unga i norden • Handledarstöd gav Andri Steinn självkänsla och ny start i studierna.
  motivation vägledning |Island
  24-04-2014

  Ett samtal som förändrade livet

  Sedan Island drabbades av den svåra finanskrisen 2008 har landet kämpat hårt på alla fronter för att återhämta sig och man har satsat extra mycket på utbildningen. Vägledarna på centren för livslångt lärande har varit speciellt uppmärksamma på de unga.

 • Samverkan och flexibla strukturer är receptet för att motverka utanförskap (ungdomarna på bilden har nte anknytning till texten).
  |Sverige
  27-02-2014

  Samverkan och flexibilitet behövs i ungas utbildning

  Folkhögskolorna spelar en viktig roll i flera av de satsningar som Sverige gör för att förebygga att unga blir utslagna. Av de nordiska länderna har Sverige den högsta andelen arbetslösa unga och unga som står helt utanför samhället.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Kontanthjælp afskaffes for unge under 30 uden uddannelse

  Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Med den blev der indført uddannelseshjælp på niveau med SU. Uddannelseshjælpen erstatter kontanthjælpen for unge under 30 år, der ikke har uddannelse.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Ómenntað fólk undir 30 ára aldri fær ekki lengur framfærslueyrir

  Þann 1. janúar sl. tóku nýjar reglur um úthlutun framfærslueyri gildi í Danmörku. Um leið tóku nýjar reglur um úthlutun menntastyrkja sem eru sambærilegar við námsstyrki (SU) gildi. Þeir sem eru yngri en þrjátíu ára og ekki hafa aflað sér menntunar fá menntastyrkir í stað framfærslueyris.

 • |Danmark
  29-01-2014

  Toimeentulotuki lakkautettiin tutkintoa vailla olevilta alle 30-vuotiailta

  Toimeentulotukiuudistus astui voimaan 1. tammikuuta 2014. Sen myötä Tanskaan tuli uusi tukimuoto, opintoavustus, joka on samansuuruinen kuin Tanskan valtion opintoraha. Opintoavustus korvaa toimeentulotuen tutkintoa vailla olevien alle 30-vuotiaiden osalta.

 • Att finnas mitt bland eleverna är avgörande, säger Lasse Eide, rektor för Godalens videregående skole. Här är det linjen för blomsterdekoratörer som binder kransar.
  studieavbrott utbildningspolitik |Norge
  16-01-2014

  Tid och närvaro behövs för att stöda svaga elever

  Sättet att leda en skola kan vara avgörande när det gäller att motarbeta avhopp på andra stadiet. Det tror Lasse Eide, som är rektor rektor för Godalens videregående skole (vgs, yrkesutbildande skola på andra stadiet) i Norge.

 • Att ta ansvar och fungera som rollmodell för yngre är viktigt för den danska utbildningsambassadören Tarik Habbou.
  folkbildning utbildningspolitik |Danmark
  04-12-2013

  Rollmodeller och ansvar ger god start

  Att få lära sig att hjälpa andra och delta i frivilligarbete hör till de saker som 19-åriga Tarek Habbou värderar högt då han berättar om sina erfarenheter av Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN). Centret, som är öppet för barn och unga mellan 13 och 18 år, ligger i Haraldsgadekvarteret som är ett av de invandrartätaste i Köpenhamn. Här bor över trettio nationaliteter och var tredje invånare har en annan etnisk bakgrund än dansk.

 • livslångt lärande motivation |Norge
  13-04-2010

  Unge aktiveres, for unge og framtiden!

  År 2010 er i Europa tilegnet kampen mot fattigdom og sosial isolasjon. De 27 EU statene, pluss Island og Norge, vil i dette året bekjempe fattigdom på forskjellig vis. På Island blir en særlig innsats gjort for å gi langtidsarbeidsledige flere og varierte tilbud om arbeid, utdanning eller andre aktiviteter.