tidigare prioriterade teman • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  15-05-2008

  Från utanförskap till deltagande

  Under halva livet befann jag mig i ett språkligt och kulturellt utanförskap, som inte upphörde förrän jag flyttade till rötterna på Åland.

 • hållbar utveckling |in English
  15-05-2008

  Dear Reader

  Immigrants, Romany people, prisoners and the disabled do not always fit the mold when guidelines and general plans for working life and adult education are drawn up at the administrative level.

 • hållbar utveckling |Finland
  15-05-2008

  Hyvä lukija,

  maahanmuuttajat, romanit, vangit ja vammaiset eivät aina sovi muottiin, kun työelämän ja aikuiskoulutuksen yleisiä suuntaviivoja ja suunnitelmia laaditaan hallinnon tasolla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  14-05-2008

  Kära läsare

  Invandrare, romer, fängelseinterner och handikappade faller inte alltid innanför ramarna när generella riktlinjer och planeringar för arbetsliv och vuxenutbildning görs på administrativ nivå.

 • baskunskaper hållbar utveckling |Norge
  14-05-2008

  Rom for læring

  Romfolket har i alle år gått under betegnelsen sigøynere. Nå vil de gjerne bli kalt Romfolket. I Norge teller de ikke mer enn rundt 500 stykker. Svært få av disse har fullført en vanlig skolegang på grunnskolenivå, og ingen har noen formell utdannelse over dette. For å fungere bedre i storsamfunnet, vil de nå begynne å lære.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |
  13-05-2008

  The Necessity of Parents’ Training in Estonia

  EQUAL WHOLE, an educational project involving approximately 600 parents was organized from 2005 to 2007 with the support of European Union. A series of trainings took place in one of the most far away and poorest corners of Estonia – four counties located near the lake Peipsi (participants came from 34 municipal centres).

 • fängelseutbildning hållbar utveckling |Norge
  09-05-2008

  Kultur og utdanning i fengsel

  Det er vidt forskjellige tradisjoner for utdanning og bruk av kreative fag i de nordiske fengsler. En rapport med ny nordisk kartlegging av utdanningsbakgrunn, rett til opplæring, lærevansker og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler er utarbeidet.

 • hållbar utveckling lika möjligheter |Sverige
  09-05-2008

  Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

  Att funktionshindrade direkt och med stöd av handledare går ut i arbetslivet är utmärkande för det åländska projektet ”Stöd i arbete”. Lärandet sker på vanliga arbetsplatser med hjälp av autentiska arbetsuppgifter och en tillgänglig handledare.

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Ibn Rushd – om islam och svenskhet

  Vi är till för alla och vill nå så många som möjligt, säger Hany Kullab, studiekonsulent och projektledare inom Studieförbundet Ibn Rushd. Vårt arbete syftar till integration och att nå alla oavsett religion.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Danmark
  09-05-2008

  Eksklusionen er massiv

  Danmark er meget langt fra ambitionen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal tage en videregående uddannelse i 2015. Det er bydende nødvendigt at gøre op med de senere årtiers individualisering og øgede kulturelle barrierer i uddannelsessystemet, mener journalist og forfatter Lars Olsen

 • hållbar utveckling invandrare |Sverige
  09-05-2008

  Smalt utbud för invandrare

  För elva år sedan emigrerade Olga Nerman med sin familj från Ukraina till Finland. Hon var då 32 år.

 • hållbar utveckling språk |Sverige
  08-05-2008

  Sociala kontakter viktiga för språkinlärning

  Ofta är finskläraren den enda person en person med invandrarbakgrund talar finska med och det sätter stor press på läraren. Bristen på kontakt med det finländska samhället är ofta orsak till att språkinlärningen hos invandrare går långsamt. Det är Hanna Orblins erfarenhet. Hon har arbetat som språklärare för invandrare både i Sverige och Finland sedan 1970-talet.

 • |
  11-02-2008

  Nordisk konferens 2008

  Nordisk konferens 2008

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Maahanmuuttajien kotoutumista pohdittu Ahvenanmaalla

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen asettama kotoutumistoimikunta (Integrationskommittén) on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Raportissa todetaan, että vuoden 2006 väestönkasvu johtuu pääosin muuttoliikkeestä. Eniten muuttovoittoa on saatu Pohjoismaiden ulkopuolisista maista.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kansanopistot kulttuurikohtaamisten asiantuntijoina

  Mielenkiintoinen artikkeli vapaasta sivistystyöstä ja eri kulttuurien välisistä kohtaamisista pohtii kansanopistojen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurikohtaamisten vaikuttajina.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi kansallinen ohjauksen tietokeskus

  VUE (Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning) on useiden eri korkeakoulujen perustama uusi tietokeskus, joka saa tukea Tanskan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

  Uudet aikuisohjausverkostot yksinkertaistavat ohjaustarjontaa

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kartoitus lukutaidottomien ja matalasti koulutettujen maahanmuuttajien tilanteesta

  Tuhannet eri maista kotoisin olevat aikuiset osallistuvat Pohjoismaissa koulutukseen saadakseen tärkeät perustaidot, joiden avulla he voivat

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Kortlagning á lestrarkennslu á Norðurlöndunum (KAN)

  Þúsundir manna og kvenna, af ólíkum uppruna en búsett á Norðurlöndunum taka þátt í námstilboði sem á að veita þeim grunnþekkingu og færni til þess að sækja sér menntun og taka virkan þátt í atvinnulífi og samfélagi á Norðurlöndunum. Til þess að öðlast þekkingu á skipulagi, skilyrðum og aðgengi að námi fyrir þennan hóp fullorðinna var norrænt tengslanet um læsi fullorðinna sett af stað, Alfaráðið.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustaminen uudistuu

  Ruotsin hallitukselle luovutettiin hiljan selvitys kolmansissa maissa hankitun terveydenhuollon koulutuksen tunnustamisesta Ruotsissa. Tämänhetkisen järjestelmän ongelmana on, että Ruotsissa työskentelyyn tarvittavan kelpoisuuden saaminen kestää usein turhan kauan.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Konferenssi: Aikuiskoulutus yhteistyössä – uusia mahdollisuuksia

  Konferenssi pidetään 10.–11. maaliskuuta 2008 Tukholmassa. Ohjelmaan kuuluu sekä laaja-alaisia luentoja, jotka antavat kokonaiskuvan

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Laatu aikuisten oppimisessa – haasteko?

  Jos laatukysymykset kiinnostavat Sinua, merkitse kalenteriisi 14. – 15. toukokuuta. NVL järjestää tuolloin Nynäshamnissa Tukholman lähellä konferenssin, jonka aiheena on laatu aikuisten oppmisessa.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Boldic Award myönnettiin tanskalaisoppilaitos Vitus Beringille

  Ammattikuljettajille suunnattu e-kurssi palkittiin

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Opitun tunnustaminen osaksi kriminaalihuoltoa

  Vankien ja tuomistuinkäsittelyä odottavien koulutukseen uutta sisältöä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Uusi aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Tutkimuspohjainen koulutusohjelma aikuisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä.

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

  Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Alþýðufræðslan á að vera sérfróð um mismunandi menningarheima

  Áhugaverð grein um alþýðufræðslu og menningarheima beinir sjónarhorninu að möguleikum lýðháskólanna og tækifærum þeirra til að skapa ramma utan um ólíka menningarheima.

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  Ný landsmiðstöð náms- og starfsráðgjafar

  Landsmiðstöð í náms- og starfsráðgjöf (Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VUE) hefur verið sett á laggirnar af nokkrum

 • hållbar utveckling |Island
  19-12-2007

  100 milljónir danskra króna til náms- og starfsráðgjafar

  Ný tengslanet í fullorðinsfræðslu tryggja beint aðgengi að náms- og starfsráðgjöf vegna sí- og endurmenntunar.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Norræn-baltísk verðlaun Vitus Bering Danmark

  Orkumeðvitaðir vöruflutningabílstjórar fá verðlaun fyrir námskeiðsþátttöku.

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Raunfærnimat einnig í fræðslu fangelsanna

  Ný stefna í fræðslu fanga og fólks á skilorði

 • hållbar utveckling |Island
  18-12-2007

  Nýtt meistaraprófsnám í fullorðinsfræðslu

  Rannsóknatengt nám í fullorðinsfræðslu og færniþróun við NTNU í Þrándheimi.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Ríkisráðið markar stefnu í menntun og rannsóknum til ársins 2012

  Þann 5. desember skilaði Ríkisráðið af sér lokaáætlun um menntun og rannsóknir fyrir tímabilið 2007-2012.
  Jöfn tækifæri til

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Stofnanir um málefni borgara fá gæðaverðlaun ársins 2007

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa hefur veitt þremur stofnunum um málefni borgaranna gæðaverðlaun ársins 2007. Það eru stofnanirnar Vanajaveden Opisto, Valkeakoski-opisto og Fræðslumiðstöð fullorðinsfræðslu í Helsinki (Helsingin aikuisopisto). Gæðaverðlaunin eru að upphæð 30 000 evrur. Sérstakt þema ársins 2007 var tungumálanám á vegum stofananna.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  PISA 2006: Finnskir nemendur náðu hámarksárangri

  Finnskir nemendur skara fram úr í náttúruvísindum, stærðfræði og lestri. Þeir standa sig best í náttúruvísindum og stærðfræði borið saman

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Kortlagning á réttindamálum ýmissa hópa

  Í tengslum við þema ársins 2007 Jöfn tækifæri fyrir alla kom út skýrsla Seppo Niemeläs Toteutumattomat oikeudet. Í skýrslunni eru skráð vandmál ýmissa stofnana við að ná jafnrétti innan þeirra og hvernig hægt er að ráða bót á því.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Gæði í fullorðinsfræðslu – ögrun?

  Ef þú ert upptekin/n af spurningunni ættir þú að taka frá dagana 14. og 15. maí. Norrænt tengslanet um nám fullorðinna (NVL) býður til ráðstefnu um gæði í fullorðinsfræðslu í Nynäshamn fyrir utan Stokkhólm.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Innflytjendur á Álandi

  Innflytjendaráð skipað af álensku landsstjórninni hefur skilað lokaskýrslu sinni. Í henni er staðfest að meginhluti fólksfjölgunarinnar árið 2006 kemur til vegna fólksflutninga.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Nýtt skipulag yfir löggildingu á menntun starfsfólks í ummönnun frá þriðja landi

  Í dag tók ríkisstjórnin á móti skýrslu um það með hvaða hætti fólk með heilbrigðismenntun frá þriðja landi fær menntunina metna skv. sænskum reglum um löggildingu. Núverandi skipulag er þannig úr garði gert að það getur tekið viðkomandi einstakling mjög langan tíma að fá nauðsynleg leyfi til þess að geta orðið virkur þátttakandi á sænskum vinnumarkaði.

 • hållbar utveckling |Island
  14-12-2007

  Samvinna í fullorðinsfræðslu – nýir möguleikar

  Ráðstefna um nýbreytni í fullorðinsfræðslu fer fram í Stokkhólmi þann 10. – 11. mars 2008. Á ráðstefnunni verður boðið upp á

 • |in English
  14-12-2007

  Dear Reader!

  The theme of this month’s DialogWeb is “working life for all”. The articles illustrate a variety of Nordic viewpoints into this topic.

 • |Finland
  14-12-2007

  Hyvä lukija!

  Tämänkertaisen DialogWebin pääteemana on ”työelämä kaikille”. Artikkelit kuvailevat monipuolisesti erilaisia pohjoismaisia näkökulmia aiheeseen.

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Valtioneuvosto linjasi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen vuoteen 2012

  Koulutuksen kehittämisessä painotetaan lähivuosina tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan

 • hållbar utveckling |Finland
  14-12-2007

  Ministeri Sarkomaa jakoi kansalaisopistojen laatupalkinnot

  Opetusministeri Sari Sarkomaa jakoi tiistaina opetusministeriön myöntämät laatupalkinnot kansalaisopistoille. Vuonna 2007 laatupalkinnon

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  PISA 2006: Suomalaisoppilaiden tulokset ovat huipputasoa

  Suomalaisoppilaiden osaaminen luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa on huipputasolla. Luonnontieteissä ja matematiikassa

 • hållbar utveckling |Finland
  13-12-2007

  Toteutumattomista oikeuksista tehtiin kartoitus

  Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden hankkeena julkaistaan tänään Seppo Niemelän raportti Toteutumattomat oikeudet. Se kartoittaa järjestöjen näkemyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista ja niiden korjaamisesta.

 • |
  13-12-2007

  Workshops and Poster Session

  Workshops and Poster Session

 • hållbar utveckling |Island
  13-12-2007

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins velur fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð, í fyrsta sinn, fyrir vali á fyrirmyndum í námi fullorðinna á Íslandi. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar í nóvember sl. tóku tvær konur á móti viðurkenningunni, skírteini, blómum og fartölvu með forritum.

 • |
  13-12-2007

  Voices of the Participants

  Voices of the Participants

 • |
  13-12-2007

  Closing Remarks

  Closing Remarks

 • baskunskaper IKT kompetens |Sverige
  13-12-2007

  Kära läsare!

  Ett arbetsliv för alla är det övergripande temat för det här numret av DialogWeb. Artiklarna illustrerar verkligen de många infallsvinklar som man kan ha till denna rubrik från de olika nordiska länderna.

 • folkbildning språk |in English
  13-12-2007

  Long Time Without Work

  Despite the fact that unemployment in Estonia has significantly decreased during the last years, the amount of long-term unemployed people has remained constant, in 2006 forming 52 per cent of all unemployed.

 • internationalisering lika möjligheter |Sverige
  13-12-2007

  Samhall kan ge alla ett arbetsliv

  Vi är bäst på att bemanna jobb som kräver många, säger Åsa Berg tf chef för Samhall region Sundsvall. Anledningen till att vi lyckas är att vi kan matcha rätt personer med rätt uppdrag. Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  13-12-2007

  Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

  Mange voksne har liten selvtillitt når det gjelder læring. De har ofte hatt problemer med å tilegne seg kunnskap. Dette fører til at de kan ha mangelfulle basisferdigheter innen lesing, skriving, tallforståelse og grunnleggende IKT. Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med dette, og opprettet i 2006 et program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)

 • |
  12-12-2007

  Final Statement

  Final Statement

 • |
  11-12-2007

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

  Key note by the EU Commissioner Meglena Kuneva

 • IKT kompetens vuxnas lärande |Sverige
  11-12-2007

  Datavärlden lockar seniorer

  – Jag trodde nog att jag var den sista som skulle skaffa en dator. Pensionerade kontorstjänstemannen Lis-Beth Nyberg från Dalsbruk sitter vid sin dator och visar ett bildspel med gamla fotografier som hennes väninna har skickat till henne via e-post. Hennes fascination inför datorns möjligheter går inte att ta miste på. Hon har överraskat både sig själv och sin omgivning med sitt nya intresse.

 • kortutbildade läs- och skrivkunnighet |Danmark
  11-12-2007

  Store huller i viden om læseproblemer

  Både det reelle antal af kortuddannede voksne i Norden med læse- og skrivevanskeligheder, spørgsmålet om i hvilken grad læseproblemerne hæmmer de pågældende i deres job eller øvrige virke samt effekten af de mange læse- og skrivekurser for voksne, der bliver udbudt i de nordiske lande, er kraftigt underbelyst, lyder konklusionen i en nordisk undersøgelse.

 • |
  10-12-2007

  Open Space Conference

  Open Space Conference

 • |
  10-12-2007

  Deaf Are Not Deaf

  Deaf Are Not Deaf

 • |
  10-12-2007

  Routes and Pathways to Integration

  Routes and Pathways to Integration

 • |
  10-12-2007

  The Dream That Became True

  The Dream That Became True

 • |
  10-12-2007

  Introduction

  Introduction

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

  Vox on laatinut ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi. Ehdotus sisältää tasokuvaukset ja osaamistavoitteet luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkaosaamisen alueilta.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

  Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.

 • hållbar utveckling |Finland
  29-11-2007

  25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

  Norjalaisyritysten perustaito-opetuksen hankerahoitukselle on luvassa jatkoa vuonna 2008. Tukea voi hakea luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkaopetuksen järjestämiseen.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Náms-og starfsráðgjafar geta nú hafist handa við að styrkja raunfærnimat í alþýðufræðslu

  22 reyndir náms- og starfsráðgjafar úr alþýðufræðslu geta nú hafist handa við raunfærnimat í alþýðufræðslu og annars staðar í atvinnulífinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Gagnabanki um þróunarverkefni - innblástur aö nýjum verkefnum.

  Gagnbankinn veitir aðgang að upplýsingum um ekki færri en 5.000 þróunarverkefni sem eru styrkt af Menntamálaráðuneytinu.

 • hållbar utveckling |Island
  28-11-2007

  Frumkvöðlaátakið – nýsköpun og framkvæmdir

  Danska menntamálaráðuneytið vill með Frumkvöðlaátakinu beina sjónum sínum að nýsköpun og frumkvæði, á öllum stigum menntakerfisins.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa

  Ammattikoulutusmahdollisuuksien tarjoamista aikuisopiskelijoille pidetään kaikissa Pohjoismaissa tärkeänä, koska ammattikoulutus voi helpottaa työpaikan saantia tai jatko-opintoihin pääsyä.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

  Elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tullut tärkeä asia kaikille työmarkkinoiden osapuolille: yksilöille, työpaikoille, oppilaitoksille ja muille koulutuksen kanssa tekemisissä oleville tahoille. Koko työvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää toimivaa aikuis- ja jatkokoulutusjärjestelmää.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Leiknin uudet kotisivut avattu

  Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta,

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

  Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

  Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Vapaan sivistystyön ohjaajat opitun tunnustamisen pilottikoulutuksessa

  22 vapaan sivistystyön sektorilla toimivaa opinto- ja uraohjaajaa on suorittanut pilottikoulutuksen opitun tunnustamisen ohjauksesta.

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

  Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta

 • hållbar utveckling |Finland
  28-11-2007

  Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

  Tanskan opetusministeriön pioneerikampanjalla halutaan edistää innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä Tanskan koulutusjärjestelmässä.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Gæðastefna alþýðufræðslunnar

  Fimmtudaginn 15. nóvember afhenti alþýðufræðslan Alþýðufræðsluráðinu gæðaskýrslu ársins. Allir lýðháskólar og námssamtök skilaði sínum skýrslum á tilskildum tíma.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Ný sameinuð sænsk fullorðinsfræðslustofnun

  Fullorðinsfræðsla í Svíþjóð hefur verið sett undir einn hatt í nýrri stofnun. Föstudaginn 19. október var hin nýja stofnun sett á laggirnar VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan, með sameiningu Rvux och LärVux.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Nýtt stjórnskipulag stofnana menntamála tekur gildi 1. júli 2008

  Skipulagið felur í sér að ábyrgð ríkisins á málefnum skólakerfisins verður komið fyrir í þremur nýjum skólastofnunum með skýr og afmörkuð verkefni: skólaeftirlit, yfirstjórn skólamála og sérkennslumál.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Viðurkennd áætlun að grunnfærniþjálfun fullorðinna

  Vox hefur lagt fram tillögur að áætlun, með áfangalýsingum og færnimarkmiðum, um fullorðinsfræðslu í lestri, skrift og reikningi ásamt tölvum.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Jafnréttisátak í háskólasamfélaginu

  Jafnrétti í háskólasamfélaginu er ekki nógu gott. Aðeins 17% kvenna gegna prófessorsstöðum

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Sterkur háskóli á Austur-Finnlandi

  Tveir háskólar á Austur-Finnlandi, háskólarnir í Joensuu og í Kuopio verða sameinaðir í Háskóla Austur-Finnlands. Hinn nýi háskóli tekur til starfa árið 2010.

 • hållbar utveckling |Island
  27-11-2007

  Vinnustaðanám: forsendur, stefnumörkun/aðferðir og árangur

  Vel skipulögð sí- og endurmenntun fyrir alla í atvinnulífinu skiptir verulegu máli fyrir einstaklinginn, vinnustaðina og fræðslustofnanirnar og fyrir þá aðila á vinnumarkaði sem áttu frumkvæði að þessu framlagi til menntunar.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä

  Marraskuun 15. päivänä Ruotsin kansanopistot ja opintoliitot luovuttivat Kansansivistysneuvostolle laatuselvityksensä. Kaikki selvitykset valmistuivat määräpäivään mennessä.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

  Perjantaina 19. lokakuuta formaalin aikuiskoulutuksen etujärjestöt Rvux ja LärVux fuusioituivat uudeksi aikuiskoulutusjärjestöksi.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

  Ruotsissa on meneillään opetusviranomaisten organisaatiomuutos. Koulutusasioita hoitaa vastedes kolme uutta valtiollista viranomaistahoa, joilla on omat, selkeästi rajatut toimialansa.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Kaksi uutta opitun tunnustamiseen liittyvää hanketta

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus käynnistää pian EU-varoilla opitun tunnustamishankkeen Validering på Åland, jonka tavoitteena on luoda

 • hållbar utveckling |Finland
  23-11-2007

  Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto

  Suomalaiset yliopistot yhdistävät voimiaan, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja kilpailla maailman huippuyliopistojen kanssa. Itä-Suomessa valmistellaan Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa Itä-Suomen yliopistoa, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  25 milljónir norskra króna til grunnfærni í atvinnulífinu

  Með fyrirvara um samþykki Stórþingsins, er lýst eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2008 til verkefna sem miða að eflingu grunnfærni starfsfólks í einka- og opinberum fyrirtækjum. Upphæðin er 25 milljónir norskra króna (um 290 mill. ísl. kr.) og er umsóknarfresturinn til 15. janúar 2008. Styrkir fást til þjálfunar í lestri, skrift, reikningi og upplýsingatækni.

 • hållbar utveckling |Island
  22-11-2007

  Möguleikar fullorðinna á starfsmenntun á Norðurlöndunum

  Á Norðurlöndunum er það forgangsmál að bjóða fullorðnum námsmönnum upp á starfsnám því námið getur stytt leiðina að atvinnu eða áframhaldandi námi á hærra skólastigi.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-11-2007

  Nýtt raunfærnimat á Álandi

  Innan tíðar mun álenska landsstjórnin setja af stað verkefni um raunfærnimat. Verkefnið Raunfærnimat á Álandi er styrkt af Evrópusambandinu

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi

  Þann 16. nóvember sl. var heimasíða Leiknar, samtaka fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi www.leikn.is opnuð formlega. Á heimasíðunni eru upplýsingar um samtökin og samþykktir þeirra, félagsaðila samtakanna og stjórn. Á heimasíðunni er lokaður samskiptavettvangur, þ.e. innra net fyrir félagsaðilana. Í náinni framtíð verður heimasíðan einnig á ensku.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Virk samfélagsþátttaka frá sjónarhóli símenntunar

  Boðið var til kynningar og umræðna um vald, lýðræði og virka samfélagsþátttöku á málþingi í Norræna húsinu föstudaginn 16. nóvember sl. Að málþinginu stóð NVL á Íslandi sem er norrænt tengslanet um nám fullorðinna og Leikn, samtök fullorðinsfræðsluaðila á Íslandi.

 • hållbar utveckling |Island
  21-11-2007

  Frumvarp um símenntun í undirbúningi

  Menntamálaráðherra hefur ákveðið að hefja vinnu við undirbúning frumvarps um sérlög fyrir fullorðinsfræðslu/símenntun.