utbildningspolitik • |Finland
  29-08-2010

  Ruotsi on saanut uuden koululain

  Valtiopäivät hyväksyi uuden koululain 22. kesäkuuta 2010. Laki astui voimaan 1. elokuuta 2010 ja sitä aletaan soveltaa 1. heinäkuuta 2011 alkaen. Aikuiskoulutukseen lakia aletaan soveltaa 1. heinäkuuta 2012.

 • |Danmark
  29-08-2010

  Regeringen fremsatte sit finanslovsforslag i dag d.24.august

  Finanslovsforslaget bærer præg af forårets genopretningsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Förbättringar i studiestödet på andra stadiet

  Undervisnings- och kulturministeriets ledningsgrupp för utvecklande av studiestödet föreslår ändringar i studiestödet på andra stadiet för att öka antalet personer som söker sig till utbildning och för att minska antalet studerande som hoppar av utbildningen. Enligt förslaget beviljas en myndig studerande som bor självständigt statsborgen för studielån utan behovsprövning utgående från föräldrarnas inkomster.

 • |Sverige
  24-08-2010

  Sverige har fått en ny skollag

  Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni 2010. Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.

 • |Island
  24-06-2010

  Tungumáladeildir skólanna fjölbreyttari

  Samtök atvinnulífsins í Finnlandi (Finlands Näringsliv, EK) hafa kynnt sér stöðu tungumálakennslu í skólum. Samtökin álíta að skólarnir ættu að hafa meira framboð á tungumálum og auka um leið valfrelsi nemenda. Valfrelsið væri hægt að auka með því að afnema skyldu íbúanna til þess að læra bæði opinberu tungumálin. Þetta myndi hafa í för með sér að hvorki finnskumælandi bæri skylda að læra sænsku né sænskumælandi finnsku.

 • |Island
  24-06-2010

  Fullorðinsfræðslan verður illa úti í kjölfar endurreisnaráætlunar

  Endurreisnaráætlun dönsku ríkisstjórnarinnar 2010 hefur umtalsverð áhrif á fullorðinsfræðslu (VEU Voksen- og efteruddanelse).

 • |Finland
  24-06-2010

  Talouden elvytyksellä kielteisiä vaikutuksia aikuiskoulutukseen

  Aikuiskoulutussektorin talous joutuu ahtaalle Tanskan hallituksen elvytyssuunnitelman vuoksi.

 • |Danmark
  24-06-2010

  Genopretningsplan rammer voksenuddannelse

  Den danske regerings genopretningsplan 2010 rammer voksen- og efteruddannelsesområdet, VEU.

 • |Finland
  21-06-2010

  Koulujen kieliohjelma monipuolisemmaksi

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ottanut kantaa koulujen kieliohjelmaan. EK:n mukaan kielivalikoimaa tulisi laajentaa ja oppilailla olla suurempi valinnan mahdollisuus. Valinnanmahdollisuutta tulee EK: n mukaan laajentaa poistamalla toinen kotimainen kieli pakollisena oppiaineena., mikä tarkoittaisi, että ruotsi ei olisi pakollinen suomenkielisille, eikä myöskään suomi ruotsinkielisille.

 • |Sverige
  21-06-2010

  Skolornas språkprogram mångsidigare

  Centralorganisationen för det finländska näringslivet – Finlands Näringsliv EK - har tagit ställning till skolornas språkprogram. EK anser att skolorna borde ha ett större utbud av språk och eleverna större valfrihet. Valfriheten skall enlig EK utvidgas genom att slopa det andra inhemska språket som obligatoriskt läroämne. Detta skulle betyda att varken svenskan var obligatorisk för de finskspråkiga eller finskan för de svenskspråkiga.

 • |Island
  25-05-2010

  Forgangsröðum á sviði mennta og rannsókna

  Þrátt fyrir kreppu og niðurskurð í samfélaginu hefur Landsstjórnin ákveðið að menntun og rannsóknir skuli njóta forgangs.

 • |Island
  24-05-2010

  Ungt fólk hvatt til þess að leita sér að vinnu sjálft

  Stuðningur við ungt fólk til þess að koma sér í vinnu er veittur með útgáfu Sanssi-kortsins sem er ætlað vinnuveitendum og byggir á ríkisstyrk til niðurgreiðslu launa. Nýútskrifaður unglingur getur fengið Sanssi-kort á þjónustuskrifstofum vinnumálastofnunar um leið og útbúin er persónuleg áætlun um atvinnuleit fyrir viðkomandi.

 • |Island
  24-05-2010

  Finnar hafa mótað áætlun um menntaútflutning

  Finnska ríkisstjórnin hefur staðfest ákvörðun um leiðbeinandi áætlun um finnskan menntaútflutning. Markmiðið er að Finnland verði í fararbroddi landa í heiminum með hagkerfi sem byggir á hágæða menntun og menntakerfi. Gert er ráð fyrir að hlutfall menntunar og færni af heildarútflutningi Finna vaxi umtalsvert fram til ársins 2015.

 • |Finland
  24-05-2010

  Koulutus ja tutkimus prioriteettina

  Yhteiskuntaa koettelevista kriiseistä ja leikkauksista huolimatta Färsaarten hallitus on päättänyt priorisoida koulutusta ja tutkimusta.

 • |Danmark
  19-05-2010

  Prioritering af uddannelse og forskning

  På trods af krisetider og store nedskæringer i samfundet, har Landsstyret valgt at prioritere uddannelse og forskning.

 • |Finland
  18-05-2010

  Nuoria aktivoidaan työllistymään Sanssi-kortilla ja palkkatuella

  Nuorten työllistymistä edistetään ottamalla käyttöön työnantajalle kohdistettu, palkkatukeen pohjautuva Sanssi-kortti. Sen tavoitteena on aktivoida nuoria hankkimaan työpaikka itse ja välittämään työnantajille tietoa palkkatuesta. Vastavalmistunut nuori voi saada Sanssi-kortin työ- ja elinkeinotoimistosta samalla kun hänelle tehdään työllistymissuunnitelma.

 • |Finland
  18-05-2010

  Valtioneuvosto päätti Suomen koulutusvientistrategiasta

  Valtioneuvosto teki torstaina yleisistunnossaan periaatepäätöksen koulutusvientiä koskevista strategisista linjauksista. Tavoitteena on, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus Suomen kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä.

 • |Sverige
  18-05-2010

  Unga aktiveras att sysselsätta sig själva

  Sysselsättningen av unga stöds genom att införa Sanssi-kortet, som är riktat till arbetsgivare och bygger på lönesubvention. Syftet med kortet är att aktivera unga att söka arbete själva och att informera arbetsgivare om lönesubventionen. En nyutexaminerad ung kan få ett Sanssi-kort på arbets- och näringsbyrån samtidigt som man gör upp en personlig sysselsättningsplan för honom eller henne.

 • |Sverige
  18-05-2010

  Finland fick strategi för utbildningsexport

  Statsrådet har fattat ett principbeslut om strategiska riktlinjer för den finländska utbildningsexporten. Målet är att Finland är ett av de ledande länderna i världen, vars ekonomi baserar sig på den höga kvaliteten på utbildningen och utbildningssystemen. Utbildningens och kompetensens andel av Finlands sammanlagda export skall stiga betydligt från nuvarande nivå fram till år 2015.

 • |Island
  27-04-2010

  Tillaga um endurskoðun á fjárframlögum til alþýðufræðslunnar

  Grundvöllurinn að fjárveitingunum mun í framtíðinni einnig vera kerfi sem byggir á hlutfall hins opinbera af raunverulegum kostnaði. Lagt er til að fjárframlög til fræðslustarfsemi sem nýtur stuðnings frá hinu opinbera verði aukin til muna.

 • |Island
  27-04-2010

  Framlög til námsávísananna aukið um sex prósent

  Menntamálastofnunin hefur veitt meira en þremur milljónum evra til námsávísana ætluðum 237 stofnunum í alþýðufræðslunni. Með styrknum geta stofnanirnar lækkað eða sleppt námsskeiðsgjöldum til þess að stuðla að jafnari þátttöku í námi innan alþýðufræðslunnar.

 • |Island
  26-04-2010

  1500 ný nemapláss í Vestur-Gautalandi

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögu um að fjárframlög til Vestur-Gautalands í því skyni að skapa ný störf, vöxt og breytingar verði aukin. Ástæðurnar eru þær áskoranir sem við blasa á svæðinu.

 • |Finland
  26-04-2010

  1500 uutta opiskelupaikkaa Länsi-Götanmaan alueelle

  Hallitus esittää lisätoimia Länsi-Götanmaan alueen työllisyyden, kasvun ja muutoksen tueksi. Tarkoituksena on auttaa aluetta kohtaamaan mahdolliset tulevat haasteet.

 • |Finland
  26-04-2010

  Parlamentti hyväksyi uuden aikuiskoulutuslain

  Uusi aikuiskoulutuslaki astuu voimaan Islannissa 1.10.2010. Vuodesta 1996 maassa ei ole ollut laisinkaan aikuiskoulutuslakia, ja uusi laki paikkaa tätä aukkoa koulutuslainsäädännössä. Lain on määrä vahvistaa aikuiskoulutuksen perusta Islannissa ja tehdä siitä maan koulutusjärjestelmän viides peruskivi.

 • |Island
  21-04-2010

  Ný lög um framhaldsfræðslu samþykkt á Alþingi

  Ný lög um framhaldsfræðslu öðlast gildi 1. október 2010. Frá árinu 1996 hafa engin gildandi lög um framhaldsfræðslu eða fullorðinsfræðslu verið á Íslandi og er henni ætlað að uppfylla ákveðið skarð í löggjöf um menntakerfið.

 • |Norge
  21-04-2010

  Ny lov om voksenopplæring vedtatt på Althing

  På Island vil ny lov om voksensopplæring vil tre i kraft den 1. oktober 2010. Fra 1996 har landet ikke hatt noen love om voksenopplæring, og de nye loven skal fylle et gap i lovgivningen om utdanningssystemet.

 • |Finland
  21-04-2010

  Vapaan sivistystyön rahoitusta esitetään uudistettavaksi

  Valtionrahoituksen pääasiallisena muotona olisi jatkossakin todellisiin kustannuksiin perustuva laskennallinen järjestelmä. Sen sijaan esitetään, että vapaan sivistystyön valtionosuustunteja esitetään lisättäväksi merkittävästi.

 • |Finland
  21-04-2010

  Opintoseteleihin kuuden prosentin lisäys

  Opetushallitus on myöntänyt yli kolme miljoonaa euroa opintoseteliavustuksia 237 vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Avustuksella oppilaitokset voivat alentaa tai jättää perimättä opintomaksuja tukeakseen tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Förslag till reformer i statsfinansieringen för folkbildningen

  Utgångspunkten för finansieringen skulle också i fortsättningen vara ett system med kalkylerade statsandelar som grundar sig på faktiska kostnader. Det föreslås att den statsstödda utbildningsvolymen inom folkbildningen skulle ökas markant.

 • |Sverige
  21-04-2010

  Ökning på sex procent till studiesedlarna

  Utbildningsstyrelsen har beviljat över tre miljoner euro i form av studiesedlar för 237 institut inom folkbildningen. Genom understödet kan instituten sänka eller slopa studieavgifter för att stödja jämlikt deltagande i studier inom folkbildningen.

 • |Sverige
  20-04-2010

  1500 nya utbildningsplatser till Västra Götaland

  Regeringen föreslår förstärkta insatser till stöd för jobb, tillväxt och omställning riktade till regionen. Orsaken är de utmaningar som Västra Götalandsregionen kan komma att stå inför.

 • lika möjligheter utbildningspolitik |Danmark
  12-04-2010

  Ungdomsarbejdsløshed på Færøerne

  Over hele Europa har tallene for ungdomsarbejdsløshed været større end tallene for den samlede arbejdsløshed. Ungdommen hører til de største ofre for arbejdsløsheden. Disse tilstande fik den spanske erhvervsminister Celestino Corbacho til at udtale, at der ikke er et eneste land i Europa, hvor man ikke bekymrer sig om ungdomsarbejdsløshed. Udtalelsen kom i forbindelse med et møde for erhvervsministre i EU om ungdomsarbejdsløshed.

 • |Island
  29-03-2010

  Ný skólalög – um þekkingu, valfrelsi og öryggi

  Nýtt frumvarp til nýrra skólalaga – um þekkingu, valfrelsi og öryggi (prop. 2009/10:165) hefur verið lagt fram á sænska þjóðþinginu. Skólalögin taka yfir meginhluta skólakerfisins, frá leikskóla til fullorðinsfræðslu. Ríkisstjórnin hefur gert fjölmargar tillögur um breytingar til þess að auka vægi þekkingar, vals og öryggis.

 • |Island
  29-03-2010

  Fréttir frá háskólum

  Ríkisstjórnin leggur til að auðvelda nemendum að leggja stund á nám erlendis á námsstyrkjum. 

  Í Svíþjóð er

 • |Island
  29-03-2010

  Endurskoðun á inntöku nemenda í háskóla

  Starfshópur í menntamálaráðuneytinu leggur til að á inntaka nýnema í háskólana verði endurskoðuð eins fljótt og auðið er. Samkvæmt tillögum hópsins ætti að stefna að því minnka skilin á milli framhaldsskólans og háskólans og val á nemendum að byggjast fyrst og fremst á grundvelli stúdents- eða starfsmenntprófa.

 • |Island
  29-03-2010

  Heildaryfirlit yfir danska menntakerfið

  Sameiginleg rammaviðmið fyrir ævinám veitir heildaryfirlit yfir danska menntakerfið. Meðal nýunga er að rammaviðmiðin

 • |Finland
  29-03-2010

  Uusi koululaki – osaamisen, valinnaisuuden ja turvallisuuden puolesta

  Hallitus on jättänyt valtiopäiville esityksensä uudeksi koululaiksi. Laki kattaa suuren osan koulutussektoria, päiväkodista aikuiskoulutukseen. Hallituksen esitys sisältää paljon muutoksia, joiden tarkoituksena on lisätä osaamista, valinnaisuutta ja turvallisuutta.

 • |Finland
  29-03-2010

  Uutisia yliopisto- ja korkeakoulumaailmasta

  Hallituksen esitys helpottaisi ulkomailla opiskelevien opintotuen saantia

  Ruotsissa on erittäin hyvä

 • |Finland
  29-03-2010

  Uusi aikuiskoulutuslaki hyväksyttiin

  Islannin parlamentti hyväksyi uuden aikuiskoulutuslain 22.3.2010. Lakiesitys esiteltiin alun perin Islannin parlamentille

 • |Finland
  29-03-2010

  Yleiskatsaus Tanskan koulutusjärjestelmään

  Yhteinen tanskalainen elinikäisen oppimisen viitekehys antaa yleiskatsauksen Tanskan koko koulutusjärjestelmään.

 • |Norge
  29-03-2010

  Ny lov om voksenutdanning vedtatt

  Lovforslaget om voksenutdanning som først ble lagt fram på Althinget den 9. desember 2008 ble vedtatt i den 22. mars

 • |Island
  29-03-2010

  Ný lög um framhaldsfræðslu samþykkt

  Frumvarp til laga um framhaldsfræðslu sem fyrst var lagt fram á Alþingi þann 9. desember 2008 varð að lögum þann 22. mars

 • |Danmark
  26-03-2010

  Samlet overblik over det danske uddannelsessystem

  En fælles dansk kvalifikationsramme for livslang læring giver et samlet overblik over hele det danske uddannelsessystem. Som noget nyt viser kvalifikationsrammen, hvordan de danske uddannelser ligger i forhold til hinanden.

 • |Finland
  25-03-2010

  Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan

  Korkeakoulujen opiskelijavalintoja tulee uudistaa niin nopeasti kuin mahdollista, ehdottaa opetusministeriön asettama työryhmä. Työryhmän mukaan siirtyminen toiselta asteelta jatko-opintoihin pitäisi tehdä joustavammaksi ja opiskelijat tulisi valita pääosin ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanojen perusteella.

 • |Sverige
  25-03-2010

  Ny skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet

  Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) har lämnats till riksdagen. Skollagen gäller stora delar av utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning. Regeringen föreslår en lång rad ändringar, för att öka fokus på kunskap, valfrihet och trygghet.

 • |Sverige
  25-03-2010

  Nyheter inom högskola och universitet

  Regeringen föreslår att det ska bli enklare att studera utomlands med studiemedel

  Sverige har ett mycket bra

 • |Sverige
  25-03-2010

  Elevantagningen vid högskolorna reformeras

  Elevantagningen vid högskolorna skall reformeras så snabbt som möjligt, föreslår en arbetsgrupp vid undervisningsministeriet. Enligt arbetsgruppen borde övergången från andra stadiet till högskolestudierna göras smidigare och eleverna främst väljas på basis av student- eller yrkesexamensbetyg.

 • glesbygd utbildningspolitik |Sverige
  10-03-2010

  Att pussla utbildning i periferin

  För att en vuxen ska uppleva det genomförbart att börja studera är det många bitar som skall falla på plats. Frågorna kretsar kring så mycket mer än vad som skall studeras, var utbildningen arrangeras och om den är studiestödsgrundande.

 • |Island
  01-03-2010

  Umfangsmiklar breytingar á nýjum framhaldsskóla

  Talsvert færri námsleiðir, meiri mismunur á milli starfsmennta- og bóknámsbrauta, nýrra starfa, nýrra leiða og meiri áhrif starfsgreina. Þetta eru dæmi um breytingar sem vænta má á nýjum framhaldsskóla og áhrifa breytinganna mun einnig gæta í námi fullorðinna á framhaldsskólastigi.

 • |Island
  01-03-2010

  Erlendir námsmenn þurfa að greiða skólagjöld frá haustmisseri 2011

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarpið Samkeppni með gæðum – skólagjöld fyrir erlenda námsmenn fyrir sænska þjóðþingið. Svíar eiga að keppa á alþjóðlegum markaði með því að bjóða upp á menntum háum gæðum, en ekki með því að bjóða upp á ókeypis menntun, segir Tobias Krantz, háskóla- og vísindaráðherra.

 • |Finland
  01-03-2010

  Suuria muutoksia lukiokouluun

  Huomattavasti vähemmän koulutusvaihtoehtoja, selvemmät erot ammatillisten ja korkeakouluun valmistavien ohjelmien välillä, uusia ammatteja, uusia ohjelmia ja enemmän vaikutusvaltaa työelämätahoille. Muun muassa tällaisia muutoksia on luvassa lukiokoulua uudistettaessa. Uudistus tulee vaikuttamaan myös toisen asteen aikuiskoulutukseen.

 • |Finland
  01-03-2010

  Lukukausimaksut ulkomaalaisille opiskelijoille käyttöön syyslukukaudella 2011

  Ruotsin hallitus on jättänyt valtiopäiville lakiesityksen Laatu kilpailuvalttina – ulkomaalaisilta opiskelijoilta perittävät lukukausimaksut. Ruotsin tulee kilpailla maailmanmarkkinoilla tarjoamalla korkealaatuista koulutusta, ei ilmaista koulutusta, sanoo korkeakouluista ja tutkimuksesta vastaava ministeri Tobias Krantz.

 • |Finland
  01-03-2010

  Nuorille tekemistä: oikeus työhön tai muuhun toimintaan

  Islannin sosiaali- ja työministeriö on asettanut tavoitteeksi, ettei kukaan joudu olemaan työttömänä yli kolmea kuukautta ilman että hänelle tarjotaan työtä tai muuta toimintaa.

 • |Sverige
  24-02-2010

  Stora förändringar i ny gymnasieskola

  Betydligt färre studievägar, större skillnader mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program, nya yrken, nya program och större inflytande för branscher. Det är några av de många förändringar som väntas i den nya gymnasieskolan. Förändringarna i gymnasieskolan kommer också att påverka vuxenutbildning på gymnasial nivå.

 • |Sverige
  24-02-2010

  Avgifter för utländska studenter införs höstterminen 2011

  Regeringen har överlämnat propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter till riksdagen. Sverige bör konkurrera på den globala markanden genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på gratis utbildning, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

 • |Island
  24-02-2010

  Ungt fólk til athafna! Réttur til vinnu eða virkni

  Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur sett markmið til að tryggja það að enginn verði atvinnulaus lengur en þrjá mánuði án þess að bjóðast vinna eða virkniúrræði. Þessu markmiði skal náð gagnvart fólki yngra en 25 ára fyrir 1. apríl 2010 og 1. september 2010 fyrir aðra. Vinnumálastofnun hefur verið falið að sjá til þess að marmiðið náist. Vinnumálastofnun mun ná settu markmiði í nánu samstarfi við stéttarfélög, fyrirtæki og sveitarfélög.

 • |Norge
  24-02-2010

  Unge i aktivitet! Rett til arbeide eller aktivitet

  Det islandske sosial- og arbeidsdepartementet har satt mål om at ingen skal være arbeidsledig for lengre periode enn 3 måneder uten å få tilbud om arbeide eller aktivitet. For yngre en 25 år skal dette målet nås før 1. april2010 og for andre før 1. september 2010. Arbeidsdirektoratet har fått oppgaven med å initiere tiltak slik målet kan nås, direktoratet planlegger å gjøre det i samarbeide med fagforeninger, bedrifter og kommuner.

 • |Finland
  01-02-2010

  Luonnos uudeksi koululaiksi

  Ruotsin hallitus on antanut lakineuvoston tarkastettavaksi luonnoksen uudeksi koululaiksi ja aikoo jättää lakiesityksen valtiopäiville kevään 2010 aikana. Laki voi astua voimaan 1. heinäkuuta 2011.

 • |Sverige
  29-01-2010

  Í umsagnarferli: Ný skólalög

  Ríkisstjórnin í Svíþjóð hefur sent nýtt frumvarp til skólalaga til umsagnar og áætlað er að frumvarpið verði lagt fyrir þjóðþing Svía vorið 2010. Stefnt er að því að lögin öðlist gildi þann 1. júlí 2011.

 • |Island
  29-01-2010

  Ný lög um starfsmenntaskóla öðluðust gildi í byrjun árs 2010

  Breytingar á lögunum varða skólagjöld, rétt til nemapláss, skilgreiningu prófa og náms fyrir innflytjendur.

 • |Island
  29-01-2010

  Atvinnulausir fá leyfi til þess að stunda nám án þess að atvinnuleysisbæturnar skerðist

  Frá byrjun árs 2010 mega þeir sem eru atvinnulausir í Finnlandi stunda nám án þess að komi til skerðinga atvinnuleysisbóta.

 • |Finland
  29-01-2010

  Uusi ammattikorkeakoululaki astui voimaan vuoden alussa

  Laissa olevat muutokset koskevat opintomaksuja, oikeutta opiskelupaikkaan, tutkintojen määrittelyä ja maahanmuuttajaopetusta.

 • |Finland
  29-01-2010

  Työttömät voivat osallistua omaehtoiseen koulutukseen työttömyysetuudella

  Vuoden 2010 alusta lähtien työttömät voivat osallistua omaehtoiseen koulutukseen menettämättä työttömyysetuuttaan.

 • |Sverige
  26-01-2010

  Den nya yrkeshögskolelagen trädde i kraft i början av år 2010

  Ändringarna i lagen gäller studieavgifter, rätt till studieplats, förtydligandet av examina och invandrarundervisning.

 • |Sverige
  26-01-2010

  De arbetslösa får rätt till frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

  Från och med år 2010 kan arbetslösa i Finland bedriva frivilliga studier utan att förlora sin arbetslöshetsförmån.

 • |Sverige
  22-01-2010

  Lagrådsremiss: Den nya skollagen

  Regeringen har i en lagrådsremiss lagt fram förslag till ny skollag och avser att lämna en proposition om ny skollag till riksdagen under våren 2010. Lagen kan börja tillämpas den 1 juli 2011.

 • |Island
  15-12-2009

  Menntaskólaverkfræðipróf í nýjum framhaldsskóla

  Um þessar mundir er unnið ötullega að endurbótum á skólakerfinu í Svíþjóð. Miklar breytingar verða á framhaldsskólastiginu bæði hvað varðar skipulag og innihald. Meðal breytinganna er að unnt verður að ljúka prófi til starfsréttinda á framhaldsskólastigi. Breytingarnar á framhaldsskólanum munu einnig hafa áhrif á fullorðinsfræðslu.

 • |Finland
  15-12-2009

  Uudistettuun lukiokouluun insinööritutkinto

  Koulutuskenttää uudistetaan parhaillaan Ruotsissa intensiivisesti. Toisen asteen koulutuksen rakennetta ja sisältöä muutetaan muun muassa sisällyttämällä lukiokoulun koulutusvalikoimaan toisen asteen ammattitutkintoja. Uudistus vaikuttaa myös aikuiskoulutukseen.

 • |Sverige
  11-12-2009

  Gymnasieingenjörsexamen i det nya gymnasiet

  I Sverige pågår för närvarande ett intensivt reformarbete inom utbildningsväsendet. Gymnasieskolans struktur och innehåll förändras. En förändring är att yrkesexamen införs. Gymnasieskolans förändring påverkar också studierna för vuxna.

 • |Island
  23-11-2009

  Færniþróun verður illa úti í fjárlögunum fyrir 2010

  Landsstjórnin á Álandseyjum lagði fram frumvarp til fjárlaga þann 29. október.

 • |Finland
  23-11-2009

  Ahvenanmaan vuoden 2010 budjetti kohtelee kaltoin osaamisen kehittämistä

  Maakunnan hallitus sai valmiiksi budjettiesityksensä 29. lokakuuta.

 • |Finland
  23-11-2009

  Työelämän koulutuskeskus FA:n toiminta turvattu vuoteen 2011

  Islannin opetusministeri Katrín Jakobsdóttir, ammatillisen keskusjärjestön edustajat ja Islannin

 • |Island
  17-11-2009

  Framlög til starfsemi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins tryggð

  Menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir, og fulltrúar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins

 • |Norge
  17-11-2009

  Statsbidrag til Arbeidslivets opplæringssenter garantert

  Katrín Jakobsdóttir, den islandske utdanningsminister, representanter for Alþýðusambands Íslands

 • |Sverige
  09-11-2009

  Den åländska budgeten för 2010 drabbar åländsk kompetensutveckling

  Ålands landskapsregering lämnade sitt budgetförslag den 29 oktober.

 • |Finland
  21-10-2009

  Kaikille uusille rehtoreille pakollinen koulutus

  Hallitus esittää, että kaikki uudet rehtorit suorittaisivat erityisen rehtorikoulutuksen virkaan astuttuaan. Lakimuutoksen ehdotetaan astuvan voimaan 15. maaliskuuta 2010.

 • |Finland
  21-10-2009

  Myönteinen kehitys johtaa jatkotoimiin

  Ammatillisen aikuis- ja täydennyskoulutuksen myönteistä kehitystä halutaan pitää yllä uusilla toimenpiteillä, joiden tavoitteena on koko koulutuskentän vahvistaminen.

 • |Island
  21-10-2009

  Allir sem hljóta ráðningu sem rektorar verða að hafa menntun um starfsskyldur

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp um að allir sem í framtíðinni hljóta ráðningu sem rektorar verði að hafa sérsniðna menntun um starfsskyldur. Lagt er til að breytingar á lögum gangi í gildi 15. mars 2010.

 • |Island
  21-10-2009

  Framlög til símenntunar kennara tvöfaldað

  Menntamálaráðherra Finna, Henna Virkkunen hefur skýrt frá því að ríkið ætli að tvöfalda framlög til símenntunar kennara á næsta ári, samtals verður upphæðin yfir 21 milljón evra. Af þeim verður 8 milljónum veitt í nýtt Osaava – verkefni.

 • |Island
  21-10-2009

  Breytingar á lögum um alþýðufræðslu

  Ríkisstjórnin í Finnlandi hefur samþykkt breytingar á lögunum um alþýðufræðslu. Nýju lögunum er ætlað að gera nákvæmari grein fyrir verkefnum alþýðufræðslunnar og starfsemi á sviðinu - borgarastofnunum, lýðskólum, sumarháskólum, íþróttamenntamiðstöðvum og námsmiðstöðvum.

 • |Island
  21-10-2009

  Fylgja ber jákvæðri þróun eftir

  Fylgja skal eftir jákvæðri þróun á sviði starfs- og endurmenntunar samkvæmt þremur tillögum um aðgerðir með það að markmiði að styrkja allt menntasviðið.

 • |Sverige
  15-10-2009

  Alla nya anställda rektorer ska ha befattningsutbildning

  Regeringen föreslår i en proposition att alla nyanställda rektorer ska ha en särskild befattningsutbildning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 mars 2010.

 • |Finland
  15-10-2009

  Opettajien täydennyskoulutusrahat kaksinkertaistuvat

  Opetusministeri Henna Virkkunen kertoo valtion lähes kaksinkertaistavan opettajien täy-dennyskoulutuksen määrärahat ensi vuonna, rahoitusta on varattu yhteensä yli 21 miljoonaa, mistä uuden Osaava-ohjelman osuus on 8 miljoonaa.

 • |Finland
  15-10-2009

  Vapaan sivistystyön lakia muutetaan

  Hallitus on päättänyt vapaata sivistystyötä koskevan lain muutosesityksestä. Laki täsmentää vapaan sivistystyön - kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opin-tokeskukset - toiminnan tavoitteita ja tehtäviä.

 • |Sverige
  15-10-2009

  Anslag för lärarnas fortbildning fördubblas

  Undervisningsminister Henna Virkkunen berättar att staten nästan fördubblar anslagen för lärarnas fortbildning nästa år, sammanlagt blir det över 21 miljoner euro. Av dessa får ett nytt Osaava-program 8 miljoner.

 • |Sverige
  15-10-2009

  Lagen om folkbildningen ändras

  Regeringen har fattat beslut om ändringen av lagen om folkbildningen i Finland. Den nya lagen preciserar målen och uppgifterna för verksamheten inom folkbildningen - medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler.

 • |Danmark
  14-10-2009

  Positiv udvikling følges op

  Positiv udvikling inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse følges op af forslag til nye tiltag, der skal styrke hele uddannelsesområdet.

 • |Finland
  29-09-2009

  Tärkeä askel matalasti koulutettujen motivoinnissa

  Islannin hallitus esitti hiljattain, että valtiollisen opiskelijoiden lainasäätiön sääntöjä muutettaisiin.

 • |Island
  29-09-2009

  Ríkisstjórnin vill leggja meiri áherslu á alþýðufræðslu

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku reikisstjórnarinnar fyrir árið 2010 eru framlög til alþýðufræðslunnar aukin um 93,7 milljónir og þá nema framlög til alþýðufræðslunnar samtals rúmlega 3,2 milljörðum sænskra króna. Framlög til alþýðufræðslunnar til að mæta þörfum fatlaðra verða einnig aukin. Ríkisstjórnin staðfestir einnig að starfshættir alþýðufræðslunnar eru góðir og að alþýðufræðslan leikur mikilvægt hlutverk í því að ná til fatlaðra einstaklinga.

 • |Island
  29-09-2009

  Frumvarp til fjárlaga: aukin framlög til menntunar og vinnumarkaðsmála

  Í frumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar er lagt til að auka framlög til menntunar, hluti fjármagnsins er ætlað til þess að fjölga nemaplássum í ýmsum greinum og hluta til þess að bæta menntun kennara. Þar að auki eru tillögur um að gera sérstakt átak í málefnum flóttamanna.

 • |Island
  29-09-2009

  Finnar fá nýsköpunarháskóla

  Nú er unnið ötullega að undirbúningi hins nýja Aalto - háskóla eftir að ný lög um háskóla hafa tekið gildi.

 • |Finland
  29-09-2009

  Hallitus panostaa vapaaseen sivistystyöhön

  Vuoden 2010 budjettiesityksessään Ruotsin hallitus ehdottaa, että vapaan sivistystyön määrärahoja korotetaan 93,7 miljoonalla kruunulla. Näin ollen vuoden 2010 määrärahojen suuruus olisi reilut 3,2 miljardia kruunua. Lisärahoitusta on luvassa myös joihinkin vapaan sivistysyön alalla toteutettaviin vammaisiin liittyviin panostuksiin.

 • |Finland
  29-09-2009

  Budjettiesitys lupaa lisää rahaa koulutukseen ja työmarkkinatoimiin

  Hallituksen budjettiesityksessä koulutukseen halutaan panostaa lisäämällä opiskelupaikkoja eri koulutusasteilla ja käyttämällä lisää rahaa opettajiin. Esityksessä ehdotetaan myös turvapaikanhakijoiden asemaa parantavia toimia.

 • |Finland
  23-09-2009

  Suomi saa innovaatioyliopiston

  Aalto-yliopiston valmistelu on saanut vauhtia uuden yliopistolain astuttua voimaan. Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) muodostama uusi yliopisto. Aalto-yliopisto luo teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan korkeakouluista uuden tiede- ja taideyhteisön. Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan opetukseen ja tutkimukseen.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2009

  Finland får ett innovationsuniversitet

  Förberedningen av det nya Aalto-universitetet har fått fart i och med att den nya universitetslagen trätt i kraft. Aalto-universitetet bildas av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. Det skall skapa ett nytt forskar- och konstnärssamhälle inom teknik, ekonomi och konstindustri och dra nytta av sin mångdisciplinära och mångkonstnärliga karaktär. Målet är att universitetet hör till de bästa universiteten i världen före år 2020.

 • |Island
  23-09-2009

  Mikilvægt skref til að hvetja fólk til náms

  Ríkisstjórnin samþykkti fyrir skömmu tillögu félags- og tryggingamálaráðherra og menntamálaráðherra um breytingar á