tema • integration invandrare kompetensutveckling |Sverige
  19-06-2019

  Nordisk konferens om inklusion

  Hur stärker vi samverkan med civilsamhället i Norden?

 • |Norden
  19-06-2019

  Inklusion. Fra flygtning til kollega

  En webinarserie i tre dele

 • |
  19-06-2019

  Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

  konferanse i Bergen 13 – 14 november 2017

 • |Norden
  14-11-2017

  Nordisk konferens om inkludering och integration

  Integrations- och inkluderingsfrågor har varit högt på den nordiska agendan 2017. Arbetet i olika nordiska program och organisationer

 • |
  24-07-2013

  Tema

  Temasidorna är indelade i två huvudgrupper, Aktuella teman och Tidigare prioriterade teman.

  Därtill är de indelade landsvis (DK, FI, IS osv) eller ämnesvis (konferenser, publikationer osv), beroende på vilket som passar bäst.
  En del av sidorna har både lands- och ämnesvis indelning.
  Från tema-sidorna finns länkar till de NVL-nätverk som är relaterade till temat.