utbildningspolitik • |Sverige
  23-01-2009

  Regeringens proposition ”Åtgärder för jobb och omställning”

  Nu har regeringen lagt fram sin proposition i vilken bl.a. föreslås en ökad satsning sker på

 • |Island
  18-12-2008

  Nýr einkunnakvarði

  Ríkisstjórnin hefur ákveðið nýjan einkunnakvarða.  Einkunnakvarðinn á að vera í 6 stigum með 5 þrepum, A-E sem er gefið

 • |Island
  18-12-2008

  Tækniskólar og verkmenntaskóla fá aukið fjárframlag

  Svo kallaður kreppupakki ríkisstjórnarinnar, sem hefur 8,3 milljarða til ráðstöfunar á árinu 2009, felur meðal annars í sér framlög til náms fyrir fullorðna nemendur í tækniskóla og verkmenntaskóla. Lagt er til að framlagið verði notað til þess að auka námsframboð í tækniskólum og verknáms fullorðinna. Þar að auki er lagt til að fleirum verði gert kleift að fá hærri styrkinn í námsstyrkjakerfinu til verknáms fyrir fullorðna.

 • |Island
  18-12-2008

  Sophia – þankabanki fyrir vísindi og rannsóknir

  Sophia er samráðshópur sem byggir á lýðræðislegum og húmanístiskum gildum og vinnur með stefnumarkandi greiningu á því umhverfi sem snertir nám og kennslu. Í Sophia vilja men reyna að skilgreina nýleg þróunareinkenni og væntingar til þróunar menntastofnanna og því samhengi að skilgreina og lýsa nýstárlegum þróunarmöguleikum til úrlausna.

 • |Island
  18-12-2008

  Nefndin Framhaldsmenntun fyrir þá sem litla menntun hafa verður lögð niður

  Danska þingið samþykkti þann 4. desember frumvarp til laga um að leggja niður nefndina Framhaldsmenntun fyrir þá sem litla menntun hafa (Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet)). Nefndin verður lögð niður frá og með 1. janúar 2009. Hlutverk nefndarinnar hefur verið að ráðleggja menntamálaráðherra um menntunarþarfir þeirra sem litla menntun hafa.

 • |Finland
  16-12-2008

  Esitys uudesta arvosteluasteikosta

  Hallitus on antanut valtiopäiville esityksen uudesta, kuusiportaisesta arvosana-asteikosta.

 • |Finland
  16-12-2008

  Lisärahoitusta ammattikorkeakoululle ja toisen asteen ammatilliselle aikuiskoulutukselle

  Ruotsin hallituksen niin kutsuttu kriisipaketti vuodelle 2009 on suuruudeltaan 8,3 miljardia kruunua. Siihen sisältyy mm. lisää aloituspaikkoja ammattikorkeakouluun ja aikuisten toisen asteen ammattikoulutukseen. Lisäksi hallitus esittää, että oikeus korkeampaan opintotukeen ulotettaisiin koskemaan suurempaa osaa toisen asteen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelevista.

 • |Finland
  16-12-2008

  Sophia – tieteen ja tutkimuksen ajatushautomo

  SOPHIA on demokraattisiin ja humanistisiin arvoihin pohjautuva foorumi, joka tekee strategisia analyyseja opetukseen ja koulutukseen liittyvistä tekijöistä. Tavoitteena on kartoittaa tämänhetkisiä kehityssuuntauksia ja oppilaitoksiin suuntautuvia kehitysvaatimuksia sekä tarvittaessa analysoida harkitusti vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia.

 • |Finland
  16-12-2008

  Matalasti koulutettujen koulutustarpeita selvittänyt neuvosto lakkautetaan

  Tanskan parlamentti hyväksyi 4. joulukuuta lakiesityksen matalasti koulutettujen lisäkoulutusneuvoston (KFU) lakkauttamisesta. Neuvosto lopettaa toimintansa 1. tammikuuta 2009. Sen tehtävänä on ollut neuvoa opetusministeriä matalasti koulutettujen koulutustarpeista.

 • |Danmark
  14-12-2008

  Sophia – en tænketank for videnskab og forskning

  Sophia er et forum der med afsæt i et demokratisk og humanistisk værdigrundlag arbejder med strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse. I SOPHIA vil man forsøge at afdække aktuelle udviklings-tendenser og udviklingskrav til uddannelsesinstitutionerne og i givet fald definere og beskrive afbalancerede alternative udviklingsmuligheder.

 • |Danmark
  14-12-2008

  Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse bliver nedlagt

  Folketinget vedtog den 4. december lovforslaget om at nedlægge Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet). Rådet bliver nedlagt med virkning fra den 1. januar 2009. Rådet har haft til opgave at rådgive undervisningsministeren om kortuddannedes uddannelsesbehov.

 • |Sverige
  11-12-2008

  Ny betygskala beslutad

  Regeringen har beslutat om en ny betygskala. Betygsskalan ska vara sexgradig med fem betygssteg, A-E, för godkända resultat och ett betygssteg, F, för icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning helt saknas på grund av omfattande frånvaro ska betyg inte sättas, vilket ska markeras med ett streck.

 • |Sverige
  11-12-2008

  Förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux)

  Regeringens s.k. krispaket på 8,3 miljarder för 2009 innehåller bl.a. en satsning på fler platser inom yrkeshögskolan och den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna. Förstärkningar föreslås i form av satsningar på ytterligare utbildningsinsatser inom yrkeshögskolan och yrkesvux. Därtill föreslås en möjlighet för fler personer att få det högre bidraget i studiestödet vid studier inom yrkesvux.

 • |Island
  27-11-2008

  Ný fjárlög – 143,3 milljónir danskra króna til nýrra frumkvæða

  Í nýju fjárlögunum fyrir árið 2009 verður veitt fjármagni til hraðnáms í dönsku, aðstoðar við heimanám, aðstoðarkennara, til verkmenntaskóla og starfsmenntaháskóla. Alls verður 143,3 milljónum danskra króna, jafnvirði tæplega 3, 5 milljarða íslenskra, veitt til nýrra aðgerða sem styðja við markmið Velferðarsamkomulagsins sem er m.a. um að 95% árgangs ljúki námi á framhaldsskólastigi og 50% af hverjum árgangi ljúki námi á háskólastigi.

 • |Island
  27-11-2008

  Umræður um þróun menntunar í Færeyjum

  Niðurstöður færeysku PISA – rannsóknarinnar voru afar lakar miðað við niðurstöðurnar á hinum Norðurlöndunum. Umræður hófust strax um hverjar ástæður þessa gætu verið og hvernig standa ætti að þróun skólastarfs.

 • |Island
  27-11-2008

  Árangurstengd fjármögnun starfsmiðaðrar endurmenntunar

  Þann 24. janúar s.l.skipaði menntamálaráðuneytið nefnd embættismanna til þess að: 1) undirbúa tillögur um skilyrði fyrir árangurstengdrar fjármögnunar starfsmiðaðrar endurmenntunar. 2) reikna út hvaða áhrif nýju ákvæðin hefðu á annars vegar kerfi fjárveitinga og hins vegar hlutfall fjármögnunar ríkisins til menntastofnana auk þess 3) að dæma hvaða áhrif breytingarnar hefðu á lagasetningu.

 • |Finland
  27-11-2008

  Yhteistoimintaryhmä etsii lääkkeitä vaikeaan työmarkkinatilanteeseen

  Islantia vaivaavien talousvaikeuksien odotetaan johtavan taantumaan ja työttömyyden rajuun kasvuun. Islannin työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) on perustanut erityisen yhteistoimintaryhmän vaikean työmarkkinatilanteen vuoksi.

 • |Finland
  27-11-2008

  Uudet säännöt kansansivistystyön maakunta-avustusten myöntämiseen

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on laatinut uuden lakiesityksen sivistysliitoille myönnettävistä maakunnan avustuksista.

 • |Island
  27-11-2008

  Nýjar reglur um framlag til alþýðumenntunar

  Ríkisstjórn Álandseyja hefur lagt fram frumvarp til nýrra laga um framlag ríkisstjórnarinnar til fræðslusambanda.

 • |Island
  27-11-2008

  Útnefnt í sænska nemanefnd

  Jan Björklund útnefndi þann 4 nóvember 2008 formann og fulltrúa í sænska nefnd sem starfar að málefnum iðnnema.

 • |Island
  27-11-2008

  Yfirstjórn verkmenntaskóla flytur til Västerås

  Það er nú ljóst aðaðalskrifstofa nýrrar yfirstjórnar verkmenntaskólanna verður staðsett í Västerås, þar eru nú engar opinberar stjórnsýslustofnanir. Stofnunin mun einnig reka skrifstofu í Hässleholm.

 • |Island
  27-11-2008

  Samráðshópur vegna erfiðrar stöðu á vinnumarkaði

  Í ljósi þeirra miklu hremminga sem hafa gengið yfir íslenskt samfélag síðustu vikurnar má gera ráð fyrir mikilli lægð á næsta ári með meira atvinnuleysi hér á landi en menn hafa séð um langt árabil.

 • |Danmark
  27-11-2008

  Samrådsgruppe på grund af besværlig situation på arbejdsmarked

  I belysning af de store vanskeligheder som det islandske samfund har gået igennem i de sidste uger kan man regne med stor nedgang i det næste år og større arbejdsløshed en man har set i lang tid.

 • |Finland
  27-11-2008

  Färsaarilla pohditaan koulun kehittämistä

  Färsaarten PISA-tulokset olivat erittäin huonoja verrattuna muihin Pohjoismaihin, ja saarilla on käyty keskustelua koulujen ongelmista ja kehittämisestä. Syinä kehnoihin oppimistuloksiin on mainittu puutteellinen opettajankoulutus, huonosti varustetut kirjastot ja koulujen riittämätön varustetaso. Huonoon koulumenestykseen vaikuttaa myös se, että koulutusta ei arvosteta Färsaarilla.

 • |Finland
  26-11-2008

  Budjetissa 143,3 miljoonaa kruunua uusiin koulutushankkeisiin

  Vuoden 2009 valtionbudjetissa on varattu rahaa mm. tehostettuun äidinkielenopetukseen, läksynlukutukeen, kouluavustajiin ja toisen asteen sekä korkea-asteen ammattikoulutukseen. Uusilla panostuksilla pyritään saavuttamaan suurimpien puolueiden vuonna 2006 asettama tavoite, että 95 % ikäluokasta suorittaisi toisen asteen nuorisokoulutuksen 50 % toisen asteen jälkeisen jälkeisen tutkinnon.

 • |Finland
  26-11-2008

  Kansallinen oppisopimustoimikunta valittu

  Jan Björklund nimitti 4. marraskuuta Ruotsin kansallisen oppisopimuskoulutustoimikunnan jäsenet ja puheenjohtajan.

 • |Finland
  26-11-2008

  Ammattikorkeakouluvirasto Västeråsiin

  Nyt on varmistunut, että uutta ammattikorkeakoulujärjestelmää (Yrkeshögskolan) hallinnoiva virasto sijoitetaan Västeråsiin. Kaupungissa ei toistaiseksi ole yhtään valtion virastoa. Lisäksi virasto saa sivukonttorin Hässleholmiin, jossa tällä hetkellä toimii kvalificerad yrkesutbildning -koulutusta (KY) hallinnoiva virasto.

 • |Sverige
  26-11-2008

  Diskussion om utveckling av utbildning på Färöarna

  De färöiska resultaten i PISA-undersökningen var mycket dåliga jämfört med andra nordiska länder. En diskussion började om vad som var orsaken och hur man skulle kunna utveckla skolan.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Nya bidragsbestämmelser för det fria bildningsarbetet

  Ålands landskapsregering kommer med ett lagförslag med nya bestämmelser om landskapsbidrag till bildningsförbund.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Nationell lärlingskommitté utsedd

  Jan Björklund har den 4 november förordnat ordförande och ledamöter i en Nationell lärlingskommitté.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Yrkeshögskolemyndigheten till Västerås

  Det är nu klart att huvudkontoret för den nya Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att placeras i Västerås, där det i dag inte finns några statliga myndigheter. Myndigheten kommer också att ha ett kontor i Hässleholm.

 • |Danmark
  23-11-2008

  Ny finanslov – 143,3 millioner kroner til nye initiativer

  I den nye finanslov 2009 bevilges midler til turbodansk, lektiehjælp, undervisnings-assistenter og erhvervsuddannelser og professionshøjskoler. I alt 143,3 millioner kroner til nye initiativer, som kan understøtte Velfærdsaftalens overordnede formål om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 50 procent af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

 • |Finland
  23-11-2008

  Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus

  Opetusministeriö asetti 24.1.2008 virkamiesryhmän, jonka tehtävänä oli 1) valmistella ehdotukset ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen kriteereiksi, 2) laskelmat uusien rahoitusperusteiden vaikutuksista rahoitusjärjestelmään kokonaisuutena ja järjestäjäkohtaisiin valtionosuuksiin sekä 3) luonnokset muutosten vaikutuksista lainsäädäntöön.

 • |Sverige
  23-11-2008

  Resultatfinansiering av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen

  Undervisningsministeriet tillsatte den 24 januari 2008 en tjänstemannagrupp med uppgift att 1) bereda förslag till kriterierna för resultatfinansieringen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, 2) beräkna hur de nya finansieringsgrunderna inverkar på dels hela finansieringssystemet, dels utbildningsanordnarnas statsandelar samt 3) bedöma hur ändringarna kommer att inverka på lagstiftningen.

 • |Finland
  30-10-2008

  Koulutusluokitus ISNÁM2008 julkaistu

  Islannin tilastokeskus Hagstofa Íslands on julkaissut Islannin koulutusluokituskäsikirjan ISNÁM2008, jossa islantilaiset koulutusasteet ja -alat on jaoteltu kansainvälisen ISCED97-luokituksen mukaisesti. Vuosia 1997–2007 koskeva formaalin koulutusjärjestelmän luokitus löytyy Islannin tilastokeskuksen kotisivuilta.

 • |Norge
  23-10-2008

  Hallitus panostaa pitkäaikaistyöttömiin

  Syksyn budjettiesityksessä esitellään työ- ja kehitystakuun kolmannen vaiheen toteutussuunnitelma. Tavoitteena on tarjota

 • |Island
  23-10-2008

  Útgáfa íslensku náms- og menntunarflokkunarinnar ÍSNÁM2008

  Hagstofa Íslands gefur út íslensku náms- og menntunarflokkunina ÍSNÁM2008. ÍSNÁM2008 sýnir flokkun náms á Íslandi samkvæmt alþjóðlegu menntunarflokkuninni ISCED97. Í handbókinni er farið yfir skilgreiningar á stigum og sviðum náms. Jafnframt er á vef Hagstofu Íslands sýnd flokkun náms ofan grunnskóla í hinu hefðbundna menntakerfi á Íslandi á árunum 1997 til 2007 samkvæmt ÍSNÁM2008.

 • |Danmark
  23-10-2008

  Udgivelse af den islanske unddannelsesfordeling ÍSNÁM2008

  Hagstofa Íslands- Islands Statistik udgiver den islandske lærings- og uddannelsesfordeling ÍSNÁM2008. ÍSNÁM2008 viser fordeling i uddannesle ifølge den internationale fordelingkode ISCED97. I håndbogen findes der definitioner af de forskellige uddannelsestrin og områder. På Islands statistiks hjemmeside vises fordeling af undervisning fra folkeskolen i det traditionelle skolesystem i årene 1997 til 2007 ifølge ÍSNÁM2008.

 • |Island
  23-10-2008

  Ríkisstjórnin veitir þeim sem hafa verið atvinnulausir lengi stuðning

  Í sænsku fjárlögunum fyrir næsta ár er þriðji áfangi atvinnu- og þróunarábyrgðarinnar kynntur.
  Markmið hennar er

 • |Island
  22-10-2008

  Lög um iðnskóla til umsagnar

  Frumvarp með breytingum á lögum um iðnskóla hefur verðið sent til umsagnar hagsmunaaðilunum.

 • |Sverige
  22-10-2008

  Regeringen satsar på långtidsarbetslösa

  I årets höstbudget presenteras utformningen av jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Syftet med denna är att

 • |Finland
  20-10-2008

  Ammattikorkeakoululaki lausuntokierrokselle

  Esitysluonnos ammattikorkeakoululaista on lähetetty sidosryhmille lausuntoja varten.

 • |Sverige
  20-10-2008

  Yrkeshögskolelagen ut på remiss

  Ett utkast med förslag till ändring av yrkeshögskolelagen har sänts på remiss till intressentgrupperna för utlåtande.

 • |Island
  30-09-2008

  Starfsmenntaháskóli stofnaður

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt til að starfsmenntaháskóla verði komið á laggirnar árið 2009. Þar á að bjóða upp á

 • |Island
  30-09-2008

  Áhersla á háskólamenntaða innflytjendur

  Í frumvarpi sænsku ríkistjórnarinnar til fjárlaga er ennfremur lagt til að 100 milljónum SEK (14,2 milljónum íslenskra

 • |Island
  30-09-2008

  Starfsmenntun fyrir fullorðna í fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna

  Í fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna er oftast áberandi meira um fræðilega námsáfanga og í flestum sveitarfélögum er

 • |Island
  30-09-2008

  Samrunar skóla

  Haustið 2008 hefja nemendur á Íslandi nám í tveimur skólum sem urðu formlega til við samruna annarra skóla þann 1. Júlí s.l.

 • |Finland
  30-09-2008

  Ammattikorkeakoulujärjestelmä rakenteilla

  Ruotsin hallitus perustaa uuden ammattikorkeakoulujärjestelmän (Yrkeshögskola) vuoden 2009 aikana. Ammattikorkeakouluun

 • |Finland
  30-09-2008

  Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutukseen lisärahaa

  Vuoden 2009 budjettiesityksessään ulkomailla tutkinnon suorittaneiden henkilöiden täydennyskoulutukseen käytetään noin

 • |Finland
  30-09-2008

  Kuntien ammatillinen aikuiskoulutustarjonta laajenee

  Ruotsalaiskuntien järjestämä toisen asteen aikuiskoulutus (Komvux) tarjoaa pääosin teoriapohjaista lukio-opetusta. Toisen

 • |Finland
  30-09-2008

  Oppilaitosfuusioita

  Tämän vuoden syyskuussa joukko islantilaisopiskelijoita aloitti opiskelut kahdessa yhdistymisprosessin kautta syntyneessä oppilaitoksessa. Oppilaitosfuusiot tapahtuivat 1. heinäkuuta 2008.

 • |Sverige
  29-09-2008

  Yrkeshögskola skapas

  Regeringen avser att föreslå att en yrkeshögskola ska inrättas under 2009. Där ska eftergymnasiala yrkesutbildningar som

 • |Sverige
  29-09-2008

  Satsning på invandrarakademiker

  I budgetpropositionen för 2009 föreslår regeringen att cirka 100 miljoner kronor satsas på fortbildning för personer med

 • |Sverige
  29-09-2008

  Yrkesutbildning för vuxna inom komvux

  Komvux har oftast en teoretisk profil och allmänna gymnasiekurser erbjuds vanligen i de flesta kommuner. Kommunernas utbud av yrkeskurser är dock betydligt mindre eftersom sådana kurser ofta är väsentligt dyrare att anordna.

 • |Norge
  29-09-2008

  Skoler fusjonerer

  I september 2008 startet elever i Island sine studier i to skoler som formelt ble til ved fusjoneringer den 1. Juli 2008.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  11-09-2008

  Yrkesutbildningen spurtar efter lång lunk

  Med de många beslut på yrkesutbildningens område som nu verkar falla på plats i Sverige, flyttas positionerna fram. Yrkeslivet har förändrats snabbt, men utbildningen har inte hållit jämna steg. Utredningar har lagts i malpåse i olika omgångar, men genom yrkeshögskoleförslaget SOU 2008:29 Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring, verka det äntligen hända något rejält.

 • läs- och skrivkunnighet utbildningspolitik |Danmark
  10-09-2008

  Politikere skal passe på pengene

  Kortuddannede og ledige skal opkvalificeres for, at deres situation på arbejdsmarkedet kan forbedres, har det i årtier lydt fra både magtfulde politikere og organisationerne på arbejdsmarkedet. Der investeres stadigt flere skattekroner i indsatsen, men der er intet belæg for, at investeringerne lønner sig, kritiserer skeptiske økonomer.

 • |Sverige
  04-09-2008

  Stiftelseurkunden för Aalto-högskolan undertecknas i juni

  Statsrådet gav torsdagen den 29 maj undervisningsminister Sari Sarkomaa fullmakt att underteckna stiftelseurkunden och

 • |Danmark
  04-09-2008

  Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

  Som led i regeringens kvalitetsreform sikrer ny lov genindførelsen af muligheden for statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til fagspecifikke kurser

 • |Danmark
  04-09-2008

  Konference om projektet ”Ungdomsuddannelse til alle”

  Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening har afholdt en konference om projektet ”Ungdomsuddannelse til alle” i Odense Congress Center. Der er brug for de unge på arbejdsmarkedet og på konferencen blev det diskuteret, hvordan man kan få flere unge i uddannelse.

 • |Danmark
  04-09-2008

  Nyt Danmarkskort for alle mellemlange videregående uddannelser

  Alle mellemlange videregående uddannelser i Danmark er nu samlet i otte store professionshøjskoler.

 • |Danmark
  04-09-2008

  Højskoler vil samarbejde med formelle uddannelser

  Undervisningsministeriet har afsat 3 mio. kr. hvert år fra 2007 - 2009 til styrkelse af højskolers og husholdnings- og håndarbejdsskolers udviklingsarbejde, herunder især til udvikling af samarbejdsmodeller mellem højskoler / HH-skoler og uddannelsesinstitutioner i det formelle uddannelsessystem.

 • |Island
  28-08-2008

  Tillaga menntamálaráðuneytisins til fjárlaga 2009

  Finnska menntamálaráðuneytið gerir í tillögum sínum til fjárlaga fyrir næsta ár, ráð fyrir að útgjöld til stjórnsýslunnar aukist um 507 milljónir evra (rúmlega 60 milljarðar ISK). Samkvæmt tillögunum nemur upphæðin sem verja á til stjórnsýslu samtals 7,5 miljarða evra (um það bil 900 miljarðar ISK).

 • |Finland
  25-08-2008

  Opetusministeriön ehdotus valtion vuoden 2009 talousarvioon

  Opetusministeriön talousarvioehdotuksessa esitetään hallinnonalan määrärahoihin 507 miljoonan euron lisäystä ensi vuodelle. Hallinnonalan menot ovat ehdotuksessa yhteensä 7,5 miljardia euroa.

 • |Sverige
  25-08-2008

  Undervisningsministeriets förslag till statsbudgeten 2009

  Undervisningsministeriets budgetförslag för nästa år omfattar en ökning på 507 miljoner euro för förvaltningsområdet. I förslaget uppgår förvaltningsområdets utgifter till sammanlagt 7,5 miljarder euro.

 • |
  01-08-2008

  Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

  Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009
  Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande.
  Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU sammen med samarbejdspartnere i de nordiske lande.
  www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2009:505

 • |Finland
  19-06-2008

  Ammatillinen korkeakoulutus keskitettiin kahdeksaan oppilaitokseen

  Tanskassa kaikki keskipitkät ei-yliopistolliset korkeakoulutusohjelmat on nyt keskitetty kahdeksaan ammatilliseen korkeakouluun

 • |Finland
  19-06-2008

  ”Nuorisoasteen koulutus kaikille” -konferenssi

  Tanskan opetusministeriö ja kuntaliitto Kommunernes Landsforening ovat järjestäneet konferenssin, jonka aiheena oli nuorten toisen asteen koulutuksen osallistujamäärien kasvattaminen.

 • |Finland
  19-06-2008

  Tanskan valtiolta taas aikuiskoulutustukea lyhyisiin täydennyskoulutuksiin

  Työmarkkinaorganisaatioiden ja hallituksen neuvotteluista syntynyt uusi laki palauttaa korkeakoulutetuille mahdollisuuden

 • |Island
  19-06-2008

  Lýðháskólar vilja samstarf við formlegar námsleiðir

  Menntamálaráðuneytið leggur til hliðar 3 mill. DKK á hverju ári frá 2007 - 2009 til þess að styrkja lýðháskóla, hússtjórnar- og handverksskóla sérstaklega til þess að þróa líkön um samstarf milli lýðháskóla/Verslunarskóla og menntastofnana í formlega skólakerfinu.

 • |Island
  19-06-2008

  Nýtt Danmerkurkort yfir allt styttra framhaldsnám

  Allt styttra framhaldsnám í Danmörku er nú í átta stórum starfsmenntunarháskólum

 • |Island
  19-06-2008

  Menntun fyrir allan æskulýð

  Menntamálaráðuneytið og Samtök sveitarfélaga héldu ráðstefnu um verkefnið "Menntun fyrir allan æskulýð" í Ráðstefnumiðstöðinni í Óðinsvéum.

 • |Island
  19-06-2008

  Námsstyrkur til starfstengds náms innan fullorðinsfræðslu

  Skv. endurskipulagi ríkisstjórnarinnar á menntakerfinu tryggja ný lög möguleika á því að þátttakendur í starfstengdu námi innan fullorðinsfræðslu geti sótt um námsstyrk (SVU).

 • |Finland
  18-06-2008

  Kansanopistot yhteistyöhön formaalin koulutuksen kanssa

  Tanskan opetusministeriö on varannut kolme miljoonaa kruunua vuodessa kansanopistojen ja kotitalous- ja käsityöopistojen kehittämistyöhön

 • |Island
  17-06-2008

  Samningur um stofnun Aalto-háskólans verður undirritaður í júni

  Ráðuneytið veitti menntamálaráðherra, Sari Sarkomaa, heimild þann 29. maí sl. til þess að undirrita stofnsamning og

 • |Danmark
  17-06-2008

  Højskoler vil samarbejde med formelle uddannelser

  Undervisningsministeriet har afsat 3 mio. kr. hvert år fra 2007 - 2009 til styrkelse af højskolers og husholdnings- og håndarbejdsskolers udviklingsarbejde, herunder især til udvikling af samarbejdsmodeller mellem højskoler / HH-skoler og uddannelsesinstitutioner i det formelle uddannelsessystem.

 • |Danmark
  17-06-2008

  Nyt Danmarkskort for alle mellemlange videregående uddannelser

  Alle mellemlange videregående uddannelser i Danmark er nu samlet i otte store professionshøjskoler.

 • |Danmark
  17-06-2008

  Konference om projektet ”Ungdomsuddannelse til alle”

  Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening har afholdt en konference om projektet ”Ungdomsuddannelse til alle” i Odense Congress Center. Der er brug for de unge på arbejdsmarkedet og på konferencen blev det diskuteret, hvordan man kan få flere unge i uddannelse.

 • |Danmark
  17-06-2008

  Voksenuddannelsesstøtte til fagspecifikke kurser

  Som led i regeringens kvalitetsreform sikrer ny lov genindførelsen af muligheden for statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til fagspecifikke kurser

 • |Finland
  13-06-2008

  Aalto-korkeakoulun säädekirja allekirjoitetaan kesäkuussa

  Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministeri Sari Sarkomaan allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön

 • |Sverige
  13-06-2008

  Stiftelseurkunden för Aalto-högskolan undertecknas i juni

  Statsrådet gav torsdagen den 29 maj undervisningsminister Sari Sarkomaa fullmakt att underteckna stiftelseurkunden och

 • |Island
  29-05-2008

  Átta milljónir króna til alþýðufræðslu

  Í tillögum ríkisstjórnarinnar er lagt til að alþýðufræðslan taki yfir ákveðin verkefni Miðstöðvar sveigjanlegs náms (Nationellt centrum för

 • |Island
  29-05-2008

  Mælt með stofnun starfsmenntaháskóla

  Ráðgjafi ríkisstjórnarinnar, Anders Franzén, leggur til að öll starfsmenntun eftir framhaldsskóla, sem ekki er í boði í háskólum, verði safnað saman undir eitt svið, Starfsmenntaháskóla. Skólinn gæti boðið upp á framhaldsbrautir fyrir þá sem eru með færni framhaldsskóla en háskólarnir hafa ekki slíka braut fyrir þennan hóp nemenda. Markmið með tillögunni er einnig að stuðla að og tryggja aðgang að þeirri starfsfærni sem atvinnulífið óskar. Þessu nýja sviði verður stýrt af nýrri stofnun.

 • |Finland
  28-05-2008

  Kahdeksan miljoonaa kruunua kansansivistykselle

  Ruotsin hallituksen kevätbudjettiesityksessä esitetään, että kansansivistyksen piiriin tulisi tiettyjä toimintoja, jotka aiemmin kuuluivat

 • |Finland
  28-05-2008

  Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamista ehdotetaan

  Hallituksen selvitysmies Anders Franzén ehdottaa, että kaikki toisen asteen jälkeinen ammattikoulutus kootaan uuden ammattikorkeakoulun (Yrkeshögskolan) puitteisiin. Järjestelmä tarjoaisi kehittymismahdollisuuksia lukiokoulun suorittaneille, joille nykyisissä korkeakouluissa ei ole sopivia vaihtoehtoja. Ehdotuksella pyritään osaltaan myös varmistamaan työelämän tarvitseman ammattitaidon saatavuus. Ammattikorkeakoulujärjestelmää hallinnoimaan perustetaan uusi viranomainen.

 • |Island
  27-05-2008

  Sarkomaa: Markmið breytinga á háskólunum er öflugt svæðisbundið háskólasamfélag

  Menntamálaráðherra Sari Sarkomaa leggur áherslu á að markmiðið með endurskipulagi háskólanna sé að greiða fyrir enn frekara samstarfi innan allra finnskra háskóla.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Åtta mkr till folkbildningen

  I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Inrättande av Yrkeshögskola föreslås

  Regeringens utredare Anders Franzén föreslår, att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Den kan erbjuda vägar till utveckling för dem som har gymnasiekompetens, men där högskolan inte erbjuder relevanta alternativ.Förslaget ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådan yrkeskompetens som efterfrågas av arbetslivet. Ramverket ska administreras av en ny myndighet.

 • |Finland
  22-05-2008

  Sarkomaa: Yliopistouudistuksen tavoitteena alueellisesti vahvempi ja vaikuttavampi yliopistoverkko

  Opetusministeri Sari Sarkomaa painottaa, että yliopistolain kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten yliopistojen toimintamahdollisuuksia.

 • hållbar utveckling |Sverige
  22-05-2008

  Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

  Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Danmark
  09-05-2008

  Eksklusionen er massiv

  Danmark er meget langt fra ambitionen om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at mindst halvdelen af en årgang skal tage en videregående uddannelse i 2015. Det er bydende nødvendigt at gøre op med de senere årtiers individualisering og øgede kulturelle barrierer i uddannelsessystemet, mener journalist og forfatter Lars Olsen

 • |Island
  30-04-2008

  Lýðræðisfallbyssa

  Nefndin um ritun lýðræðisfallbyssu var sett á stofn af ríkisstjórninni þann 31. maí 2007.

 • |Island
  30-04-2008

  Háskólarnir fá 19,9 milljónir DKK úr sjóði menntamálaráðuneytisins

  Menntamálaráðuneytið hefur veitt Samtökum um Lýðháskóla í Danmörku fjárveitingu upp á 19,9 milljónir DKK til verkefnis, þar sem ungu fólki

 • |Finland
  30-04-2008

  Sosiaaliministeri jakoi ammattikoulutusneuvoston hanketuen

  Islannin ammattikoulutusneuvosto julisti helmikuussa haettavaksi hanketuen työelämän ammattikoulutushankkeisiin. Sosiaaliministeri jakoi yli 46 miljoonaa Islannin kruunua 32:een vuonna 2008 toteutettavaan hankkeeseen.

 • |Danmark
  30-04-2008

  Socialminister uddeler Erhvervsuddannelsesrådets stipendier

  Erhvervsuddannelsesrådet annoncerede i februar for ansøgninger om støtte til erhvervsuddannelse i arbejdslivet. Socialminister uddelte over 46 milljoner ISK til 19 ansøgere for 32 projekter i året 2008.

 • |Island
  30-04-2008

  Vinnuhópur á að fara yfir fjárhagsaðstæður námmanna með fjölskyldur

  Stefan Wallin, ráðherra menningar- og íþróttamála sem einnig ber ábyrgð á kerfi námstyrkja- og námslána, hefur skipað