tidligere konferanser  • |Norden
    06-08-2014

    Innovationskonferansen 2012

    – En ny insikt var den att Nordens uppgift kunde vara att leda processer, det är den typens kompetens vi ska satsa på, vi ska inte tävla med Indien eller Kina som har skickliga ingenjörer och annat yrkesfolk. I diskussionerna kom det också fram att det i det sammanhanget...