session • |
  04-05-2012

  Sesjoner Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

  ”Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling”

  Sesjoner den 5. juni kl. 11.00 – 13.45

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 1 - Innovative national and regional policies; impact on the structures and practices

  Chair:

  Jouni Kangasniemi is a senior adviser at the Finnish Ministry of Education and Culture (unit for adult education policy).

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 2 - Innovativ partnerskap mellom offentlige og private virksomheter og utdannelse – effekt og innvirkning på praksis og læring

  Chair:

  Mette Abrahamsen, Projektchef Tænkentanken DEA, MPA, Cand. mag. Dansk og Informationsvidenskab.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 3 - Innovative læringsmiljøer – utfordringer og muligheter for læringsmiljø, lærernes kompetanse, ledelsesstrukturer etc

  Chair:

  Björn Garefelt, arbetar på Folkbildningsrådet med omvärlds- och folkbildningspolitiska frågor. Engagerad i folkbildningens gemensamma framtidsarbete, Folkbildningens Vägval & Vilja, vilket mynnar ut i ett gemensamt folkbildningspolitiskt dokument under 2012.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 4 - Medarbeiderdreven innovasjon – læring på arbeidsplassen

  Chair:

  Steen Høyrup er lektor i pædagogik ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet, og leder af forskningsprogrammet "Organisation og Læring" under instituttet. Arbejder internationalt i det europæiske forskernetværk EDI: Employee-driven innovation and workplace learning. Forskningsinteresser er innovation, herunder medarbejderdreven innovation, og arbejdspladslæring.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 5 - Innovative pedagogy, didactics and learning – learning about and through innovative learning processes

  Chair:

  Niels Henrik Helms, director of the Knowledge Lab, University of Southern Denmark, SDU

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 6 - Innovativ kompetanseutvikling av ledere, formidlere og lærere

  Chair:

  Peter Hanke, deler sin gerning mellem klassisk musikudøvelse, forskning i lederskab, undervisning i executive education og entrepreneurship til ære for kunstens udfoldelse både indenfor og udenfor det konventionelle kulturliv.

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 7 - Innovasjon – IKT, sosiale medier og læring

  Chair:

  Torhild Slåtto, er daglig leder i Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF).

 • |
  04-05-2012

  Sesjon 8 - Innovasjon – for samfunn med velferd og bærekraft

  Chair:

  Seniorrådgiver Anne Skomedal, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet, Norge

  Det norske formandskab lægger vægt på, at nordisk samarbejde om entreprenørskab, innovation og kreativitet ses i en bred sammenhæng med andre temaer, som er vigtige for at dække fremtidens kompetencebehov.