyt AspIT osaamiskeskus.

 • läs- och skrivkunnighet lika möjligheter |Danmark
  11-12-2010

  En ny chance

  Alle kan lære at læse og skrive. Vores tilbud er en ny chance til de mennesker, der ikki fik lært det i folkeskolen. Og succes-raten er næsten 100 procent, siger kvinden, der i 2001 stiftede en færøsk forening for folk, der har læse- og skrivevanskeligheder.

 • |Norge
  10-12-2010

  Seks av ti nordmenn i aktivitet etter Kvalifiseringsprogrammet

  Tall fra kvalifiseringsprogrammet i 2009 viser at mer enn seks av ti som fullførte programmet gikk til arbeid eller utdanning.

 • |Danmark
  10-12-2010

  IT-uddannelse for unge med autisme - en ”innovativ nyskabelse indenfor ungdomsuddannelsessystemet”

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har evalueret AspIT uddannelsen, en særligt tilrettelagt IT uddannelse for deltagere med Asbergers syndrom.

 • |in English
  16-11-2010

  Dear Reader,

  Butter or margarine, high-fat or low-fat, meat or vegetarian, yoga or aerobics, jogging or walking? As citizens of Nordic welfare societies, we are today faced with countless alternatives when choosing a healthy lifestyle. A wealth of information, good advice and research results form a tangled jungle, making it difficult to find a way out.

 • |Finland
  16-11-2010

  Hyvä lukija

  Voita vai margariinia, rasvaista vai vähärasvaista, liha- vai kasvisruokaa, joogaa vai aerobicia, hölkkää vai kävelyä? Meillä pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kansalaisilla on nykyisin lukematon määrä vaihtoehtoja terveitä elämäntapoja valitessamme. Informaatiopaljous, hyvät neuvot ja tutkimustulokset muodostavat sekavan viidakon, josta ei ole helppo löytää ulos.

 • folkbildning vuxenutbildning |Sverige
  10-11-2010

  Kära läsare

  Smör eller margarin, fett eller fettsnålt, kött eller vegetariskt, yoga eller aerobics, jogga eller promenera? I våra nordiska välfärdssamhällen står medborgarna i dag inför ett oöverskådligt antal alternativ när det gäller att välja sunda levnadsvanor. Djungeln av information, goda råd och nya forskningsrön är snårig och det är inte lätt att hitta ut.

 • flexibelt lärande IKT kompetens |Norge
  09-11-2010

  IT og kosthold – to fluer i ett smekk!

  Overvekt og livsstilssykdommer er et økende problem i de rike nordiske landene. I tillegg til at vi har god økonomi og kan spise det vi vil, ligger mye av årsaken i at vi sitter så mye stille. Datamaskinen kan derfor være helsas verste fiende, men ikke nødvendigvis! I dette prosjektet har man valgt å bruke datamaskinen som verktøy, slik at deltakerne kunne lære både IT og sunnere livsstil samtidig.

 • |Finland
  28-10-2010

  Budjettiesitys: isoja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

  Syksyn budjettiesityksessä luvataan reiluja satsauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Lisää rahaa aiotaan suunnata oppisopimuskoulutukseen, opettajien ammattitaidon parantamiseen, tukiopetukseen, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn jne.

 • |Island
  26-10-2010

  Auknar áherslur á menntun og rannsóknir

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að auknum fjármunum verði varið til menntunar og rannsókna. Á áætlun eru úrbætur á kennaramenntun, áherslur á aukna færni kennara, stuðningur við nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð, átak gegn kynþáttamisrétti, einelti og fl.

 • |Sverige
  20-10-2010

  Stora satsningar på utbildning och forskning

  I höstens budgetproposition ingår stora satsningar på utbildning och forskning. Det gäller inrättande av lärlingsutbildningar, fortsatt lärarlyft, stöd till elever som behöver extra hjälp, insatser mot diskriminering och mobbning m.m.

 • |Island
  24-06-2010

  Fjöldi umsækjenda um fullorðinsfræðslu við „Skúlin við Áir“

  Markhópur þessa litla skóla eru fullorðnir sem af einhverjum ástæðum þarfnast endurhæfingar, eru hreyfiskertir eða af

 • |Island
  24-06-2010

  Símenntun í lesblindukennslu

  18 kennarar úr grunn- og framhalds- og starfsmenntaskólum hafa lokið símenntun í kennslu lesblindra.

 • |Finland
  24-06-2010

  Paljon hakijoita aikuisoppilaitokseen “Skúlin við Áir”

  Pienen oppilaitoksen kohderyhmänä ovat aikuiset kuntoutujat, joiden toimintakyky on alentunut tai joilla muista syistä

 • |Finland
  24-06-2010

  Täydennyskoulutusta lukihäiriöistä

  18 peruskoulun, lukion ja ammattikoulun opettajaa on käynyt lukihäiriöaiheisen täydennyskoulutuksen.

 • |Danmark
  17-06-2010

  Mange ansøgere til voksenskolen: “Skúlin við Áir”

  Denne lille skole, hvis målgruppe er voksne som af diverse årsager er under rehabilitering, har nedsatte

 • |Danmark
  17-06-2010

  Efteruddannelse i ordblindhed

  18 lærere fra folke-, gymnasie- og erhvervsskoler har gennemført en efteruddannelse i ordblindhed.

 • |Island
  02-02-2010

  Í nýjum kennslufræðilegum leiðbeiningum eru áþreifanleg dæmi um skipulagningu kennslu fyrir lesblinda

  Danska menntamálaráðuneytið hefur falið Miðstöð lesblindu að semja leiðbeiningar um kennslu fyrir fullorðna sem eiga við leserfiðleika að stríða.

 • |Finland
  01-02-2010

  Konkreettisia ehdotuksia lukihäiriöisten aikuisten opetuksen tueksi

  Tanskan opetusministeriö on pyytänyt maan lukihäiriökeskusta kehittämään pedagogista ohjausta aikuisten lukihäiriöisten opetuksen tueksi.

 • |Danmark
  01-02-2010

  Forslag til tilrettelæggelse af ordblindeundervisning

  Ny pædagogisk vejledning giver konkrete forslag til læsepædagogisk tilrettelæggelse af ordblindeundervisning.

 • |Island
  21-10-2009

  Ný fræðslutilboð í Færeyjum

  Helena Dam á Neystabø, menntamálaráðherra Færeyja átti frumkvæði að nýrri sérmenntunarleið fyrir kennara í því skyni að bæta grunleikni barna og fullorðinna í lestri og ritun sem hófst í ágúst 2009.

 • |Finland
  21-10-2009

  Uusia opettajien täydennyskoulutusohjelmia Färsaarilla

  Färsaarten opetusministerin Helena Dam á Neystabøn aloitteesta Färsaarilla käynnistyi elokuussa 2009 uusi erityisopettajakoulutus, jonka avulla pyritään määrätietoisesti parantamaan lasten ja aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa.

 • |Danmark
  19-10-2009

  Nye uddannelsesinitiativer på Færøerne

  Med det formål at gøre en målrettet indsats angående børns og voksnes grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, har Færøernes undervisningsminister, Helena Dam á Neystabø, taget initiativ til at etablere en ny speciallæreruddannelse, som startede i august i 2009.

 • |Island
  29-09-2009

  Sérstakt námstilboð til unglinga með sérþarfir er stökkbretti í inn í fullorðinsárin

  Unglingar með sérþarfir á aldrinum 16-25 ára eiga samkvæmt lögum rétt á þriggja ára námi á framhaldsskólastig að loknum grunnskóla.

 • |Finland
  25-09-2009

  Koulutus on erityisnuorten ponnahduslauta aikuisuuteen

  Peruskoulun suorittaneille 16–25-vuotiaille erityistuen tarpeessa oleville nuorille taataan laissa oikeus 3-vuotiseen nuorisokoulutukseen.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et springbræt til voksenlivet

  Unge i alderen 16-25 år med særlige behov har et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen.

 • |Finland
  31-08-2009

  Oikeus oppia

  Tuore selvitys lasten, nuorten ja aikuisten oppijoiden erityisen tuen tarpeesta luovutettiin Norjan opetusministeri Bård Vegar Solhjellille 2. heinäkuuta.

 • |Finland
  31-08-2009

  Vanhustenhuollon henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma arvioitiin

  Tuoreessa tutkimusraportissa arvioidaan hallituksen Kompetensstegen-ohjelmaa, jonka tarkoituksena oli tukea vanhustenhuollon henkilöstön osaamista.

 • |Island
  31-08-2009

  Rétt til náms

  NOU 2009:18 „Rett til læring“ Réttur til náms, réttur barna, unglinga og fullorðinna á sérstakri aðstoð og stuðningi í námi var skilað til norska menntamálaráðherrans, Bård Vegar Solhjell þann 2. júlí.

 • |Island
  28-08-2009

  Kemur menntun fólks sem starfar við umönnun fullorðinna – eldri borgurum til góða?

  IMS hefur lagt mat á Færniþróunarverkefnið og dregið niðurstöðurnar saman í nýja skýrslu „Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen“.

 • |Sverige
  25-08-2009

  Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för de äldre?

  IMS har utvärderat Kompetensstegen och sammanfattar sina resultat i en ny rapport – Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen.

 • |Norge
  24-08-2009

  Rett til læring

  NOU 2009:18 ”Rett til læring” om barn, unge, og voksnes behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen ble overlevert kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 2.juli.

 • lika möjligheter utbildningspolitik |Norge
  15-09-2008

  Spesialundervisningens betydning for kompensering og livskvalitet

  Utgangspunktet for prosjektet Cost-Benefit, er at spesialundervisningen kan bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Det er en påstand som må begrunnes. Men aller først må prosjektet svare på et svært sentralt spørsmål: Hva er livskvalitet?

 • |Finland
  28-05-2008

  Yhteistyöllä syrjäytymistä vastaan

  Eri pohjoismaiden hyvinvointi- ja työviranomaiset ovat valinneet erilaisia ratkaisuja tehostamis- ja yhtenäistämisvaatimuksiin vastatakseen. Työkyvyttömien ja pitkäaikaistyöttömien kasvava joukko on kuitenkin koko Pohjolaa yhdistävä haaste.

 • |Island
  28-05-2008

  Mynda bandalag til aðstoðar þeim sem eru utangarðs í atvinnulífinu

  Velferðar- og atvinnumálastofnanir Norðurlandanna hafa valið ólíkar lausnir til þess að mæta kröfum um árangur og samlegð. Sú áskorun, sem er sameiginleg öllum löndunum, er stækkandi hópur veikra einstaklinga og langtíma atvinnulausra sem hafa lent utangarðs í atvinnulífinu.

 • hållbar utveckling |Sverige
  27-05-2008

  Bilda en allians för dem i utanförskap

  De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • baskunskaper hållbar utveckling |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • |Island
  30-04-2008

  Ný námskeiðsáætlun fyrir fullorðna með sérþarfir

  Skólastofnun hefur tekið fram nýjar námskeiðsáætlanir fyrir fullorðna með sérþarfir og eiga þær að taka gildi frá 1. júli 2008.

 • |Island
  30-04-2008

  Vinnuhópur á að fara yfir fjárhagsaðstæður námmanna með fjölskyldur

  Stefan Wallin, ráðherra menningar- og íþróttamála sem einnig ber ábyrgð á kerfi námstyrkja- og námslána, hefur skipað

 • |Finland
  29-04-2008

  Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat aikuisten erityisopetukseen

  Kouluvirasto on julkaissut uudet aikuisten erityisopetuksen (särvux) perusopetuksen opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1. heinäkuuta

 • |Sverige
  28-04-2008

  Nya kursplaner för grundläggande särvux

  Skolverket har tagit fram nya kursplaner för grundläggande särvux som ska gälla från 1 juli 2008.

 • |Finland
  23-04-2008

  Työryhmä selvittämään perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa

  Opintotuesta vastaava ministeri Stefan Wallin on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, kuinka opintotuen

 • |Sverige
  23-04-2008

  Arbetsgrupp skall utreda den ekonomiska situationen för studerande med familj

  Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin, som även ansvarar för studiestödsfrågor i regeringen, har tillsatt en

 • |Island
  27-02-2008

  11,8 milljónir evra fyrir þróun grunnmenntunar

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt sveitarfélögum og fræðsluaðilum í einkageiranum samtals 11,8 milljónir evra til þróunar kennslu- og stuðningsúrræða ásamt handleiðslu fyrir nemendur með sérþarfir.

 • |Finland
  20-02-2008

  Perusopetuksen laadun kehittämiseen 11,8 miljoonaa euroa

  Opetusministeriö on myöntänyt kunnille ja yksityisille koulutuksenjärjestäjille valtion erityisavustuksia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien sekä oppilaanohjauksen kehittämiseen yhteensä 11,8 miljoonaa euroa.

 • |Sverige
  20-02-2008

  11,8 miljoner euro för utveckling av den grundläggande utbildningen

  Undervisningsministeriet har beviljat statens specialunderstöd, totalt 11,8 miljoner euro, till kommuner och privata utbildningsanordnare för utveckling av undervisning och stödåtgärder samt till elevhandledning för elever med särskilda behov.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Sverige
  01-12-2006

  Lärande och livskvalitet för alla?

  Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  01-12-2006

  Särvuxpedagogerna antar utmaningen

  Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • |Finland
  29-11-2006

  Työryhmä: Erityisryhmät huomioitava aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

  Aikuisten perusopetusta ja lukiokoulutusta pyritään kehittämään uuden, vuodet 2007-2012 kattavan ohjelmaehdotuksen avulla. Ehdotuksen