studieavbrott • Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
  baskunskaper |Finland
  18-11-2014

  Samarbete gynnar unga i riskzonen

  Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • En folkhögskola är fri att ordna undervisningen på sitt eget sätt, säger Taru Kekkonen som är chef för nätundervisningen vid Otavan Opisto.
  distansutbildning flexibelt lärande |Finland
  12-09-2014

  Skolan som är öppen dygnet runt

  Folkhögskolan Otavan Opisto i östra Finland har haft ett nätgymnasium för vuxna ända sedan 1997 med ett ständigt växande elevantal.

 • Peter Rolin er virksomhedsleder i Svenska Produktionsskolan i Helsingfors.
  studieavbrott vägledning |Norden
  20-06-2014

  Uddannelse en nødvendighed

  I alle de nordiske lande er uddannelse en nødvendighed, og vi har alle højtuddannede befolkninger. Samfundet har behov for arbejdskraft, men uden uddannelse er det svært at finde arbejde, siger Peter Rolin og peger på en stor udfordring både i Finland og i andre nordiske lande

 • |Grönland
  29-01-2014

  Uddannelse i fremgang i Grønland

  Tal fra 2002-2012 viser, at uddannelsesniveauet er stigende i Grønland. I 2012 havde 34,7 procent af den voksne befolkning en uddannelse udover folkeskolen. I 2002 havde 6.902 personer en erhvervsuddannelse og i 2012 var det steget til 8.179. Personer som ikke har afsluttet deres uddannelse er faldet fra 2.652 i 2002 til 2.375 i 2012.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Koulutus nosteessa Grönlannissa

  Vuosien 2002 – 2012 tilastot osoittavat, että grönlantilaisten koulutustaso on nousussa. Vuonna 2012 34,7 % aikuisväestöstä oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2002 ammattitutkinnon oli suorittanut 6902 grönlantilaista, ja vuonna 2012 luku oli noussut 8179:ään. Opinnot keskeyttäneiden lukumäärä puolestaan laski: vuonna 2002 opiskelun jätti kesken 2652, mutta vuonna 2012 luku oli 2375.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

  8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Ráðleggingar um þverfaglegt samstarf á milli skóla og stofnana á sviði heilbrigðis- og félagsmála

  Dagana 8.-10. október var haldin ráðstefna um færni barna og unglinga, þróun og nám. Þar var sjónum beint að ábyrgð og hlutverki starfsmenntunar í því samhengi.

 • |Grönland
  20-11-2013

  Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

  Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 • Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm.
  folkbildning studieavbrott |Finland
  17-10-2013

  Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

  En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Højskoleophold viser markant positiv effekt hos unge der afbryder ungdomsuddannelserne

  Resultater i en ny analyse udarbejdet for Foreningen af folkehøjskoler i Danmark af ”Lange Analyser”, peger på, at der er en markant positiv effekt hos afbrydere fra ungdomsuddannelserne af at tage på højskole.

 • |Danmark
  26-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.