tvarsektoriellt • |Finland
  25-03-2014

  Porten till Norden

  Porten till Norden är en ny portal som ska bidra till en ökad medvetenhet om det mångsidiga utbud av stöd, material och kontaktmöjligheter som finns för skolor och högskolor i Finland som vill ha kontakt till och dela idéer med det övriga Norden.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Tværatlantisk seminar om uddannelsesmuligheder i Vestnorden

  I Sisimiut var der den 10. og 11. december et tværatlantisk seminar ”Arctic Region Oil & Gas Seminar in Training and Education” med fokus på uddannelsesmuligheder for indbyggere i Vestnorden, afholdt af FING.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

  8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Ráðleggingar um þverfaglegt samstarf á milli skóla og stofnana á sviði heilbrigðis- og félagsmála

  Dagana 8.-10. október var haldin ráðstefna um færni barna og unglinga, þróun og nám. Þar var sjónum beint að ábyrgð og hlutverki starfsmenntunar í því samhengi.

 • |Grönland
  20-11-2013

  Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

  Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 • Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm.
  folkbildning studieavbrott |Finland
  17-10-2013

  Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

  En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.

 • |in English
  26-09-2013

  The 2013 Education, Training and Youth Forum

  organised by the European Commission will take place on 17-18 October in Brussels.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Ny direktör för Nordiska rådet

  Britt Bohlin, landshövding i Jämtland, Sverige, blir ny direktör för Nordiska rådet till årsskiftet. Hon blir därmed rådets högsta tjänsteman med sekretariatet i Köpenhamn som arbetsplats. Som direktör i Nordiska rådet ska Britt Bohlin bidra till att sätta de aktuella och framåtriktande frågorna på de nordiska parlamentarikernas dagordning.

 • |Island
  27-08-2013

  Island har fått en ny regjering

  Island har fått en ny regjering

 • |Sverige
  26-03-2013

  Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har utarbetat rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

 • |Danmark
  26-03-2013

  Ny diplomuddannelse for ledere i frivillige organisationer

  Center for frivilligt socialt arbejde og University College Lillebælt har udviklet en ny uddannelse for ledere, og mellemledere i frivillige organisationer og den frivillige sektor.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uutta osaamista tulevaisuuden hoitohenkilökunnalle

  Ruotsin sairaanhoitajayhdistys ja lääkäriseura ovat laatineet raportin, jonka aiheena on tiimityö ja kehitysosaaminen. Raportti "Teamarbete & Förbättrinskunskap" on tärkeä läpimurto hoidon kehittämisen moniammatillisessa yhteistyössä.

 • |Finland
  26-03-2013

  Uusi vapaaehtoistyön johtamiskoulutus

  Tanskalainen sosiaalialan vapaaehtoistyön keskus ja University College Lillebælt ovat kehittäneet koulutusohjelman, joka on suunnattu vapaaehtoistyösektorin johtotehtävissä ja keskijohdossa toimiville.

 • |Island
  25-03-2013

  Ný færni fyrir heilbrigðisstéttir í framtíðinni

  Félag sænskra hjúkrunarfræðinga og sænska læknafélagið stóðu að gerð skýrslu sem ber heitið: Teymisvinna & úrbótaþekking „Teamarbete & Förbättringskunskap“ sem er mikilvægur áfangi í þverfaglegu samstarfi um þróunarvinnu á heilbrigðissviði.

 • |Island
  25-03-2013

  Nýtt diplómanám fyrir stjórnendur frjálsra félagsamtaka

  Miðstöð fyrir sjálfboðaliða í samfélagsþjónustu og Háskólinn við Litlabelti hafa þróað nýja námsleið fyrir stjórnendur og millistjórnendur í frjálsum félagasamtökum og innan sjálfboðaliðageirans.

 • |Danmark
  19-03-2013

  Ny diplomuddannelse for ledere i frivillige organisationer

  Center for frivilligt socialt arbejde og University College Lillebælt har udviklet en ny uddannelse for ledere, og mellemledere i frivillige organisationer og den frivillige sektor.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har utarbetat rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-02-2013

  Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet

  Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.

 • |Island
  23-10-2012

  Persónulegur áhugi er forsenda alþjóðlegrar starfsemi í landshlutum

  Þetta kemur fram í nýrri könnun sem Miðstöð alþjóðlegs samstarfs og hreyfanleika hefur nýlega birt. Í könnuninni kemur einnig fram að háskólarnir eru drifkraftur alþjóðavæðingar og að nemendaskipti eru mikilvæg leið til að öðlast alþjóðlega reynslu.

 • |Finland
  22-10-2012

  Henkilökohtainen sitoutuminen tärkeä tekijä maakuntien kansainvälisessä toiminnassa

  Tämä ilmenee Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n julkaisemasta selvityksestä. Selvityksestä käy ilmi myös, että korkeakoulut toimivat kansainvälistymisen vetureina ja että opiskelijavaihto antaa tärkeää kansainvälistä kokemusta.

 • |Sverige
  19-10-2012

  Personligt engagemang viktigt för internationell verksamhet i landskapen

  Detta kommer fram i en utredning som Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, Cimo, publicerat. Utredningen visar också att höskolorna är lokomotiv för internationaliseringen och att studentutbytet ger en viktig internationell erfarenhet.

 • |Island
  26-09-2012

  Ráð um ævimenntun

  Finnska ríkisstjórnin hefur skipað í ráðið um ævimenntun fyrir tímabilið 2012 - 2015. Meðlimir í ráðinu eru fulltrúar með fagþekkingu frá víðu sviði menntunar, atvinnulífs og rannsókna.

 • |Finland
  26-09-2012

  Elinikäisen oppimisen neuvosto

  Valtioneuvosto asetti elinikäisen oppimisen neuvoston toimikaudelle 2012-2015. Neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti koulutuksen, työelämän ja tutkimuksen asiantuntemusta.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Rådet för livslångt lärande

  Statsrådet har tillsatt rådet för livslångt lärande för perioden 2012 - 2015. Rådets medlemmar representerar sakkunskap från ett brett område inom utbildning, arbetsliv och forskning.

 • |Finland
  29-08-2012

  Oppimistilaisuuksien järjestäminen vankilassa helppoa

  Vankien perusosaamista lukemisen, kirjoittamisen, laskennon, suullisen viestinnän ja tietotekniikan alueella voidaan

 • |Island
  29-08-2012

  Auðvelt að koma á námi í norskum fangelsum

  Með tiltölulega einföldum aðgerðum er hægt að bæta grunnfærni fanga í lestri, skrift, reikningi, munnlegri tjáningu og

 • |Norge
  21-08-2012

  Lett å få til læring i norske fengsler

  | Publicerat 21.8.2012 |

 • |Norge
  21-08-2012

  Lett å få til læring i norske fengsler

  Med enkle grep kan de innsatte få bedre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig kommunikasjon

 • |Island
  24-04-2012

  Fyrirtækin ánægð með símenntunarmiðstöðvarnar (VEU-centrene)

  Danska námsmatsstofnunin (EVA) hefur gert úttekt á símenntunarmiðstöðvunum sem komið var á laggirnar árið 2010 með því markmiði að auka gæði og árangur starfsmiðaðrar grunnmenntunar og almennrar fullorðins- og símenntunar. Hlutverk símenntunarmiðstöðvanna er að tryggja betri og markvissari ráðgjöf um símenntunartækifæri fyrir ófaglærða og faglærða.

 • |Finland
  19-04-2012

  Yritykset tyytyväisiä aikuiskoulutuskeskuksiin

  Koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut Tanskan VEU-aikuiskoulutuskeskuksia. VEU-keskusjärjestelmä perustettiin vuonna 2010, ja tavoitteena oli parantaa aikuisille suunnatun yleissivistävän ja ammatillisen peruskoulutuksen laatua ja tehokkuutta. VEU-keskusten avulla pyritään mm. takaamaan aikuiskoulutusneuvonnan saatavuus ja laatu.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Virksomhederne er tilfredse med VEU-centrene

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret VEU-centrene, som blev etableret i 2010 med det formål at medvirke til at skabe større kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. VEU-centrene skal blandt andet sikre en bedre og mere overskuelig rådgivning om efteruddannelsesmulighederne for ufaglærte og faglærte.

 • |Island
  26-03-2012

  Virkir samfélagsþegnar eru grundvöllurinn að velferð

  Er yfirskrift verkefnis sem staðið hefur yfir í meira en hálft ár. Mandag Morgen og fjöldi annarra stofnana m.a.

 • |Finland
  26-03-2012

  Aktiiviset kansalaiset luovat hyvinvoinnin

  Tällä otsikolla ajatushautomo Mandag Morgen ja joukko organisaatioita, kuten kuntia, ammattiyhdistyksiä, korkeakouluja

 • |Danmark
  22-03-2012

  Aktive borgere skaber velfærden

  Under denne overskrift har Mandag Morgen og en række organisationer bl.a. kommuner, faglige foreninger, Univercity

 • |Island
  19-12-2011

  Internetþjónusta til stuðnings við ævinám

  Internetþjónusta fyrir námsmenn er rafræn menntamiðstöð og þar sem framvegis verður boðið upp á þjónustu fyrir bæði íbúa sem og fræðslu- og menntunaraðila allt frá grunnskóla til framhaldsfræðslu. Aðgengileg heimasíða þar sem hægt er að sækja þjónustu í tengslum við nám, inntökuskilyrði, og starfsferil samkvæmt þeim tækifærum sem felast eiga í ævimenntun.

 • |Finland
  19-12-2011

  Verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista

  Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta, josta löytyvät jatkossa kaikki sekä kansalaisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palvelut esiopetukseen ilmoittautumisesta aikuiskoulutukseen asti. Luvassa on helppokäyttöinen palveluportaali, joka tarjoaa kattavasti opiskelua ja siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella.

 • |Sverige
  15-12-2011

  Webbtjänst som stöd för livslångt lärande

  Webbtjänst för lärande är ett elektroniskt bildningscenter som i fortsättningen erbjuder tjänster som gäller såväl medborgare som anordnare av utbildning och undervisning, från förskoleanmälan till vuxenutbildning. En lätthanterlig webbplats med tjänster i anslutning till studier, antagning, inlärning och karriärplanering enligt principen om livslångt lärande utlovas.

 • |Norge
  21-11-2011

  Osa-aikatyötä vähennetään osaamistasoa parantamalla

  Norjan opetus- ja tutkimusministeriön alainen elinikäisen oppimisen virasto Vox tukee 11:ta kokeiluhanketta, joiden tavoitteena on vähentää ei-toivottua osa-aikatyötä työntekijöiden osaamistasoa parantamalla.

 • |Island
  21-11-2011

  Starfsfólk í hlutastarfi án þess að óska þess fær tækifæri til færniþróunar

  Vox norska stofnunin um færniþróun hefur veitt stuðning til ellefu tilraunaverkefna sem eiga að draga úr því að starfmenn þurfi að vinna hlutastarf með því að efla færni þeirra.

 • |Norge
  17-11-2011

  Kompetanseheving for å redusere ufrivillig deltid

  Vox gir støtte til elleve forsøksprosjekter som skal redusere ufrivillig deltid ved å heve kompetansen hos de ansatte.

 • högre utbildning mångkulturell |Norge
  16-11-2011

  Mangfoldig kultur!

  Det sies at hvis man vil ta pulsen på hva som skjer i Island så bør man stå grytidlig opp og rusle til nærmeste utendørs svømmebasseng, sette seg godt til rette i den varmeste ”heitur pottur” (små bassenger hvor varmen er 34-42°C) og lytte godt etter. Fordi det er her – i landets ”heitir pottar” at dagen startes for mange, det stedet hvor livet går videre.

 • |Island
  24-10-2011

  Ný tækifæri til menntunar fyrir atvinnuleitendur

  Samstarf á milli færeysku vinnumálastofnunarinnar, menntamálaráðuneytisins og kvöld- og unglingaskólans í Þórshöfn opnar atvinnuleitendum ný tækifæri.

 • |Island
  24-10-2011

  Ráðstefna og bók um tölvuleikjanám

  Samband norskra fjarkennsluaðila (NFF) er þátttakandi í Leonardó verkefni um nám sem byggir á tölvuleikjum. Þann 13. október síðastliðinn stóð verkefnið fyrir ráðstefnu í Kaupmannahöfn í tilefni af útgáfu bókarinnar "The GAMEiT handbook", sem getur verið inngangur á sviðið.

 • |Island
  24-10-2011

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins flutt í nýtt húsnæði

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA hefur flutt starfsemi sína í Ofanleiti 2, í Reykjavík.

 • |Finland
  24-10-2011

  Uusia koulutusmahdollisuuksia työttömille

  Färsaarten työttömyyskassan, opetusministeriön ja torshavnilaisen iltaoppilaitoksen välinen yhteistyö avaa työttömille uusia mahdollisuuksia.

 • |Finland
  24-10-2011

  Konferenssi pelipohjaisesta oppimisesta

  Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liitto NFF osallistuu yhtenä kumppanina Leonardo-hankkeeseen, joka liittyy pelien avulla oppimiseen. Hankkeen puitteissa järjestettiin 13. lokakuuta konferenssi Kööpenhaminassa ja julkaistiin kirja "The GAMEiT handbook", jota voidaan käyttää johdantona aiheeseen.

 • |Finland
  24-10-2011

  Työelämän koulutuskeskus muutti uusiin tiloihin

  Reykjavikissa sijaitseva työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Ofanleiti 2.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Nye uddannelsesmuligheder for arbejdsløse

  Et samarbejde imellem “Arbeiðsloysisskipanin” (den færøske A-kasse), Undervisningsministeriet og Torshavns Aften- og Ungdomsskole åbner op for nye muligheder for arbejdsløse.

 • |Norge
  19-10-2011

  Konferanse og bok om spillbasert læring

  Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) er partner i et Leonardo-prosjekt om spillbasert læring. 13. oktober arrangerte prosjektet en konferanse i København og lanserte boken "The GAMEiT handbook", som kan fungere som en innføring på feltet.

 • |Norge
  19-10-2011

  Arbeidslivets opplæringssenter flyttet i nye lokaler

  Arbeidslivets opplæringssenter, (FA) er flyttet til lokaler i Ofanleiti 2, i Reykjavik.

 • |Finland
  27-09-2011

  Uusin voimin koulutuksen arviointia toteuttamaan

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt uudet jäsenet Koulutuksen arviointineuvostoon toimikaudelle 1.9.2011–31.12.2013.

 • |Finland
  27-09-2011

  Oppimispeli optimoi rakennusprosessien ongelmanratkaisua

  Oppimispeli ’Benspænd’ on kehitetty auttamaan tulevia arkkitehtejä, insinöörejä, rakennusmestareita ja muita ammattilaisia ymmärtämään rakennusprosessien monimutkaisuutta sekä yhteistyön ja hyvän suunnittelun tärkeyttä.

 • |Island
  26-09-2011

  Fræðsluspilið ”Benspænd” (Fæti brugðið fyrir) hámarkar lausn vandamála í byggingarferli

  Fræðsluspilið ’Benspænd’ var samið með því markmiði að kenna arkitektum, verkfræðingum, byggingarstjórum og iðnaðarmönnum að meta mikilvægi góðra samskipta, skipulags og flækjustig byggingarferla.

 • |Island
  26-09-2011

  Mat á menntun endurnýjað með nýju afli

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur útnefnt nýja aðila í Ráðið fyrir mat á menntun fyrir tímabilið 1.9.2011–31.12.2013.

 • |Danmark
  20-09-2011

  Læringsspillet ”Benspænd” optimerer problemløsning i byggeprocesser

  Læringsspillet ’Benspænd’ er udviklet med det formål at klæde fremtidens arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere på til at forstå værdien af samarbejde, god planlægning og kompleksiteten i byggeprocesser.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Utvärderingen av utbildningen genomförs med nya krafter

  Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt nya medlemmar till Rådet för utbildningsutvärdering för perioden 1.9.2011–31.12.2013.

 • internationalisering näringsliv |
  08-05-2011

  Estonians want to be a part of the Nordic region

  This year marks 20 years since the opening of the Nordic Council of Ministers’ (NCM) offices in the Baltic countries. “Close co-operation with the Nordic countries shows that Estonians want to be a part of the Nordic region and appreciate both the Nordic model of society and mentality”, notes Madis Kanarbik, the head of the Tartu branch of the NCM office in Estonia. He is responsible for the fields of education, science and public administration among others.

 • |Finland
  28-02-2011

  NVL:n vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestynyt

  NVL:n vuosikertomuksen esipuheessa Jan Ellertsen, NVL:n norjalaisen isäntäorganisaation Voxin johtaja, toteaa: ”Kvantitatiivisten tavoitteiden osalta on nähtävissä ilahduttavaa lisäystä vuodesta 2009 vuoteen 2010. Lisääntynyt osallistuminen johtuu pääosin verkostojen toiminnasta.”

 • |Island
  28-02-2011

  NVL sýnir góðan árangur: Ársskýrsla NVL er komin út

  Í inngangi að ársskýrslu NVL skrifar Jan Ellertsen, framkvæmdastjóri Vox, sem hýsir aðalskrifstofu NVL í Noregi: „Vísbendingar um dreifingu sýna jákvæða aukningu á milli áranna 2009 til 2011. Fjölgun þátttakenda ber að þakka virkni tengslanetanna.“

 • |Norge
  23-02-2011

  NVL viser gode resultater: NVLs årsrapport er kommet

  I forordet til NVLs årsrapport for 2010 skriver Jan Ellertsen, direktør for Vox, NVLs vertsorganisasjon i Norge: ”De kvantitative målene for spredning viser en gledelig økning fra 2009 til 2010. Økningen i deltakelse kan i hovedsak tilskrives aktiviteten i nettverkene.”

 • baskunskaper forskning |
  15-02-2011

  CEOs of commercial companies teach sexual education at Estonian high schools

  In April this year several CEOs of large Estonian companies volunteered at high schools giving 8-12th year pupils classes about sexual education.

 • hållbar utveckling motivation |Norge
  11-11-2010

  Opp av sofaen!

  Opp av sofaen! var slagord for en kampanje som oppfordret voksne islendinger til å tenke over sin daglige mosjon, komme seg opp av sofaen, ut i den friske lufta for å være aktive minst 30 minutt daglig.

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  01-10-2010

  Uppsökande ungdomsarbete fungerar

  Uppsökande ungdomsarbete vänder sig till unga i åldern 17-29 år som löper risken att bli utanför utbildning och arbetsliv och som saknar ett socialt skyddsnät. I Finland startade man den här formen av försöksverksamhet år 2008 och den har visat sig vara mycket effektiv. Från och med år 2011 är den lagstadgad och därmed obligatorisk i alla kommuner.

 • |Finland
  29-03-2010

  Koulutuskäräjät 2010 – holistinen koulutus vaikeina aikoina

  Maaliskuun 5. päivänä Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti Koulutuskäräjät-symposiumin, jonka otsikkona oli Holistinen koulutus vaikeina aikoina.

 • |Island
  29-03-2010

  Menntaþing 2010 - Heildstæð menntun á umbrotatímum

  Mennta og menningarmálaráðuneytið stóð fyrir Menntaþingi sem haldið var þann 5 mars. sl. Yfirskrift þingsins var Heildstæð menntun á umbrotatímum.

 • |Norge
  29-03-2010

  Utdanningsting 2010 – Holistisk utdanning i vanskelige tider

  Den 5. mars inviterte utdannings- og kulturdepartementet i Island til Utdanningsting. Overskriften var Holistisk utdanning i vanskelige tider.

 • |
  01-08-2008

  Action plan on adult learning

  Published 2007
  The Action Plan aims to help strengthen the adult learning sector in order to be able to use its full capacity. This is a complex sector, with a wide variety of providers, reaching all kinds of target groups. The cross-sectoral nature of adult learning is recognised. The general objective of the Action Plan is to implement the five key messages established in the Communication It is never too late to learn: to remove barriers to participation; to increase the quality and efficiency of the sector; to speed up the process of validation and recognition; to ensure sufficient investment; and to monitor the sector.
  PDF

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Danmark
  11-10-2007

  Voksenundervisere har behov for nye kompetencer

  ”Voksenundervisere og -formidlere har brug for flere og andre kompetencer for at kunne skabe rammer for innovativ, kreativ og procesorienteret læring. Gennemføre undervisning i fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret praksis og i tæt samarbejde med virksomheder. Men uddannelse af voksenundervisere følger ikke i tilstrækkelig grad med den udvikling og hastighed arbejdsprocesser, kompetencebehov og dermed lærernes uddannelsesbehov forandrer sig i.”

 • vägledning |Norden
  02-10-2007

  Mentor på tværs

  Mentor på tværs er et samarbejde mellem Helsingborg Stad (S) og Reva Trollesbro i Hillerød (DK). Formålet er at støtte og udvikle et fælles rummeligt arbejdsmarked i Øresundsregionen gennem et samarbejde om integration og fastholdelse af arbejdskraft.

 • |Island
  28-09-2006

  Nám til sjálfbærni

  Tveir nytsamlegir og andríkir dagar í október

 • |Norge
  27-09-2006

  Læring for bærekraft

  To nyttige og inspirerende dager i oktober Læring for bærekraft, en konferanse om sivilsamfunnet som læringsarena for bærekraftig utvikling.