sverige • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  08-02-2018

  Möte för svenska deltagare i NVL

  Kaffe och smörgås finns från kl. 9.30.

 • |Sverige
  11-05-2015

  När folkhögskolan överraskade folket

  Fler än vanligt hade kontakt med Bollnäs Folkhögskola i fredags.

 • flexibelt lärande |Grönland
  11-05-2015

  Victoria imponerades

  Kronprinsessparet var i Kalmar för att hitta goda exempel på mottagande av nyanlända. Det gjorde de.

 • |Sverige
  06-05-2015

  Kvalitetssäkring på villovägar?

  Förslaget på nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning som är ute på remiss fokuserar på fel saker.

 • |Sverige
  05-05-2015

  Ät dig integrerad!

  Lilibet Gustafsson har engagerat sig i att hitta familjer som bjuder hem invandrare på middag.

 • |Sverige
  28-04-2015

  "Integration är egentligen inget märkvärdigt"

  Gamleby folkhögskolas arbete mot rasism, inom projektet Inkludera mera, har gett resultat.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Långtidsarbetslösa bör få gratis yrkesutbildning

  Socialdemokraterna har slagit fast målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus ilmoitti uudesta kotouttamispaketista

  Kevätbudjettiin sisältyvän uuden kotouttamispaketin avulla hallitus haluaa luoda paremmat edellytykset vasta saapuneiden maahanmuuttajien nopealle työ- tai opiskelupaikan saamiselle.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus haluaa ottaa käyttöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen

  Hallitus on luovuttanut valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kansallisen kvalifikaatioiden (tutkintojen ja osaamisen) viitekehyksen luomista.

 • kompetensutveckling |Sverige
  28-04-2015

  Yksi kolmesta opettajasta on epäpätevä

  Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin tilastojen mukaan joka kolmas opettaja on epäpätevä opettamassaan aineessa

 • |Sverige
  27-04-2015

  Ríkisstjórnin tilkynnir um styrk til þess að koma sér fyrir

  Í nýju frumvarpi til fjárlaga koma fram tillögur um fleiri forsendur sem eiga að flýta fyrir og auðvelda nýaðfluttum að fá vinnu eða hefja nám.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen aviserar ett nytt etableringspaket

  Regeringen vill i sin nya etableringssatsning i vårbudgeten skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Sænska ríkisstjórnin vill innleiða hæfniramma

  Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til laga á þjóðþinginu sem hefur ákveðið að eðlilegt sé að innleiða sænskan hæfniramma.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

  Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där bedömningen görs att en nationell referensram för kvalifikationer bör införas.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  Þriðji hver kennari án réttinda.

  Nýjar tölur frá sænsku menntamálastofnuninni sýna að þriðja hvern kennara skortir réttindi í fögum sem þeir kenna.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  En av tre lärare är obehörig

  Ny statistik från Skolverket visar att var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i.

 • Bland andra Chalmers erbjuder redan MOOCs.
  distansutbildning |Sverige
  22-04-2015

  Förvirring kring högre utbildning i Sverige

  S/MP-regeringens många lappkast på området högre utbildning förbryllar och blir helt oförståeliga då de allt som oftast gör uttalanden om vikten av långsiktighet.

 • Elin Hylander
  |Sverige
  22-04-2015

  Utbildning inte bara ett verktyg för jobb

  För att klara av framtidens utmaningar behöver vi människor med många olika former av utbildning.