utbildningspolitik • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Sverige
  11-11-2015

  Regeringen: Folkbildningen viktig för demokratin

  Folkbildningens betydelse för den demokratiska utvecklingen stod i centrum.

 • |Sverige
  10-11-2015

  Tre nya folkhögskolor kan få statsbidrag

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att tre nya folkhögskolor ska få statsbidrag.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn

  Nu är det bestämt att Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn från NQF till SeQF.

 • kompetensutveckling |Norge
  30-10-2015

  Godkjenning av utenlandsk fagopplæring

  Regjeringen foreslår nå å legge bedre til rette for at utenlandske fagarbeidere skal kunne få godkjent sin kompetanse dersom den tilsvarer norsk fag- eller svennebrev.

 • |Finland
  30-10-2015

  CIMO och Utbildningsstyrelsen slås ihop

  Det bildas ett nytt ämbetsverk genom sammanslagningen av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, och Utbildningsstyrelsen den 1 januari 2017.

 • vägledning |Finland
  30-10-2015

  Ökat samarbete för bättre vägledningstjänster

  Det har gått trögt att sprida resultaten av det riksomfattande utvecklingsarbetet inom vägledningstjänsterna.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Optaget på design- og arkitektuddannelserne reduceres

  Regeringen ønsker en bedre sammenhæng mellem studievalg og arbejdsmarked.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Statslige arbejdspladser flyttes fra hovedstadsområder og ud i landet

  Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde i Danmark.

 • utbildningspolitik |Norden
  05-10-2015

  Nytt samarbetsprogram

  Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.

 • |Sverige
  28-09-2015

  FP föreslår ny yrkesskola för flyktingar

  Folkpartiet föreslår en ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan – en form av yrkesinriktad komvux, skriver Svenska Dagbladet

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2015

  Ett nytt kunskapslyft för Sverige

  I måndags presenterade regeringen en budget med stora investeringar i det som kallas kunskapslyftet.

 • |Finland
  22-09-2015

  Koulutukselle lisärahoitusta

  Hallitus osoittaa koulutuksen ja osaamisen kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

 • |Finland
  22-09-2015

  Utbildning får extra finansiering

  Regeringen anslår totalt 300 miljoner euro till sex spetsprojekt för utbildning och kompetens under åren 2016-2018.

 • |Finland
  07-09-2015

  Höj ambitionerna i finska högskolor, uppmanar minister

  Ett av de centrala budskapen i finska regeringsprogrammet är att resurserna inom vetenskap och forskning bör utnyttjas mer effektivt.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Lisää pysyviä opiskelupaikkoja Yrkeshögskolan-koulutukseen

  Hallitus aikoo varata 150 miljoonaa kruunua 2500 korkea-asteen ammattiopiskelupaikan rahoittamiseen vuodelle 2016.

 • |Færöerne
  01-09-2015

  Huomio aikuiskoululutukseen

  Tiistaina 29.9. kello 12–17 Torshavnin hotelli Hafniassa järjestetään aikuiskoulutusaiheinen puolipäiväseminaari.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

  Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

 • Finlands undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
  uddannelsespolitik |Finland
  03-07-2015

  Finland sparar 600 miljoner euro på utbildningsområdet

  Den finska regeringen vill spara in 600 miljoner euro i utbildningsutgifter före slutet av år 2020.

 • |Sverige
  23-06-2015

  Kunskapslyft för hela livet

  För att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 satsar vi nu på att ge människor större möjlighet att byta bana

 • |Sverige
  12-06-2015

  Framlög til skólaþróunar ná ekki til allra

  Í sumum sveitarfélögum er framlag ríkisins til skólaþróunar gernýtt en í öðrum eru engar aðgerðir í gangi.

 • |Sverige
  11-06-2015

  Bidrag till skolans utveckling når inte alla

  Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls.

 • forskning utbildningspolitik |Norden
  22-05-2015

  Nordiska PIAAC-rapporten klar: många saknar grundläggande färdigheter i att räkna och skriva

  Igår och idag samlas deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att höra om resultaten av den nordiska PIAAC-jämförelsen.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Gymnasiesärskolans reform ska följas upp

  Gymnasiesärskolan reformerades 2013.

 • |Finland
  23-03-2015

  Koulutussäästöt hylättiin

  Hallituksen esitys lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamisesta on rauennut eduskunnassa.

 • |Finland
  20-03-2015

  Skolbesparingar förkastades

  Regeringens proposition om att förnya finansieringen av gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildningen har fallit i riksdagen.

 • |Sverige
  02-03-2015

  Universitetet måste behålla sin autonomitet

  ”Autonomin inom högre utbildning ska inte bara avse oberoende gentemot statsmakten utan även oberoende gentemot närings, –och arbetsliv”.

 • |Sverige
  25-02-2015

  Vuxenutbildning på villovägar

  Utvecklingen av kommunernas vuxenutbildning ute i landet går kräftgång milt uttryckt.

 • |Finland
  25-02-2015

  Campusfrågan i Östnyland går vidare

  Stadsstyrelsen i Borgå gjorde ett nytt försök att gå vidare med frågan om hur andra stadiets yrkesutbildning ska skötas i framtiden.

 • |Finland
  20-02-2015

  Allt mångsidigare information om studier

  Portalen Studieinfo.fi innehåller information bl. a. om studiemöjligheter efter grundskolan, finansiering av studierna, vägledningstjänster och invandrarutbildningar.

 • |Finland
  29-01-2015

  En ny modell för finansieringen av folkbildningen i Finland

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har kommit med ett förslag till en ny modell för finansieringen av folkbildningen.

 • |Sverige
  22-12-2014

  Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet

  Nästan 12 000 förstelärare och 130 lektorer.

 • |Sverige
  15-09-2014

  Uusi kansansivistystä koskeva lakiesitys hyväksyttiin

  Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt uuden kansansivistystyötä koskevan lakiesityksen.

 • |Norden
  15-09-2014

  Nýtt frumvarp um alþýðufræðslu hefur verið lagt fram

  Sænska þjóðþingið Riksdagen hefur nú samþykkt nýtt frumvarp til laga um alþýðufræðslu.

 • |Sverige
  14-08-2014

  Ny proposition om folkbildning har antagits

  Riksdagen har nu antagit den nya propositionen om folkbildning. I propositionen betonas folkbildningens ansvar för frågor om mångfald och jämställdhet.

 • |Sverige
  26-06-2014

  Almedalsvikan í Visby 29. júní - 6 júlí 2014

  Pólitískar ræður fyrri ára eru orðnar að stærsta pólitíska vettvangi sænskra stjórnmála. Vikan er opinn og lýðræðislegur vettvangur þar sem allir sem þangað komast geta rökrætt málefni samfélagsins.

 • |Sverige
  25-06-2014

  Almedalin politiikkaviikko Visbyssä 29. kesäkuuta – 6. heinäkuuta 2014

  Almedalin politiikkaviikko on kehittynyt alkuvuosien poliittisista puheista Ruotsin suurimmaksi politiikan kohtaamispaikaksi. Demokratiaa ja avoimuutta kunnioittava tapahtuma antaa kaikille mahdollisuuden keskustella yhteiskunnallisista aiheista.

 • |Finland
  25-06-2014

  Nuorten näkemykset nuorisotakuusta

  Nuorten mielestä nuorisotakuussa on myönteistä se, että se lisää valinnan mahdollisuuksia ja parantaa nuorten asemaa. Takuun ideaan he suhtautuvat positiivisesti, mutta näkevät käytännön toimissa kehitettävää.
  Näin todetaan Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin toteuttaman hankkeen loppuraportissa.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Virkelige broer

  Under sloganet holdbar nordisk velfærd arbejder ministerrådet med at gøre de nordiske landes uddannelser gældende indenfor hele Norden. Nordiske borgere skal kunne tage deres uddannelse eller dele af den i et andet nordisk land.

 • motivation utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Voksenlæringens betydning

  Arbeidslivets opplæringssenter blev oprettet i 2002, efter at fagforeninger og arbejdsgivere havde indset behovet for uddannelse af ufaglærte og voksne uden afsluttet gymnasial uddannelse.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  19-06-2014

  Irske forandringer

  Det er interessante tider for os, der arbejder med voksenlæring i Irland. Vi oplever de største forandringer, siden den irske stat blev grundlagt. Og nøglen til disse forandringer er, at regeringen for første gang nogensinde har besluttet, at videregående uddannelser og erhvervsuddannelser skal integreres i statens arbejde for et bedre samfund

 • |Finland
  18-06-2014

  De ungas syn på ungdomsgarantin

  Det positiva med ungdomsgarantin är att den ökar valmöjligheter och förbättrar de ungas ställning, tycker ungdomarna. De ställer sig också positivt till själva idén, men anser att det finns utvecklingsbehov i hur ungdomsgarantin förverkligas i praktiken.
  Detta framgår i slutrapporten av projektet "En lyckad ungdomsgaranti" som är publicerad av Finlands Ungdomssamarbete – Allians.

 • |Sverige
  18-06-2014

  Almedalsveckan i Visby 29 juni - 6 juli 2014

  De tidigare årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar fær föst framlög

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar (Vifo) var komið á laggirnar árið 2013 með þriggja ára verkefnasamningi.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Áhersla á framleiðslu og störf við úthlutun eins milljarðs danskra króna til fullorðinsfræðslu

  Á síðasta ári var einn milljarður danskra króna lagður til hliðar til þess að efla fullorðins- og endurmenntun í Danmörku. Danska ríkisstjórnin, danska alþýðusambandið (LO) og samtök atvinnurekenda (DA) í Danmörku hafa nú komist að samkomulagi um hvernig verja beri fénu.

 • |Finland
  27-05-2014

  Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

  Aloituspaikkojen lisäämisellä halutaan vauhdittaa opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Vuosina 2014 – 2015 yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Kansansovistyksen tietokeskukselle myönnettiin jatkuva rahoitus

  Kansansivistyksen tietokeskus Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) perustettiin vuonna 2013 kolmivuotisella hankerahoituksella.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Tuottavuus ja työpaikat painopisteinä miljardin kruunun aikuiskoulutuspotin jaossa

  Viime vuonna aikuis- ja täydennyskoulutukseen päätettiin Tanskassa suunnata miljoonan kruunun verran lisärahoitusta. Hallitus ja työmarkkinajärjestöjen keskusliitot ovat nyt päässeet sopimukseen rahoituksen käytöstä.

 • Helsingfors Universitet
  |Finland
  21-05-2014

  Högskolorna får 3000 nybörjarplatser till

  Genom att öka antalet nybörjarplatser vill man påskynda de studerandes övergång till högskolestudier. Under 2014-2015 får universiteten totalt 1 507 och yrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Videncenter for Folkeoplysning får fast bevilling

  Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) blev i 2013 oprettet med en tre-årig projektbevilling.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Fokus på produktion og arbejdspladser i udmøntning af 1 milliard til voksen- og efteruddannelse

  Der blev sidste år afsat en milliard ekstra til at løfte voksen- og efteruddannelse i Danmark. Regeringen, LO og DA er nu blevet enige om, hvordan midlerne skal anvendes.

 • |Finland
  29-04-2014

  Muutoksia koulutuksen rahoitukseen

  Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 – 2018. Koulutussektorille myönnetään kehyskaudelle noin 140 miljoonan euron määrärahat kasvua tukeviin toimiin, mutta eräistä muista kohdista rahoitusta leikataan.

 • |Finland
  25-04-2014

  Ändringar i finansieringen av utbildningen

  Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

 • |Sverige
  26-03-2014

  Arviointi kehityksen välineenä – koulutuspoliittisten uudistusten arvioinnista

  Arvioinnin roolia koululaitoksen uudistamisessa tulee vahvistaa. Sen lisäksi, että arviointi antaa jälkikäteen tietoa siitä, kuinka hyvi n uudistus on onnistunut, toimiva arviointi voi myös antaa tärkeää tietoa joka voi vaikuttaa uudistuksen toteuttamistapaan ja sen vaikuttavuuteen paikallistasolla. Uudistuksen arviointituloksilla voi myös olla merkitystä mahdollisten uusien uudistusten suunnitellulle. Näin todetaan tuoreessa mietinnössä, joka koskee koululaitoksen uudistusten arviointia.

 • |Island
  25-03-2014

  Toisen asteen opettajat lakossa

  Keskiyöllä 16. maaliskuuta Islannissa alkoi opettajien lakko, ja ja opetus on peruttu suurimmassa osassa toisen asteen oppilaitoksista. Neuvotteluja on käyty joulukuun alusta lähtien, mutta sopu on edelleen kaukana.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grönlanti rakentaa arktista koulutussiltaa

  Joukko arktisen alueen korkeakouluja järjesti koulutusmessut kaikille vuoden 2014 Arctic Winter Games -kisoihin (AWG) osallistuville urheilijoille.

 • |Finland
  25-03-2014

  Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

  Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriryhmä on hyväksynyt Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan on koottu konkreettisia ja seurattavissa olevia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 • |Finland
  25-03-2014

  Portti Pohjolaan

  Portti Pohjolaan on uusi portaali, joka portaali pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, millaisia monipuolisia tuki-, materiaali- ja yhteysmahdollisuuksia on tarjolla suomalaisille oppilaitoksille, jotka haluavat luoda yhteyksiä ja jakaa ideoita muiden Pohjoismaiden kanssa.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Mat til þróunar - um mat á endurbótum á skóalmálum

  Efla þarf hlutverk mats í endurbótum á skólum. Auk þess að veita svör við því hve vel endurbætur hafa tekist eftir að þeim er lokið, getur gott áfangamat á endurbótunum um leið og þær eiga sér stað veitt mikilvæga þekkingu og haft áhrif á hvernig umbæturnar eru framkvæmdar og hvaða árangri hægt er að ná með þeim. Niðurstöður áfangamats geta jafnframt verið mikilvægar við mótun nýrra endurbóta. Þetta er meðal lokaniðurstaðna í ritinu Mat til þróunar (Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)).

 • |Island
  25-03-2014

  Framhaldsskólakennarar í verkfalli

  Verkfall framhaldsskólakennara hófst á miðnætti 16. mars og kennsla fellur niður í flestum framhaldsskólum landsins. Viðræður hafa staðið síðan í byrjun desember en enn ber talsvert í milli.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grænland byggir menntabrú á norðurheimskautinu

  Háskólar á Norðurheimsskautssvæðinu héldu menntasýningu fyrir allt íþróttafólkið sem tók þátt í Arctic Winter Games 2014 í Alaska

 • |Finland
  25-03-2014

  Aðgerðaráætlun um aðlögun samþykkt

  Ráðherrar málefna innflytjenda og fólksflutninga hafa samþykkt aðgerðaráætlun fyrir stefnumótun sem ber heitið Framtíð aðlögunar 2020. Í aðgerðaráætluninni er samantekt áþreifanlegra aðgerða sem hægt er að fylgja eftir til þess að ná markmiðum stefnunnar.

 • |Finland
  25-03-2014

  Gátt að Norðrinu

  Gátt að Norðrinu er ný vefgátt sem á að leiða til aukinnar meðvitundar um fjölbreytt framboð stuðnings, gagna, og tækifæra til samskipta fyrir skóla og háskóla í Finnlandi sem óska eftir samstarfi við og vilja miðla hugmyndum til annarra skóla á Norðurlöndunum.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer

  Utvärderingens roll vid reformeringen av skolan behöver stärkas. Utöver att i efterhand ge svar på hur väl en reform har lyckats kan en väl fungerande reformutvärdering även ge viktig kunskap som kan påverka det sätt på vilket reformen genomförs och det genomslag den får lokalt. Resultat från reformutvärdering kan även vara betydelsefull inför att eventuella nya reformer ska utformas. Det konstateras i slutbetänkandet Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12).

 • |Island
  25-03-2014

  Lærere i den videregåendeskolen streiker

  Lærere i den videregående skolen ble tatt ut i streik ved midnatt den 16. mars og undervisning i de fleste av landets videregåendeskoler er avlyst. Forhandlinger har foregått siden i starten av desember men partene står fortsatt langt fra hverandre.

 • |Finland
  25-03-2014

  Åtgärdsprogrammet för migrationsstrategin godkändes

  Ministergruppen för migrations- och integrationsfrågor har godkänt åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020. I åtgärdsprogrammet har man sammanfattat konkreta, uppföljbara åtgärder för att genomföra strategins mål.

 • |Finland
  25-03-2014

  Porten till Norden

  Porten till Norden är en ny portal som ska bidra till en ökad medvetenhet om det mångsidiga utbud av stöd, material och kontaktmöjligheter som finns för skolor och högskolor i Finland som vill ha kontakt till och dela idéer med det övriga Norden.

 • jämställdhet utbildningspolitik |Norden
  15-03-2014

  Utdanning er nøkkelen til å styrke kvinners maktposisjon

  (14.03.2014)
  Nordisk Ministerråd og nordiske ministrer for likestilling arrangerte i går et åpent møte om utdanning som en vei å gå til likestilling mellom kjønnene og styrking av kvinners makt. Møtet var et ledd i konferansen til FNs kvinneutvalg. Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister på Island, leder NMRs ministerutvalg for likestilling i 2014.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Session 4A: Policy - praxis

  Arbeidslivets opplæringssenter (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, FA) på Island har, fra 2003, arbeidet med utvikling av voksnes læring på grunnlag av en servicekontrakt med Utdannings- og kulturdepartementet. Sentret ble opprettet som et trepartsamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Kommunaliseringen av skolan blev ett misslyckande

  Det skriver regeringens särskilde utredare Leif Lewin i sitt betänkande Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den svenska skolan (SOU 2014:5) som nyligen överlämnats till utbildningsminister Jan Björklund. Syftet med kommunaliseringen 1991 var att effektivisera och höja kvaliteten i skolan. Förbättringar skulle åstadkommas genom att många beslut om skolans vardagsarbete decentraliserades till kommuner, rektorer och lärare.

 • |Finland
  19-02-2014

  Strukturer och finansiering inom folkbildningen förnyas

  Med reformen vill man tydliggöra och uppdatera grunderna för finansieringen av folkbildningen. Syftet är också att garantera verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet genom att bilda tillräckligt stora enheter.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Finland
  19-12-2013

  Yrkeshögskolor fick nya tillstånd

  Statsrådet har beviljat nya tillstånd för 24 yrkeshögskolor från och med den 1 januari 2014. Som ny yrkeshögskola inleder Lapplands yrkeshögskola sin verksamhet. Genom tillståndsprocessen minskade antalet orter med yrkeshögskolverksamhet till under 50. År 2010 hade 62 orter yrkeshögskoleverksamhet.

 • |Sverige
  19-12-2013

  300 miljoner till Läslyft i skolan

  Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.

 • |Finland
  26-11-2013

  Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

  Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Keskustelua koulutuspolitiikasta ja itsehallintoalueiden yhteisistä haasteista

  Färsaarten kulttuuriministeriössä vieraili loka-marraskuun vaihteessa grönlantilainen delegaatio, jota johti opetus- ja kulttuuriministeri Nick Nielsen.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Toisen asteen oppisopimuskoulutusta varten uusi työsuhdemuoto

  Helpottaakseen siirtymää koulutuksesta työelämään Ruotsin hallitus esittää, että käyttöön otettaisiin toisen asteen oppisopimusopiskelijoita koskeva uusi työsuhdemuoto. Ajatuksena on, että kun ammattikoulutus liitetään tiiviimmin työelämään, useammat nuoret työllistyvät toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

 • |Norge
  26-11-2013

  Uusi hallitus tukee ja laajentaa perustaito-ohjelmaa

  Norjan uusi hallitus esittää tarkistetussa talousarviossaan, että työpaikoilla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelmaa (BKA) laajennetaan ja vahvistetaan.

 • |Island
  26-11-2013

  Pelkän peruskoulun suorittaneiden määrä laskussa

  Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 vajaa 30 % 25 – 64-vuotiaista islantilaisista oli vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

 • |Finland
  26-11-2013

  Lisää ulkomaalaisia opiskelijoita halutaan suomalaisiin korkeakouluihin

  Vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulisi olla tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000, kun nykyisellään heitä on noin 20 000.

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Umræður um menntastefnu og áskoranir sem blasa við ríkjasambandinu

  Opinber sendinefnd undir forystu grænlenska mennta- og menningarmálaráherrans Nick Nielsen, sótti færeyska menningarmálaráðuneytið heim um mánaðarmótin október/nóvember.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Ráðning lærlinga við framhaldsskóla

  Til þess að auðvelda umskiptin frá skóla og út í atvinnulífið hefur sænska ríkisstjórnin skapað nýja ráðningarleið fyrir lærlinga á framhaldsskólastigi, framhaldsskólalærlingaráðningu. Hugmyndin er að með því að tengja starfsmenntun betur við vinnumarkaðinn fái fleiri ungmenni atvinnutækifæri að skólagöngunni lokinni.

 • |Norge
  25-11-2013

  Ný ríkisstjórn eflir og útvíkkar BKA –áætlunina

  Nýja ríkisstjórnin í Noregi leggur til í endurskoðuðu frumvarpi til fjárlaga að útvíkka og efla áætlunina um grunnleikni í atvinnulífinu (basiskompetanse i arbeidslivet, BKA).

 • |Island
  25-11-2013

  Fækkun í hópi þeirra sem eingöngu hafa lokið grunnmenntun

  Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru tæplega 30% þjóðarinnar á aldrinum 25-64 ára aðeins með grunnmenntun árið 2012.

 • |Finland
  25-11-2013

  Fleiri erlendir stúdentar í finnskum háskólum

  Stefnt er að því að minnsta kosti 60.000 stúdentar af erlendum uppruna ljúki prófum frá finnskum háskólum árið 2025. Nú eru þeir um það bil 20.000.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Diskussion om uddannelsespolitik og fælles udfordringer indenfor rigsfællesskabet

  En delegation fra Grønland med undervisnings- og kulturminister, Nick Nielsen, i spidsen var på besøg i Kulturministeriet på Færøerne ved månedsskiftet oktober/november.

 • |Sverige
  20-11-2013

  Lärlingsanställning i gymnasieskolan

  För att underlätta övergången från skola till arbetsliv föreslår Regeringen en ny anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning, gymnasielärlingsanställning. Tanken är att genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet.

 • |Norge
  20-11-2013

  Ny regjering styrker og utvider BKA-programmet

  Den nye regjeringen i Norge foreslår i sitt reviderte statsbudsjett å utvide og styrke program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

 • |Island
  20-11-2013

  Antall kortutdannete går ned

  Nye tall fra Islands statistikk sentralbyrå viser at i 2012 hadde i underkant av 30 % av folket i aldersgruppen 25 – 64 år kort utdannelse.

 • |Finland
  20-11-2013

  Flera utländska studenter till finska högskolor

  Det skall finnas minst 60 000 studeranden av utländskt ursprung som avlägger examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor år 2025. I dag finns det ca 20 000.

 • |Norge
  19-11-2013

  Ný ríkisstjórn – nýr menntamálaráðherra

  Þann 16. október sl. tók nýríkisstjórn við völdum í Noregi. Leiðtogi nýrra ríkisstjórnar er Erna Solberg forsætisráðherra úr Hægri flokknum og hún leiðir minnihlutastjórn sem í sitja fulltrúar frá Hægri flokknum og framfaraflokknum. Nýr ráðherra menntamála, sem einnig ber ábyrgð á fullorðinsfræðslu er Torbjørn Røe Isaksen (35 ára) einnig úr Hægri flokknum. Hann sat í atvinnu- og félagsmálanefnd Stórþingsins á síðasta kjörtímabili.

 • |Norge
  19-11-2013

  Uusi hallitus – uusi opetusministeri

  Norja sai 16. lokakuuta uuden hallituksen, jota johtaa konservatiivisen Høyre-puolueen Erna Solberg. Hallitus on vähemmistöhallitus, johon kuuluu Høyren lisäksi oikeistopopulistinen edistyspuolue (Fremskrittspartiet). Uusi opetusministeri on Høyren Torbjørn Roe Isaksen, 35. Roe Isaksen oli edellisellä hallituskaudella mukana suurkäräjien työ- ja sosiaalivaliokunnassa.

 • |Norge
  19-11-2013

  Ny regjering – ny kunnskapsminister

  16. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen ledes av statsminister Erna Solberg fra Høyre, og er en mindretallsregjering bestående av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ny kunnskapsminister, med ansvar for voksenopplæring, er Torbjørn Røe Isaksen (35) fra Høyre. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den siste perioen.