spraak • Foto: Caroline Freiholtz
  läs- och skrivkunnighet |Sverige
  30-03-2015

  Lättlästa romaner behövs även för vuxna

  Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Majoriteten av de finskspråkiga emot skolsvenskan

  Tre fjärdedelar av de finskspråkiga vill slippa de obligatoriska studierna i svenska och tycker att studierna borde vara frivilliga.

 • |Finland
  27-10-2014

  Yleiset kielitutkinnot käytössä jo 20 vuotta

  Yleisten kielitutkintojen avulla vieraita kieliä osaavat aikuiset voivat osoittaa osaamistaan jossakin sen nykyisestä yhdeksästä tutkintokielestä ja saada kielitaidostaan virallisen todistuksen.

 • |Finland
  20-10-2014

  Språkexamina fyller 20 år

  Med hjälp av de allmänna språkexamina kan vuxna visa sina språkkunskaper i något av de nio examensspråken och få ett officiellt intyg.

 • Dick Gustavsson
  flexibelt lärande språk |Åland
  04-09-2014

  Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

  I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Undervisning i grønlandsk som andet- og fremmedsprog skal udvikles

  For ”at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen” er Naalakkersuisut (Landsstyret) blevet pålagt af Inatsisartut (Landstinget) at udarbejde en strategi og handlingsplan. Der er dannet et kommissorium, der skal udføre arbejdet.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

  Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Keskustelua koulutuspolitiikasta ja itsehallintoalueiden yhteisistä haasteista

  Färsaarten kulttuuriministeriössä vieraili loka-marraskuun vaihteessa grönlantilainen delegaatio, jota johti opetus- ja kulttuuriministeri Nick Nielsen.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Umræður um menntastefnu og áskoranir sem blasa við ríkjasambandinu

  Opinber sendinefnd undir forystu grænlenska mennta- og menningarmálaráherrans Nick Nielsen, sótti færeyska menningarmálaráðuneytið heim um mánaðarmótin október/nóvember.

 • Ingibjörg Hafstað underviser udenlandske ansatte i en af Reykjavíks svømmehalle.
  integration språk |Island
  20-11-2013

  Sprogundervisning på arbejdspladsen

  Ingibjörg Hafstað indførte begrebet islandsk på arbejdspladsen og har undervist immigranter af over 100 nationaliteter i islandsk.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Diskussion om uddannelsespolitik og fælles udfordringer indenfor rigsfællesskabet

  En delegation fra Grønland med undervisnings- og kulturminister, Nick Nielsen, i spidsen var på besøg i Kulturministeriet på Færøerne ved månedsskiftet oktober/november.

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  integration kompetensutveckling |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • Hvis man ikke taler færøsk, bliver man temmelig ensom, sigur Kalpana Vijayavarathan fra Indien, der har boet på Færøerne i 23 år. Hun er ansat som adjunkt i engelsk ved Færøernes universitet.
  integration språk |Færöerne
  01-11-2013

  Flersproget dagligdag

  At det er nødvendigt at lære færøsk for at leve og arbejde i det færøske samfund er indiske Kalpana og Sharon enige med danske Dorete om. Men det er ingen nem opgave for et voksent menneske at tilegne sig et fremmedsprog – og på Færøerne er der forskel på modtagelsen af færøsk talt med indisk accent og færøsk talt med dansk accent.

 • Närvårdarutbildningen erbjuds för första gången som en yrkesutbildning för inflyttade. Maria de Oliveira Salin, Seedy Fofana och Raja Benjlil berättar om utbildningen (Raja saknas på fotot).
  flexibelt lärande yrkesutbildning |Åland
  17-10-2013

  Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

  Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  integration invandrare |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • |Norge
  25-06-2013

  100 år med kvinnelig stemmerett

  11. juni 2013 feirer Norge at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Dette markeres på mange ulike måter.

 • |Finland
  25-06-2013

  Ny digital tjänst i finska och svenska för invandrare

  Utbildningsstyrelsen har 2008–2013 administrerat ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden där man tagit fram en ny lärmiljö för invandrare. Med hjälp av tjänsten kan invandrare studera finska eller svenska i en öppen lärmiljö på webben.

 • Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
  realkompetens validering |Færöerne
  06-06-2013

  Alle kompetencer i spil

  Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. ..

 • |Åland
  21-05-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • |Åland
  20-05-2013

  Nýjar aðgerðir fyrir innflytjendur

  Átak með heimsóknum og upplýsingafundum fyrir nýaðflutta. Þetta er meðal þess sem heimastjórnin á Álandseyjum hefur áætlanir um að hrinda í framkvæmd á árinu til þess að bæta aðstæður nýaðfluttra. Þar að auki verður innflytjendum boðið að taka þátt í hátíðarhöldum á sjálfstjórnardaginn á Torginu í Marienhöfn þann 9. júní.

 • |Sverige
  20-05-2013

  Uusia kotouttamistoimia

  Hakevaan toimintaan panostaminen ja maakuntaan vastikään muuttaneille suunnatut tiedotustilaisuudet ovat esimerkkejä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tämänvuotisista uusista toimista, joilla pyritään edistämään tulokkaiden kotoutumista. Ahvenanmaalle vasta muuttaneet kutsutaan myös juhlimaan itsehallintopäivää Maarianhaminan torille 9. kesäkuuta.

 • |Sverige
  30-04-2013

  Nya åtgärder för integration

  En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

 • |Norge
  23-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Island
  23-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Island
  23-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Finland
  23-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Finland
  22-04-2013

  Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

  Åbo Akademissa käynnistyy uusi monitieteinen julkisjohtamisen maisterikoulutus. Koulutuksen päämääränä on vähentää pulaa ruotsinkielentaitoisista virkamiehistä Suomessa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Posti kulkee eteenpäin - perustaitojen avulla!

  Elinikäisen oppimisen virasto, Vox, julkisti vastikään raportin, jossa kerrottiin kolme vuotta kestäneestä Norjan postissa toteutetusta perustaitokurssista. Raportin mukaan osallistujat kokevat, että kurssi on kohentanut heidän perustaito-osaamistaan, vahvistanut itseluottamusta ja antanut lisämotivaatiota hakeutua uusiin tehtäviin yrityksen sisällä.

 • |Finland
  22-04-2013

  Aamiaistapaamisia maahanmuuttajien koulutuksesta

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, kuntaliitto, monikulttuurisuuskeskus ja Reykjavikin kaupunki toteuttavat yhteistyönä sarjan aamiaistapaamisia, joiden aiheena on maahanmuuttajien koulutus.

 • |Finland
  22-04-2013

  Unesco Islannissa: Vigdís-instituutti

  15. huhtikuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir luovutti Islannin yliopistossa Vigdís Finnbogadóttirille Unescon ja islantilaisviranomaisten solmiman yhteistyösopimuksen.

 • |Island
  22-04-2013

  Framfarir í norska póstinum með grunnleikni!

  Vox hefur birt skýrslu um árangur þriggja ára vinnu við grunnleikni í Noregspóstinum. Í skýrslunni kemur fram að þátttakendum finnst þeir hafa öðlast meiri færni í grunnleikni, aukið sjálfstraust og hvatningu til þess að sækja um önnur störf hjá fyrirtækinu.

 • |Finland
  22-04-2013

  Háskólinn í Åbo býður upp á menntun fyrir sænskumælandi embættismenn

  Í Háskólanum í Åbo verður boðið upp á nýja þverfaglega námsleið í opinberri stjórnsýslu. Markmiðið er að mæta þörf fyrir sænskumælandi embættismenn í Finnlandi.

 • |Norge
  18-04-2013

  Posten skal fram - med basiskompetanse!

  Vox har nå lansert en rapport om resultatene av tre år med av basiskompetansekurs i Posten Norge. Rapporten viser at deltakerne både føler at de har fått bedre basiskompetanse, bedre selvtillit og større motivasjon for å søke andre jobber i selskapet.

 • |Island
  17-04-2013

  Morgunverðarfundir um menntun innflytjenda

  Fyrirhuguð er morgunverðarfundaröð um menntun innflytjenda í samstarfi mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Fjölmenningarseturs og Reykjavíkurborgar.

 • |Island
  17-04-2013

  UNESCO á Íslandi: Vigdísarstofnun

  Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra afhenti frú Vigdísi Finnbogadóttur samstarfssamning íslenskra stjórnvalda og UNESCO í Aðalbyggingu Háskóla Íslands.

 • |Norge
  17-04-2013

  Frokostmøte om innvandrernes utdanning

  En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 • |Norge
  17-04-2013

  UNESCO på Island: Vigdís instituttet

  Den 15. april overrakte Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir, Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom UNESCO og islandske myndigheter på Islands Universitet.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

  Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Norge
  26-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Finland
  26-03-2013

  Grönlannissa parlamenttivaalit

  Grönlannin parlamenttivaalien voitto meni Siumut-puolueelle. Siumut on johtanut hallitusta aina autonomian alusta vuonna 1979 itsehallintokauden alkuun vuonna 2009. Kirjoitushetkellä halltusta ei vielä ole muodostettu.

 • |Finland
  26-03-2013

  Maahanmuuttajien norjan kielen opinnoissa koordinointitarvetta

  Norjan integraatio- ja moninaisuusvirasto ja ulkomaalaisvirasto ovat ensimmäistä kertaa järjestäneet yhteistyössä aikuiskoulutusvirasto Voxin kanssa konferenssin kuntien järjestämästä aikuiskoulutuksesta. Konferenssissa nostettiin esiin maahanmuuttajille suunnattujen norjan kielen opintojen ja aikuisten perusasteen opintojen yhteen sovittamisen tarve.

 • |Finland
  26-03-2013

  Monikielisyys haastaa yliopistot

  Englannin kielen yleistyminen yliopistoissa on herättänyt huolta kansallisten kielten heikkenemisestä tieteen ja opetuksen kielenä.

 • |Island
  25-03-2013

  Kosningar til Inatsisartut (Landsþingsins) á Grænlandi

  Það var Siumut flokkurinn sem hlaut afgerandi sigur í kosningum til Inatsisartut, (Landsþingsins) á Grænlandi. Siumut har hafði meirihluta í heimastjórninni frá því að henni var komið á árið 1979 og þar til þeir öðluðust sjálfsstjórnarrétt árið 2009. Nú, þegar fréttin er skrifuð hefur ný ríkisstjórn ekki verið mynduð.

 • |Island
  25-03-2013

  Samvinna á dagskrá við norskukennslu

  Í fyrsta skipti hafa ráðuneyti innflytjenda og fjölmenningar auk menntamála í samstarfi við VOX undirbúið ráðstefnu um alla fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Noregi. Þar var samvinna ofarlega á dagskrá.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjöltyngi áskorun fyrir háskólana

  Aukið vægi ensku í finnskum háskólum veldur áhyggjum af að stöðu þjóðartungumála Finna, finnsku og sænsku í vísindum og kennslu.

 • |Norge
  20-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Danmark
  26-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

 • |Island
  25-02-2013

  Tvö tungumál og tveir menningarheimar styrkja viðskipti hárgreiðslustofunnar

  Tveir ungir hárgreiðslusveinar 20 og 21 árs sem luku námi árið 2010 i Vejle, notfæra sér tyrkneskar rætur sínar sem

 • |Finland
  25-02-2013

  Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

  Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

 • |Danmark
  20-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Finland
  30-01-2013

  Finland fick en nationalspråksstrategi

  Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusi fäärin kielen koulutus maahanmuuttajille

  Färsaarten yliopisto kantaa nyt kortensa kekoon sekä maahanmuuttajien kotoutumisen että aikuiskoulutuksen saralla. Helmikuun puolivälissä alkaa korkeakoulutasoinen fäärin kielen kurssi, joka on suunnattu Färsaarilla asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille.

 • |Finland
  29-01-2013

  Suomi sai kansalliskielistrategian

  Suomella on kaksi kansalliskieltä – suomi ja ruotsi. Valtioneuvoston ensimmäinen kansalliskielistrategia koskee suomea ja ruotsia äidinkielenä, toisena kansalliskielenä ja maan yhteisinä kielinä maahanmuuttajille. Tavoitteena on Suomi, jossa on kaksi elinvoimaista kansalliskieltä ja jossa molemmat kielet näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýtt tungumálanám í færeysku fyrir innflytjendur

  Háskólinn í Færeyjum stendur nú í fyrsta skipti að námi fyrir innflytjendur og á sviði fullorðinsfræðslu. Um miðjan febrúar hefst nám á bakkalárstigi í færeysku fyrir íbúa af erlendu bergi brotna á Færeyjum.

 • |Island
  28-01-2013

  Stefna fyrir þjóðtungu Finna mótuð

  Í Finnlandi eru tvær þjóðtungur, finnska og sænska. Stefnumótunin er sú fyrsta sinnar tegundar og lýtur að bæði finnsku og sænsku sem móðurmáli, eins og aðrar þjóðtungur og sameiginleg tungumál landsins fyrir innflytjendur. Framtíðarsýnin er að tvær þjóðtungur verði í Finnlandi, og bæði tungumálin sjáist, heyrist og hljóti viðurkenningu.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Finland fick en nationalspråksstrategi

  Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 • |Finland
  18-12-2012

  Nuorten haaste Pohjoismaille

  Villejä, raikkaita ja erilaisia ideoita, totesi ministeri Stubb pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta pohtineelle nuorten työryhmälle. Ryhmän ministerille luovuttamassa raportissa etsitään myös vastausta siihen, miten pohjoismaisuus näkyy nuorten arjessa.

 • |Island
  17-12-2012

  Unglingar ögra samstarfi Norðurlandanna

  Hugmyndir ykkar eru villtar, ferskar og frumlegar, sagði samstarfsráðherra Norðurlandanna Aleksander Stubb við hóp unglinga sem hann hafði skipað til þess að huga að framtíð norræna samstarfsins. Í skýrslunni sem hópurinn afhenti ráðherranum er meðal annars fjallað um birtingamynd norræna samstarfsins í lífi ungs fólks.

 • |Finland
  17-12-2012

  Islannin opetusministeriö julisti haettavaksi rahoitusta islanninopetukseen keväällä 2013

  Rahoitusta voidaan anoa sellaisen islannin kielen opetuksen järjestämiseen, joka ei ole osa yleissivistävää

 • |Sverige
  14-12-2012

  Ungdomar utmanade Norden

  Ni har vilda, fräscha och originella idéer, konstaterade nordiska samarbetsministern Aleksander Stubb inför den arbetsgrupp av ungdomar som han tillsatt för att fundera på det nordiska samarbetets framtid. I rapporten som arbetsgruppen överräckte åt ministern dryftades bland annat hur det nordiska syns i unga människors vardag.

 • |Island
  12-12-2012

  Auglýsing um styrki til námskeiða í íslensku vorið 2013

  Auglýst er eftir umsóknum um styrki til námskeiða í íslensku sem ekki eru hluti af almennu námi á grunn- eða framhaldsskólastigi.

 • |Norge
  12-12-2012

  Utdanningsdepartementet utlyser bevilgning til kurser i islandsk voren 2013

  Utlysing etter søknader om bevilging til kurser i islandsk som ikke er del av almen utdanning på grunn- eller videregåendeskole stadium.

 • |Finland
  22-11-2012

  Ruotsinkielistä työvoimaa tarvitaan etenkin hoito- ja hoiva-alojen ammateissa

  Ruotsinkielisen työvoiman suurimmat rekrytointitarpeet vuoteen 2025 mennessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä ja muita hoitoalan ammattilaisia pitäisi kouluttaa noin 30 prosenttia enemmän, jotta koulutus vastaisi työelämän tarvetta.

 • |Island
  19-11-2012

  Bættur aðgangur að námi í Danmörku

  Að lokinni undirritun sameiginlegrar yfirlýsingar um aðgengi grænlenskra stúdenta í háskólanám í Danmörku. Skilyrði er að umsækjendur frá Grænlandi hafi lokið stúdentsprófi og uppfylli sérstaka kröfu um erlent tungumál. Yfirlýsingin var undirrituð á þingi Norðurlandaráðs í Helsinki þann 30. október af samstarfsráðherra Grænlands, Palle Christiansen ráðherra mennta og vísinda og Morten Østergaard menntamálaráðherra Dana.

 • |Island
  19-11-2012

  Skortur á sænskumælandi í heilbrigðis – og umönnunargreinum

  Greinilegasta þörf fyrir sænskumælandi vinnukraft í Finnlandi fram til ársins 2025 verður á sviði félags- heilbrigðismála. Til þess að koma á móts við þarfir atvinnulífsins þyrfti að mennta um það bil 30 prósent fleiri hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, lækna og annað starfsfólk að sviðinu.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Endnu bedre adgang til uddannelser i Danmark

  En fælles erklæring om grønlandske studenters adgang til videregående uddannelse i Danmark , hvor ansøgere med en adgangsgivende grønlandsk gymnasial eksamen opfylder det specifikke afgangskrav om ’yderligere fremmedsprog’, er blevet underskrevet den 30. oktober i Helsingfors af medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde Palle Christiansen og den danske uddannelsesminister Morten Østergaard i forbindelse med Nordisk Råds Session.

 • |Sverige
  14-11-2012

  Svenskspråkiga behövs särskilt i vård- och omsorgsyrken

  Det största rekryteringsbehovet bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025 finns inom social- och hälsovårdsarbete och inom sjukvården. Ungefär 30 procent fler sjukskötare, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper borde utbildas inom området för att motsvara arbetslivets behov.

 • |Island
  23-10-2012

  Færeyska verður jöfn öðrum Norðurlandatungumálum

  Samkvæmt nýjum samningi veitir færeyska sömu réttindi og önnur Norðurlandatungumál til aðgangs í háskólanám í Danmörku.

 • |Finland
  23-10-2012

  Fääri tasa-arvoiseksi muiden pohjoismaisten kielten kanssa

  Uuden sopimuksen myötä fäärin kieli asetetaan samalle viivalle kuin muut pohjoismaiset kielet tanskalaisiin korkeakouluihin pyrittäessä.

 • |Island
  23-10-2012

  Gerist áskrifendur að fréttabréfi VOX

  Fréttabréfið veitir upplýsingar um nám fullorðinna í Noregi.

 • |Island
  23-10-2012

  Færni innflytjenda ekki nýtt sem skyldi

  Ný rannsókn í Kaupmannahöfn leiðir í ljós að færni innflytjenda er ekki nýtt sem skyldi.

 • |Finland
  22-10-2012

  Tilaa Voxin uutiskirjeitä

  Uutiskirjeet pitävät sinut ajan tasalla siitä, mitä aikuisten oppimisen saralla tapahtuu Norjassa.

 • |Finland
  22-10-2012

  Uusi tutkimus: maahanmuuttajien osaamista ei hyödynnetä tarpeeksi

  Tanskan kuntien ja alueiden tutkimuslaitos Kora on Kööpenhaminan kaupungin toimeksiannosta kartoittanut ylikoulutettujen osuutta pääkaupungissa asuvista maahanmuuttajista.

 • |Danmark
  19-10-2012

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt

  Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt, viser ny undersøgelse i Københavns kommune.

 • |Danmark
  18-10-2012

  Færøsk opnår ligestilling med andre nordiske sprog

  Ny aftale giver det færøske sprog de samme rettigheder, som andre nordiske sprog har, i forbindelse med adgang til højere uddannelse i Danmark.

 • |Norge
  18-10-2012

  Abonner på nyhetsbrev fra Vox

  Nyhetsbrevene holder deg oppdatert om voksnes læring i Norge.

 • |Finland
  26-06-2012

  Färsaarten tulkkipalvelu järjesti viittomakielen tulkkien pohjoismaisen seminaarin

  1.– 4. kesäkuuta järjestettyyn seminaariin tuli 50 viittomakielen tulkkia Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista. Seminaarin otsikkona oli “Relations” (Suhteet).

 • |Island
  25-06-2012

  Túlkaþjónusta Færeyinga hélt norrænt námskeið fyrir táknmálstúlka

  Dagana 1. – 4. júní 2012 sóttu 50 táknmálstúlkar frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi námskeið sem bar yfirskriftina „Relationer“ (Sambönd)

 • |Danmark
  25-06-2012

  Tolketjenesten på Færøerne arrangør for nordisk seminar for tegnsprogstolke

  Fra 1. – 4. juni 2012 havde Færøerne besøg af 50 tegnsprogstolke fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i forbindelse med et seminar med overskriften “Relations”.

 • |Island
  24-05-2012

  Lýðskólarnir ná góðum árangri við aðlögun

  Símakönnun meðal sextán sveitarfélaga, sem samtök lýðskóla gerðu nýlega, sýna að ráðgjafar í mörgum sveitarfélaganna hafa góða reynslu af því að senda flóttafólk á lýðskóla. Þeim finnst umhverfið á lýðskólunum gjöfult.

 • |Finland
  24-05-2012

  Kansanopistoissa hyviä tuloksia integraatiosta

  Tanskan kansanopistoyhdistyksen 16 kuntaan tekemä soittokierros osoittaa, että monilla kunnilla ja virkailijoilla on hyviä kokemuksia pakolaisten lähettämisestä kansanopistoihin. Kansanopistot koetaan hyödyllisiksi ympäristöiksi.

 • |Danmark
  15-05-2012

  Højskolerne har gode resultater med integration

  En rundringning til 16 kommuner, lavet af Folkehøjskolernes Forening, viser, at mange kommuner og sagsbehandlere har gode erfaringer med at sende flygtninge på højskole. De oplever, at miljøet på højskolen er givtigt.

 • |Island
  24-04-2012

  Staða táknmáls í Svíþjóð

  Menntamálnefnd hefur samþykkt að leggja fram frumvarp um að táknmál njóti jafnræðis á við nútímamál og verði einingabært.

 • |Island
  24-04-2012

  Sænsk þróunarverkefni vekja athygli í Evrópu

  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að kynna fjögur árangursrík sænsk þróunarverkefni innan Leonardo da Vinci áætlunarinna. Meðal verkefna má nefna verkefni Tullängsskólans Spread the Sign og verkefni sænskfinnsku lýðskólanna ProGuide. Markmið beggja er að bæta tækifæri fatlaðra einstaklinga til þess að vera virkir í menntun og á vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-04-2012

  Viittomakielen asema Ruotsissa

  Valtiopäivien opetusvaliokunta on päättänyt yksimielisesti esittää, että viittomakieli asetetaan korkeakouluhaussa samaan asemaan nykykielten kanssa ja että hakija saa siitä lisäpisteitä.

 • |Finland
  19-04-2012

  Ruotsalaisille kehityshankkeille huomiota Euroopassa

  EU-komissio on huomioinut neljä ruotsalaista Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvaa kehityshanketta esimerkkeinä erityisen onnistuneista hankkeista. Komission mainitsemiin ruotsalaishankkeisiin kuuluvat muun muassa Tullängin koulun Spread the Sign ja ruotsinsuomalaisen kansanopiston ProGuide. Molemmat hankkeet pyrkivät parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työelämään.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Teckenspråkets ställning i Sverige

  Utbildningsutskottet har enat röstat för en motion om att teckenspråk ska likställas med moderna språk och ges meritpoäng.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

  EU-kommissionen har valt att lyfta fram fyra svenska vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

 • |Island
  26-03-2012

  Endurnýjuð menntun: BA í viðskiptamálum og þýðingum

  Eftir setningu nýrra laga um tungumál er nauðsynlegt að auka kraftinn í menntun túlka úr og á grænlensku.

 • |Island
  26-03-2012

  Glæða þarf samísku tungumálin

  Öll þrjú samísku tungumálin sem eru töluð í Finnlandi, enaresamíska, skoltasamíska og norðursamíska eiga í hættu við að deyja út. Þetta er niðurstaða vinnuhóps sem fjallað hefur um stöðu samísku tungumálanna. Hópurinn telur að grípa þurfi til ýmissa aðgerða til þess að glæða tungumálin að nýju.