utbildningspolitik • kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Sverige
  11-11-2015

  Regeringen: Folkbildningen viktig för demokratin

  Folkbildningens betydelse för den demokratiska utvecklingen stod i centrum.

 • |Sverige
  10-11-2015

  Tre nya folkhögskolor kan få statsbidrag

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att tre nya folkhögskolor ska få statsbidrag.

 • |Sverige
  30-10-2015

  Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn

  Nu är det bestämt att Sveriges referensram för kvalifikationer byter namn från NQF till SeQF.

 • kompetensutveckling |Norge
  30-10-2015

  Godkjenning av utenlandsk fagopplæring

  Regjeringen foreslår nå å legge bedre til rette for at utenlandske fagarbeidere skal kunne få godkjent sin kompetanse dersom den tilsvarer norsk fag- eller svennebrev.

 • |Finland
  30-10-2015

  CIMO och Utbildningsstyrelsen slås ihop

  Det bildas ett nytt ämbetsverk genom sammanslagningen av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, och Utbildningsstyrelsen den 1 januari 2017.

 • vägledning |Finland
  30-10-2015

  Ökat samarbete för bättre vägledningstjänster

  Det har gått trögt att sprida resultaten av det riksomfattande utvecklingsarbetet inom vägledningstjänsterna.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Optaget på design- og arkitektuddannelserne reduceres

  Regeringen ønsker en bedre sammenhæng mellem studievalg og arbejdsmarked.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Statslige arbejdspladser flyttes fra hovedstadsområder og ud i landet

  Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde i Danmark.

 • utbildningspolitik |Norden
  05-10-2015

  Nytt samarbetsprogram

  Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.

 • |Sverige
  28-09-2015

  FP föreslår ny yrkesskola för flyktingar

  Folkpartiet föreslår en ny yrkesutbildning för vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan – en form av yrkesinriktad komvux, skriver Svenska Dagbladet

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2015

  Ett nytt kunskapslyft för Sverige

  I måndags presenterade regeringen en budget med stora investeringar i det som kallas kunskapslyftet.

 • |Finland
  22-09-2015

  Koulutukselle lisärahoitusta

  Hallitus osoittaa koulutuksen ja osaamisen kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

 • |Finland
  22-09-2015

  Utbildning får extra finansiering

  Regeringen anslår totalt 300 miljoner euro till sex spetsprojekt för utbildning och kompetens under åren 2016-2018.

 • |Finland
  07-09-2015

  Höj ambitionerna i finska högskolor, uppmanar minister

  Ett av de centrala budskapen i finska regeringsprogrammet är att resurserna inom vetenskap och forskning bör utnyttjas mer effektivt.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Lisää pysyviä opiskelupaikkoja Yrkeshögskolan-koulutukseen

  Hallitus aikoo varata 150 miljoonaa kruunua 2500 korkea-asteen ammattiopiskelupaikan rahoittamiseen vuodelle 2016.

 • |Færöerne
  01-09-2015

  Huomio aikuiskoululutukseen

  Tiistaina 29.9. kello 12–17 Torshavnin hotelli Hafniassa järjestetään aikuiskoulutusaiheinen puolipäiväseminaari.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

  Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

 • Finlands undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
  uddannelsespolitik |Finland
  03-07-2015

  Finland sparar 600 miljoner euro på utbildningsområdet

  Den finska regeringen vill spara in 600 miljoner euro i utbildningsutgifter före slutet av år 2020.

 • |Sverige
  23-06-2015

  Kunskapslyft för hela livet

  För att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 satsar vi nu på att ge människor större möjlighet att byta bana

 • |Sverige
  12-06-2015

  Framlög til skólaþróunar ná ekki til allra

  Í sumum sveitarfélögum er framlag ríkisins til skólaþróunar gernýtt en í öðrum eru engar aðgerðir í gangi.

 • |Sverige
  11-06-2015

  Bidrag till skolans utveckling når inte alla

  Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls.

 • forskning utbildningspolitik |Norden
  22-05-2015

  Nordiska PIAAC-rapporten klar: många saknar grundläggande färdigheter i att räkna och skriva

  Igår och idag samlas deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att höra om resultaten av den nordiska PIAAC-jämförelsen.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Gymnasiesärskolans reform ska följas upp

  Gymnasiesärskolan reformerades 2013.

 • |Finland
  23-03-2015

  Koulutussäästöt hylättiin

  Hallituksen esitys lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamisesta on rauennut eduskunnassa.

 • |Finland
  20-03-2015

  Skolbesparingar förkastades

  Regeringens proposition om att förnya finansieringen av gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildningen har fallit i riksdagen.

 • |Sverige
  02-03-2015

  Universitetet måste behålla sin autonomitet

  ”Autonomin inom högre utbildning ska inte bara avse oberoende gentemot statsmakten utan även oberoende gentemot närings, –och arbetsliv”.

 • |Sverige
  25-02-2015

  Vuxenutbildning på villovägar

  Utvecklingen av kommunernas vuxenutbildning ute i landet går kräftgång milt uttryckt.

 • |Finland
  25-02-2015

  Campusfrågan i Östnyland går vidare

  Stadsstyrelsen i Borgå gjorde ett nytt försök att gå vidare med frågan om hur andra stadiets yrkesutbildning ska skötas i framtiden.

 • |Finland
  20-02-2015

  Allt mångsidigare information om studier

  Portalen Studieinfo.fi innehåller information bl. a. om studiemöjligheter efter grundskolan, finansiering av studierna, vägledningstjänster och invandrarutbildningar.

 • |Finland
  29-01-2015

  En ny modell för finansieringen av folkbildningen i Finland

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har kommit med ett förslag till en ny modell för finansieringen av folkbildningen.

 • |Sverige
  22-12-2014

  Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet

  Nästan 12 000 förstelärare och 130 lektorer.

 • |Sverige
  15-09-2014

  Uusi kansansivistystä koskeva lakiesitys hyväksyttiin

  Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt uuden kansansivistystyötä koskevan lakiesityksen.

 • |Norden
  15-09-2014

  Nýtt frumvarp um alþýðufræðslu hefur verið lagt fram

  Sænska þjóðþingið Riksdagen hefur nú samþykkt nýtt frumvarp til laga um alþýðufræðslu.

 • |Sverige
  14-08-2014

  Ny proposition om folkbildning har antagits

  Riksdagen har nu antagit den nya propositionen om folkbildning. I propositionen betonas folkbildningens ansvar för frågor om mångfald och jämställdhet.

 • |Sverige
  26-06-2014

  Almedalsvikan í Visby 29. júní - 6 júlí 2014

  Pólitískar ræður fyrri ára eru orðnar að stærsta pólitíska vettvangi sænskra stjórnmála. Vikan er opinn og lýðræðislegur vettvangur þar sem allir sem þangað komast geta rökrætt málefni samfélagsins.

 • |Sverige
  25-06-2014

  Almedalin politiikkaviikko Visbyssä 29. kesäkuuta – 6. heinäkuuta 2014

  Almedalin politiikkaviikko on kehittynyt alkuvuosien poliittisista puheista Ruotsin suurimmaksi politiikan kohtaamispaikaksi. Demokratiaa ja avoimuutta kunnioittava tapahtuma antaa kaikille mahdollisuuden keskustella yhteiskunnallisista aiheista.

 • |Finland
  25-06-2014

  Nuorten näkemykset nuorisotakuusta

  Nuorten mielestä nuorisotakuussa on myönteistä se, että se lisää valinnan mahdollisuuksia ja parantaa nuorten asemaa. Takuun ideaan he suhtautuvat positiivisesti, mutta näkevät käytännön toimissa kehitettävää.
  Näin todetaan Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin toteuttaman hankkeen loppuraportissa.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Virkelige broer

  Under sloganet holdbar nordisk velfærd arbejder ministerrådet med at gøre de nordiske landes uddannelser gældende indenfor hele Norden. Nordiske borgere skal kunne tage deres uddannelse eller dele af den i et andet nordisk land.

 • utbildningspolitik motivation |Norden
  19-06-2014

  Voksenlæringens betydning

  Arbeidslivets opplæringssenter blev oprettet i 2002, efter at fagforeninger og arbejdsgivere havde indset behovet for uddannelse af ufaglærte og voksne uden afsluttet gymnasial uddannelse.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Irske forandringer

  Det er interessante tider for os, der arbejder med voksenlæring i Irland. Vi oplever de største forandringer, siden den irske stat blev grundlagt. Og nøglen til disse forandringer er, at regeringen for første gang nogensinde har besluttet, at videregående uddannelser og erhvervsuddannelser skal integreres i statens arbejde for et bedre samfund

 • |Finland
  18-06-2014

  De ungas syn på ungdomsgarantin

  Det positiva med ungdomsgarantin är att den ökar valmöjligheter och förbättrar de ungas ställning, tycker ungdomarna. De ställer sig också positivt till själva idén, men anser att det finns utvecklingsbehov i hur ungdomsgarantin förverkligas i praktiken.
  Detta framgår i slutrapporten av projektet "En lyckad ungdomsgaranti" som är publicerad av Finlands Ungdomssamarbete – Allians.

 • |Sverige
  18-06-2014

  Almedalsveckan i Visby 29 juni - 6 juli 2014

  De tidigare årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar fær föst framlög

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar (Vifo) var komið á laggirnar árið 2013 með þriggja ára verkefnasamningi.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Áhersla á framleiðslu og störf við úthlutun eins milljarðs danskra króna til fullorðinsfræðslu

  Á síðasta ári var einn milljarður danskra króna lagður til hliðar til þess að efla fullorðins- og endurmenntun í Danmörku. Danska ríkisstjórnin, danska alþýðusambandið (LO) og samtök atvinnurekenda (DA) í Danmörku hafa nú komist að samkomulagi um hvernig verja beri fénu.

 • |Finland
  27-05-2014

  Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

  Aloituspaikkojen lisäämisellä halutaan vauhdittaa opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Vuosina 2014 – 2015 yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Kansansovistyksen tietokeskukselle myönnettiin jatkuva rahoitus

  Kansansivistyksen tietokeskus Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) perustettiin vuonna 2013 kolmivuotisella hankerahoituksella.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Tuottavuus ja työpaikat painopisteinä miljardin kruunun aikuiskoulutuspotin jaossa

  Viime vuonna aikuis- ja täydennyskoulutukseen päätettiin Tanskassa suunnata miljoonan kruunun verran lisärahoitusta. Hallitus ja työmarkkinajärjestöjen keskusliitot ovat nyt päässeet sopimukseen rahoituksen käytöstä.

 • Helsingfors Universitet
  |Finland
  21-05-2014

  Högskolorna får 3000 nybörjarplatser till

  Genom att öka antalet nybörjarplatser vill man påskynda de studerandes övergång till högskolestudier. Under 2014-2015 får universiteten totalt 1 507 och yrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Videncenter for Folkeoplysning får fast bevilling

  Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) blev i 2013 oprettet med en tre-årig projektbevilling.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Fokus på produktion og arbejdspladser i udmøntning af 1 milliard til voksen- og efteruddannelse

  Der blev sidste år afsat en milliard ekstra til at løfte voksen- og efteruddannelse i Danmark. Regeringen, LO og DA er nu blevet enige om, hvordan midlerne skal anvendes.

 • |Finland
  29-04-2014

  Muutoksia koulutuksen rahoitukseen

  Hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 – 2018. Koulutussektorille myönnetään kehyskaudelle noin 140 miljoonan euron määrärahat kasvua tukeviin toimiin, mutta eräistä muista kohdista rahoitusta leikataan.

 • |Finland
  25-04-2014

  Ändringar i finansieringen av utbildningen

  Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

 • |Sverige
  26-03-2014

  Arviointi kehityksen välineenä – koulutuspoliittisten uudistusten arvioinnista

  Arvioinnin roolia koululaitoksen uudistamisessa tulee vahvistaa. Sen lisäksi, että arviointi antaa jälkikäteen tietoa siitä, kuinka hyvi n uudistus on onnistunut, toimiva arviointi voi myös antaa tärkeää tietoa joka voi vaikuttaa uudistuksen toteuttamistapaan ja sen vaikuttavuuteen paikallistasolla. Uudistuksen arviointituloksilla voi myös olla merkitystä mahdollisten uusien uudistusten suunnitellulle. Näin todetaan tuoreessa mietinnössä, joka koskee koululaitoksen uudistusten arviointia.

 • |Island
  25-03-2014

  Toisen asteen opettajat lakossa

  Keskiyöllä 16. maaliskuuta Islannissa alkoi opettajien lakko, ja ja opetus on peruttu suurimmassa osassa toisen asteen oppilaitoksista. Neuvotteluja on käyty joulukuun alusta lähtien, mutta sopu on edelleen kaukana.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grönlanti rakentaa arktista koulutussiltaa

  Joukko arktisen alueen korkeakouluja järjesti koulutusmessut kaikille vuoden 2014 Arctic Winter Games -kisoihin (AWG) osallistuville urheilijoille.

 • |Finland
  25-03-2014

  Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

  Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriryhmä on hyväksynyt Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan on koottu konkreettisia ja seurattavissa olevia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 • |Finland
  25-03-2014

  Portti Pohjolaan

  Portti Pohjolaan on uusi portaali, joka portaali pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, millaisia monipuolisia tuki-, materiaali- ja yhteysmahdollisuuksia on tarjolla suomalaisille oppilaitoksille, jotka haluavat luoda yhteyksiä ja jakaa ideoita muiden Pohjoismaiden kanssa.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Mat til þróunar - um mat á endurbótum á skóalmálum

  Efla þarf hlutverk mats í endurbótum á skólum. Auk þess að veita svör við því hve vel endurbætur hafa tekist eftir að þeim er lokið, getur gott áfangamat á endurbótunum um leið og þær eiga sér stað veitt mikilvæga þekkingu og haft áhrif á hvernig umbæturnar eru framkvæmdar og hvaða árangri hægt er að ná með þeim. Niðurstöður áfangamats geta jafnframt verið mikilvægar við mótun nýrra endurbóta. Þetta er meðal lokaniðurstaðna í ritinu Mat til þróunar (Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)).

 • |Island
  25-03-2014

  Framhaldsskólakennarar í verkfalli

  Verkfall framhaldsskólakennara hófst á miðnætti 16. mars og kennsla fellur niður í flestum framhaldsskólum landsins. Viðræður hafa staðið síðan í byrjun desember en enn ber talsvert í milli.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grænland byggir menntabrú á norðurheimskautinu

  Háskólar á Norðurheimsskautssvæðinu héldu menntasýningu fyrir allt íþróttafólkið sem tók þátt í Arctic Winter Games 2014 í Alaska

 • |Finland
  25-03-2014

  Aðgerðaráætlun um aðlögun samþykkt

  Ráðherrar málefna innflytjenda og fólksflutninga hafa samþykkt aðgerðaráætlun fyrir stefnumótun sem ber heitið Framtíð aðlögunar 2020. Í aðgerðaráætluninni er samantekt áþreifanlegra aðgerða sem hægt er að fylgja eftir til þess að ná markmiðum stefnunnar.

 • |Finland
  25-03-2014

  Gátt að Norðrinu

  Gátt að Norðrinu er ný vefgátt sem á að leiða til aukinnar meðvitundar um fjölbreytt framboð stuðnings, gagna, og tækifæra til samskipta fyrir skóla og háskóla í Finnlandi sem óska eftir samstarfi við og vilja miðla hugmyndum til annarra skóla á Norðurlöndunum.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer

  Utvärderingens roll vid reformeringen av skolan behöver stärkas. Utöver att i efterhand ge svar på hur väl en reform har lyckats kan en väl fungerande reformutvärdering även ge viktig kunskap som kan påverka det sätt på vilket reformen genomförs och det genomslag den får lokalt. Resultat från reformutvärdering kan även vara betydelsefull inför att eventuella nya reformer ska utformas. Det konstateras i slutbetänkandet Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12).

 • |Island
  25-03-2014

  Lærere i den videregåendeskolen streiker

  Lærere i den videregående skolen ble tatt ut i streik ved midnatt den 16. mars og undervisning i de fleste av landets videregåendeskoler er avlyst. Forhandlinger har foregått siden i starten av desember men partene står fortsatt langt fra hverandre.

 • |Finland
  25-03-2014

  Åtgärdsprogrammet för migrationsstrategin godkändes

  Ministergruppen för migrations- och integrationsfrågor har godkänt åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020. I åtgärdsprogrammet har man sammanfattat konkreta, uppföljbara åtgärder för att genomföra strategins mål.

 • |Finland
  25-03-2014

  Porten till Norden

  Porten till Norden är en ny portal som ska bidra till en ökad medvetenhet om det mångsidiga utbud av stöd, material och kontaktmöjligheter som finns för skolor och högskolor i Finland som vill ha kontakt till och dela idéer med det övriga Norden.

 • utbildningspolitik jämställdhet |Norden
  15-03-2014

  Utdanning er nøkkelen til å styrke kvinners maktposisjon

  (14.03.2014)
  Nordisk Ministerråd og nordiske ministrer for likestilling arrangerte i går et åpent møte om utdanning som en vei å gå til likestilling mellom kjønnene og styrking av kvinners makt. Møtet var et ledd i konferansen til FNs kvinneutvalg. Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister på Island, leder NMRs ministerutvalg for likestilling i 2014.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Session 4A: Policy - praxis

  Arbeidslivets opplæringssenter (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, FA) på Island har, fra 2003, arbeidet med utvikling av voksnes læring på grunnlag av en servicekontrakt med Utdannings- og kulturdepartementet. Sentret ble opprettet som et trepartsamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Kommunaliseringen av skolan blev ett misslyckande

  Det skriver regeringens särskilde utredare Leif Lewin i sitt betänkande Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den svenska skolan (SOU 2014:5) som nyligen överlämnats till utbildningsminister Jan Björklund. Syftet med kommunaliseringen 1991 var att effektivisera och höja kvaliteten i skolan. Förbättringar skulle åstadkommas genom att många beslut om skolans vardagsarbete decentraliserades till kommuner, rektorer och lärare.

 • |Finland
  19-02-2014

  Strukturer och finansiering inom folkbildningen förnyas

  Med reformen vill man tydliggöra och uppdatera grunderna för finansieringen av folkbildningen. Syftet är också att garantera verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet genom att bilda tillräckligt stora enheter.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

  Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 • |Sverige
  29-01-2014

  Opettajankoulutukseen perustetaan harjoittelukouluja

  Opettajaksi opiskelijoiden opetusharjoittelun laatua aiotaan parantaa keskittämällä se entistä harvempiin kouluihin. Hallitus aikoo panostaa 40 miljoonaa kruunua vuodessa harjoittelukoulujen perustamiseen. Ruotsalaisen opettajankoulutuksen laatua on pyritty parantamaan vuonna 2011 toteutetulla uudistuksella. Nyt hallitus haluaa entisestään vahvistaa opetusharjoittelun eli työssä oppimisen roolia koulutuksessa. Nykyisin suurin osa opettajaopiskelijoista hajaantuu moneen eri kouluun. Järjestelmässä on puutteita: muun muassa harjoittelun ohjaus ja seuranta voivat kärsiä.

 • |Finland
  19-12-2013

  Yrkeshögskolor fick nya tillstånd

  Statsrådet har beviljat nya tillstånd för 24 yrkeshögskolor från och med den 1 januari 2014. Som ny yrkeshögskola inleder Lapplands yrkeshögskola sin verksamhet. Genom tillståndsprocessen minskade antalet orter med yrkeshögskolverksamhet till under 50. År 2010 hade 62 orter yrkeshögskoleverksamhet.

 • |Sverige
  19-12-2013

  300 miljoner till Läslyft i skolan

  Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.

 • |Finland
  26-11-2013

  Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

  Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 • |Færöerne
  26-11-2013

  Keskustelua koulutuspolitiikasta ja itsehallintoalueiden yhteisistä haasteista

  Färsaarten kulttuuriministeriössä vieraili loka-marraskuun vaihteessa grönlantilainen delegaatio, jota johti opetus- ja kulttuuriministeri Nick Nielsen.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Toisen asteen oppisopimuskoulutusta varten uusi työsuhdemuoto

  Helpottaakseen siirtymää koulutuksesta työelämään Ruotsin hallitus esittää, että käyttöön otettaisiin toisen asteen oppisopimusopiskelijoita koskeva uusi työsuhdemuoto. Ajatuksena on, että kun ammattikoulutus liitetään tiiviimmin työelämään, useammat nuoret työllistyvät toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

 • |Norge
  26-11-2013

  Uusi hallitus tukee ja laajentaa perustaito-ohjelmaa

  Norjan uusi hallitus esittää tarkistetussa talousarviossaan, että työpaikoilla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelmaa (BKA) laajennetaan ja vahvistetaan.

 • |Island
  26-11-2013

  Pelkän peruskoulun suorittaneiden määrä laskussa

  Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 vajaa 30 % 25 – 64-vuotiaista islantilaisista oli vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

 • |Finland
  26-11-2013

  Lisää ulkomaalaisia opiskelijoita halutaan suomalaisiin korkeakouluihin

  Vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulisi olla tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000, kun nykyisellään heitä on noin 20 000.

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Umræður um menntastefnu og áskoranir sem blasa við ríkjasambandinu

  Opinber sendinefnd undir forystu grænlenska mennta- og menningarmálaráherrans Nick Nielsen, sótti færeyska menningarmálaráðuneytið heim um mánaðarmótin október/nóvember.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Ráðning lærlinga við framhaldsskóla

  Til þess að auðvelda umskiptin frá skóla og út í atvinnulífið hefur sænska ríkisstjórnin skapað nýja ráðningarleið fyrir lærlinga á framhaldsskólastigi, framhaldsskólalærlingaráðningu. Hugmyndin er að með því að tengja starfsmenntun betur við vinnumarkaðinn fái fleiri ungmenni atvinnutækifæri að skólagöngunni lokinni.

 • |Norge
  25-11-2013

  Ný ríkisstjórn eflir og útvíkkar BKA –áætlunina

  Nýja ríkisstjórnin í Noregi leggur til í endurskoðuðu frumvarpi til fjárlaga að útvíkka og efla áætlunina um grunnleikni í atvinnulífinu (basiskompetanse i arbeidslivet, BKA).

 • |Island
  25-11-2013

  Fækkun í hópi þeirra sem eingöngu hafa lokið grunnmenntun

  Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru tæplega 30% þjóðarinnar á aldrinum 25-64 ára aðeins með grunnmenntun árið 2012.

 • |Finland
  25-11-2013

  Fleiri erlendir stúdentar í finnskum háskólum

  Stefnt er að því að minnsta kosti 60.000 stúdentar af erlendum uppruna ljúki prófum frá finnskum háskólum árið 2025. Nú eru þeir um það bil 20.000.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Diskussion om uddannelsespolitik og fælles udfordringer indenfor rigsfællesskabet

  En delegation fra Grønland med undervisnings- og kulturminister, Nick Nielsen, i spidsen var på besøg i Kulturministeriet på Færøerne ved månedsskiftet oktober/november.

 • |Sverige
  20-11-2013

  Lärlingsanställning i gymnasieskolan

  För att underlätta övergången från skola till arbetsliv föreslår Regeringen en ny anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning, gymnasielärlingsanställning. Tanken är att genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet.

 • |Norge
  20-11-2013

  Ny regjering styrker og utvider BKA-programmet

  Den nye regjeringen i Norge foreslår i sitt reviderte statsbudsjett å utvide og styrke program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

 • |Island
  20-11-2013

  Antall kortutdannete går ned

  Nye tall fra Islands statistikk sentralbyrå viser at i 2012 hadde i underkant av 30 % av folket i aldersgruppen 25 – 64 år kort utdannelse.

 • |Finland
  20-11-2013

  Flera utländska studenter till finska högskolor

  Det skall finnas minst 60 000 studeranden av utländskt ursprung som avlägger examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor år 2025. I dag finns det ca 20 000.

 • |Norge
  19-11-2013

  Ný ríkisstjórn – nýr menntamálaráðherra

  Þann 16. október sl. tók nýríkisstjórn við völdum í Noregi. Leiðtogi nýrra ríkisstjórnar er Erna Solberg forsætisráðherra úr Hægri flokknum og hún leiðir minnihlutastjórn sem í sitja fulltrúar frá Hægri flokknum og framfaraflokknum. Nýr ráðherra menntamála, sem einnig ber ábyrgð á fullorðinsfræðslu er Torbjørn Røe Isaksen (35 ára) einnig úr Hægri flokknum. Hann sat í atvinnu- og félagsmálanefnd Stórþingsins á síðasta kjörtímabili.

 • |Norge
  19-11-2013

  Uusi hallitus – uusi opetusministeri

  Norja sai 16. lokakuuta uuden hallituksen, jota johtaa konservatiivisen Høyre-puolueen Erna Solberg. Hallitus on vähemmistöhallitus, johon kuuluu Høyren lisäksi oikeistopopulistinen edistyspuolue (Fremskrittspartiet). Uusi opetusministeri on Høyren Torbjørn Roe Isaksen, 35. Roe Isaksen oli edellisellä hallituskaudella mukana suurkäräjien työ- ja sosiaalivaliokunnassa.

 • |Norge
  19-11-2013

  Ny regjering – ny kunnskapsminister

  16. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen ledes av statsminister Erna Solberg fra Høyre, og er en mindretallsregjering bestående av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ny kunnskapsminister, med ansvar for voksenopplæring, er Torbjørn Røe Isaksen (35) fra Høyre. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den siste perioen.

 • |Island
  19-11-2013

  Yhä useammat islantilaiset osallistuvat täydennyskoulutukseen

  Vuonna 2012 yhteensä 71 900 islantilaista ikäryhmässä 16-74 (eli 32,1 % väestöstä) osallistui koulutukseen joko jossain oppilaitoksessa tai muuten ohjatussa opetuksessa.

 • |Island
  19-11-2013

  Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

  I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

 • |Island
  19-11-2013

  Fleiri íslendingar sækja símenntun

  Árið 2012 sóttu 71.900 manns á aldrinum 16-74 sér fræðslu, annað hvort í skóla eða aðra fræðslu með leiðbeinanda, 32,1% landsmanna.

 • |Finland
  19-11-2013

  Sparnaðartillögur gætu orðið til þess að tugir alþýðufræðslumiðstöðva verði lagðar niður

  Sparnaðaraðgerðir ríkisins og sveitarfélaganna gætu bitnað á alþýðufræðslumiðstöðvunum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lagt til við fjármálaráðuneytið að framlög til miðstöðvanna verði lækkuð um 20 milljónir evra. Það ætti að leiða til 15 milljón evra sparnaðar fyrir sveitarfélögin.

 • |Finland
  19-11-2013

  Säästöesitykset voivat sulkea kymmeniä kansalaisopistoja

  Valtion ja kuntien säästötoimet saattavat kohdistua rajuina kansalaisopistoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää valtiovarainministeriölle 20 miljoonan euron leikkausta kansalaisopistojen valtionosuuksiin. Kunnille tämä merkitsisi 15 miljoonan euron säästöjä.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  Niðurstöður PIAAC könnunarinnar fela í sér áskorun fyrir Dani

  Samkvæmt niðurstöðum í PIAAC könnunarinnar, sem OECD stendur fyrir, er árangur Dana ásættanlegur. Danir eru nokkuð yfir meðallagi í reikningi en undir því í lestri og tölvuleikni. Um það bil 600.000 Danir á aldrinum 16-65 ára eru samkvæmt niðurstöðunum slakir í lestri og það er undir meðallagi og afturför frá fyrri könnun OECD frá árinu 1998. Hvað tölvuleikni Dana varðar er frammistaða þeirra á svipuðu róli og meðaltalið í könnun OECD.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC-tulos on Tanskalle osaamishaaste

  Tanska pärjäsi mukavasti OECD:n kansainvälisessä aikuistutkimuksessa (PIAAC). Tanskalaisten laskutaito on hieman keskiarvoa parempi, sen sijaan lukutaito ja tietotekniset taidot ovat keskiarvoa huonommat.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder.

 • Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.
  utbildningspolitik vuxenutbildning |Grønland
  12-11-2013

  Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

  Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

 • |Norge
  22-10-2013

  Ny regjering – ny kunnskapsminister

  16. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen ledes av statsminister Erna Solberg fra Høyre, og er en mindretallsregjering bestående av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ny kunnskapsminister, med ansvar for voksenopplæring, er Torbjørn Røe Isaksen (35) fra Høyre. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den siste perioden.

 • |Island
  22-10-2013

  Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

  I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

 • |Finland
  22-10-2013

  Sparförslag kan stänga tiotals medborgarinstitut

  De statliga och kommunala sparåtgärderna kan slå hårt mot medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

 • |Danmark
  22-10-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder. Omkring 600 000 danskere i alderen 16-65 år har ifølge undersøgelsen mindre gode læsefærdigheder, hvilket ligger under gennemsnittet og er et tilbagefald i.f.t. en tidligere OECD undersøgelse i 1998. I forhold til IT færdigheder er Danmark placeret svarende til OECD gennemsnittet.

 • |Sverige
  26-09-2013

  Folkhögskolor resurs för nyanlända i ny satsning 2014-2017

  Regeringen vill använda folkhögskolornas kompetens i en ny satsning på kurser för nyanlända invandrare. I 2014 års budgetproposition kommer regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att lämna kostnadsersättning till folkhögskolor som genomför kurser som är särskilt utformade för nyanlända.

 • |Norge
  26-09-2013

  Ny regjering i anmarsj

  I Stortingsvalget i Norge 9. september mistet den sittende rød-grønne regjeringen sitt flertall, og det ligger an til regjeringsskifte. Sonderinger og regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er i gang, og det er ventet at en ny regjering vil tiltre midt i oktober. Konsekvensene for voksenopplæringsfeltet er foreløpig vanskelige å spå.

 • |Island
  26-09-2013

  Større bidrag til voksenopplæring

  I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

 • |Finland
  26-09-2013

  Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

  Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

 • |Finland
  26-09-2013

  Yrkesutbildningsanordnarna förväntas samarbeta intimare

  Yrkesutbildningsanordnarna uppmuntras att intensifiera det regionala samarbetet såväl inbördes som tillsammans med det lokala näringslivet och förvaltningen. Syftet med samarbete och arbetsfördelning är att starkare samordna de lokala behoven med de riksomfattande målen.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Ny industriutbildning i gymnasiet

  Industrins utveckling förutsätter mer kvalificerad kompetens och gymnasieskolans teknikprogram ska därför utvecklas. I dag finns det i gymnasieskolan två nationella program som huvudsakligen syftar till arbete inom industrisektorn, dels det högskole-förberedande teknikprogrammet (TE), dels yrkesprogrammet industritekniskt program (IN). För att möta industrins framtida behov av kompetens bör TE-programmet utvecklas och förstärkas med ny inriktning som leder till yrkesexamen.

 • |Norge
  27-08-2013

  9000 lærere på kurs

  Lærere på 250 ungdomsskoler starter i høst med etterutdanning i klasseledelse og mer praktiske undervisningsmetoder i lesing, skriving og regning. Regjeringens plan er at alle lærere på ungdomstrinnet skal få tilbud om dette i løpet av de neste fire årene.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Eksplosiv stigning i dimittend ledighed

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ledigheden blandt nyuddannede dimittender siden 2008 er vokset med 13000 og koster både samfundet og den enkelte dyrt.

 • |Island
  26-07-2013

  Island

  Voksnes læring og studier både innenfor og utenfor det offentlige system har lenge spilt en viktig rolle i Island, men har likevel ennå ikke vært på dagsordenen når utvikling av utdanningssystemet har blitt diskutert.
  Ser man på utviklingen de siste to århundre viser det seg at samtidig med at forskjellige tilbud på opplæring sakte men sikkert flettes inn i det offentlige skolesystem, så vokser det hele tiden frem nye tilbud utenfor systemet. Det er ikke sikkert at utviklingen vil føre til at disse tilbudene også blir tatt opp i systemet, men erfaringen viser at det er visse grunner til å tro at det skjer. I takt med informasjons- og konkurransesamfunnets utvikling er det sannsynlig at livslang læring blir en del av det offentlige system og at det i kjølvannet vokser fram nye idéer om voksenopplæring. Denne utviklingen kan lede til den største forandring innen voksenopplæring i det 21. århundre

 • voksenlæring |Danmark
  26-07-2013

  Danmark

  I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 • vuxnas lärande |Finland
  26-07-2013

  Finland

  Under de två senaste årtiondena har vuxenutbildningen blivit en allt viktigare del av den riksomfattande utbildningsplaneringen och utbildningspolitiken.

 • vuxnas lärande |Island
  26-07-2013

  Island

  Departementet for utdanning, kultur og forskning ønsker å forbedre tilgangen til utdanning og øke de voksnes deltakelse i opplæring.

 • vuxnas lärande |Norge
  26-07-2013

  Norge

  Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

 • vuxnas lärande |Sverige
  26-07-2013

  Sverige

  Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

 • vuxnas lärande |Færöerne
  26-07-2013

  Färöarna

  Undervisningsvæsenet på Færøerne var indtil for forholdsvis nylig underlagt det danske undervisningsministerium, og derfor har det også været under stærk påvirkning fra Danmark. Det er nu underlagt det færøske kulturministerium – Mentamálaráðið - med hjemild i en dansk folketingslov, fordi Danmark, på grund af den statsretslige situation mellem Færøerne og Danmark, sidder med den endelige lovgivningsmagt på en stor del af uddannelsesområdet.

 • vuxnas lärande |Åland
  26-07-2013

  Åland

  I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18§, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. ”undervisning, läroavtal, kultur, idrott”. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland.

 • |Sverige
  25-06-2013

  Förslag för att stärka läraryrket

  Det är lärarens yrkesskicklighet och undervisningens kvalitet som ytterst avgör hur mycket kunskaper eleverna får med sig. Läraryrket är ett viktigt yrke. Staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har samlats och diskuterat följande ett antal förslag för att stärka läraryrket:

 • |Island
  25-06-2013

  Kvalifikasjonsnivåer

  Med lov om universitet, videregående skoler og voksenopplæring er fullført utdanning innen for det formelle skolesystemet knyttet til aktuelt nivå.

 • |Finland
  25-06-2013

  Ny undervisningsminister

  Socialdemokratiska partiet har beslutat att byta ministrar i mitten av regeringsperioden. Till ny undervisningsminister har utnämnts riksdagsledamot, politices magister Krista Kiuru (sd).

 • |Grönland
  21-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Ný áform menntastofnana eftir stjórnarskipti

  Í febrúarútgáfu af fréttabréfi NVL var frétt um sameiningu menntastofnana í höfuðborginni Nuuk. Eftir stjórnarskiptin hefur verið fallið frá áformum um sameiningu veiða- og vinnsluskólans í Norður-Grænlandi og í Suður-Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Þörf er á átaki fyrir jafngildan skóla

  Munurinn á milli skóla sem skila góðum árangri og skólum sem skila lélegum árangri hefur aukist verulega og vafalítið hefur frjálst val á milli skóla átt sinn hlut í þróuninni. Að efla jafngildinguna, styrkja kennarastarfið og marka langtíma stefnu eru þrjú mikilvægustu atriðin til þess að bæta árangur og gæði sænska skólakerfisins. Þetta er staðfest í nýrri skýrslu frá sænsku skólamálastofnuninni.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Koulujen tasa-arvoistamiseen tarvitaan voimatoimia

  Hyviä ja huonoja tuloksia tuottavien koulujen väliset erot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja mahdollisuus valita koulu vapaasti on todennäköisesti vauhdittanut tätä kehitystä. Koulujen välisen tasa-arvon lisääminen, opettajuuden vahvistaminen ja pitkäjänteinen koulupolitiikka ovat kolme tärkeintä osa-aluetta ruotsalaisten koulujen tulosten ja laadun parantamisessa. Näin Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, toteaa tuoreessa raportissaan.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Europa
  23-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  Youth unemployment in Europe

 • |Grönland
  23-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Sverige
  23-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  23-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Finland
  22-04-2013

  Grönlantiin uusi opetusministeri ja opetusvaliokunnan puheenjohtaja

  Grönlannin uusi hallitus julkistettiin 26. maaliskuuta 2013. Siumut-puolueen Nick Nielsen seuraa

 • |Finland
  22-04-2013

  Selvitys kuntien järjestämän aikuisten perusopetuksen yksilöllistämisen lisäämisestä ja tehostamisesta

  Kuntien tarjoamaa aikuisten perusopetusta koskevassa uudessa selvityksessä ehdotetaan, että koulutusta tulisi yksilöllistää paremmin kullekin opiskelijalle sopivaksi ja että opiskelun taloudellisia edellytyksiä tulisi parantaa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Uusi vapaan sivistystyön tietokeskus

  Tanskan kulttuuriministeriö perustaa vapaan sivistystyön tietokeskuksen, jonka nimi on VIFO. Keskuksen luomista suositeltiin vuosina 2009 - 2012 toimineen vapaan sivistystyön kansallisen komitean loppuraportissa.

 • |Finland
  22-04-2013

  Työsulku vaikuttaa moniin aikuisoppilaitoksiin

  Opettajien etujärjestöjen, julkisen sektorin työnantajajärjestöjen sekä Tanskan valtiovarainministeriön keskenään käymät neuvottelut kariutuivat. Niinpä kuntien ja valtion palveluksessa olevien opettajien työsulku astui voimaan 2. huhtikuuta.

 • |Island
  22-04-2013

  Fullorðinsfræðsla á grunnskólastigi – endurskoðun til aukinnar einstaklingsmiðunar og skilvirkni (SOU 2013:20)

  Í nýrri úttekt á fullorðinsfræðslu á grunnskólastigi á vegum sænsku sveitarfélaganna er lagt til að fræðslan verði einstaklingsmiðaðri og fjárhagslegar forsendur nemendanna verði bættar.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu stofnað

  Menningarmálaráðuneytið í Danmörku hefur stofnað nýtt þekkingarsetur um alþýðufræðslu, VIFO. Nefndin sem fjallaði um alþýðufræðslu á árunum 2009-2012 mælti með stofnun slíks seturs í lokaskýrslu sinni.

 • |Island
  22-04-2013

  Verkbann kennara hefur áhrif á starfsemi margra fullorðinsfræðslustofnana

  Samningaviðræður á milli, danska kennarasambandsins og landssambandsins frá 2011, CO10 og sambands dönsku sveitarfélaganna, danskra héraðssambanda og fjármálaráðuneytisins sigldu í strand. Það leiddi til verkbanns á kennara sem starfa fyrir sveitarfélögin og ríkið frá 2. apríl.

 • |Island
  22-04-2013

  Nýr ráðherra landsstjórnarinnar á Grænlandi og formaður menntanefndar

  Þann 26. mars sl. tók ný landsstjórn við völdum á Grænlandi, þá tók Nick Nielsen úr Siumut flokknum við embætti menntamálaráðherra af Palle Christiansens (Demokraterne).

 • |Danmark
  19-04-2013

  Ny Naalakkersuisoq (Minister) og Udvalgsformand for Uddannelse

  Ny regering blev offentliggjort den 26. marts 2013, hvor Nick Nielsen fra partiet Siumut blev Naalakkersuisoq for Uddannelse, som trådte i Palle Christiansens (Demokraterne) tidligere plads.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Nyt videncenter for folkeoplysning er etableret

  Kulturministeriet har etableret et videncenter for folkeoplysning, VIFO. Oprettelse af et videncenter for folkeoplysning blev anbefalet af Det Nationale Folkeoplysningsudvalg (2009-2012) i deres afsluttende rapport.

 • |Danmark
  17-04-2013

  Flere voksenuddannelsesinstitutioner påvirket af lockout

  Overenskomstforhandlingerne på skoleområdet mellem Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2011, CO10 og henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og finansministeriet er brudt sammen. Det betyder, at både at den varslede lockout af kommunalt og statsligt ansatte lærere trådte i kraft d.2.april.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

  I en ny utredning av kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå föreslås en bättre anpassad utbildning för varje studerande och förbättrade studieekonomiska förutsättningar.

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |in English
  15-04-2013

  Youth unemployment in Europe

  The voice of adult educators should be more audible in the public debate of curbing youth unemployment. That is

 • |Finland
  26-03-2013

  Työpaikoille tarvitaan lisää teknis-luonnontieteellisen alan osaajia

  Islannin työnantajien keskusliitto SA:n tammikuussa 2013 valmistuneen tutkimuksen mukaan teknis-luonnontieteellisen alan tutkinnon suorittaneita tarvitaan kaksi kertaa enemmän kuin muiden alojen korkeakoulutettuja yhteensä.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  26-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Island
  26-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Finland
  26-03-2013

  Peruskoulussa ennätysmäärä päteviä opettajia

  Islannin tilastokeskuksen mittausten mukaan islantilaisissa peruskouluissa työskentelevistä opettajista suurempi osuus kuin koskaan on suorittanut opettajalta vaaditun pätevyyden.

 • |Finland
  26-03-2013

  Valtio tukee erityispätevyyden hankkineiden opettajien palkkaamista

  Ruotsin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden valtiontuen oppilaitoksille, jotka palkkaavat ammattipätevyyden "förstelärare" tai "lektor" hankkineen opettajan. Valtio varaa vuodessa 880 miljoonaa kruunua siihen, että oppilaitokset voivat palkata erityispätevöityneitä opettajia.

 • |Island
  25-03-2013

  Ríkisstyrkur til þess að ráða fyrstukennara og lektora

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að veita fjármagni úr ríkissjóði til þess að kennarar geti hlotið framgang í starfi – orðið fyrstukennarar og lektorar. Alls hafa 880 milljónir sænskra króna verið veittar til þess að yfirvöld geti ráðið hæfa kennara.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  19-03-2013

  Kennarar með réttindi aldrei fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með kennsluréttindi mælst hærra í grunnskólum landsins.

 • |Island
  19-03-2013

  Þörf fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða

  Menntakönnun SA sem gerð var í janúar 2013 staðfestir nær helmingi meiri þörf atvinnulífsins fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða en aðra háskólamenntun.

 • |Norge
  19-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Norge
  19-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Grönland
  26-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Finland
  26-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Island
  25-02-2013

  Styrkur frá Danmörku til menntunar vísindamanna á Grænlandi

  Náttúrufræðastofnunin á Grænlandi hefur fengið 9,7 milljónir danskra króna frá dönsku ríkisstjórninni og 2,1 milljón króna frá ráðuneyti heimastjórnarinnar fyrir menntun og rannsóknir. Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum og þeim sem hafa lokið doktorsnámi. Nýta á fjármagnið til þess að þróa rannsóknir og ráða vísindamenn til Grænlands, gert er ráð fyrir að styrkirnir nægi fyrir 4 doktorsnema og einn styrk til nema sem lokið hefur doktorsnámi.

 • |Island
  25-02-2013

  Þrír skólar verða fluttir og stofna á nýja símenntunarmiðstöð

  Fyrirhuguðum flutningi skóla hefur verið mótmælt og hrint af stað víðtækum umræðum.

 • |Island
  25-02-2013

  Á næstunni verður umbótum á starfsmenntaskólanum og menntaskólanum hrint í framkvæmd.

  Unglingar á Færeyjum sem sækja um nám í framhaldsskóla frá 15. mars nk. sækja um annaðhvort nýtt bóknám eða nýtt starfsnám. Nám eftir umbætur hefst í ágúst 2013.

 • |Finland
  25-02-2013

  25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

 • |Island
  25-02-2013

  25 milljónum evra varið til ungs fólks á prófa

  Finnska mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ákveðið, í tengslum við færniáætlunina, að veita 25 milljónum evra til starfsmenntmiðarar viðbótarmenntunar.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

  Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kolme oppilaitosta muuttaa, uusi koulutuskeskus perustetaan

  Useiden eri oppilaitosten siirtäminen on saanut aikaan protesteja ja paljon ajankohtaista keskustelua.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uusi ammattikoulutuksen ja lukiokoulun uudistus käynnistyy näinä päivinä

  Nuorisoasteen koulutuspaikkaa tämän vuoden maaliskuussa hakevat nuoret hakevat joko lukiokouluun tai uudenlaiseen ammattikoulutukseen. Molemmat uudistukset astuvat voimaan syyslukukauden alussa elokuussa 2013.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Danmark
  20-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Danmark
  20-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • |Sverige
  19-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Finland
  30-01-2013

  Gymnasieutbildningen skall förnyas

  Undervisningsminister Jukka Gustafsson har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till nya riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasiet. Nya läroplaner skall tas i bruk inom hela gymnasieutbildningen från och med 1.8.2016.

 • |Danmark
  30-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusia julkaisuja Ruotsin kouluvirastolta

  Ruotsin aikuiskoulutuskenttä on viimeksi kuluneen reilun puolen vuoden aikana muuttunut paljon. Siksi Ruotsin kouluvirasto (Skolverket) on laatinut joukon uusia aikuiskoulutusta koskevia julkaisuja.

 • |Finland
  29-01-2013

  Lukiokoulutus uudistetaan

  Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön koko lukiokoulutuksen osalta 1.8.2016 lukien.

 • |Finland
  29-01-2013

  40 miljoonaa kruunua työpaikkojen ja oppilaitosten yhteisille innovaatiohankkeille

  Tanskan hallitus on varannut 40 miljoonaa kruunua innovaatiohankkeisiin, jotka edistävät yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen ja ammatillisten korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýlega útgefið efni frá Skólamálastofnuninni

  Svið fullorðinsfræðslu í Svíþjóð hefur á síðastliðnu hálfa ári tekið stakkaskiptum. Skólamálastofnunin hefur, í tilefni breytinganna, gefið út nokkur ný rit sem varða fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  28-01-2013

  Endurskoða á nám í menntaskólum í Finnlandi

  Jukka Gustafsson, menntamálaráðherra Finna hefur skipað vinnuhóp til þess að gera tillögur um ný markmið náms og tímaskiptungu í menntskólum. Stefnt er að því að ný námsskrá taki gildi 1.8.2016.

 • |
  28-01-2013

  40 milljónir til nýsköpunar í fyrirtækjum og menntun

  Danska ríkisstjórnin hefur ráðstafað 40 milljónum danskra króna til þess að styðja nýsköpun sem eflir miðlun þekkingar á milli einkarekinna fyrirtækja og opbinberra stofnana, starfsmenntaháskóla og starfsmenntastofnana.