utbildningspolitik • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Viktig skritt for motivasjon av kortutdannede

  Den islandske regjeringen la nylig fram en proposisjon fra sosialministeren og undervisningsministeren om forandringer på

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Regeringen satsar på folkbildning

  I budgetpropositionen för 2010 föreslår regeringen att folkbildningsanslagets nettoökning blir 93,7 miljoner. Folkbildningsanslaget föreslås därmed uppgå till drygt 3,2 mrd kronor för 2010. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen får också en förstärkning. Regeringen konstaterar också att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen i allt väsentligt är av god kvalitet och att folkbildningen alltjämt är en viktig aktör i arbetet med att nå personer med funktionsnedsättning.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Budgetpropositionen: Mer pengar till utbildning och arbetsmarknad

  I regeringens budgetproposition föreslås förstärkningar på utbildningsområdet, dels genom utökat antal utbildningsplatser på olika nivåer, dels genom extra satsningar på lärare. Dessutom föreslås särskilda insatser för asylsökande.

 • |Finland
  31-08-2009

  Uusi hakukierros ammattikorkeakoulutuksen järjestämisestä

  Vuoden 2009 heinäkuun alussa Ruotsissa otettiin käyttöön ammattikorkeakoulu uutena koulutusmuotona. Ammattikorkeakoulusta vastaavan viraston avajaistilaisuus pidettiin 27.8. sen pääkonttorissa Västeråsissa, jossa myös Ruotsin opetusministeri Jan Björklund oli paikalla. Syksyn aikana koulutuksenjärjestäjät saavat uuden mahdollisuuden hakea oikeutta järjestää ammattikorkeakoulujärjestelmän piiriin kuuluvaa koulutusta.

 • |Finland
  31-08-2009

  Budjettiesitys lupaa lisää koulutuspaikkoja ja työmarkkinatoimia

  Syksyn budjettiesityksessään Ruotsin hallitus on varannut lisää rahaa koulutus- ja työmarkkinatoimiin. Kunnalliseen aikuiskoulutukseen on luvassa 10 000 uutta koulutuspaikkaa, ammattikorkeakoululle 3000 ja korkeakouluille 10 000 uutta paikkaa. Kansanopistoihin liittyvä erityispanostus tuo niille 1000 uutta aloituspaikkaa.

 • |Island
  31-08-2009

  Fjölgun nemaplássa og víðtækari vinnumarkaðsaðgerðir

  Í frumvarpi til fjárlaga haustsins leggur sænska ríkisstjórnin til að veita auknu fé til mennta- og atvinnumála: 10.000 ný nemapláss í starfsmenntaskólum og sérstakt framlag til lýðskólanna sem jafngildir 1000 plássum fyrir nemendur.

 • |Island
  31-08-2009

  Efla á alþýðu- og fullorðinsfræðslu

  Í frumvarpi finnska menntamálaráðuneytisins er lagt til að framlag til fullorðins- og alþýðufræðslu verði aukin um 25 milljóna evra fyrir 2010.

 • |Finland
  28-08-2009

  Aikuiskoulutusta vahvistetaan

  Opetusministeriö esittää aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön määrärahoja lisättäväksi 25 miljoonalla eurolla.

 • |Island
  28-08-2009

  Ný tækifæri fyrir fræðsluaðila til þess að sækja um að bjóða upp á menntun í starfsmenntaháskóla

  Frá 1. júlí 2009 gefst íbúum í Svíþjóð tækifæri til þess að sækja nýja tegund menntunar, í Starfsmenntaháskóla, og þann 27. ágúst opnaði menntamálaráðherra Svía, Jan Björklund formlega stofnunina sem stýrir menntuninni á aðalskrifstofunni í Västerås. Í haust gefst fræðsluaðilum tækifæri til þess að sækja um leyfi til reksturs starfsmenntaháskóla.

 • |Sverige
  28-08-2009

  Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

  I höstens budgetproposition avsätter regeringen extra medel för utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder: 10 000 nya platser inom den kommunala vuxenutbildningen, 3000 nya platser inom yrkeshögskolan, 10 000 nya högskoleplatser och en särskild satsning på folkhögskolorna omfattande 1000 platser.

 • |Sverige
  26-08-2009

  Vuxenutbildning och folkbildning förstärks

  Undervisningsministeriet föreslår i sitt budgetförslag en höjning på 25 miljoner euro för vuxenutbildning och folkbildning för 2010.

 • |Sverige
  25-08-2009

  Ny möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning

  Från den 1 juli 2009 finns en ny utbildningsform i Sverige, Yrkeshögskolan, och den 27 augusti invigde utbildningsminister Jan Björklund myndigheten på huvudkontoret i Västerås. Under hösten ges ny möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att få anordna yrkeshögskoleutbildning.

 • |Island
  23-06-2009

  Starfsmenntun fullorðinna

  Sænska skólamálastofnunin fékk þann 15. júní svör við könnun um átakið.

 • |Sverige
  23-06-2009

  Ný skólalög – eiga að tryggja þekkingu, valfrelsi og öryggi

  Þann 15. júní sl. kynnti Jan Björklund menntamálaráðherra nýtt frumvarp til laga um skóla.

 • |Island
  22-06-2009

  Mest fyrir unglinga og svolítið fyrir fullorðna

  Skömmu fyrir sumarfrí sendi norska Stórþingið út mikilvæg skilaboð til fræðsluaðila.

 • |Finland
  22-06-2009

  Aikuisten toisen asteen ammattikoulutus – Yrkesvux

  Ruotsin kouluvirasto on 15.6. saanut kunnilta vastauksia tekemäänsä seurantakyselyyn kuntien järjestämästä toisen asteen aikuiskoulutuksesta.

 • |Finland
  22-06-2009

  Uusi koulutuslaki – tietoa, valinnan mahdollisuuksia ja turvaa

  Opetusministeri Jan Björklund esitteli 15. kesäkuuta Ruotsin opetusministeriön ehdotuksen uudeksi koululaiksi.

 • |Finland
  22-06-2009

  Asiaa nuorisokoulutuksesta ja vähän aikuiskoulutuksestakin

  Norjan suurkäräjät julkistivat tärkeän ilmoituksen lomakauden kynnyksellä.

 • |Sverige
  17-06-2009

  Yrkesvux

  Skolverket har den 15 juni fått in enkäter gällande uppföljning av satsningen.

 • |Sverige
  17-06-2009

  Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet

  Den 15 juni presenterade utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementets förslag till ny skollag.

 • |Norge
  17-06-2009

  Mest for ungdom og litt for voksne

  Rett før de gikk ut i ferie sendte det norske stortinget ut en viktig melding til Utdanningsnorge.

 • |Island
  26-05-2009

  Nýr framhaldsskóli frá 2011

  Samkvæmt áætlunum um endurskoðun á framhaldsskólastiginu verða gerðar fimm afgerandi breytingar á næstu árum.

 • |Island
  26-05-2009

  Þekking á krepputímum

  Norska ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á að þekking sé það haldreipi sem fleyti Norðmönnum í gegnum efnahagskreppuna.

 • |Island
  26-05-2009

  Ný lög! – Ný tækifæri?

  Að loknum löngu og spennandi ferli hefur ríkisstjórnin loksins lagt fram nýtt frumvarp til laga um fullorðinsfræðslu í fræðslusamböndunum.

 • |Island
  26-05-2009

  Menntamálaráðuneytið kynnir frumkvöðlamenntun

  Frumkvöðlamenntunin á rætur að rekja til árangurs af frumkvöðlaherferð menntamálaráðuneytisins og felur í sér tilboð til

 • |Island
  26-05-2009

  Greinilegur árangur menntunar á sviði velferðarmála

  Umsóknir innan kvóta tvö bera vitni um greinilega fjölgun í framhaldsmenntun sem fellur undir menntamálaráðuneytið, fjölgunin nemur allt að 16 prósentum.

 • |Finland
  24-05-2009

  Islantiin uusi hallitus

  Neuvottelujen jälkeen Islantiin on muodostettu uusi hallitus, jota johtaa sosiaalidemokraattien Jóhanna

 • |Finland
  24-05-2009

  Opetusministeriö käynnistää pioneerikoulutuksen

  Pioneerikoulutus sai alkunsa opetusministeriön Pioneerikampanjasta, ja se on suunnattu kaikille opettajille ja

 • |Finland
  24-05-2009

  Opetusalan ja sairaanhoidon koulutukset suosiossa

  Opetusministeriön alaisten korkeakoulutusohjelmien 2. kiintiön hakijamäärä kasvoi 16 %:lla.

 • |Finland
  24-05-2009

  Lukiokoulu uudistuu vuonna 2011

  Uudistuksessa viisi tärkeää muutosta

 • |Finland
  24-05-2009

  Tieto on valttia kriisiaikana

  Norjan hallitus reagoi talouskriisiin panostamalla osaamiseen.

 • |Finland
  24-05-2009

  Tuoko uusi laki uusia mahdollisuuksia?

  Pitkän ja vaiheikkaan valmisteluprosessin jälkeen hallitus on viimein esitellyt uuden lain sivistysliittojen aikuiskoulutustoiminnasta.

 • |Sverige
  20-05-2009

  Ny gymnasieskola från 2011

  Det finns fem stora och viktiga förändringar i den planerade reformen

 • |Danmark
  20-05-2009

  Undervisningsministeriet lancerer pioneruddannelse

  Pioneruddannelsen er udsprunget af resultaterne af Undervisningsministeriets Pionerkampagne og er et tilbud til alle

 • |Danmark
  20-05-2009

  Markant fremgang for velfærdsuddannelserne

  Kvote to ansøgninger viser en markant stigning til Undervisningsministeriets videregående uddannelser på 16 procent.

 • |Island
  19-05-2009

  Ný námsbraut á til meistaraprófs

  Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands hefur kynnt nýja námsbraut í málefnum innflytjenda á meistarastigi. Um er að ræða

 • |Island
  19-05-2009

  Ný ríkisstjórn hefur tekið við völdum á Íslandi

  Þann 19. maí sl. tók ný ríkisstjórn við völdum á Íslandi. Í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins eru vinstri menn í

 • |Norge
  19-05-2009

  Ny regering har tillträtt på Island

  Efter förhandlingar är den nya regeringen nu klar på Island under ledning av Jóhanna Sigurdardóttir från

 • |Norge
  19-05-2009

  Kunnskap i krisetider

  Den norske regjeringen satser høyt på at kunnskap skal berge oss gjennom den økonomiske krisen.

 • |Norge
  19-05-2009

  Ny lov! – Nye muligheter?

  Etter en lang og spennende prosess, har regjeringen endelig lagt fram ny lov om voksenopplæring i studieforbundene.

 • |Finland
  27-04-2009

  Kymmenen miljoonaa kruunua lisämäärärahaa työmarkkinatoimiin

  Kevätbudjettiesityksessään Ruotsin hallitus esittää, että työmarkkinapolitiikkaan suunnataan vielä 10 miljoonaa kruunua.

 • |Finland
  27-04-2009

  Opintotukea ja opiskelijan tulorajaa ehdotetaan nostettavaksi

  Opintososiaalinen toimikunta esittää, että opintotukea nostetaan 400 kruunulla 9086 kruunuun kuukaudessa ja että vapaan

 • |Finland
  27-04-2009

  Hallituksen kriisitoimet

  Islannin hallitukselle on esitelty yhteenveto toimenpiteistä, joihin talouskriisin vuoksi on ryhdytty. Opetusministeriö

 • |Island
  27-04-2009

  Viðbótarfjárveiting uppá 10 milljarða sænskra króna til atvinnumála

  Sænska ríkistjónin ætlar að verja auka 10 milljörðum króna til atvinnumála. Fénu verður varið til atvinnuskapandi aðgerða

 • |Island
  27-04-2009

  Hækkun námsstyrkja og frítekjumarka

  Félagsmálanefnd námsmanna hefur lagt til að námsstyrkir verði hækkaðir um 400 krónur í 9.086 kr. sænskar krónur á mánuði

 • |Island
  27-04-2009

  Nemendagildum fjölgað í starfsmenntaháskólunum

  Menntamálaráðuneytið hefur tilkynnt að nemendagildum á námsleiðum fyrir fullorðna sem lýkur með gráðu frá

 • |Island
  22-04-2009

  Aðgerðir stjórnvalda vegna efnahagsvandans

  Nýlega var þessi var kynnt á fundi ríkisstjórnarinnar samantekt mynd af því sem stjórnvöld hafa gert til að bregðast við

 • |Norge
  22-04-2009

  Regjeringens krisetiltak

  Nylig ble en sammenfatning over de tiltak som er satt i gang for å møte den økonomiske krisen presentert for den

 • |Sverige
  22-04-2009

  Tio extra miljarder till arbetsmarknadspolitik

  Regeringen vill satsa ytterligare 10 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken. Pengarna ska satsas på aktiva

 • |Sverige
  22-04-2009

  Höjda studiemedel och höjt fribelopp

  Studiesociala kommittén föreslår att studiemedlen höjs med 400 kronor till 9 086 kronor per månad samt att fribeloppet

 • |Finland
  21-04-2009

  Lisäpaikkoja aikuisten ammattikorkeakoulutukseen

  Opetusministeriö on lisännyt ammattikorkeakoulututkintoon johtavan aikuiskoulutuksen tarjontaa tuhannella lisäpaikalla

 • |Sverige
  21-04-2009

  Fler platser till yrkeshögskolorna

  Undervisningsministeriet har ökat utbudet av vuxenutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen med tusen platser för

 • folkbildning utbildningspolitik |
  15-04-2009

  New Challenge for Estonian Non-formal Education

  With the economic crunch in the background, the Estonian Non-Formal Adult Education Association is doing quite well. They have three times more money than in the previous years and many enthusiastic people.

 • folkbildning utbildningspolitik |Norge
  14-04-2009

  Vil ny lov gi ny giv?

  Dersom alt går etter planen, vil en ny lov om voksnes læring tre i kraft i Norge fra 1. januar 2010. Og hva så? Gir en ny lov automatisk folkeopplysningen en ny rolle, bedre kvalitet, mer motivasjon, større deltakelse eller mer penger?

 • |Island
  29-03-2009

  Nýja námsleiðir í starfsmenntaháskólann

  Nefndin sem sér um skipulag starfsmenntaháskólans (undirbúningsnefnd Starfsmenntaháskólans) lýsir eftir umsóknum um styrki til þess að koma á námi við starfsmenntaháskóla árið 2009.

 • |Island
  29-03-2009

  Mikill áhugi fyrir starfsnámi fullorðinna

  Áhuginn á hrinda af stað nýju starfsnámi fyrir fullorðna er mikill. Það sýnir fjöldi umsókna til Skólamálastofnunarinnar. Samtals 259 milljónum sænskra króna verður úthlutað af Skólamálastofnuninni.

 • |Island
  29-03-2009

  Akku-skýrslunni um fullorðinsfræðslu skilað

  (6.3) Að mati finnska menntamálaráðherrans Henna Virkkunen eru tillögur stýrihóps um allsherjarendurskoðun á starfsmiðaðri fullorðinsfræðslu tímabærar og mikilvægar í þeim tilgangi að lengja starfsævina.

 • |Island
  29-03-2009

  KEHO-vinnuhópurinn kynnir endurskoðun laga um alþýðufræðsluna

  (10.3) Lagt er til að lög um alþýðufræðslu verði endurskoðuð. Undirbúningshópur hefur skilað inn tillögum sínum, sem nær til fullorðinsfræðslu, lýðskóla, sumarháskóla, íþróttastofnana auk fræðslumiðstöðva, til Virkkunen menntamálaráðherra Finnlands.

 • |Finland
  29-03-2009

  Ammattikorkeakouluun uusia koulutusohjelmia

  Ruotsin uutta ammattikorkeakoulujärjestelmää valmisteleva toimikunta pyytää oppilaitoksia hakemaan valtion tukea ammattikorkeakoulutuksen aloittamiseen vuonna 2009.

 • |Finland
  29-03-2009

  Aikuisten ammattikoulutus kiinnostaa kuntia

  Ruotsalaiskunnat ovat hyvin kiinnostuneita järjestämään toisen asteen ammattikoulutusta aikuisille. Tämä käy ilmi Ruotsin kouluvirastoon tulleista hakemuksista. Virasto jakaa kunnille tarkoitukseen yhteensä 259 miljoonaa kruunua valtion varoja.

 • |Finland
  29-03-2009

  Lakiesitys aikuiskoulutuksesta

  On epävarmaa, astuuko Islannin hallituksen aikuiskoulutuslakiesitys voimaan tämän vaalikauden aikana. Hallitus jätti

 • |Island
  24-03-2009

  Lög um framhaldsfræðslu

  Óvíst er hvort frumvarp til laga um framhaldsfræðslu sem lagt var fram á Alþingi þann 9. desember 2008 verði að lögum á

 • |Norge
  24-03-2009

  Lov om voksenutdanning

  Det er usikkert om lovforslaget om voksenutdanning som ble lagt fram på Althinget den 9. desember 2008 blir vedtatt i

 • |Sverige
  24-03-2009

  Nya utbildningar till yrkeshögskolan

  Organisationskommittén för yrkeshögskolan (som förbereder Yrkeshögskolan) inbjuder till att ansöka om statligt stöd för start av yrkeshögskoleutbildning under 2009.

 • |Sverige
  24-03-2009

  Stort intresse för Yrkesvux

  Intresset för att starta yrkesvux är mycket stort. Det visar Skolverkets sammanställning av ansökningar. Totalt 259 miljoner kronor i statsbidrag ska fördelas av Skolverket.

 • |Finland
  23-03-2009

  Aikuiskoulutuksen AKKU-väliraportti luovutettiin

  (6.3.) Opetusministeri Henna Virkkunen pitää ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistusta valmistelevan johtoryhmä ehdottamia toimia ajankohtaisina ja tärkeinä pyrittäessä pidentämään ihmisten työuria.

 • |Finland
  23-03-2009

  KEHO-työryhmä esittää vapaan sivistystyön lakiuudistusta

  (10.3.) Vapaan sivistystyön lainsäädäntöä esitetään uudistettavaksi. Valmisteluryhmä jätti kansalaisopistoja, kansanopistoja, kesäyliopistoja, liikunnan koulutuskeskuksia ja opintokeskuksia koskevan esityksensä opetusministeri Virkkuselle.

 • |Sverige
  23-03-2009

  Akku-rapporten om vuxenutbildning överlämnades

  (6.3) Undervisningsminister Henna Virkkunen anser att de förslag som ledningsgruppen för totalreformen av den yrkesinriktade vuxenutbildningen är aktuella och viktiga i strävan att förlänga den yrkesverksamma tiden.

 • |Sverige
  23-03-2009

  KEHO-arbetsgruppen presenterar lagförnyelse inom den fria bildningen

  (10.3) Lagstiftningen för den fria bildningen föreslås förnyas. En beredningsgrupp lämnade ett förslag som rör medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsinstitut, samt studiecentraler till undervisningsminister Virkkunen.

 • |Island
  27-02-2009

  Endurnýjun háskólanna

  Ríkisstjórnin í Finnlandi lagði fram frumvarp til nýrra laga um háskóla, fimmtudaginn 19. febrúar s.l. Umbætur á háskólunum eiga að auka sjálfstæði þeirra og gera þá að sjálfstæðum lögaðilum. Háskólarnir verða annað hvort sjálfstæðir lögaðilar eða stofnanir sem falla undir tilheyrandi lagasetningu. Í nýju háskólalögunum er einni kveðið á um skipulag, umsýslu, fjármögnun og stjórnun háskólanna sem og málefni sem lúta að stúdentum og starfsfólki.

 • |Finland
  27-02-2009

  Uuden kansansivistystoimikunnan tehtävät määriteltiin

  Tanskan hallitus päätti syksyllä asettaa kansansivistystoimikunnan. Toimikunnan päätehtävänä on keskustella siitä, miten kansansivistystyön yhteiskunnallista merkitystä voidaan vahvistaa ja tehdä näkyväksi niin, että kansansivistystyön ja yhdistystoiminnan avulla voidaan yhä enemmän edistää kansalaisten yhteistoimintaa, yhteiskunnallista osallistumista, koulutusta kotoutumista, terveyttä jne.

 • |Finland
  27-02-2009

  Pohjoismaisia opettajankoulutuksia vertaillaan ensi kertaa uudessa raportissa

  Opettajan ammatin arvostus on noussut ongelmaksi Pohjolassa, sillä se on laskussa kaikissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa. Yhä useampi opettajaksi opiskeleva keskeyttää opintonsa, ja opettajankoulutuksen hakijamäärät laskevat. Muissa Pohjoismaissa vain noin 1,2 hakijaa opiskelupaikkaa kohti merkitsee opettajankoulutuksen ensisijaiseksi koulutusvaihtoehdokseen. Suomessa vastaava luku on kahdeksan hakijaa paikkaa kohden, mikä kertoo opettajankoulutuksen suosiosta ja arvostuksesta meillä.

 • |Island
  27-02-2009

  Hin nýstofnaða alþýðufræðslunefnd hefur fengið hlutverk

  Danska ríkisstjórnin ákvað í haust að setja á laggirnar alþýðufræðslunefnd, sem meðal annars á að fjalla um hvernig hægt sé að styrkja samfélagslega þýðingu alþýðufræðslunnar og gera hana sýnilegri, til þess að hún, á sama hátt og frjáls félagasamtök, geti lagt sitt af mörkum til þess að styrkja lögræði borgaranna, hvetja til þátttöku i menntun, aðlögun, heilsueflingu o.fl.? Þetta er aðalviðfangsefni alþýðufræðslunefndarinnar.

 • |Finland
  25-02-2009

  Yliopistot uudistuvat

  Hallitus päätti torstaina 19.2. uuden yliopistolakiesityksen sisällöstä. Yliopistolain uudistus lisää yliopistojen autonomiaa ja tekee niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä.

 • |Sverige
  25-02-2009

  Universiteten förnyas

  Regeringen beslutade om innehållet i lagförslaget till ny universitetslag torsdagen den 19 februari. Universitetsreformen ökar universitetens autonomi och gör dem till självständiga juridiska personer.

 • |Island
  25-02-2009

  Í nýútkominni skýrslu er í fyrsta sinn gerður samanburður á kennaramenntun á Norðurlöndunum

  Ýmislegt bendir til að virðing fyrir kennarastarfinu sé vandamál á öllum Norðurlöndunum, nema í Finnlandi. Starf kennara nýtur sífellt minni virðingar í öllum löndunum nema Finnlandi.

 • |Danmark
  25-02-2009

  Det nyligt etablerede folkeoplysningsudvalget har fået kommissorium

  Regeringen besluttede i efter året at etablere et folkeoplysningsudvalg der bla. skal diskutere: Hvordan kan folkeoplysningens samfundsmæssige betydning styrkes og synliggøres, så den tillige med foreningslivet i højere grad kan bidrage til sammenhængskraften og myndiggørelse af borgerne samt til uddannelse, integration, sundhed m.v.? Det er det overordnede spørgsmål, som regeringens folkeoplysningsudvalg skal behandle.

 • |in English
  17-02-2009

  The financial crisis – a destructive misfortune or a chance for renewal?

  ”They were throwing eggs and snowballs. There were loud demonstrations in Reykjavik, and fires were burning around the government building last Monday. On the following day, the government resigned.”

 • |Finland
  17-02-2009

  Finanssikriisi – tuhoisa onnettomuus vai uudistumisen mahdollisuus?

  ”Ihmiset heittelivät kananmunia ja lumipalloja. Reykjavikissa osoitettiin mieltä äänekkäästi, ja hallitusrakennuksen ympärillä poltettiin kokkoja viime maanantaina. Seuraavana päivänä hallitus erosi.”

 • |Sverige
  17-02-2009

  Ny rapport jämför för första gången de nordiska lärarutbildningarna

  Läraryrkets status har visat sig vara ett problem i hela Norden. I alla de nordiska länderna, förutom i Finland, får läraryrket en allt sämre status.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  13-02-2009

  Finanskrisen – draksådd eller chans till förnyelse?

  ”De kastade ägg och snöbollar. Demonstranterna i Reykjavik var högljudda och det brann fyrbåkar runt regeringsbyggnaden i måndags. Dagen därpå avgick regeringen.”

 • livslångt lärande utbildningspolitik |
  12-02-2009

  Who dares to cross boundaries?

  The main topic of conversation in Estonia as elsewhere in the world is currently the financial crisis. Typically to Estonia adult education seems to be the last resource to look for solutions for such problems. The government has set their main hopes on adopting the Euro but in order to meet the criteria another 10 percent of the current state budget will have to be cut.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  12-02-2009

  Snabba och kraftfulla initiativ för vuxnas lärande behövs!

  Det har tagits steg i rätt riktning, men det mesta som regeringen gjort hittills har varit för lite, men än är det inte för sent, anser Sture Nordh – TCOs ordförande.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norge
  12-02-2009

  En promille til voksnes læring

  Den norske regjeringen har foreslått en tiltakspakke for å øke omstilingsevnen i næringslivet og bekjempe økende arbeidsløshet. Av 20 milliarder går én promille direkte til voksnes læring.

 • baskunskaper utbildningspolitik |Danmark
  11-02-2009

  Krisen skal sætte skub i efteruddannelse

  Både arbejdsgivere og fagforbund peger på øget voksen- og efteruddannelse som en konstruktiv vej at gå, inden fyresedlerne skrives, eller medarbejdere går på arbejdsdeling i virksomheder, der er presset af den økonomiske nedgang. Den praksis valgte Davidsen Tømmerhandel. Og det er ikke sidste gang, der bliver iværksat en systematisk efteruddannelsesindsats, vurderer HR-chefen.

 • |Finland
  30-01-2009

  Uusi toisen asteen koulutusta koskeva laki hyväksytty

  Althing on hyväksynyt lakiesityksen, joka sisältää huomattavia muutoksia toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmiin.

 • |Island
  29-01-2009

  Nám og þekking á krepputímum

  Norska ríkisstjórnin birti 26. janúar sl. aðgerðir til þess að draga úr efnahagsvandanum. Þar er lagt til að framlög til áætlunarinnar um eflingu grunnfærni í atvinnulífinu verði aukin úr 38,6 milljónum norskra króna í 58,6 milljónir norskra króna eða sem samsvarar tæplega milljarði íslenskra króna. Þar að auki er stefnt að ná til þátttakenda á öðrum sviðum en í atvinnulífinu með auknu samstarfi við fræðslusambönd.

 • |Island
  29-01-2009

  Ný lög um fullorðinsfræðslu

  Gildandi lög um fullorðinsfræðslu voru samþykkt árið 1976. Þau teljast vart mjög gömul en síðan þau voru samþykkt hefur margt breyst hvað varðar nám og menntun.

 • |Finland
  29-01-2009

  Osaamisen kehittäminen kriisiaikoina

  Norjan hallitus julkisti 26. tammikuuta taloudellisen kriisipakettinsa. Hallitus esittää, että työelämän perustaito-opetukseen käytettäviä varoja lisätään 38,6 miljoonasta 58,6 miljoonaan kruunuun. Myös opintokeskusten kanssa tehtävää yhteistyötä halutaan lisätä, jotta tavoitetaan myös työelämän ulkopuolella olevat potentiaaliset osanottajat.

 • |Finland
  29-01-2009

  Uusi laki aikuisten oppimisesta

  Norjan nykyinen aikuiskoulutuslaki on vuodelta 1976. Se ei ole laiksi kovin vanha, mutta sen voimassaoloaikana oppiminen ja koulutus ovat muuttuneet merkittävästi.

 • |Island
  28-01-2009

  Lög um framhaldsskóla

  Ný lög um framhaldsskóla, sem Alþingi samþykkti á 135. löggjafarþingi, fela í sér veigamiklar breytingar á skipulagi náms

 • |Danmark
  28-01-2009

  Lov om videregaende skoler

  Ny uddannelseslov som blev vedtaget i Althinget indebær omfattende ændringer i uddannelses plan for

 • |Finland
  28-01-2009

  Hallituksen esitys työllistämisestä ja koulutuksesta

  Ruotsin hallitus on saanut valmiiksi esityksen, jossa ehdotetaan mm. lisäpanostuksia aikuiskoulutukseen:
  1.

 • |Island
  27-01-2009

  Frumvarp ríkisstjórnarinnar „Aðgerðir vegna atvinnu og breytinga“

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til laga og í því er meðal annars lagt til að framlög til fullorðinsfræðslu

 • |Norge
  27-01-2009

  Læring og kunnskap i krisetider

  Regjeringen offentliggjorde 26. januar sin økonomiske krisepakke. Der foreslår den å øke midlene til basiskompetanse i arbeidslivet fra 38, 6 millioner til 58,6 millioner. I tillegg ønsker man å nå deltakere på andre arenaer enn i arbeidslivet gjennom et utvidet samarbeid med studieforbund”

 • |Norge
  27-01-2009

  Ny lov om voksnes læring

  Dagens lov om voksenopplæring ble vedtatt i 1976. Den er ikke så gammel, men i løpet av dens levetid har mye endret seg når det gjelder læring og utdanning.