spraak • Foto: Caroline Freiholtz
  läs- och skrivkunnighet |Sverige
  30-03-2015

  Lättlästa romaner behövs även för vuxna

  Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Majoriteten av de finskspråkiga emot skolsvenskan

  Tre fjärdedelar av de finskspråkiga vill slippa de obligatoriska studierna i svenska och tycker att studierna borde vara frivilliga.

 • |Finland
  27-10-2014

  Yleiset kielitutkinnot käytössä jo 20 vuotta

  Yleisten kielitutkintojen avulla vieraita kieliä osaavat aikuiset voivat osoittaa osaamistaan jossakin sen nykyisestä yhdeksästä tutkintokielestä ja saada kielitaidostaan virallisen todistuksen.

 • |Finland
  20-10-2014

  Språkexamina fyller 20 år

  Med hjälp av de allmänna språkexamina kan vuxna visa sina språkkunskaper i något av de nio examensspråken och få ett officiellt intyg.

 • Dick Gustavsson
  flexibelt lärande språk |Åland
  04-09-2014

  Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

  I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Undervisning i grønlandsk som andet- og fremmedsprog skal udvikles

  For ”at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen” er Naalakkersuisut (Landsstyret) blevet pålagt af Inatsisartut (Landstinget) at udarbejde en strategi og handlingsplan. Der er dannet et kommissorium, der skal udføre arbejdet.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

  Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Keskustelua koulutuspolitiikasta ja itsehallintoalueiden yhteisistä haasteista

  Färsaarten kulttuuriministeriössä vieraili loka-marraskuun vaihteessa grönlantilainen delegaatio, jota johti opetus- ja kulttuuriministeri Nick Nielsen.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Umræður um menntastefnu og áskoranir sem blasa við ríkjasambandinu

  Opinber sendinefnd undir forystu grænlenska mennta- og menningarmálaráherrans Nick Nielsen, sótti færeyska menningarmálaráðuneytið heim um mánaðarmótin október/nóvember.

 • Ingibjörg Hafstað underviser udenlandske ansatte i en af Reykjavíks svømmehalle.
  språk integration |Island
  20-11-2013

  Sprogundervisning på arbejdspladsen

  Ingibjörg Hafstað indførte begrebet islandsk på arbejdspladsen og har undervist immigranter af over 100 nationaliteter i islandsk.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Diskussion om uddannelsespolitik og fælles udfordringer indenfor rigsfællesskabet

  En delegation fra Grønland med undervisnings- og kulturminister, Nick Nielsen, i spidsen var på besøg i Kulturministeriet på Færøerne ved månedsskiftet oktober/november.

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  kompetensutveckling integration |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • Hvis man ikke taler færøsk, bliver man temmelig ensom, sigur Kalpana Vijayavarathan fra Indien, der har boet på Færøerne i 23 år. Hun er ansat som adjunkt i engelsk ved Færøernes universitet.
  integration språk |Færöerne
  01-11-2013

  Flersproget dagligdag

  At det er nødvendigt at lære færøsk for at leve og arbejde i det færøske samfund er indiske Kalpana og Sharon enige med danske Dorete om. Men det er ingen nem opgave for et voksent menneske at tilegne sig et fremmedsprog – og på Færøerne er der forskel på modtagelsen af færøsk talt med indisk accent og færøsk talt med dansk accent.

 • Närvårdarutbildningen erbjuds för första gången som en yrkesutbildning för inflyttade. Maria de Oliveira Salin, Seedy Fofana och Raja Benjlil berättar om utbildningen (Raja saknas på fotot).
  flexibelt lärande yrkesutbildning |Åland
  17-10-2013

  Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

  Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  invandrare integration |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • |Norge
  25-06-2013

  100 år med kvinnelig stemmerett

  11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

 • |Finland
  25-06-2013

  Ny digital tjänst i finska och svenska för invandrare

  Utbildningsstyrelsen har 2008–2013 administrerat ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden där man tagit fram en ny lärmiljö för invandrare. Med hjälp av tjänsten kan invandrare studera finska eller svenska i en öppen lärmiljö på webben.

 • Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
  validering realkompetens |Færöerne
  06-06-2013

  Alle kompetencer i spil

  Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. ..

 • |Åland
  21-05-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • |Åland
  20-05-2013

  Nýjar aðgerðir fyrir innflytjendur

  Átak með heimsóknum og upplýsingafundum fyrir nýaðflutta. Þetta er meðal þess sem heimastjórnin á Álandseyjum hefur áætlanir um að hrinda í framkvæmd á árinu til þess að bæta aðstæður nýaðfluttra. Þar að auki verður innflytjendum boðið að taka þátt í hátíðarhöldum á sjálfstjórnardaginn á Torginu í Marienhöfn þann 9. júní.

 • |Sverige
  20-05-2013

  Uusia kotouttamistoimia

  Hakevaan toimintaan panostaminen ja maakuntaan vastikään muuttaneille suunnatut tiedotustilaisuudet ovat esimerkkejä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tämänvuotisista uusista toimista, joilla pyritään edistämään tulokkaiden kotoutumista. Ahvenanmaalle vasta muuttaneet kutsutaan myös juhlimaan itsehallintopäivää Maarianhaminan torille 9. kesäkuuta.

 • |Sverige
  30-04-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • |Norge
  23-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Island
  23-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Island
  23-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Finland
  23-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Finland
  22-04-2013

  Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

  Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Posti kulkee eteenpäin - perustaitojen avulla!

  Elinikäisen oppimisen virasto, Vox, julkisti vastikään raportin, jossa kerrottiin kolme vuotta kestäneestä Norjan postissa toteutetusta perustaitokurssista. Raportin mukaan osallistujat kokevat, että kurssi on kohentanut heidän perustaito-osaamistaan, vahvistanut itseluottamusta ja antanut lisämotivaatiota hakeutua uusiin tehtäviin yrityksen sisällä.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

 • |Finland
  22-04-2013

  Unesco Islannissa: Vigdís-instituutti

  15. huhtikuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir luovutti Islannin yliopistossa Vigdís Finnbogadóttirille Unescon ja islantilaisviranomaisten solmiman yhteistyösopimuksen.

 • |Island
  22-04-2013

  Framfarir í norska póstinum með grunnleikni!

  Vox hefur birt skýrslu um árangur þriggja ára vinnu við grunnleikni í Noregspóstinum. Í skýrslunni kemur fram að þátttakendum finnst þeir hafa öðlast meiri færni í grunnleikni, aukið sjálfstraust og hvatningu til þess að sækja um önnur störf hjá fyrirtækinu.

 • |Finland
  22-04-2013

  Háskólinn í Åbo býður upp á menntun fyrir sænskumælandi embættismenn

  Í Háskólanum í Åbo verður boðið upp á nýja þverfaglega námsleið í opinberri stjórnsýslu. Markmiðið er að mæta þörf fyrir sænskumælandi embættismenn í Finnlandi.

 • |Norge
  18-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Island
  17-04-2013

  Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda

  Fyrirhuguð er morgunverðarfundaröð um menntun innflytjenda í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs og Reykjavíkurborgar.

 • |Island
  17-04-2013

  UNESCO á Íslandi: Vigdísarstofnun

  Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra afhenti frú Vigdísi Finnbogadóttur samstarfssamning íslenskra stjórnvalda og UNESCO í Aðalbyggingu Háskóla Íslands.

 • |Norge
  17-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Norge
  17-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Norge
  26-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Finland
  26-03-2013

  Grönlannissa parlamenttivaalit

  Grönlannin parlamenttivaalien voitto meni Siumut-puolueelle. Siumut on johtanut hallitusta aina autonomian alusta vuonna 1979 itsehallintokauden alkuun vuonna 2009. Kirjoitushetkellä halltusta ei vielä ole muodostettu.

 • |Finland
  26-03-2013

  Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta

  Norjan integraatio- ja moninaisuusvirasto ja ulkomaalaisvirasto ovat ensimmäistä kertaa järjestäneet yhteistyössä aikuiskoulutusvirasto Voxin kanssa konferenssin kuntien järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Konferenssissa nostettiin esiin maahanmuuttajille suunnattujen norjan kielen opintojen ja aikuisten perusasteen opintojen yhteen sovittamisen tarve.

 • |Finland
  26-03-2013

  Monikielisyys haastaa yliopistot

  Englannin kielen yleistyminen yliopistoissa on herättänyt huolta kansallisten kielten heikkenemisestä tieteen ja opetuksen kielenä.

 • |Island
  25-03-2013

  Kosningar til Inatsisartut (Landsþingsins) á Grænlandi

  Það var Siumut flokkurinn sem hlaut afgerandi sigur í kosningum til Inatsisartut, (Landsþingsins) á Grænlandi. Siumut har hafði meirihluta í heimastjórninni frá því að henni var komið á árið 1979 og þar til þeir öðluðust sjálfsstjórnarrétt árið 2009. Nú, þegar fréttin er skrifuð hefur ný ríkisstjórn ekki verið mynduð.

 • |Island
  25-03-2013

  Samvinna á dagskrá við norskukennslu

  Í fyrsta skipti hafa ráðuneyti innflytjenda og fjölmenningar auk menntamála í samstarfi við VOX undirbúið ráðstefnu um alla fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Noregi. Þar var samvinna ofarlega á dagskrá.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjöltyngi áskorun fyrir háskólana

  Aukið vægi ensku í finnskum háskólum veldur áhyggjum af að stöðu þjóðartungumála Finna, finnsku og sænsku í vísindum og kennslu.

 • |Norge
  20-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Danmark
  26-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

 • |Island
  25-02-2013

  Tvö tungumál og tveir menningarheimar styrkja viðskipti hárgreiðslustofunnar

  Tveir ungir hárgreiðslusveinar 20 og 21 árs sem luku námi árið 2010 i Vejle, notfæra sér tyrkneskar rætur sínar sem

 • |Finland
  25-02-2013

  Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

  Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

 • |Danmark
  20-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Finland
  30-01-2013

  Finland fick en nationalspråksstrategi

  Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusi fäärin kielen koulutus maahanmuuttajille

  Färsaarten yliopisto kantaa nyt kortensa kekoon sekä maahanmuuttajien kotoutumisen että aikuiskoulutuksen saralla. Helmikuun puolivälissä alkaa korkeakoulutasoinen fäärin kielen kurssi, joka on suunnattu Färsaarilla asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille.

 • |Finland
  29-01-2013

  Suomi sai kansalliskielistrategian

  Suomella on kaksi kansalliskieltä – suomi ja ruotsi. Valtioneuvoston ensimmäinen kansalliskielistrategia koskee suomea ja ruotsia äidinkielenä, toisena kansalliskielenä ja maan yhteisinä kielinä maahanmuuttajille. Tavoitteena on Suomi, jossa on kaksi elinvoimaista kansalliskieltä ja jossa molemmat kielet näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýtt tungumálanám í færeysku fyrir innflytjendur

  Háskólinn í Færeyjum stendur nú í fyrsta skipti að námi fyrir innflytjendur og á sviði fullorðinsfræðslu. Um miðjan febrúar hefst nám á bakkalárstigi í færeysku fyrir íbúa af erlendu bergi brotna á Færeyjum.

 • |Island
  28-01-2013

  Stefna fyrir þjóðtungu Finna mótuð

  Í Finnlandi eru tvær þjóðtungur, finnska og sænska. Stefnumótunin er sú fyrsta sinnar tegundar og lýtur að bæði finnsku og sænsku sem móðurmáli, eins og aðrar þjóðtungur og sameiginleg tungumál landsins fyrir innflytjendur. Framtíðarsýnin er að tvær þjóðtungur verði í Finnlandi, og bæði tungumálin sjáist, heyrist og hljóti viðurkenningu.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Finland fick en nationalspråksstrategi

  Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 • |Finland
  18-12-2012

  Nuorten haaste Pohjoismaille

  Villejä, raikkaita ja erilaisia ideoita, totesi ministeri Stubb pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineelle nuorten työryhmälle. Ryhmän ministerille luovuttamassa raportissa etsitään myös vastausta siihen, miten pohjoismaisuus näkyy nuorten arjessa.

 • |Island
  17-12-2012

  Unglingar ögra samstarfi Norðurlandanna

  Hugmyndir ykkar eru villtar, ferskar og frumlegar, sagði samstarfsráðherra Norðurlandanna Aleksander Stubb við hóp unglinga sem hann hafði skipað til þess að huga að framtíð norræna samstarfsins. Í skýrslunni sem hópurinn afhenti ráðherranum er meðal annars fjallað um birtingamynd norræna samstarfsins í lífi ungs fólks.

 • |Finland
  17-12-2012

  Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013

  Rahoitusta voidaan anoa sellaisen islannin kielen opetuksen järjestämiseen, joka ei ole osa yleissivistävää

 • |Sverige
  14-12-2012

  Ungdomar utmanade Norden

  Ni har vilda, fräscha och originella idéer, konstaterade nordiska samarbetsministern Aleksander Stubb inför den arbetsgrupp av ungdomar som han tillsatt för att fundera på det nordiska samarbetets framtid. I rapporten som arbetsgruppen överräckte åt ministern dryftades bland annat hur det nordiska syns i unga människors vardag.

 • |Island
  12-12-2012

  Auglýsing um styrki til námskeiða í íslensku vorið 2013

  Auglýst er eftir umsóknum um styrki til námskeiða í íslensku sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi.

 • |Norge
  12-12-2012

  Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013

  Utlysing etter søknader om bevilging til kurser i islandsk som ikke er del av almen utdanning på grunn- eller videregåendeskole stadium.

 • |Finland
  22-11-2012

  Ruotsinkielistä työvoimaa tarvitaan etenkin hoito- ja hoiva-alojen ammateissa

  Ruotsinkielisen työvoiman suurimmat rekrytointitarpeet vuoteen 2025 mennessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä ja muita hoitoalan ammattilaisia pitäisi kouluttaa noin 30 prosenttia enemmän, jotta koulutus vastaisi työelämän tarvetta.

 • |Island
  19-11-2012

  Bættur aðgangur að námi í Danmörku

  Að lokinni undirritun sameiginlegrar yfirlýsingar um aðgengi grænlenskra stúdenta í háskólanám í Danmörku. Skilyrði er að umsækjendur frá Grænlandi hafi lokið stúdentsprófi og uppfylli sérstaka kröfu um erlent tungumál. Yfirlýsingin var undirrituð á þingi Norðurlandaráðs í Helsinki þann 30. október af samstarfsráðherra Grænlands, Palle Christiansen ráðherra mennta og vísinda og Morten Østergaard menntamálaráðherra Dana.

 • |Island
  19-11-2012

  Skortur á sænskumælandi í heilbrigðis – og umönnunargreinum

  Greinilegasta þörf fyrir sænskumælandi vinnukraft í Finnlandi fram til ársins 2025 verður á sviði félags- heilbrigðismála. Til þess að koma á móts við þarfir atvinnulífsins þyrfti að mennta um það bil 30 prósent fleiri hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, lækna og annað starfsfólk að sviðinu.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Endnu bedre adgang til uddannelser i Danmark

  En fælles erklæring om grønlandske studenters adgang til videregående uddannelse i Danmark , hvor ansøgere med en adgangsgivende grønlandsk gymnasial eksamen opfylder det specifikke afgangskrav om ’yderligere fremmedsprog’, er blevet underskrevet den 30. oktober i Helsingfors af medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde Palle Christiansen og den danske uddannelsesminister Morten Østergaard i forbindelse med Nordisk Råds Session.

 • |Sverige
  14-11-2012

  Svenskspråkiga behövs särskilt i vård- och omsorgsyrken

  Det största rekryteringsbehovet bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025 finns inom social- och hälsovårdsarbete och inom sjukvården. Ungefär 30 procent fler sjukskötare, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper borde utbildas inom området för att motsvara arbetslivets behov.

 • |Island
  23-10-2012

  Færeyska verður jöfn öðrum Norðurlandatungumálum

  Samkvæmt nýjum samningi veitir færeyska sömu réttindi og önnur Norðurlandatungumál til aðgangs í háskólanám í Danmörku.

 • |Finland
  23-10-2012

  Fääri tasa-arvoiseksi muiden pohjoismaisten kielten kanssa

  Uuden sopimuksen myötä fäärin kieli asetetaan samalle viivalle kuin muut pohjoismaiset kielet tanskalaisiin korkeakouluihin pyrittäessä.

 • |Island
  23-10-2012

  Gerist áskrifendur að fréttabréfi VOX

  Fréttabréfið veitir upplýsingar um nám fullorðinna í Noregi.

 • |Island
  23-10-2012

  Færni innflytjenda ekki nýtt sem skyldi

  Ný rannsókn í Kaupmannahöfn leiðir í ljós að færni innflytjenda er ekki nýtt sem skyldi.

 • |Finland
  22-10-2012

  Tilaa Voxin uutiskirjeitä

  Uutiskirjeet pitävät sinut ajan tasalla siitä, mitä aikuisten oppimisen saralla tapahtuu Norjassa.

 • |Finland
  22-10-2012

  Uusi tutkimus: maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi

  Tanskan kuntien ja alueiden tutkimuslaitos Kora on Kööpenhaminan kaupungin toimeksiannosta kartoittanut ylikoulutettujen osuutta pääkaupungissa asuvista maahanmuuttajista.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt, viser ny undersøgelse i Københavns kommune.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Færøsk opnår ligestilling med andre nordiske sprog

  Ny aftale giver det færøske sprog de samme rettigheder, som andre nordiske sprog har, i forbindelse med adgang til højere uddannelse i Danmark.

 • |Norge
  18-10-2012

  Abonner på nyhetsbrev fra Vox

  Nyhetsbrevene holder deg oppdatert om voksnes læring i Norge.

 • |Finland
  26-06-2012

  Färsaarten tulkkipalvelu järjesti viittomakielen tulkkien pohjoismaisen seminaarin

  1.– 4. kesäkuuta järjestettyyn seminaariin tuli 50 viittomakielen tulkkia Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista. Seminaarin otsikkona oli “Relations” (Suhteet).

 • |Island
  25-06-2012

  Túlkaþjónusta Færeyinga hélt norrænt námskeið fyrir táknmálstúlka

  Dagana 1. – 4. júní 2012 sóttu 50 táknmálstúlkar frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi námskeið sem bar yfirskriftina „Relationer“ (Sambönd)

 • |Danmark
  25-06-2012

  Tolketjenesten på Færøerne arrangør for nordisk seminar for tegnsprogstolke

  Fra 1. – 4. juni 2012 havde Færøerne besøg af 50 tegnsprogstolke fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i forbindelse med et seminar med overskriften “Relations”.

 • |Island
  24-05-2012

  Lýðskólarnir ná góðum árangri við aðlögun

  Símakönnun meðal sextán sveitarfélaga, sem samtök lýðskóla gerðu nýlega, sýna að ráðgjafar í mörgum sveitarfélaganna hafa góða reynslu af því að senda flóttafólk á lýðskóla. Þeim finnst umhverfið á lýðskólunum gjöfult.

 • |Finland
  24-05-2012

  Kansanopistoissa hyviä tuloksia integraatiosta

  Tanskan kansanopistoyhdistyksen 16 kuntaan tekemä soittokierros osoittaa, että monilla kunnilla ja virkailijoilla on hyviä kokemuksia pakolaisten lähettämisestä kansanopistoihin. Kansanopistot koetaan hyödyllisiksi ympäristöiksi.

 • |Danmark
  15-05-2012

  Højskolerne har gode resultater med integration

  En rundringning til 16 kommuner, lavet af Folkehøjskolernes Forening, viser, at mange kommuner og sagsbehandlere har gode erfaringer med at sende flygtninge på højskole. De oplever, at miljøet på højskolen er givtigt.

 • |Island
  24-04-2012

  Staða táknmáls í Svíþjóð

  Menntamálnefnd hefur samþykkt að leggja fram frumvarp um að táknmál njóti jafnræðis á við nútímamál og verði einingabært.

 • |Island
  24-04-2012

  Sænsk þróunarverkefni vekja athygli í Evrópu

  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að kynna fjögur árangursrík sænsk þróunarverkefni innan Leonardo da Vinci áætlunarinna. Meðal verkefna má nefna verkefni Tullängsskólans Spread the Sign og verkefni sænskfinnsku lýðskólanna ProGuide. Markmið beggja er að bæta tækifæri fatlaðra einstaklinga til þess að vera virkir í menntun og á vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-04-2012

  Viittomakielen asema Ruotsissa

  Valtiopäivien opetusvaliokunta on päättänyt yksimielisesti esittää, että viittomakieli asetetaan korkeakouluhaussa samaan asemaan nykykielten kanssa ja että hakija saa siitä lisäpisteitä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Ruotsalaisille kehityshankkeille huomiota Euroopassa

  EU-komissio on huomioinut neljä ruotsalaista Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvaa kehityshanketta esimerkkeinä erityisen onnistuneista hankkeista. Komission mainitsemiin ruotsalaishankkeisiin kuuluvat muun muassa Tullängin koulun Spread the Sign ja ruotsinsuomalaisen kansanopiston ProGuide. Molemmat hankkeet pyrkivät parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työelämään.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Teckenspråkets ställning i Sverige

  Utbildningsutskottet har enat röstat för en motion om att teckenspråk ska likställas med moderna språk och ges meritpoäng.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

  EU-kommissionen har valt att lyfta fram fyra svenska vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

 • |Island
  26-03-2012

  Endurnýjuð menntun: BA í viðskiptamálum og þýðingum

  Eftir setningu nýrra laga um tungumál er nauðsynlegt að auka kraftinn í menntun túlka úr og á grænlensku.

 • |Island
  26-03-2012

  Glæða þarf samísku tungumálin

  Öll þrjú samísku tungumálin sem eru töluð í Finnlandi, enaresamíska, skoltasamíska og norðursamíska eiga í hættu við að deyja út. Þetta er niðurstaða vinnuhóps sem fjallað hefur um stöðu samísku tungumálanna. Hópurinn telur að grípa þurfi til ýmissa aðgerða til þess að glæða tungumálin að nýju.

 • |Finland
  26-03-2012

  Koulutusuudistus: ammattikielten ja kääntämisen korkeakoulututkinto

  Uuden kielilain myötä grönlannin kielen tulkkien koulutustarve lisääntyy.

 • |Finland
  26-03-2012

  Työryhmä esittää saamen kielen elvyttämiseksi monipuolisia toimenpiteitä

  Saamen kielten nykytilaa ja elvyttämistä pohtineen työryhmän mukaan kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen kieltä - pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame - ovat uhanalaisia. Työryhmän mukaan saamen kielen elpyminen edellyttää useita toimenpiteitä.

 • |Danmark
  21-03-2012

  Fornyet uddannelse: BA i erhvervssprog og oversættelse

  Den nye sproglov gør det nødvendigt at øge intensiteten i uddannelsen af tolke fra og til grønlandsk.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Samiska språken ska stimuleras

  Alla de tre samiska språk som talas i Finland -enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska – är utrotningshotade. Detta konstaterar en arbetsgrupp som dryftat de samiska språkens nuvarande situation. Enligt arbetsgruppen krävs det åtskilliga åtgärder för att stimulera språken.

 • |Island
  30-01-2012

  Sænska fyrir starfsfólk og nema innan heilbrigðisþjónustu

  Heilbrigðissænska býður upp á upplýsingar og verkfæri fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu sem hefur áhuga á að læra sænsku. Einnig er hægt að nota efnið við kennslu.

 • |Finland
  30-01-2012

  Ruotsia terveydenhuollon osaajille

  Vårdsvenska tarjoaa tietoa ja välineitä terveydenhuollon henkilökunnalle, joka on kiinnostunut oppimaan ruotsia. Sivuston materiaaleja voi myös soveltaa perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin.

 • |Sverige
  24-01-2012

  Svenska för hälsovårdspersonal och -studerande

  Vårdsvenska erbjuder information och verktyg för sjukvårdspersonal som är intresserad av att lära sig svenska. Materialen kan också användas inom utbildningen.

 • |Finland
  21-11-2011

  Neljä Nordplus Aikuiskoulutus -artikkelia

  Jos suunnittelet osallistumista Nordplus Aikuiskoulutus -yhteistyöhön, saat tietoa ja innoitusta näistä artikkeleista, joissa kuvaillaan neljää Nordplus Aikuiskoulutus -hanketta.

 • |Finland
  21-11-2011

  ISLEX – nykyaikainen islantilais-skandinaavinen sanakirja

  Islantilais-skandinaavinen verkkosanakirja ISLEX julkaistiin 16. marraskuuta 2011, islannin kielen päivänä, Reykjavikissa Pohjolan talossa.

 • |Island
  21-11-2011

  Greinar um Nordplus Voksen

  Ef þú ætlar að hefja samstarf í gegnum Nordplus Voksen – þá geturðu sótt innblástur í greinar um reynslu úr 4 Nordplus Vuksen verkefnum.

 • |Island
  18-11-2011

  Íslensk-skandinavísk veforðabók opnuð

  Íslenska-skandínavíska veforðabókin ISLEX verður opnuð við hátíðlega athöfn á degi íslenskrar tungu 16. nóvember í Norræna húsinu í Reykjavík.

 • |Norge
  18-11-2011

  ISLEX - en moderne islandsk - norsk nettordbok

  Den islandsk – skandinavisk nettordboken ISLEX lanseredes den 16. november 2011 på dagen for det islandske språk, i Nordens hus Reykjavik.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Artiklar om Nordplus Vuxen

  Om du tänker gå in i Nordplus Vuxen samarbete – här kan du få inspiration och läsa om erfarenheter från 4 Nordplus Vuxen projekt.

 • språk integration |Danmark
  16-11-2011

  Den vigtige adgang til sprogfællesskabet

  Sproget er en forudsætning for en vellykket integration. Og de 900 udlændinge fra 85 forskellige lande, der er bosat på Færøerne, har mulighed for at få 20 timers gratis undervisning i færøsk.

 • yrkesutbildning språk |Sverige
  03-10-2011

  Tre länder + fyra språk + 500 individer = lyckad yrkesutbildning

  Det viktigaste är att börja med praktiskt arbete och att ge eleverna tid och erkänsla, anser Sture Troli, som är direktör för Utbildning Nord. På det allmänna planet medverkar Utbildning Nord till större öppenhet och livligare kulturellt utbyte mellan nationerna på Nordkalotten.

 • |Island
  27-09-2011

  Kennsla í dönsku aðlögum þörfum hvers Grænlendings í Óðinsvéum

  Í Grænlendingahúsinu í Óðinsvéum fer fram ókeypis einstaklingsmiðuð kennsla í dönsku fyrir Grænlendinga sem búa í borginni, í samstarfi við færniþróunarmiðstöð fyrir dönskukennslu. Markmið kennslunnar er að bæta dönskukunnáttu Grænlendinga sem búa og nema í Óðinsvéum.

 • |Finland
  27-09-2011

  Odensessa grönlantilaiset saavat räätälöityä tanskan opetusta

  Tanskan Odensessa sijaitsevassa Grönlanti-talossa (Det Grønlandske Hus) tarjotaan grönlantilaisille yhteistyössä paikallisen osaamiskeskuksen kanssa ilmaista yksilöllistettyä tanskan opetusta. Opetuksen lähtökohtana on parantaa Odensessa asuvien ja opiskelevien grönlantilaisten tanskan kielen taitoa.

 • |Danmark
  21-09-2011

  Undervisning i dansk tilpasses for hver grønlænder i Odense

  På Det Grønlandske Hus i Odense er der i samarbejde med en lokal kompetence center undervisning i dansk, som er gratis, på individuelt niveau for grønlændere i Odense. Voksenundervisningen tager udgangspunkt i forbedring af danskkundskab for grønlændere der bor og studerer i Odense.

 • |Island
  27-04-2011

  Kennsla í sænsku fyrir útlendinga ekki í forgangi hjá sveitarfélögunum

  Niðurstöður á könnun Skólaeftirlitsins á gæðum og árangri sænskukennslu fyrir útlendinga sýna að þeir sem bera ábyrgð á kennslunni láta hana ekki njóta forgangs. Nokkuð skortir upp á skipulag, framkvæmd og eftirfylgni. Þá er kennslan heldur ekki aðlöguð að þörfum námsmanna.

 • |Island
  27-04-2011

  Innflytjendur skyldugir til að taka próf

  Ríkisstjórnin í Noregi hefur samþykkt að gera lokapróf í norsku og samfélagsfræði að skyldu fyrir þá sem sækja námið. Um leið verður kennslustundum, sem innflytjendur eiga rétt á og ber skylda til að sækja í norsku og samfélagsfræðum, fjölgað úr 300 í 600.

 • |Island
  27-04-2011

  ’Early bird’ skráning á norrænu ráðstefnuna: ”Mindst 4 sprog til alle:

  Fremtidens sprogpolitiske udfordringer”, sem haldin verður í Norræna húsinu í Færeyjum dagana 22.-24. ágúst, er til 30. apríl 2011.

 • |Finland
  27-04-2011

  Ennakkoilmoittautuminen pohjoismaiseen konferenssiin tulevaisuuden kielipoliittisista haasteista

  Konferenssi pidetään Färsaarilla Pohjolan talossa 22. – 24. elokuuta, ja ennakkoilmoittautuminen loppuu 30.4. 2011.

 • |Finland
  27-04-2011

  Maahanmuuttajien ruotsinopetus ei etusijalla kunnissa

  Kouluasioiden valvontaviraston (Skolinspektionen) laaturaportti ”Maahanmuuttajien ruotsinopetuksen tarkoituksenmukaisuus ja tulokset” osoittaa, etteivät päättäjät aseta maahanmuuttajien ruotsinopetusta etusijalle. Puutteita on opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Opetusta ei myöskään aina sopeuteta opiskelijoiden tarpeisiin.

 • |Finland
  27-04-2011

  Pakollisia kokeita maahanmuuttajille

  Norjan hallitus on päättänyt ottaa käyttöön pakolliset norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeet norjan kielen opetukseen osallistuville maahanmuuttajille. Samalla maahanmuuttajien opiskeluoikeuteen ja -velvollisuuteen sisältyvä norjan kielen ja yhteiskuntaopin tuntimäärä kasvaa 300 tunnista 600 tuntiin.

 • |Sverige
  20-04-2011

  Sfi lågt prioriterat i kommunerna

  Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare” (sfi) visar att sfi inte prioriteras av ansvariga. Det finns brister i planering, genomförande och uppföljning. Undervisningen är inte heller alltid anpassad efter de studerandes behov.

 • |Norge
  20-04-2011

  Obligatoriske prøver for innvandrere

  Regjeringen går inn for å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for dem som deltar i norskopplæringen. Samtidig utvides retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer.

 • |Danmark
  19-04-2011

  ’Early bird’ tilmelding til ”Mindst 4 sprog til alle”

  ’Early bird’ tilmelding til den nordiske konference: ”Mindst 4 sprog til alle: Fremtidens sprogpolitiske udfordringer”, som bliver holdt i Nordens Hus på Færøerne 22.-24. august, er til og med 30. april 2011.

 • vuxenutbildning språk |Sverige
  15-04-2011

  Med blicken vänd mot stora världen

  Den här fredagen öppnar språkkonsulent Christoph Schepers dörren till sitt arbetsrum på Studieskolen i Köpenhamn klockan halv åtta. Ibland kommer han till jobbet redan klockan fem på morgonen, men lika ofta händer det att han kommer först klockan elva. Som far till en liten son är han tacksam för en arbetsplats med extremt flexibla arbetstider.

 • forskning språk |Norge
  11-04-2011

  Språk er kostbare skatter

  Mine første minner om Vigdis Finnbogadóttir er knyttet til læring, språk og kultur.

 • forskning utbildningspolitik |Danmark
  05-04-2011

  Nordisk sprogpolitik – skandinavisk som fælles platform

  Det nordiske samarbejde skal også fremover foregå på skandinavisk.

 • forskning |in English
  05-04-2011

  An interview with Vígdis Finnbogadóttir

  Nordic cooperation will continue to be carried out in the Scandinavian languages, states the Declaration on a Nordic Language Policy. The policy is based on all Nordic residents having the right to acquire at least four languages: in addition to their mother tongue, they have a right to learn a language essential to society, a Scandinavian language, and a language of international importance.

 • forskning |Finland
  05-04-2011

  Hyvä lukija,

  pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään vastaisuudessakin skandinaavisia kieliä. Näin todetaan pohjoismaisessa kielipolitiikassa, jonka lähtökohtana on, että jokaisen pohjoismaalaisen tulisi oppia ainakin neljä kieltä. Äidinkielen lisäksi heillä tulee olla oikeus oppia yhteiskunnan toimintaa ylläpitävä kieli, jokin skandinaavinen kieli ja yksi laajasti kansainvälisesti käytetty kieli.

 • forskning internationalisering |Sverige
  04-04-2011

  Nordiska språk lockar finska studerande

  Det är ofta ett allmänt språkintresse som gör att unga finländare börjar studera nordiska språk. Muntlig svenska är de bra på, men danska och norska bjuder på utmaningar.

 • forskning lika möjligheter |Sverige
  04-04-2011

  En språklig minoritet inom minoriteten

  Vid bussplanen i Mariehamn, alldeles i närheten av Medborgarinstitutet och stadsbiblioteket, ligger ”HandiCampen”.

 • forskning internationalisering |Sverige
  04-04-2011

  Hela världen på hemmaplan

  Om inte studenterna vill studera utomlands får man ta utlandet till studenterna.

 • forskning språk |Norge
  04-04-2011

  Som ringer i vann

  - Det er klart vi får renere gulv av å arrangere språkkurs, sier virksomhetsleder Anette Garsrud i Virksomhet renhold i Oppegård Kommune.

 • forskning innovation |Danmark
  04-04-2011

  Nytænkning skal gøre nordiske sprog cool blandt unge

  Når unge i Norden mødes, slår de hurtigt over i engelsk. Det nordiske sprogfællesskab er kraftigt på retur.

 • forskning språk |
  31-03-2011

  Estonia's experience - new languages to be learned in childhood

  Nearly a quarter of Estonia's population speaks only Russian. This is for Estonian society some kind of problem, because for the Russian speaking people it is somewhat harder to find a good job in Estonia, because the entrepreneurs in this country prefere workers skilled in both Estonian and Russian. For only Russian speaking people it is also difficult to monitor the Estonian media and to listen to social and political life in Estonia.

 • |Island
  29-03-2011

  Ný norskupróf og endurskoðaðar námsskrár

  Nú er verið að semja ný lokapróf í norsku og samfélagsfræði fyrir fullorðna innflytjendur.

 • |Finland
  28-03-2011

  Uusia norjan kielen kokeita ja uudistettuja opetussuunnitelmia

  Aikuisille maahanmuuttajille kehitetään parhaillaan uusia norjan kielen ja yhteiskuntaopin loppukokeita.

 • |Norge
  22-03-2011

  Nye norskprøver og reviderte læreplaner

  Det utvikles nå nye avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 • |Island
  01-03-2011

  Sænskukennsla tengd störfum greiðir veg til vinnu

  Einstaklingar sem enn hafa ekki náð fullu valdi á sænsku eiga nú að fá tækifæri til þess að lesa starfatengda sænsku samtímis því sem þeir leggja stund á nám við starfsmenntaháskóla. Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að Stofnun starfsmenntaháskóla sem miðlar opinberum fjármunum til sænskukennslu fyrir innflytjendur eigi að taka sérstakt tillit til hvort hægt er að sameina nám við starfmenntaháskóla námi í starfatengdri sænsku.

 • |Island
  01-03-2011

  Finnar þarfnast málstefnu

  Henna Virkkunen, menntamálaráðherra Finna óskar eftir að lögð verði drög að opinberri mástefnu samhliða næsta stjórnarsamkomulagi, til þess að styrkja stöðu þjóðarmálanna og tungumála minnihlutahópa í Finnlandi. Málstefnan ætti einnig að fela í sér markmið og tillögur um aðgerðir til þess að efla kennslu í erlendum tungumálum.

 • |Finland
  28-02-2011

  Suomi tarvitsee kansallisen kielistrategian

  Opetusministeri Henna Virkkunen ehdottaa, että seuraavan hallitusohjelman yhteydessä päätetään kansallisen kielistrategian laadinnasta.

 • |Sverige
  28-02-2011

  Ammattiruotsin avulla työelämään

  Henkilöt, joiden ruotsintaidot ovat vielä puutteelliset, saavat mahdollisuuden opiskella ammattiruotsia ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Hallitus on päättänyt, että ammattikorkeakouluviraston tulee valtionapuja jakaessaan ottaa huomioon myös se, voidaanko koulutusohjelmaan yhdistää ammattiruotsin opinnot.

 • |Island
  28-02-2011

  Hreyfanleiki, tungumál og Nordplus – ráðstefna

  24.05.2011, kl 09:00 - 16:00, Paasitorni, Helsinki.

 • |Finland
  23-02-2011

  Liikkuvuus, kielet ja Nordplus-konferenssi

  24.05.2011, klo 09:00 - 16:00, Paastorni, Helsinki

 • |Sverige
  23-02-2011

  Mobilitet, språk och Nordplus -konferens

  24.05.2011, kl 09:00 - 16:00, Paasitorni, Helsingfors

 • |Sverige
  23-02-2011

  Finland behöver en nationell språkstrategi

  Undervisningsminister Henna Virkkunen föreslår att en nationell språkstrategi skall utarbetas i samband med nästa regeringsprogram för att förstärka nationalspråkens och minoritetsspråkens ställning i Finland. Språkstrategin borde också ställa upp mål och föreslå åtgärder för att öka undervisningen i främmande språk.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Yrkessvenska bereder vägen till arbete

  Personer som ännu inte behärskar svenska fullt ut ska ges möjlighet att läsa yrkessvenska samtidigt som de studerar vid yrkeshögskolan. Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan vid sin fördelning av statsbidrag även ska ta hänsyn till om en yrkeshögskoleutbildning kan kombineras med yrkessvenska.

 • |Island
  03-02-2011

  Norðurlandaþjóðirnar fjölmenningarlegar, alþjóðlegar og fjölfróðar

  Með þessum orðum opnaði mennta- og menningarmálaráðherra Finna formennskuáætlun þeirra fyrir Norðurlandasamstarfið þann 24. janúar sl.

 • |Finland
  31-01-2011

  Monikulttuurinen, kansainvälinen ja osaava Pohjola

  Näillä teemoilla opetus- ja kulttuuriministeriö avasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmansa 24. tammikuuta.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Mångkulturellt, internationellt och kunnigt Norden

  Mera information om Finlands ordförandeskap:
  Med dessa teman öppnade undervisnings- och kulturministeriet sitt program under Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet den 24 januari.

 • |Finland
  27-09-2010

  Kaikille ainakin neljä kieltä: tulevaisuuden kielipoliittiset haasteet

  22.–24. elokuuta 2011, Pohjolan talo, Tórshavn, Färsaaret

 • |Island
  27-09-2010

  Að minnsta kosti fjögur tungumál fyrir alla: Áskoranir framtíðar varðandi tungumálastefnu

  22. -24. ágúst 2011, Norræna húsinu í Þórshöfn á Færeyjum

 • |Danmark
  22-09-2010

  Mindst fire sprog til alle: Fremtidens sprogpolitiske udfordringer

  22-24 august 2011, Nordens Hus, Tórshavn, Færøerne

 • motivation språk |Sverige
  09-09-2010

  Gräv där du står!

  Ja, det är ”Gräv där du står!”som Erik Hemming ger mig som svar på hur man ska hitta källan till motivation. Hemming är anställd som lektor vid Högskolan på Åland sedan 1993. I höst ska han, inom ramen för ett EU-projekt, bl.a. hålla en kombinerad språkkurs i spanska/portugisiska/franska/italienska. Själv behärskar han ett tiotal språk, har lätt att hitta motivation och har bokstavligen hela världen som inspirationskälla och arbetsfält.

 • |Island
  24-06-2010

  Kennsla í sænsku fyrir innflytjendur á að vera einstaklingsmiðuð

  Rannsókn Skólaeftirlitsins á sænskukennslu fyrir innflytjendur, sfi (Svenskundervisning för invandrare) í 25 sveitarfélögum leiðir í ljós að fræðslan er oft of einhæf, þrátt fyrir að hún sé ætluð fólki með ólíkan bakgrunn og skilyrði. Dæmi eru um afar virk námsframboð en líka um svið sem þarf að styrkja og bæta gæði sænskukennslunnar, sfi.

 • |Island
  24-06-2010

  Hvernig er hægt að bæta tilboð um fræðslu þeirra sem tilheyra tungumálaminnihlutahópi?

  Østbergnefndin, sem hefur kannað tilboð tungumálaminnihlutamálahópa um fræðslu, hefur lagt fram tillögur um ýmsar aðgerðir sem beinast til alls menntageirans. Sissel Østberg, rektor við Háskólann í Osló stýrði starfi nefndarinnar.

 • |Island
  24-06-2010

  Tungumáladeildir skólanna fjölbreyttari

  Samtök atvinnulífsins í Finnlandi (Finlands Näringsliv, EK) hafa kynnt sér stöðu tungumálakennslu í skólum. Samtökin álíta að skólarnir ættu að hafa meira framboð á tungumálum og auka um leið valfrelsi nemenda. Valfrelsið væri hægt að auka með því að afnema skyldu íbúanna til þess að læra bæði opinberu tungumálin. Þetta myndi hafa í för með sér að hvorki finnskumælandi bæri skylda að læra sænsku né sænskumælandi finnsku.

 • |Finland
  24-06-2010

  Maahanmuuttajien ruotsinopetusta yksilöllistettävä

  Koulutuksen valvonnasta vastaava virasto on tarkastellut maahanmuuttajien ruotsinopetusta 25 kunnassa. Tarkastus osoittaa, että monissa kunnissa kaikille maahanmuuttajille tarjotaan samanlaista opetusta, vaikka heidän taustansa ja edellytyksensä eroavat toisistaan. Esimerkkejä onnistuneista toimintamuodoista on, mutta joillakin osa-alueilla tarvitaan parannuksia maahanmuuttajien ruotsinopetuksen laadun kohentamiseksi.

 • |Finland
  24-06-2010

  Miten parantaa norjaa toisena kielenä puhuville suunnattua koiulutusta?

  Äidinkielenään muuta kuin norjaa puhuville suunnattua koulutusta tarkastellut Östberg-toimikunta esittää raportissaan joukon toimenpide-ehdotuksia, jotka koskevat koko koulutussektoria. Toimikunnan työtä johti Oslon korkeakoulun rehtori Sissel Östberg.

 • |Finland
  21-06-2010

  Koulujen kieliohjelma monipuolisemmaksi

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ottanut kantaa koulujen kieliohjelmaan. EK:n mukaan kielivalikoimaa tulisi laajentaa ja oppilailla olla suurempi valinnan mahdollisuus. Valinnanmahdollisuutta tulee EK: n mukaan laajentaa poistamalla toinen kotimainen kieli pakollisena oppiaineena., mikä tarkoittaisi, että ruotsi ei olisi pakollinen suomenkielisille, eikä myöskään suomi ruotsinkielisille.

 • |Sverige
  21-06-2010

  Skolornas språkprogram mångsidigare

  Centralorganisationen för det finländska näringslivet – Finlands Näringsliv EK - har tagit ställning till skolornas språkprogram. EK anser att skolorna borde ha ett större utbud av språk och eleverna större valfrihet. Valfriheten skall enlig EK utvidgas genom att slopa det andra inhemska språket som obligatoriskt läroämne. Detta skulle betyda att varken svenskan var obligatorisk för de finskspråkiga eller finskan för de svenskspråkiga.

 • |Sverige
  17-06-2010

  Svenskundervisning för invandrare bör formas efter individen

  Skolinspektionens granskning av sfi (Svenskundervisning för invandrare) i 25 kommuner visar att utbildningen ofta är enhetligt utformad trots att den vänder sig till människor med olika bakgrund och förutsättningar. Det finns flera exempel på väl fungerande verksamheter, men också på områden som behöver stärkas för att höja kvaliteten inom sfi.

 • |Norge
  14-06-2010

  Hvordan bedre utdanningstilbudet for minoritetsspråklige?

  Østbergutvalget som har sett på utdanningstilbudet for minoritetsspråklige har kommet med en innstilling som inneholder en rekke tiltak, myntet på hele utdanningssektoren. Sissel Østberg, rektor ved Høgskolen i Oslo har ledet arbeidet.

 • |Island
  24-05-2010

  Fullorðinsfræðslunni hrósað

  Okkur mun ekki takast vel með aðlögun án góðrar norskukennslu. Starf ykkar er einstaklega mikilvægt, sagði Audun Lysbakken ráðherra við tæplega 400 kennara og stjórnendur í fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  24-05-2010

  Kehuja aikuiskoulutukselle

  Maahanmuuttajien integraatio ei onnistu ilman hyvää norjanopetusta. ”Te teette erittäin tärkeää työtä”, sanoi ministeri Audun Lysbakken lähes 400:sta aikuiskoulutuksen ammattilaisesta koostuvalle joukolle.

 • |Island
  20-05-2010

  Ný framtíðarsýn í norrænu menningarsamstarfi

  Þátttakendur í lista- og menningarstarfi á Norðurlöndum munu á næstunni sjá nýjar pólitískar áherslur á þessu sviði.

 • |Finland
  20-05-2010

  Yhteispohjoismaiselle kulttuuriyhteistyölle uusi visio

  Pohjoismaiden kulttuuri- ja taidealan toimijat voivat nyt varautua useisiin uusiin kulttuuripoliittisiin painopistealueisiin.

 • |Sverige
  20-05-2010

  Ny vision för det gemensamma nordiska kultursamarbetet

  Konst- och kulturaktörerna i alla de nordiska länderna kan nu se fram emot en rad nya kulturpolitiska prioriteringar.

 • |Norge
  18-05-2010

  Skryt til voksenopplæringen

  Vi lykkes ikke med integrering uten en god norskopplæring. Dere gjør en særdeles viktig jobb, sa statsråd Audun Lysbakken til nesten 400 lærere og ledere i voksenopplæringen

 • |Finland
  17-12-2009

  Koululaisten ruotsin taidot huonontuneet entisestään

  Peruskoululaisten ruotsin kielen taidot ovat huonontuneet entisestään vuoden 2001 jälkeen. Tämä käy ilmi Opetushallituksen arvioinnista, joka tehtiin keväällä 2008. Peruskoulun lopussa oppilaiden taidot ovat kokonaisuudessaan tyydyttävällä tasolla. Noin puolella pojista on heikot taidot.

 • |Island
  16-12-2009

  Sænskukunnáttunni hrakar enn

  Kunnátta grunnskólanemenda í sænsku hefur hrakað frekar frá árinu 2001. Þetta kemur fram í mati skólamálastofnunarinnar sem fór fram vorið 2008. Við lok grunnskólans er kunnátta nemendanna í heild aðeins viðunandi. Um það bil helming drengja skortir kunnáttu.

 • internationalisering språk |
  11-12-2009

  Is Estonia part of the Nordic countries?

  Estonian people believe that their value attitudes are similar to those of the Nordic countries. This belief is firmly rooted in our shared history.

 • internationalisering språk |Norge
  11-12-2009

  Norden er et åndelig rom

  - Norden er et åndelig rom som strekker seg over de områdene der en stor mengde folk definerer seg selv som nordiske og føler tilhørighet til et åndelig nordisk fellesskap. Sitatet kommer fra nordisten Richard Bærug. Han er norsk statsborger men har bodd i Baltikum siden slutten av åttitallet. Og han mener mye om Norden.

 • |Sverige
  11-12-2009

  Kunskaperna i svenska försämras ytterligare

  Grundskoleelevernas kunskaper i svenska har försämrats ytterligare sedan 2001. Detta visar Utbildningsstyrelsen utvärdering som gjordes på våren 2008. I slutet av den grundläggande utbildningen är elevernas kunskaper som helhet på nöjaktig nivå. Cirka hälften av pojkarna har svaga kunskaper.

 • folkbildning språk |Sverige
  12-10-2009

  På sin mammas gata

  Pirkko Sartoneva är sedan augusti ny finländsk koordinator för NVL. Hela sitt vuxna liv har hon arbetat inom den fria bildningen och då hon dessutom har en akademisk examen med nordiska språk som huvudämne är det svårt att tänka sig någon mera lämpad för uppgiften. Innan hon kom till NVL var hon planerare vid intresseorganisationen Kansalaisopistojen liitto KoL- Medborgarinstitutens förbund MiF.

 • |Island
  27-04-2009

  Kennsla á tveimur tungumálum ber góðan árangur í Finnlandi

  Þann 24. apríl sl. varði Petri Vuorinen doktorsritgerð sína undir titlinum "Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students" við Háskólann í Åbo (Turun Yliopisto).

 • |Finland
  19-04-2009

  Kaksikielinen opetus tuottaa hyviä tuloksia Suomessa

  24. huhtikuuta 2009 esitettiin Turun yliopistossa filosofian lisensiaatti Petri Vuorisen väitöskirja "Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students".

 • |Sverige
  19-04-2009

  Tvåspråkig undervisning ger goda resultat i Finland

  Fil Lic. Petri Vuorinen lade den 24.4.09 fram sin doktorsavhandling "Profiles of Second Language Learners in Bilingual Education: A Comparative Study of the Characteristics of Finnish and American Students" vid Turun Yliopisto (Åbo Universitet)

 • |Island
  29-03-2009

  Ríkisstjórnin er hliðholl bónus vegna sfi – sænskukennslu fyrir útlendinga

  Ríkisstjórnin hefur ákveðið að koma á tilraunaverkefni um veita bónus til þess að örva streymi innflytjenda í sænskukennslu.

 • |Finland
  29-03-2009

  Hallitus kannustaa maahanmuuttajien ruotsinopiskelua rahabonuksella

  Ruotsin hallitus on päättänyt toteuttaa kokeilun, jossa ruotsia vieraana kielenä opiskelevat saavat ylimääräisen

 • |Finland
  29-03-2009

  Opetusministeriö myöntää 82 miljoonaa Islannin kruunua maahanmuuttajien islanninopetukseen

  Varoja myönnettiin kielikursseihin, jotka eivät kuulu peruskoulun tai toisen asteen opetuksen piiriin. Tavoitteena on taata kaikille Islannin asukkaille sellainen islannin kielen taito, joka mahdollistaa aktiivisen kansalaisuuden.

 • |Island
  24-03-2009

  Menntamálaráðuneytið úthlutar 82 m.kr. til námskeiða í íslensku fyrir útlendinga

  Auglýst var eftir umsóknum um styrki til námskeiða sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi. Markmið með styrkjunum er að gefa öllum sem búsettir eru á Íslandi færi á að öðlast þá færni í íslensku að þeir geti orðið virkir samfélagsþegnar.

 • |Norge
  24-03-2009

  Utdanningsdepartementet bevilger 82 m ISK til undervisning i islandsk for utlendinger

  Departementet lyste etter søknader om bevilgninger for kurser som ikke er part av den ordinære undervisning i folkeskolen eller den videregående skolen. Målet med bevilgningene er å gi alle som bor på Island, mulighet for å oppnå den kompetanse i islandsk, som er nødvendig for aktiv medborgerskap.

 • |Sverige
  24-03-2009

  Regeringen inför försök med sfi-bonus

  Regeringen har fattat beslut om att genomföra en försöksverksamhet med sfi-bonus för att stimulera snabbare genomströmning i undervisningen svenska för invandrare.

 • |Island
  27-02-2009

  Örugg framtíð samískra tungumála

  Vísindaáætlun um samískar rannsóknir hefur fengið aukafjárveitingu upp á 1179 milljónir NOK eða tæpa tvo milljarða

 • |Finland
  27-02-2009

  Saamelaiskielten tulevaisuus halutaan turvata

  Norjan tutkimusneuvoston saamelaiskulttuurin tutkimuksen ohjelma saa 1,179 miljoonaa kruunua lisärahoitusta. Rahat

 • |Norge
  23-02-2009

  Trygg framtid for samiske språk

  Forskningsrådets program for samisk forskning får 1,179 millioner ekstra kroner. Pengene skal gå til forskning på

 • |Finland
  16-12-2008

  Islannin puheenjohtajakausi Pohjoismaiden ministerineuvostossa alkaa 1. tammikuuta 2009

  Pohjoismaisen yhteistyön voima perustuu muun muassa joustavaan, sektorienväliseen yhteistyöhön. Siksi Islannin opetus-,

 • |Island
  16-12-2008

  Ísland tekur við formennsku í norrænu ráðherranefndinni 1. janúar 2009

  Styrkur norræns samstarfs felst meðal annars í þeim sveigjanleika að vinna má þvert á fagsvið. Þess vegna ákvað

 • |Danmark
  16-12-2008

  Island overtager formandskab i det Nordiske Ministerråd den 1. januar 2009

  Styrken i det nordiske samarbejde begrundes bl.a. i fleksibiliteten i det tværsektorielle samarbejde. Derfor har

 • språk vuxenutbildning |
  12-11-2008

  Looking for Sharing and Support

  Ethnic minorities have founded more than a hundred and twenty cultural societies in Estonia. The director of the training centre of the Estonian Non-formal Adult Education Association, Ene Lukka-Jegikjan talks about round tables and the Forest University.

 • internationalisering språk |Norge
  12-11-2008

  Språket gjorde forskjell

  I vinterhalvåret, nå dagene er korte og mørket forsøker seg og stormen raser i Island har mange Islendinger svært ved at forstille seg at det finnes utlendinger som kommer langveis fra og gjerne vil bosette seg her. Unge, velutdannete spesialister som vil bruke sine krefter, være til gagn i det islandske samfunn. Men de er der.

 • |Danmark
  04-09-2008

  Undervisning i islandsk for indvandrere

  Undervisningsministeriets projektledelse om undervisning i islandsk for indvandrere holdte et møde om projektets status for nylig.