utbildningspolitik • |Danmark
  28-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Gymnasieutbildningen skall förnyas

  Undervisningsminister Jukka Gustafsson har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till nya riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasiet. Nya läroplaner skall tas i bruk inom hela gymnasieutbildningen från och med 1.8.2016.

 • |Island
  17-12-2012

  Stúdentum á sviði raunvísinda fjölgar eftir umbætur á menntaskólum

  Samkvæmt nýrri könnun frá EVA – Dönsku námsmatsstofnuninni, hefur stúdentum sem hefja framhaldsnám á sviði náttúruvísinda og heilbrigðismála fjölgað eftir að umbótum á menntaskólunum lauk 2004.

 • |Island
  17-12-2012

  Marianne Jelved tekur við embætti menningarmálaráðherra

  Uffe Elbæk hefur látið að embætti menningarmálaráðherra í Danmörku. Nýi menningarmálaráðherrann, Marianne Jelved, er úr hópi róttækra vinstrimanna og hefur langa reynslu af stjórnmálum. Hún hefur setið á danska þinginu síðan 1987, gegnt embætti fjármálaráðherra og ráðherra Norðurlandasamstarfsins.

 • |in English
  17-12-2012

  Nordic Skills Strategies

  The OECD Skills Strategy, endorsed by Ministers in May 2012, sets out a coherent framework for developing national and local skills strategies based on three pillars: developing relevant skills, activating the supply of skills and encouraging the effective use of skills.

 • |in English
  17-12-2012

  Nordic Skills Strategies

  The OECD Skills Strategy, endorsed by Ministers in May 2012, sets out a coherent framework for developing national and local skills strategies based on three pillars: developing relevant skills, activating the supply of skills and encouraging the effective use of skills.

 • |Finland
  17-12-2012

  Grönlanti aloittaa uuden yhteistyön Tanskan elintarvikeministeriön kanssa

  Grönlannin itsehallinnon kalastuksesta vastaava ministeri Ane Hansen ja Tanskan elintarvikeministeri Mette Gjerskov allekirjoittivat 4. joulukuuta sopimuksen, jonka nojalla Grönlanti ottaa vastuun hygieniavalvonnasta niillä kalastusaluksilla, jotka tällä hetkellä kuuluvat Tanskan elintarvikeviranomaisten alaisuuteen.

 • |Finland
  17-12-2012

  Lukiouudistus tuonut lisää opiskelijoita luonnontieteisiin

  Tanskalaisen koulutuksen arviointilaitos EVA:n uusi tutkimus osoittaa, että vuonna 2004 toteutetun lukiouudistuksen jälkeen luonnontiede- tai terveysalan korkeakouluopinnot aloittavien opiskelijoiden määrä on noussut.

 • |Finland
  17-12-2012

  Marianne Jelvedistä uusi kulttuuriministeri

  Uffe Elbæk on päättänyt erota kulttuuriministerin tehtävästä. Uusi kulttuuriministeri on radikaalien Marianne Jelved, jolla on laaja poliittinen kokemus.

 • |in English
  14-12-2012

  Nordic Skills Strategies

  The OECD Skills Strategy, endorsed by Ministers in May 2012, sets out a coherent framework for developing national and local skills strategies based on three pillars: developing relevant skills, activating the supply of skills and encouraging the effective use of skills.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Flere studenter på naturvidenskabelige uddannelser efter gymnasiereformen

  En ny undersøgelse fra EVA – Dansk Evalueringsinstitut viser, at flere studenter efter gymnasiereformen i 2004, begynder på en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for naturvidenskab og sundhed end tidligere.

 • |Danmark
  12-12-2012

  Marianne Jelved ny kulturminister

  Uffe Elbæk har valgt at træde tilbage som kulturminister. Den nye kulturminister er den radikale Marianne Jelved, der har en bred politisk erfaring. Hun har været medlem af folketinget siden 1987 og har tidligere været bl.a. økonomiminister og minister for nordisk samarbejde.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norge
  10-12-2012

  - Samtalen er viktigst, den danner grunnen for alt samarbeid

  Sier Guðrún Eyjólfsdóttir, viseformann for styret for Arbeidslivets opplæringssenter, AS. Senteret har i løpet av de siste ti årene skapt en strategi for voksenopplæring, den islandske modell. Og den har vekket oppmerksomhet. Det var én viktig forutsetning som lå til grunn for at de som vi er vant til å høre mest om når de trekker tauet i hver sin retning, arbeidsgiver- og lønnsmottakerorganisasjonene, ble enige om å samarbeide under lønnsforhandlingene i år 2001. Det var utdanning.

 • folkbildning utbildningspolitik |Åland
  03-12-2012

  Stolt över den fria bildningen

  Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn bjöds in till ABF-Ålands 30-års jubileum i november 2012 för att berätta om den åländska regeringens politik kring folkbildningsfrågor och bildningsförbund. Kvällen bjöd också på information kring hur ABF:s verksamhet ser ut runtom i Norden och på diskussioner kring behovet av bildningsförbund.

 • |Finland
  22-11-2012

  Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto käsitteli korkeakouluyhteistyötä

  Pohjoismaiden neuvoston istunto järjestettiin Helsingissä 30.10.—1.11.2012. Opetusministeri Jukka Gustafsson osallistui pohjoismaisen koulutus- ja tutkimusministerineuvoston kokoukseen 13.10. Kokouksen aiheena oli pohjoismainen tutkimusyhteistyö ja pohjoismainen tutkimusrahoitus.

 • |Finland
  22-11-2012

  Panostus työttömien ja pitkään sairauslomalla olleiden kansanopisto-opetukseen

  Ruotsin hallitus varaa syysbudjetissaan 57 miljoonaa kruunua siihen, että opintomotivaatiota lisäävät kansanopistokurssit ulotetaan myös yli 25-vuotiaiden haettavaksi. Esikuntoutuksen järjestämiselle kansanopistossa on myös laaja poliittinen tuki.

 • |Finland
  22-11-2012

  Erityinen panostus pitkäaikaistyöttömiin

  Islannin kunnat ja työvoimaviranomaiset satsaavat vuonna 2013 neljä miljardia Islannin kruunua määräaikaisten työpaikkojen luomiseen pitkäaikaistyöttömille. Uusi panostus esiteltiin 14. marraskuuta kuntien johdolle.

 • |Finland
  22-11-2012

  Uusi raportti koulutuksen ja työn integroinnista

  Koulutuksen ja työn integrointia pohtiva uusi työryhmä luovutti 12. marraskuuta pääministeri Jóhanna Sigurðardóttirille raportin, johon sisältyi suosituksia. Työryhmään kuului edustajia oppilaitoksista, ministeriöistä ja työnantaja- sekä työntekijäjärjestöistä.

 • |Finland
  22-11-2012

  Ammattikoulutuksen tarjontaa kohdennetaan alueellisten ja alakohtaisten tarpeiden mukaisesti

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen alueellisiksi ja alakohtaisiksi tarjontatavoitteiksi vuosille 2013-2016. Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeen perusteella.

 • |Finland
  22-11-2012

  Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tulo- ja menoarvion – sopu yhtenäisyyslista-puolueen kanssa löytyi

  Yksi keskeinen keskustelunaihe on ollut niiden työttömien toimeentulon turvaaminen, jotka putoavat 1. tammikuuta päivärahajärjestelmästä. Nyt voimaan tullut uusi säädös takaa työttömille vielä puolen vuoden toimeentulon, mikäli he osallistuvat koulutukseen.

 • |Island
  19-11-2012

  Ráðherranefnd um menntamál og rannsóknir fjallaði um samstarf háskóla

  Þing Norðurlandaráðs fór fram í Helsinki dagana 30.10.-1.11.2012. Menntamálaráðherra Finna Jukka Gustafsson tók þátt í fundi ráðherranefndar um menntun og rannsóknir. Meginumfjöllunarefnið var samstarf um rannsóknir og fjármögnun norrænna rannsókna.

 • |Island
  19-11-2012

  Framboð á starfsmenntun verður eftir þörfum landshluta og atvinnugeira

  Mennta- og menningarráðuneytið í Finnlandi hefur birt tillögur sínar um svæðis- og atvinnugeirabundin markmið starfsmenntunar á árunum 2013–2016. Framboð menntunar tekur mið af þörfum þjóðarinnar og atvinnulífsins fyrir menntun.

 • |Island
  19-11-2012

  Danska ríkisstjórnin samþykkir fjárlög fyrir 2013 að loknu samkomulagi við Einingu, enhedslisten

  Meginviðfangsefnið er að tryggja atvinnuleitendum sem frá og með 1. janúar 2013 missa réttindi til atvinnuleysisbóta. Gert var samkomulag um að tryggja atvinnuleitendum bætur í sex mánuði til viðbótar ef þeir sækja nám.

 • |Island
  16-11-2012

  Ný skýrsla starfshóps um samþættingu menntunar og atvinnu

  Starfshópur um samþættingu mennta- og atvinnumála skilaði skýrslu með tillögum sínum til forsætisráðherra þann 12. nóvember. Hópurinn var skipaður fulltrúum úr skólasamfélaginu, ráðuneytum og samtökum atvinnurekenda og launamanna.

 • |Norge
  16-11-2012

  Særlig satsing for langtidsledige

  Kommuner i Island og arbeidskontoret bevilger fire milliarder islandske kroner løpet av 2013 for å skape tidsbegrensete jobb for langtidsledige. Den 14. november ble en ny særlig satsing presentert for ledere av kommuner.

 • |Norge
  16-11-2012

  Ny rapport om integrering av utdanning og arbeide

  En arbeidsgruppe om integrering av utdanning og arbeide leverte den 12. november en rapport med anbefalinger til statsminister Jóhanna Sigurðardóttir. I arbeidsgruppen var representanter fra skolesamfunnet, ministerier, arbeidsgiver- og lønnsmottaker organisasjoner.

 • |Sverige
  15-11-2012

  Utbildnings- och forskningsministerrådet tog upp högskolesamarbetet

  Nordiska rådets session ordnades i Helsingfors 30.10.-1.11.2012 Undervisningsminister Jukka Gustafsson deltog i nordiska utbildnings- och forskningsministerrådets möte 31.10. Temat var det nordiska forskningssamarbetet och den nordiska forskningsfinansieringen.

 • |Sverige
  14-11-2012

  Utbudet av yrkesutbildning allokeras enligt regionernas och branschernas behov

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat sitt förslag om regionala och branschmässiga mål för den grundläggande yrkesutbildningen för åren 2013 - 16. Utbildningsutbudet dimensioneras på lång sikt på basis av nationens bildningsbehov och arbetsmarknaden.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Finansloven for 2013 er vedtaget af regeringen efter en endelig aftale med enhedslisten

  Et centralt punkt har været at sikre de ledige, der pr. første januar ville falde ud af dagpengesystemet. Der er vedtaget en ordning, hvor de ledige sikres forsørgelse i yderligere seks måneder, hvis de deltager i uddannelse.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Folkhögskolesatsning på arbetssökande och långtidssjukskrivna

  Regeringen avsätter 57 miljoner i höstbudgeten för att utöka Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år. Dessutom finns ett brett politiskt stöd för förrehabilitering på folkhögskolorna.

 • |Island
  23-10-2012

  Ráðherrar kynna Rétt unga fólksins um allt land

  Um þessar mundir fer fram kynning á Rétt unga fólksins til virkni víðsvegar í Finnlandi. Fimm ráðherrar koma að verkefninu um Rétt unga fólksins, en það hefst í árbyrjun 2013. Markmiðið er að virkja svæðisbundna framkvæmdaaðila til þess að ná markmiðunum og hrinda nauðsynlegum aðgerðum í framkvæmd til þess að verkefnið nái tilætluðum árangri um allt Finnland.

 • |Island
  23-10-2012

  Grænlendingar hljóta 200 milljónir danskra króna í styrk frá ESB til menntunar

  Í tengslum við OLT-leiðtogafundinn í Ilulissat dagana 25.-27. september, þar sem Saint Pierre and Miquelon tók við formennsku af Kuupik Kleist fulltrúa heimastjórnarinnar í Grænlandi, var undirritaður samningur um styrki frá ESB til menntunar að upphæð 200 milljónir danskra króna.

 • |Island
  23-10-2012

  Starfsþróun kennara og ríkisframlag til hækkunar kennaralauna

  Tvö ný stig starfsþróunar kennara hafa verið innleidd; yfirkennari og lektor. Ríkisstjórnin leggur til allt að 880 milljónir SEK í styrki til sveitarfélaga sem ráða kennara með slíka færni. Gert er ráð fyrir að þetta geri um það bil tíu þúsund kennurum fært að hljóta framgang í starfi. Umbæturnar ná til grunnskóla og framhaldsskóla og tilsvarandi skóla.

 • |Island
  23-10-2012

  Fjárframlög til lýðskóla í Noregi hækka

  Í fjárlögum norska ríkisins fyrir 2013 er gert ráð fyrir að fjárframlög til lýðskóla hækki um tíu milljónir NOK. Þetta

 • |Finland
  23-10-2012

  EU:lta Grönlannille 200 miljoonaa Tanskan kruunua koulutustukea

  Ilulissatissa pidettiin 25.-27. syyskuuta OLT-huippukokous, jossa organisaation puheenjohtajuus siirtyi Saint Pierre ja Miquelonille Grönlannin pääministeriltä Kuupik Kleistiltä, joka on pitänyt puheenjohtajan paikkaa hallussaan vuoden ajan. Kokouksen yhteydessä solmittiin sopimus Grönlannille maksettavasta 200 miljoonan Tanskan kruunun suuruisesta EU-tuesta.

 • |Finland
  23-10-2012

  Uusia uramahdollisuuksia opettajille - valtiolta rahoitusta opettajien palkankorotuksiin

  Ruotsissa otetaan käyttöön kaksi uutta opettajille suunnattua uraporrasta - förstelärare ja lektor. Ruotsin hallitus myöntää noin 880 miljoonaa kruunua vuodessa koulutuksen järjestäjille, jotka palkkaavat näitä osaajia. Noin 10 000 opettajaa saa näin mahdollisuuden edetä urallaan. Uudistus koskee peruskoulua, toista astetta ja muita niitä vastaavia koulutusmuotoja.

 • |Finland
  22-10-2012

  Norjan kansanopistoille enemmän rahoitusta

  Vuoden 2013 valtionbudjetissa kansanopistoille on varattu 10 miljoonaa kruunua enemmän rahaa kuin edellisvuonna.

 • |Finland
  22-10-2012

  Rahoitusta harjoittelupaikkoihin

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta työssä oppimiseen syksylle 2012.

 • |Finland
  22-10-2012

  Ministerit tekevät nuorisotakuuta tunnetuksi

  Vuoden 2013 alusta toteutuvaa nuorisotakuuta tehdään parhaillaan tunnetuksi eri puolilla Suomea viiden ministerin voimin. Tavoitteena on sitouttaa paikalliset toimijat nuorisotakuun tavoitteisiin ja saada siihen tarvittavat toimet rivakasti käyntiin alueilla.

 • |Sverige
  19-10-2012

  Ministrarna gör ungdomsgarantin känd i hela landet

  Ungdomsgarantin presenteras som bäst på olika orter i landet. Fem ministrar engagerar sig för garantin, som genomförs från början av 2013. Syftet är att förbinda de lokala aktörerna att uppfylla målen och snabbt få igång de åtgärder som behövs för ändamålet i regionerna.

 • |Norge
  18-10-2012

  Folkehøgskolene i Norge får mer penger

  Statsbudsjettet 2013 gir folkehøgskolene en økning på 10 millioner kroner.

 • |Danmark
  18-10-2012

  200 mio. DKK fra EU til Grønland om uddannelsesstøtte

  I forbindelse med OLT-topmødet i Ilulissat fra den 25.-27. september, hvor blandt andet formandsskabet går videre fra formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist efter et år på posten til Saint Pierre and Miquelon, er der foretaget en aftale om uddannelsesstøtte fra EU til Grønland på 200 mio. DKK.

 • |Sverige
  18-10-2012

  Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner

  Två nya karriärsteg för lärare införs - förstelärare och lektor. Staten anslår upp till 880 miljoner om året i statsbidrag till huvudmän som anställer dessa kvalificerade lärare. Ungefär 10 000 lärare ska på så vis kunna göra karriär inom sitt yrke. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarande skolformer.

 • |Island
  18-10-2012

  Úthlutun styrkja til vinnustaðanáms

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lokið úthlutun styrkja til vinnustaðanáms haustið 2012.

 • |Norge
  18-10-2012

  Bevilgning for praktikk

  Utdannings- og kulturministeriet har bevilget til praktisk opplæring høsten 2012.

 • |Island
  26-09-2012

  Fleiri leiðir til atvinnu fyrir ungt fólk

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2013 eru tillögur um aðkallandi umbótaaðgerðir til þess að styrkja samstarf atvinnulífs og skóla og til þess að mæta erfiðum kringumstæðum í efnahagslífinu.

 • |Island
  26-09-2012

  Góð ráðgjöf kemur í veg fyrir rangt val

  Á samkomu með rúmlega 300 náms- og starfsráðgjöfum lagði menntamálaráðherra Noregs þunga áherslu á að ráðgjöf er

 • |Island
  26-09-2012

  Ráð um ævimenntun

  Finnska ríkisstjórnin hefur skipað í ráðið um ævimenntun fyrir tímabilið 2012 - 2015. Meðlimir í ráðinu eru fulltrúar með fagþekkingu frá víðu sviði menntunar, atvinnulífs og rannsókna.

 • |Finland
  26-09-2012

  Lisää työllistymisreittejä nuorille

  Ruotsin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2013 sisältää tärkeitä uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan oppilaitosten ja työelämän välisiä siteitä ja reagoimaan talouden laskusuhdanteeseen. Tavoitteena on madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä.

 • |Finland
  26-09-2012

  Hyvä neuvonta ehkäisee vääriä valintoja

  Yli 300 opintoneuvojalle pitämässään puheessa Norjan opetusministeri korosti, että neuvonnalla on suuri vaikutus

 • |Finland
  26-09-2012

  Islannissa pitkät valmistumisajat

  Islannnissa toisen asteen (ammatti- tai lukio-opintojen) loppuun suorittaneiden osuus väestöstä on pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä käy ilmi OECD-raportista Education at a glance.

 • |Finland
  26-09-2012

  Elinikäisen oppimisen neuvosto

  Valtioneuvosto asetti elinikäisen oppimisen neuvoston toimikaudelle 2012-2015. Neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti koulutuksen, työelämän ja tutkimuksen asiantuntemusta.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Fler vägar till jobb för unga

  I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen angelägna reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och för att möta den svaga konjunkturen. Avsikten är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

 • |Norge
  26-09-2012

  God rådgivning hindrer feilvalg

  På en samling for over 300 rådgivere  ble det fremhevet av kunnskapsministeren at rådgivning var svært viktig for at

 • |Island
  26-09-2012

  Íslendingar lengi að ljúka námi

  Íslendingar eru fyrir neðan meðaltal þegar kemur að samanburði þeirra sem lokið hafa framhaldsskóla¬menntun meðal OECD-þjóða. Þetta kemur fram í skýrslu OECD, Education at glance.

 • |Norge
  26-09-2012

  Islendinger lenge om at fullføre studier

  Islendinger ligger nedenfor gjennomsnittet i stater som er medlemmer i OECD, når det gjelder sammenligning av antall voksne som har fullført en utdanning fra den videregående skolen (yrkes eller gymnasial). Dette fremgår av OECDs rapport Education at glance.

 • |Sverige
  26-09-2012

  Rådet för livslångt lärande

  Statsrådet har tillsatt rådet för livslångt lärande för perioden 2012 - 2015. Rådets medlemmar representerar sakkunskap från ett brett område inom utbildning, arbetsliv och forskning.

 • |Finland
  29-08-2012

  300 miljoonaa kruunua tukea aikuiskoulutukselle EU:lta

  Islannin parlamentti hyväksyi vuoden 2012 kesäkuun lopussa EU:n liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) apurahat. Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja on myönnetty mm. Islannin Työelämän koulutuskeskukselle.

 • |Finland
  29-08-2012

  Koulutus painopistealueena budjettiesityksessä

  Vuoden 2013 tulo- ja menoarvioesityksen otsikkona on ”Koulutus, työllisyys ja hyvinvointi – nyt ja tulevaisuudessa”. Grönlannin itsehallinnon valtiovarainministeri Maliina Abelsen esitteli budjettiesityksen 15. elokuuta.

 • |Finland
  29-08-2012

  Hoitoalan ammattikoulutus

  Ruotsin lukiokoulussa järjestettävien toisen asteen ammattikoulutusohjelmien määrä on vähentynyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Tekniikan ala on säilyttänyt asemansa, ja taloustieteen ohjelmasta on tullut hyvin suosittu, mutta kiinnostus hoitoalan ohjelmaa kohtaan vähenee edelleen.

 • |Finland
  29-08-2012

  Kestävä kehitys edellyttää tietoa – myös aikuisilta

  Norjan opetusministeriön tuore strategia Kunnskap for en felles framtid (tietoa yhteistä tulevaisuutta varten) kattaa

 • |Island
  29-08-2012

  Í frumvarpi til fjárlaga er sjónum beint að menntun

  Frumvarp til fjárlaga 2013 ber titilinn „Menntun, atvinna og velferð – í dag og í framtíðinni“ (Uddannelse, beskæftigelse og velfærd – i dag og i fremtiden), og var lagt fram af Maliina Abelsen, fjármálaráðherra heimastjórnarinnar þann 15. ágúst sl.

 • |Island
  29-08-2012

  Starfsnám á heilbrigðis- og umönnunarsviði

  Starfsnámsbrautum í framhaldsskólum í Svíþjóð hefur á undanförnum fjórum árum fækkað. Samtímis því að tæknigreinar halda stöðu sinni með fjölgun starfsnámsbrauta og vinsældir viðskiptagreina aukast, dregur enn úr áhuga á námsbrautum á sviði umönnunar.

 • |Island
  29-08-2012

  Sjálfbærni byggir á þekkingu – líka meðal fullorðna

  Ný stefna norska þekkingarráðuneytisins Þekking okkar til  framtíðar (Kunnskap for en felles framtid) nær yfir

 • |Island
  22-08-2012

  300 milljóna styrkur frá Evrópusambandinu til verkefna í framhaldsfræðslu

  Alþingi samþykkti í lok júní 2012 svokallaða IPA styrki frá ESB. Hluti styrksins renna til Fræðslumiðstöð atvinnulífsins til þróunar framhaldsfræðslu.

 • |Norge
  22-08-2012

  300 millioner i støtte fra Europaunionen til voksenopplæring

  Islands parlament godkjente i slutten av juni 2012 EUs IPA bevilgninger blant annet til Arbeidslivets opplæringssenter for utvikling av voksenopplæringen i Island.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Forslag til finanslov med fokus på uddannelse

  Titlen på forslaget til finansloven 2013 hedder ”Uddannelse, beskæftigelse og velfærd – i dag og i fremtiden”, som Naalakkersuisoq for Finanser, Maliina Abelsen fremlagde den 15. august.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Yrkesutbildning inom vård och omsorg

  Yrkesprogrammen på gymnasiet har minskat de senaste fyra åren. Men medan teknisk sektor håller ställningarna genom det växande tekniska programmet och ekonomiprogrammet blivit mycket populärt, så sjunker intresset fortsatt för vårdprogrammet.

 • |Norge
  21-08-2012

  Bærekraft krever kunnskap - også hos voksne

  Kunnskapsdepartementets ferske strategi Kunnskap for en felles framtid omfatter barnehagene, grunnopplæringen og

 • fängelseutbildning utbildningspolitik |Sverige
  04-07-2012

  Nya artiklar om klientutbildningen och om den kommande skolreformen

  | Publicerat 4.7.2012 |

 • |Finland
  26-06-2012

  Almedal-viikko järjestetään Gotlannin Visbyssä

  Almedalin poliittinen kesätapahtuma järjestetään tänä vuonna 1.–8. heinäkuuta Visbyssä, Gotlannissa. Almedal-viikko on järjestetty joka vuosi jo yli 40 vuoden ajan. Varhaisvuosien poliittisista puheista on tullut Ruotsin suurin politiikan kohtauspaikka, jonka ydin koostuu valtiopäiväpuolueiden järjestämistä tapahtumista. Eri puolueiden seminaarit ja lehdistötilaisuudet ja Almedalissa pidetyt puheet muodostavat politiikkaviikon perustan, mutta muut tapahtumat ovat vähintään yhtä tärkeitä.

 • |Finland
  26-06-2012

  Työryhmä laatii toimintasuunnitelman nuorten intressien ajamiseksi

  Islannin hyvinvointiministeri Guðbjartur Hannesson ja opetus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir ovat nimittäneet yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä on luoda toimintasuunnitelma 18-35-vuotiaille nuorille.

 • |Finland
  26-06-2012

  Yliopistoissa ennätysmäärä hakijoita

  Vajaat 9500 henkilöä on hakenut opiskelemaan Islannin yliopistoon syksyksi 2012. Syksyyn 2009 verrattuna hakijamäärä on noussut yli 40 %, sillä silloin hakijoita oli 6800. Suosituin tiedekunta on humanistinen, jonka jälkeen tulevat yhteiskuntatieteellinen ja terveystieteellinen tiedekunta.

 • |Finland
  26-06-2012

  Selvityshenkilöt hahmottelivat eri vaihtoehtoja koulutustileiksi

  Koulutustilillä tarkoitetaan aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoa, jossa rahoitus osoitetaan yksilöille. Tavoitteena on lisätä yksilöiden moninaisten koulutuksellisten tarpeiden huomioimista koulutusten suunnittelussa ja vahvistaa heidän omaa sitoutumistaan elinikäiseen oppimiseen.

 • |Finland
  26-06-2012

  Tanskan ammattikoulutusjärjestelmä – englanninkielinen kuvaus

  Eurooppalainen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop on Tanskan EU-puheenjohtajuuden johdosta

 • |Island
  25-06-2012

  Almedalsvikan í Visby, á Gotlandi

  Almedalsvikan fer á þessu ári fram dagana 1. til 8. júlí í i Visby. Vikan hefur verið haldin hátíðleg í rúmlega 40 ár. Viðburður sem hófst á nokkrum ræðum stjórnmálamanna hefur þróast í að verða einn mikilvægasti vettvangur stjórnmálaumræðu í Svíþjóð og kjarni Almedalsvikunnar mynda fulltrúar allra stjórnmálaflokka á sænska þjóðþinginu. Þeir taka þátt í málþingum, blaðamannafundum, og ræðurnar frá Almedalen leggja grundvöll að viðburðinum, en aðrir þættir vikunnar eru ekki síður mikilvægir.

 • |Island
  25-06-2012

  Samráðshópur um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks

  Velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson og Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra hafa skipað sameiginlega samráðshóp um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks á aldrinum 18-35 ára.

 • |Island
  25-06-2012

  Umsækjendur um nám við háskóla aldrei verið fleiri

  Tæplega 9.500 umsóknir um grunn- og framhaldsnám bárust Háskóla Íslands fyrir komandi haustmisseri. Ef horft er til ársins 2009 má sjá að umsóknum hefur fjölgað um rúm 40 prósent en þá voru þær um 6.800. Flestar umsóknir um grunnnám eru á sviði hugvísinda, félagsvísinda og heilbrigiðsvísinda.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Lögð hafa verið fram drög að menntareikningum

  Menntareikningar eru ein leið til fjármögnunar á námi fullorðinna, þar sem fjármagni er veitt til einstaklinga. Markmiðið er að beina athyglinni að fjölbreytilegum námsþörfum einstaklinga,hvað varðar skipulag námstilboða og efla hlutdeild í ævimenntun.

 • |Island
  25-06-2012

  Danska starfsmenntakerfið – lýsing á ensku

  Stofnun ESB um þróun starfsmenntunar, Cedefop, hefur á formennskutímabili Dana fyrir Evrópusambandinu gefið út bók með lýsingu á danska starfsmenntakerfinu.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Almedalsveckan i Visby, Gotland

  Almedalsveckan arrangeras i år 1 till 8 juli i Visby på Gotland. Den genomförs årligen och har så gjort i över 40 år. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats och de politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är minst lika viktiga.

 • |Norge
  25-06-2012

  Arbeidsgruppe om handlingsplan for de unges interesser

  Islands velferdsminister Guðbjartur Hannesson og utdannings- og kulturminister Katrín Jakobsdóttir har utnevnt en felles arbeidsgruppe som skal skape handlingsplan for unge i alderen 18 – 35 år.

 • |Norge
  25-06-2012

  Rekord antall søknader til universitetene

  Knapt 9.500 har søkt om studier ved Islands Universitet høsten 2012. Sammenliknet med søknader for høsten 2009 er antallet steget med over 40 %, da søkte 6.800 om opptak. De aller fleste ønsker å komme inn på studier ved humanistisk fakultet, der etter ved de samfunns- og sunnhetsvitenskaplige fakultetene.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Alternativ för utbildningskonton har skissats upp

  Utbildningskonton är en finansieringsmodell för vuxenutbildning där finansieringen riktas till individer. Målet är att fästa uppmärksamhet vid individens mångsidiga utbildningsbehov vid utbildningsplaneringen och stärka individens eget engagemang för livslångt lärande.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Det danske erhvervsuddannelsessystem – en beskrivelse på engelsk

  Cedefop, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, har i anledning af det danske EU-formandskab udgivet en bog på engelsk om det danske erhvervsuddannelsessystem.

 • |Island
  24-05-2012

  Vox úthlutar 105 milljónum norskra króna til bæta grunnleikni fullorðinna á vinnumarkaði

  Áfram er unnið samkvæmt áætlun um grunnleikni í atvinnulífinu (BKA) með auknum framlögum til kennslu í lestri, ritun,

 • |Island
  24-05-2012

  Nýr finnskur viðmiðarammi á að gera menntakerfið gagnsærra

  Frá og með upphafi næsta árs verður nýr finnskur viðmiðarammi um menntun og hæfi tekinn í gagnið. Viðmiðaramminn nær til alls menntakerfisins og útskýrir finnska prófakerfið og bætir virknina. Viðmiðaramminn auðveldar einnig samanburð prófa jafnt innlendra sem erlendra og greiðir leið fyrir flutninga.

 • |Island
  24-05-2012

  Símenntun fyrir háskólamenntaða krefst þróunar

  Þær aðferðir í finnska menntakerfinu sem beitt er við símenntun háskólamenntaðs fólks duga ekki til þess að viðhalda færni þess. Símenntunin er heldur ekki nægilega sveigjanleg til þess að uppfylla kröfur sem gerðar um menntun í nýjum sérhæfðum atvinnugreinum.

 • |Island
  24-05-2012

  Aukin sveigjanleiki og betra samhengi í námi á háskólastigi

  Í nýrri skýrslu frá danska ráðuneytinu fyrir rannsóknir, nýsköpun og háskólamenntun er greinagott yfirlit yfir æðra nám í danska menntakerfinu. Þá eru einnig lagðar fram margar tillögur um til hvaða aðgerða Menntamálaráðuneytið þarf að grípa til þess að stuðla að þróa ennþá betra samhengi í æðri menntun.

 • |Finland
  24-05-2012

  Uusi kansallinen viitekehys selkeyttämään tutkintojärjestelmää

  Kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Koko koulutusjärjestelmän kattava viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta.

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutettujen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

  Suomen nykyisen koulutusjärjestelmän keinot eivät riitä ylläpitämään yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeän korkeakoulutetun työvoiman osaamista eivätkä ne vastaa joustavasti uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tarpeisiin.

 • |Finland
  24-05-2012

  Vox jakaa 105 miljoonaa kruunua työpaikalla tapahtuvaan perustaito-opetukseen

  Työpaikalla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelma BKA jakaa entistä enemmän rahaa luku-, kirjoitus-, lasku- ja

 • |Finland
  24-05-2012

  Lisää joustavuutta ja yhtenäisyyttä korkeakoulutukseen

  Tutkimuksesta, innovaatioista ja korkeakoulutuksesta vastaavan ministeriön tuore selvitys luo monipuolisen katsauksen Tanskan korkeakoulutusjärjestelmään. Lisäksi selvitys esittää joukon konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joiden avulla opetusministeriö voi tukea korkeakoulutusjärjestelmän kehittämistä entistä yhtenäisemmäksi.

 • |Norge
  24-05-2012

  Vox deler ut 105 millioner til basisopplæring av voksne i arbeid

  Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)  fortsetter med økte tildelinger til opplæring i lesing, skriving,

 • |Danmark
  15-05-2012

  Større fleksibilitet og mere sammenhæng i de videregående uddannelser

  En ny redegørelse fra Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser giver et meget godt overblik over det danske videregående uddannelses system og en række konkrete bud på, hvad Uddannelsesministeriet skal arbejde på for at understøtte udviklingen mod et endnu mere sammenhængende videregående uddannelsessystem.