utbildningspolitik • |Finland
  22-06-2011

  Luonnos aikuiskoulutussäännöstöksi

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut nettisivuillaan luonnoksen aikuiskoulutussäännöstöksi.

 • |Finland
  22-06-2011

  Tanskassa voimaan uusi laki vapaasta sivistystyöstä

  Kesäkuun 1. päivä Tanskan kansanedustuslaitos hyväksyi joukon muutoksia kansansivistyslakiin. Muutos pohjautuu hallituksen asettaman kansansivistystoimikunnan suosituksiin. Toimikunta sai valmiiksi raporttinsa marraskuussa 2010.

 • |Island
  21-06-2011

  Leyfi til reksturs lýðskóla endurnýjuð

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið ætlar að breyta leyfum til reksturs allra lýðskóla fyrir ársbyrjun 2012. Til þess að fá endurnýjað leyfi verða skólarnir að gera betur grein fyrir menntaverkefnum sínum í samræmi við lög um alþýðufræðslu og því menntahlutverki sem lýðskólum ber skylda til að sinna.

 • |Island
  21-06-2011

  Ný lög um alþýðufræðslu samþykkt

  Þann 1. júlí sl. voru samþykktar ýmsar breytingar á lögum um alþýðufræðslu á þjóðþingi Dana. Breytingarnar byggja á meðmælum frá alþýðufræðsluráðinu sem skilaði skýrslu í nóvember 2010.

 • |Island
  20-06-2011

  Drög að reglugerð um framhaldsfræðslu

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur birt drög að reglugerð um framhaldsfræðslu á vefsvæði sínu.

 • |Norge
  20-06-2011

  Utkast til regelverk om voksenopplæring

  Utdannings- og kulturdepartementet har offentliggjort utkast til regelverk om voksenopplæring på sin webb.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Tillstånd att driva folkhögskolor förnyas

  Undervisnings- och kulturministeriet skall ändra tillstånden att driva folkhögskola för samtliga folkhögskolor fr.o.m. ingången av 2012. I förnyelsen skall folkhögskolorna tydligare än förr precisera sin utbildningsuppgift i enlighet med lagen för folkbildningen och de utbild-ningsuppgifter som föreskrivs folkhögskolorna.

 • |Danmark
  20-06-2011

  Ny dansk folkeoplysningslov vedtaget

  D.1. juli vedtog Folketinget en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne bygger på anbefalinger fra regeringens folkeoplysningsudvalg, der færdiggjorde sin rapport november 2010.

 • |Finland
  25-05-2011

  Uudet opetussuunnitelmat

  Islannin koulutus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttir allekirjoitti 16.5. päiväkodin, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat.

 • |Finland
  25-05-2011

  "Uutta tietoa pk-yrityksille – näin se tehdään paremmin"

  Tiedeministeriön kokoama asiantuntijaryhmä esittää uudessa raportissaan ehdotuksia siitä, miten pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyödyntää uutta tutkimustietoa entistä paremmin.

 • |Island
  25-05-2011

  Auki fjölbreytni í menntun á félags- og heilbrigðissviði

  Vinnuhópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins hefur lagt fram tillögur um námsframboð fram til ársins 2016. Einkum bætist við framboð náms á sviði félags- og heilbrigðimála og dregið verður úr framboði náms í listum. Árangursins mun gæta á vinnumarkaði 2020. Markmiðið er að ná jafnvægi á milli mismunandi sviða þegar einstaklingum sem fara á vinnumarkað fækkar.

 • |Island
  24-05-2011

  "Ný þekking í minni fyrirtækjum – þannig bætum við um betur"

  Hópur sérfræðinga sem skipaður er af ráðherra vísindamála hefur í nýútkominni skýrslu lagt fram tillögur um hvernig

 • |Finland
  23-05-2011

  Työryhmä esittää lisäystä sosiaali- ja terveysalan ja vähennystä kulttuurialan koulutukseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksen eri alojen koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016. Koulutusta lisättäisiin sosiaali- ja terveysalalla ja vähennettäisiin erityisesti kulttuurialalla. Vaikutukset näkyvät työmarkkinoilla 2020-luvulla. Tavoitteena on ollut tasapaino eri alojen välillä tilanteessa, jossa työmarkkinoille tulevien määrä on aiempaa pienempi.

 • |Danmark
  18-05-2011

  "Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre"

  En ekspertgruppe initieret af videnskabsministeren giver i en ny rapport forslag til, hvordan små og mellemstore virksomheder i højere grad kan drage nytte af ny viden.

 • |Sverige
  18-05-2011

  Ökat utbud av utbildning inom social- och hälsovården

  En arbetsgrupp inom undervisnings- och kulturministeriet har kommit med ett förslag om utbildningsut-budet fram till 2016. Utbudet av utbildning skall utökas inom social- och hälsovården och minskas särskilt inom kulturområdet. Resultaten syns på arbetsmarknaden under 2020-talet. Målsättningen har varit att uppnå balans mellan olika områden i en situation då antalet personer som kommer ut i arbetslivet är mindre.

 • |Island
  17-05-2011

  Nýjar námsskrár

  Mennta- og menningarmálaráðherra staðfesti þann 16. maí nýjar aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla.

 • |Norge
  17-05-2011

  Nye læreplaner

  Islands utdannings- og kulturminister, Katrín Jakobsdóttir undertegnet den 16. mai nye læreplaner for førskole, grunnskole og videregående skole.

 • |Finland
  28-04-2011

  Opintojen avulla pois työttömyyskortistosta - 1000 uutta opiskelupaikkaa toisella asteella

  Syksystä 2011 lähtien kaikille tietyt edellytykset täyttäville nuorille taataan toisen asteen opiskelupaikka. Syksyllä 2011 ja seuraavana kahtena vuotena oppilaitoksiin perustetaan 1000 uutta aloituspaikkaa.

 • |Island
  28-04-2011

  Nám er vinnandi vegur - Framhaldsskólarnir opnaðir og 1000 ný námstækifæri fyrir atvinnuleitendur

  Öllum umsækjendum um nám í framhaldsskóla að 25 ára aldri sem uppfylla skilyrði verður tryggð skólavist í haust. Einnig verða sköpuð ný námstækifæri fyrir allt að 1.000 atvinnuleitendur haustið 2011 og næstu tvö skólaár þar á eftir.

 • |Norge
  28-04-2011

  Studier er en vei - De videregående skolene åpnes og 1000 nye studiemuligheter for arbeidssøkende

  Alle opp til 25 år og oppfyller visse krav og søker om opptak til den videregående skolen høsten 2011 får garanti for opptak. Videre bli 1000 nye studiemuligheter skapt for arbeidssøkende høsten 2011 og følgende to år.

 • |Island
  27-04-2011

  Á að tryggja starfsmenntun

  Fagleg, pólitísk nefnd hefur skilað yfirgripsmiklum tillögum um hvernig hægt er að draga úr brottfalli, tryggja fleiri

 • |Island
  27-04-2011

  Skipsstjórnar- og vélstjóranám færist upp á háskólastig

  Mennta- og menningarmálaráðherra, Helena Dam á Neystabø, hefur sett á laggirnar vinnuhóp, sem á að breyta og uppfæra núverandi skipsstjórnar- og vélstjóranámi sem nú fer fram við ”Vinnuháskúlin” í þriggja ára nám á háskólastigi.

 • |Island
  27-04-2011

  Samtök danskra alþýðufræðsluaðila héldu upp á 70 ára starfsafmæli

  Á fundinum sem haldinn var í tilefni af afmælinu var litið um öxl, allt til stofnunar samtakanna (DFS) og ljósi varpað á þau gildi sem eru, enn sem fyrr, mikilvæg hverju lýðræðissamfélagi.

 • |Finland
  27-04-2011

  Konemestarin ja perämiehen tutkinnot korkeakoulutasolle

  Färsaarten opetus- ja kulttuuriministeri Helena Dam á Neystabø on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on muuttaa perämiehen ja konemestarin tutkinnot kolmivuotisiksi alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi.

 • |Finland
  27-04-2011

  Ammattikoulutuksen asialla

  Norjan keskusammattijärjestön LO:n ja työväenpuolueen yhteinen komitea on esittänyt joukon ammattikoulutuksen liittyviä ehdotuksia. Komitean mukaan niillä voitaisiin vähentää opintojen keskeyttämisiä, lisätä oppisopimuspaikkoja ja vahvistaa elinikäisen oppimisen näkökulmaa.

 • |Finland
  27-04-2011

  Kansansivistystyön kattojärjestö juhli 70-vuotispäiviään

  Dansk Folkeoplysnings Samrådin juhlatapaamisessa vedettiin historiallisia linjoja organisaation toiminnan alkuaikoihin. Erityisesti viitattiin niihin arvoihin, jotka olivat silloin ja ovat edelleen ajankohtaisia demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle.

 • |Norge
  20-04-2011

  Skal sikre yrkesopplæringen

  Et faglig politisk utvalg har avgitt en omfattende forslagsrekke som både skal redusere frafallet i skolen, sikre flere lærlingplasser og forsterke livslang læring-perspektivet.

 • |Danmark
  20-04-2011

  Dansk folkeoplysnings samråd fejrede 70års jubilæum

  På jubilæumsmødet blev der trukket historiske linier tilbage til DFS’s start, og især de værdier som både dengang og nu er aktuelle for et demokratisk samfund.

 • |Danmark
  19-04-2011

  Navigation- og maskinmesteruddannelserne skal omlægges til bachelorniveau

  Undervisnings- og kulturminister, Helena Dam á Neystabø, har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at omlægge og opstige de nuværende navigations- og maskinmesteruddannelser på ”Vinnuháskúlin” til 3-årige uddannelser på bachelorniveau.

 • forskning utbildningspolitik |Danmark
  05-04-2011

  Nordisk sprogpolitik – skandinavisk som fælles platform

  Det nordiske samarbejde skal også fremover foregå på skandinavisk.

 • |Finland
  29-03-2011

  Lisää maahanmuuttajia ammattikorkeakoulutukseen

  Ulkomailla syntyneet ovat aliedustettuina Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvissa koulutuksissa. Maahanmuuttajia ei ole rohkaistu hakeutumaan työelämälähtöisiin ammattikoulutuksiin. Kuitenkin jopa 80 % ammattikorkeakoulutuksen suorittaneista työllistyy tai perustaa yrityksen.

 • |Island
  29-03-2011

  Próf fyrir frambjóðendur í veftímaritinu Sivistys

  Veftímaritið Sivistys, (Bildningen, Menntun) hefur opnað próf fyrir frambjóðendur til þingkosninga. Prófið beinist að því að sýna hver stefna frambjóðendanna er í mennta- og menningarmálum.

 • |Island
  28-03-2011

  Fjölga þarf námsmönnum af erlendu bergi brotnu í starfsmenntaháskólunum

  Í starfsmenntaháskólunum eru of fáir námsmenn af erlendu bergi brotnir. Nýlega aðfluttir hafa ekki verið hvattir nægilega mikið til þess að sækja sér starfsmenntun. Þrátt fyrir að 80 prósent þeirra sem ljúka prófi frá starfsmenntaháskóla fái vinnu eða stofni eigið fyrirtæki.

 • |Island
  28-03-2011

  Nýtt skipulag menntamálaráðuneytisins

  Þann 1.mars sl. tók nýtt skipulag gildi í menntamálaráðuneytinu. Það hefur m.a. í för með sér að ýmis þverfagleg verkefni verða færð verða héðan í frá leyst á aðalskrifstofu ráðuneytisins.

 • |Island
  28-03-2011

  Nýr menntamálaráðherra í Danmörku

  Fyrrverandi menntamálaráðherra Tina Nedergaard kaus að láta af embætti þann 8.mars sl.
  Troels

 • |Finland
  28-03-2011

  Opetusministeriön rakenne uudistuu

  Tanskan opetusministeriön organisaatiouudistus astui voimaan 1. maaliskuuta. Sen myötä tehtäviä, jotka oli aiemmin hajautettu eri osastoille, hoidetaan jatkossa keskitetysti.

 • |Finland
  28-03-2011

  Tanskaan uusi opetusministeri

  Aikaisempi opetusministeri Tina Nedergaard erosi tehtävästään 8. maaliskuuta, ja hänen tilalleen

 • |Danmark
  25-03-2011

  Ny struktur i undervisningsministeriet

  D.1.marts trådte en ny organisationsstruktur i undervisningsministeriet i kraft. Det betyder bl.a., at en række tværgående opgaver samles centralt i det nye departement.

 • |Danmark
  25-03-2011

  Ny undervisningsminister i Danmark

  Den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard valgte d.8.marts at træde tilbage. Troels

 • |Finland
  24-03-2011

  Sivistyksen vaalikone

  Verkkolehti Sivistys on avannut vaalikoneen, joka paljastaa, mitä kansanedustajaehdokkaat ajattelevat sivistyksestä ja kulttuurista.

 • |Sverige
  23-03-2011

  Kandidattest i nättidningen Sivistys

  Nättidningen Sivistys (Bildningen) har öppnat ett kandidattest inför riksdagsvalet. Testet foku-serar på vad kandidaterna har för åsikter om bildnings- och kulturfrågor.

 • |Sverige
  21-03-2011

  Fler utlandsfödda till yrkeshögskolan

  Utlandsfödda är underrepresenterade i yrkeshögskolans utbildningar. Nyanlända har inte uppmuntrats att söka sig till branschnära yrkesutbildningar. Detta trots att 80 procent av de som går ut yrkeshögskoleutbildningar får ett arbete eller startar eget företag.

 • |Island
  01-03-2011

  Fjáröflunarherferðir háskólanna báru góðan árangur

  Ríkisháskólarnir fá 175 milljónir evra frá ríkinu þökk sé fjáröflunarherferð þeirra á síðasta ári. Háskólarnir höfðu í lok síðasta árs safnað 70 milljónum evra með fjáröflun sinni og það veitir þeim rétt á mótframlögum frá ríkinu.

 • |Island
  01-03-2011

  Finnar þarfnast málstefnu

  Henna Virkkunen, menntamálaráðherra Finna óskar eftir að lögð verði drög að opinberri mástefnu samhliða næsta stjórnarsamkomulagi, til þess að styrkja stöðu þjóðarmálanna og tungumála minnihlutahópa í Finnlandi. Málstefnan ætti einnig að fela í sér markmið og tillögur um aðgerðir til þess að efla kennslu í erlendum tungumálum.

 • |Finland
  28-02-2011

  Yliopistojen lahjoituskampanjat onnistuivat

  Julkisoikeudelliset yliopistot ovat keränneet valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia vuoden 2010 loppuun mennessä 70 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitusta tarvitaan yhteensä 175 miljoonaa euroa.

 • |Finland
  28-02-2011

  Suomi tarvitsee kansallisen kielistrategian

  Opetusministeri Henna Virkkunen ehdottaa, että seuraavan hallitusohjelman yhteydessä päätetään kansallisen kielistrategian laadinnasta.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Universiteten lyckades i sina donationskampanjer

  De offentligrättsliga universiteten får 175 miljoner euro av staten tack vare sina lyckade donationskampanjer ifjol. Universiteten hade i slutet av fjolåret samlat ihop 70 miljoner euro i donationer som berättigar till statlig motfinansiering.

 • |Sverige
  23-02-2011

  Finland behöver en nationell språkstrategi

  Undervisningsminister Henna Virkkunen föreslår att en nationell språkstrategi skall utarbetas i samband med nästa regeringsprogram för att förstärka nationalspråkens och minoritetsspråkens ställning i Finland. Språkstrategin borde också ställa upp mål och föreslå åtgärder för att öka undervisningen i främmande språk.

 • |Island
  03-02-2011

  Ráðstefna um menntaáætlun: sköpum framtíð

  Ráðuneyti menningar-, menntamála, vísinda og kirkjumála stóð fyrir ráðstefnu í Ilulissat dagane 25. og 26. janúar 2011

 • |Finland
  31-01-2011

  Koulutusaiheinen konferenssi Grönlannissa

  Kulttuurista, koulutuksesta, tutkimuksesta ja kirkollisasioista vastaava ministeriö järjesti konferenssin Ilulissatissa 25. – 26. tammikuuta 2011.

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Konference om uddannelsesplan: Skab fremtid

  Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke afholdt en konference i Ilulissat i dagene 25. og 26. januar 2011.

 • |Island
  15-12-2010

  Skipulagsbreytingar á menntun skips- og vélstjórnarnámi 2012

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið sendi út fréttatilkynningu þann 7 desember þess efnis að frá og með 1. ágúst 2012

 • |Island
  15-12-2010

  Víðtækar breytingar á fræðslusamböndum bæði svæðisbundin og í nærumhverfinu

  Í Svíþjóð eiga sér stað umfangsmiklar breytingar, sem hafa í för með sér ögrandi viðfangsefni en einnig fjölbreytt tækifæri fyrir fræðslusamböndin. Landshlutar taka yfir verkefni frá ríkinu, samstarfsstofnanir verða settar á laggirnar og fjármunum verður útdeilt svæðisbundið.

 • |Island
  15-12-2010

  Fullorðinsfræðsla á tímamótum - umbæturnar 2010

  Miklar breytingar eiga sér nú stað innan sænska skólakerfisins: Ný skólalög, nýr einkunnaskali, nýjar áfangalýsingar og svo frv. Breytingar sem varða fullorðinsfræðsluna ganga í gildi árið 2012.

 • |Island
  15-12-2010

  Lagt er til að ríkið taki að sér fjármögnun starfsmenntaháskólana

  Ábyrgðin á fjármögnuninni myndi færast algerlega til ríkisins og öllum starfsmenntaháskólum yrði breytt í hlutafélög. Tillagan er hluti af úttekt sem lögð hefur verið fyrir Henna Virkkunen menntamálaráðherra.

 • |Finland
  14-12-2010

  Merenkulkualan koulutuksiin rakennemuutoksia vuonna 2012

  Opetus- ja kulttuuriministeriön 7.12. julkaistussa lehdistötiedotteessa kerrotaan, että elokuusta 2012 alkaen

 • |Finland
  14-12-2010

  Suuria muutoksia sivistysliittojen toimintaan

  Ruotsissa on meneillään paradigman muutos, joka tuo mukanaan sivistysliitoille suuria haasteita, mutta myös suuria mahdollisuuksia. Valtiolta siirtyy tehtäviä aluehallinnolle, kuntatasolle perustetaan yhteistyöelimiä ja taloudellisia resursseja jaetaan alueellisesti.

 • |Finland
  14-12-2010

  Aikuiskoulutus muuttuu – uudistuksia tulossa vuonna 2012

  Ruotsin koulutusjärjestelmä käy parhaillaan läpi suuria muutoksia: uusi koululaki, uusi arvosteluasteikko, uudet opetussuunnitelmat jne. Aikuiskoulutuksen osalta uudistukset astuvat voimaan vuonna 2012.

 • |Finland
  14-12-2010

  Lisää aikuisten oppimisen yhteistyötä, uusi palvelusopimus työelämän koulutuskeskukselle

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattiliittojen keskusjärjestö, julkisen sektorin työntekijöiden ammattiliitto, elinkeinoelämän keskusliitto, valtionvarainministeriö ja kuntaliitto allekirjoittivat 24. marraskuuta julistuksen, jossa ne lupasivat entistä tiiviimmässä yhteistyössä pyrkiä nostamaan väestön koulutustasoa ja lisäämään osallistumista työelämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

 • |Finland
  11-12-2010

  Ammattikorkeakoulujen rahoitus esitetään siirrettäväksi valtiolle

  Vastuu ammattikorkeakoulujen rahoituksesta esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan valtiolle ja kaikki ammattikorkeakoulut tulisi tehdä osakeyhtiöiksi. Ehdotus sisältyy opetusministeri Henna Virkkuselle luovutettuun selvitykseen.

 • |Sverige
  11-12-2010

  Staten föreslås ta över yrkeshögskolornas finansiering

  Ansvaret för yrkeshögskolornas grundfinansiering skulle i sin helhet tas över av staten och alla yrkeshögskolorna omvandlas till aktiebolag. Förslaget ingår i en utredning som överlämnats till undervisningsminister Henna Virkkunen.

 • |Island
  10-12-2010

  Aukið samstarf í framhaldsfræðslu og nýr þjónustusamningur við FA

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB), Samtök atvinnulífsins (SA), fjármálaráðuneyti, og Samband íslenskra sveitarfélaga undirrituðu þann 24. nóvember yfirlýsingu um að efla samstarf sitt um að hækka menntunarstig íslensku þjóðarinnar til aukinnar virkni í atvinnulífi og samfélaginu í heild.

 • |Norge
  10-12-2010

  Økt samarbeide om voksnes læring og ny service kontrakt med Arbeidslivets Opplæringssenter

  Utdannings- og kulturdepartementet, Landsorganisasjonen på Island, Forbundet for offentlig ansatte (stat og kommune), Næringslivets hovedorganisasjon, Finansdepartementet og Islands Kommuner undertegnet den 24. november en erklæring om at styrke samarbeidet for å løfte nasjonens utdanningsnivå for å øke deltakelse på arbeidsmarkedet og samfunnet.

 • |Danmark
  10-12-2010

  Strukturændringer indenfor de maritime uddannelser i 2012

  Undervisnings- og kulturministeriet oplyser i en pressemeddelelse den 7. dec., at fra 1. august 2012 bliver

 • |Sverige
  10-12-2010

  Stora förändringar för studieförbunden på regional och lokal nivå

  Sverige står inför ett paradigmskifte som innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter för studieförbunden. Regionerna tar över statliga uppgifter, kommunala samverkansorgan inrättas och ekonomiska resurser fördelas regionalt.

 • |Sverige
  10-12-2010

  Vuxenutbildning i förändring - inför reformerna 2012

  Svenskt utbildningssystem genomgår just nu stora förändringar: ny skollag, ny betygsskala, nya ämnesplaner m.m. För vuxenutbildningens del träder reformerna i kraft 2012.

 • |Finland
  25-11-2010

  Oppisopimus – oppia työtä varten

  Kansallinen oppisopimustoimikunta on saanut valmiiksi toisen osamietintönsä, jossa käydään läpi kaksivuotisen oppisopimuskokeilun kokemuksia.

 • |Finland
  25-11-2010

  Uusi laki voimaan

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti päivän mittaisen konferenssin uudesta aikuisten oppimista koskevasta laista 19. marraskuuta.

 • |Finland
  25-11-2010

  Uusi budjetti – tulevaisuuden turvaaja vai kohtalokas säästökuuri?

  Hallituspuolueet, tanskalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit ovat hyväksyneet vuoden 2011 tulo- ja menoarvion. Ministeriön mukaan budjetti on askel kohti kestävää kehitystä: Siinä on varattu 2,4 miljardin kruunun summa käytettäväksi mm. uusiin työharjoittelupaikkoihin, koulutustoiminnan lisäämiseen vuodesta 2011 alkaen sekä elvytyssopimuksesta seuranneiden korkeakoulurahoituksen leikkausten vähentämiseen.

 • |Island
  25-11-2010

  Lærlingar í menntaskóla – menntun til starfa

  Sænska nemanefndin hefur skilað annarri áfangaskýrslu sinni um Lærlinga í menntaskóla - menntun til starfa. – Reynslan að lokinni tveggja ára tilraun með lærlinga (SOU 2010:75)

 • |Island
  25-11-2010

  Er frumvarp til fjárlaga til þess fallið að tryggja framtíðina eða skemmdarverk?

  Stjórnarflokkarnir, Danski þjóðarflokkurinn og Kristilegu lýðræðissinnarnir í Danmörku hafa

 • |Norge
  23-11-2010

  Ny lov lanseres

  Utdannings- og kulturdepartementet sto for en heldags konferanse om innledningen av ny lov om voksnes læring på Island den 19. november med overskriften: Samarbeide og samhold om voksnes læring. Etter ny lov om voksnes læring som trådte i kraft den 1. oktober 2010, er voksnes læring definert som ” Enhver form for læring, tiltak og veiledning som møter voksne personers, med kort formell utdanning, behov og ikke er organisert i henhold til love om videregående eller høyskoler og universitet.”

 • |Sverige
  21-11-2010

  Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb

  Nationella lärlingskommittén har överlämnat sitt andra delbetänkande Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb - Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning (SOU 2010:75).

 • |Danmark
  21-11-2010

  Ny finanslov en sikring af fremtiden eller ødelæggende besparelser?

  Finansloven for 2011 er vedtaget af regeringspartierne, Dansk folkeparti og kristendemokraterne. Ministeriet omtaler aftalen som et skridt mod holdbar vækst og peger på, at der i aftalen indgår 2,4 milliarder kroner til bl.a. flere praktikpladser, finansiering af stigende uddannelsesaktivitet fra 2011 og frem og reducerede besparelser fra Genopretningsaftalen på tilskud til højskoler.

 • |Finland
  28-10-2010

  Budjettiesitys: isoja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

  Syksyn budjettiesityksessä luvataan reiluja satsauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Lisää rahaa aiotaan suunnata oppisopimuskoulutukseen, opettajien ammattitaidon parantamiseen, tukiopetukseen, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn jne.

 • |Island
  26-10-2010

  Auknar áherslur á menntun og rannsóknir

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir að auknum fjármunum verði varið til menntunar og rannsókna. Á áætlun eru úrbætur á kennaramenntun, áherslur á aukna færni kennara, stuðningur við nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð, átak gegn kynþáttamisrétti, einelti og fl.

 • |Sverige
  20-10-2010

  Stora satsningar på utbildning och forskning

  I höstens budgetproposition ingår stora satsningar på utbildning och forskning. Det gäller inrättande av lärlingsutbildningar, fortsatt lärarlyft, stöd till elever som behöver extra hjälp, insatser mot diskriminering och mobbning m.m.

 • |in English
  14-10-2010

  Dear Reader

  If you are no longer young, maybe you can remember what it was like? Do you remember how frustrating it was to always have your job applications turned down because of insufficient work experience, how hard you had to compete to get into an interesting school or college, how difficult it was to find a place to live?

 • |Finland
  14-10-2010

  Hyvä lukija

  Jos et enää ole nuori, muistat ehkä, millaista nuoruus oli? Muistatko, kuinka turhauttavaa oli jäädä toistuvasti ilman hakemaasi työpaikkaa työkokemuksen puuttumisen vuoksi, kuinka kovaa kilpailu kiinnostavista opiskelupaikoista oli ja kuinka vaikeaa oli löytää oma asunto?

 • studieavbrott utbildningspolitik |Sverige
  14-10-2010

  Kära läsare

  Om du inte fortfarande är ung, kanske du minns hur det var? Minns du frustrationen i att ständigt bli bortvald i arbetsansökningar eftersom du saknade erfarenhet, den hårda konkurrensen om att komma in på intressanta utbildningar och svårigheten att hitta en egen bostad?

 • forskning utbildningspolitik |Danmark
  14-10-2010

  Unges ledighed bekymrer i hele Norden

  I hele Norden er ungdomsarbejdsløsheden kommet højt på den politiske dagsorden efter finanskrisen. Mange initiativer er sat i værk for at komme den til livs, ikke mindst fordi ledighed i ungdomsårene rummer en høj risiko for senere marginalisering. En ny rapport sammenligner og analyserer tiltagene i de nordiske lande med henblik på, at landene vil finde inspiration hos hinanden til en endnu mere effektiv indsats

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  01-10-2010

  Uppsökande ungdomsarbete fungerar

  Uppsökande ungdomsarbete vänder sig till unga i åldern 17-29 år som löper risken att bli utanför utbildning och arbetsliv och som saknar ett socialt skyddsnät. I Finland startade man den här formen av försöksverksamhet år 2008 och den har visat sig vara mycket effektiv. Från och med år 2011 är den lagstadgad och därmed obligatorisk i alla kommuner.

 • |Finland
  28-09-2010

  Islanti käytti OECD-maista eniten varoja koulutukseen vuonna 2007

  Yleisesti ottaen ikäjakauma ja koulutukseen osallistuminen vaikuttavat paljon eri maiden  koulutusmenoihin.

 • |Finland
  28-09-2010

  Uusi laki aikuisoppijoista astuu voimaan

  Islannin parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2010 uuden aikuisten oppimista koskevan lain, joka astuu voimaan 1.

 • |Island
  27-09-2010

  Aukin framlög til fullorðinsfræðslunnar

  Í frumvarpi finnsku ríkisstjórnarinnar til fjárlaga árið 2011 er lagt til að auka framlög til fullorðinsfræðslunnar um tvö prósent. Fjölga á tækifærum fullorðinna á vinnufærum aldri til þess að bæta færni sína með því að halda áfram gagngerum umbótum á starfsmenntáætlun fullorðinna (AKKU) .

 • |Island
  23-09-2010

  Ísland varði mestu OECD ríkja til menntastofnana árið 2007

  Almennt má segja að aldursdreifing þjóðanna og þátttaka í menntun hafi veruleg áhrif á útgjöld til menntamála. Þannig eru útgjöld yfirleitt hærri í löndum þar sem börn og unglingar eru stór hluti íbúa og þar sem nemendur eru hátt hlutfall mannfjöldans, eins og á Íslandi.

 • |Island
  23-09-2010

  Ný lög um fullorðinsfræðslu taka gildi

  Ný lög um fullorðinsfræðslu sem samþykkt voru á Alþingi í mars 2010, taka gildi 1. október næstkomandi. Meginmarkmið

 • |Norge
  23-09-2010

  I 2007 brukte Island flere midler på utdanning enn alle andre OECD land

  Det kan konstateres at aldersdistribusjon av landets beboere og deltakelse i utdanning spiller stor rolle når man sammenlikner utgiftene til utdanning. Utgiftene er vanligvis høyere i land med unge beboere og hvor studerende utgjør en stor andel av innbyggertallet.

 • |Norge
  23-09-2010

  Ny lov om voksnes læring trær i kraft

  Ny lov om voksnes læring som ble vedtatt av Althinget i mars 2010 trer i kraft den 1. oktober 2010. Målet med loven er

 • |Finland
  21-09-2010

  Lisäystä aikuiskoulutuksen määrärahoihin

  Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2011 esitetään kahden prosentin lisäystä aikuis-koulutuksen määrärahoihin. Koko työikäisen aikuisväestön mahdollisuuksia osaamisensa parantamiseen lisätään jatkamalla ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen koko-naisuudistuksen (AKKU) toimeenpanoa.

 • |Sverige
  21-09-2010

  Ökade anslag till vuxenutbildningen

  I regeringens budgetproposition för år 2011 föreslås en ökning på två procent till anslagen för vuxenutbildningen. Möjligheterna för hela den vuxna befolkningen i arbetsför ålder att höja sin kompetens utökas genom att verkställandet av helhetsreformen av den yrkesinriktade vuxenutbildningen (AKKU) fortsätter.

 • |Island
  31-08-2010

  Ný skólalög í gildi í Svíþjóð

  Sænska ríkisstjórnin samþykkti ný skólalög þann 22. júní sl. Lögin eiga að taka gildi 1. ágúst 2010 og aðlaga á námsleiðir samkvæmt þeim frá og með 1. júlí 2011. Fyrir fullorðinsfræðslu taka lögin gildi frá og með 1. júlí 2012.

 • |Island
  30-08-2010

  Úrbætur á styrkjakerfi vegna náms í framhaldsskólum

  Stýrihópur innan mennta- og menningarmálaráðuneytisins í Finnlandi sem vinnur að þróun námsstyrkjakerfisins, hefur lagt fram tillögur til breytingar á styrkjum til náms á framhaldsskólastigi til þess að fjölga einstaklingum sem sækja sér menntun og til þess að draga úr brottfalli. Samkvæmt tillögunum verður námsstyrkjum veitt til fjárráða nemenda sem ekki búa í foreldrahúsum án þess að kanna tekjur foreldranna fyrst.

 • |Island
  30-08-2010

  Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til fjárlaga þann 24. ágúst

  Í fjárlagafrumvarpi dönsku ríkisstjórnarinnar má greinilega finna merki frá endurreisnaráætlun ríkisstjórnarinnar og Danska þjóðarflokksins.

 • |Finland
  30-08-2010

  Toisen asteen opintotukeen esitetään parannuksia

  Opetus- ja kulttuuriministeriön opintotuen kehittämisen johtoryhmä esittää muutoksia toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Vanhempien tulorajoja esitetään tarkistettavaksi. Opintolainaa myönnettäessä vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta luovuttaisiin täysi-ikäisten itsenäisesti asuvien osalta.

 • |Finland
  30-08-2010

  Hallituksen budjettiesitys valmistui 24. elokuuta

  Hallituksen ja tanskalaisen kansanpuolueen keväällä solmima elvytyssopimus on jättänyt jälkensä budjettiesitykseen.