utvardering • |Norden
  01-12-2014

  NVL vill veta vad du tycker!

  Vad tycker DU om NVLs nyhetsbrev?

 • |Sverige
  26-03-2014

  Arviointi kehityksen välineenä – koulutuspoliittisten uudistusten arvioinnista

  Arvioinnin roolia koululaitoksen uudistamisessa tulee vahvistaa. Sen lisäksi, että arviointi antaa jälkikäteen tietoa siitä, kuinka hyvi n uudistus on onnistunut, toimiva arviointi voi myös antaa tärkeää tietoa joka voi vaikuttaa uudistuksen toteuttamistapaan ja sen vaikuttavuuteen paikallistasolla. Uudistuksen arviointituloksilla voi myös olla merkitystä mahdollisten uusien uudistusten suunnitellulle. Näin todetaan tuoreessa mietinnössä, joka koskee koululaitoksen uudistusten arviointia.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Mat til þróunar - um mat á endurbótum á skóalmálum

  Efla þarf hlutverk mats í endurbótum á skólum. Auk þess að veita svör við því hve vel endurbætur hafa tekist eftir að þeim er lokið, getur gott áfangamat á endurbótunum um leið og þær eiga sér stað veitt mikilvæga þekkingu og haft áhrif á hvernig umbæturnar eru framkvæmdar og hvaða árangri hægt er að ná með þeim. Niðurstöður áfangamats geta jafnframt verið mikilvægar við mótun nýrra endurbóta. Þetta er meðal lokaniðurstaðna í ritinu Mat til þróunar (Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)).

 • |Sverige
  25-03-2014

  Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer

  Utvärderingens roll vid reformeringen av skolan behöver stärkas. Utöver att i efterhand ge svar på hur väl en reform har lyckats kan en väl fungerande reformutvärdering även ge viktig kunskap som kan påverka det sätt på vilket reformen genomförs och det genomslag den får lokalt. Resultat från reformutvärdering kan även vara betydelsefull inför att eventuella nya reformer ska utformas. Det konstateras i slutbetänkandet Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12).

 • |Finland
  29-01-2014

  Nytt nationellt center för utbildningsutvärdering

  Det nya centret har till uppgift att producera information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och för utvecklandet av utbildningen. Centret kommer att genomföra utvärderingar i anslutning till utbildning och till utbildningsanordnarnas och högskolornas verksamhet samt utvärderingar av inlärningsresultat.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Uddannelse i fremgang i Grønland

  Tal fra 2002-2012 viser, at uddannelsesniveauet er stigende i Grønland. I 2012 havde 34,7 procent af den voksne befolkning en uddannelse udover folkeskolen. I 2002 havde 6.902 personer en erhvervsuddannelse og i 2012 var det steget til 8.179. Personer som ikke har afsluttet deres uddannelse er faldet fra 2.652 i 2002 til 2.375 i 2012.

 • |Finland
  29-01-2014

  Ný miðstöð námsmats

  Verkefni nýju miðstöðvarinnar felast meðal annars í því að taka saman upplýsingar fyrir þá sem móta menntastefnu og vinna að þróun menntunar. Miðstöðin á að meta menntun, starfsemi fræðsluaðila og háskóla auk þess að meta námsárangur.

 • |Finland
  29-01-2014

  Uusi kansallinen koulutuksen arviointikeskus

  Uuden arviointikeskuksen tehtävänä on tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskus tulee toteuttamaan koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja sekä oppimistulosten arviointeja.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Koulutus nosteessa Grönlannissa

  Vuosien 2002 – 2012 tilastot osoittavat, että grönlantilaisten koulutustaso on nousussa. Vuonna 2012 34,7 % aikuisväestöstä oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2002 ammattitutkinnon oli suorittanut 6902 grönlantilaista, ja vuonna 2012 luku oli noussut 8179:ään. Opinnot keskeyttäneiden lukumäärä puolestaan laski: vuonna 2002 opiskelun jätti kesken 2652, mutta vuonna 2012 luku oli 2375.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Färsaarten yliopistoon ulkoinen arviointi

  Opetusministeri Bjørn Kalsø on nimittänyt kolmesta ulkomaisesta asiantuntijasta koostuvan paneelin suorittamaan arvioinnin Färsaarten yliopistosta. Arvioinnin odotetaan valmistuvan syksyllä 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ytri úttekt á Háskólanum á Færeyjum

  Færeyski menntamálaráðherrann, Bjørn Kalsø, hefur tilnefnt þrjá erlenda sérfræðinga í nefnd sem á að gera ytri úttekt á háskólanum á Færeyjum. Skýrsla með úttektinni er væntanleg haustið 2014.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Vanskeligt for sygemeldte ikke-vestlige borgere at finde tilbage til arbejde

  Det er vanskeligere for sygemeldte ikke –vestlige borgere at komme tilbage i beskæftigelse end for borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

 • |Sverige
  21-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Island
  20-05-2013

  Þörf er á átaki fyrir jafngildan skóla

  Munurinn á milli skóla sem skila góðum árangri og skólum sem skila lélegum árangri hefur aukist verulega og vafalítið hefur frjálst val á milli skóla átt sinn hlut í þróuninni. Að efla jafngildinguna, styrkja kennarastarfið og marka langtíma stefnu eru þrjú mikilvægustu atriðin til þess að bæta árangur og gæði sænska skólakerfisins. Þetta er staðfest í nýrri skýrslu frá sænsku skólamálastofnuninni.

 • |Finland
  20-05-2013

  Koulujen tasa-arvoistamiseen tarvitaan voimatoimia

  Hyviä ja huonoja tuloksia tuottavien koulujen väliset erot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja mahdollisuus valita koulu vapaasti on todennäköisesti vauhdittanut tätä kehitystä. Koulujen välisen tasa-arvon lisääminen, opettajuuden vahvistaminen ja pitkäjänteinen koulupolitiikka ovat kolme tärkeintä osa-aluetta ruotsalaisten koulujen tulosten ja laadun parantamisessa. Näin Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, toteaa tuoreessa raportissaan.

 • |Sverige
  14-05-2013

  Krafttag krävs för en likvärdig skola

  Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 • |Danmark
  08-05-2013

  Almen voksenuddannelse - Evaluering af reformen fra 2009

  | Publicerat 8.5.2013 |

 • |Sverige
  23-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Finland
  22-04-2013

  Ruotsalaiset arvostavat sivistysliittoja

  Vuonna 2013 sivistysliittojen arvostus ruotsalaisten keskuudessa on vahvaa. Jopa yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta on sitä mieltä, että sivistysliitot ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Enemmistö ruotsalaisista, kuusi kymmenestä, on myös joskus osallistunut sivistysliittojen järjestämään toimintaan.

 • |Island
  22-04-2013

  Fræðslusamböndin njóta styrkrar stöðu meðal almennings

  Árið 2013 njóta fræðslusamböndin góðs álits almennings. Níu af hverjum tíu Svíum telja hlutverk þeirra í sænsku samfélagi mikilvæg. Meirihluti þeirra hefur einnig tekið þátt í starfseminni einhvertíma.

 • |Sverige
  16-04-2013

  Studieförbunden har en stark ställning hos allmänheten

  År 2013 har studieförbunden en stark ställning hos allmänheten. Hela nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Danmark
  26-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Finland
  26-03-2013

  Ruotsalainen ammattikorkeakoulutus johtaa oikeisiin töihin

  Taantumasta huolimatta lähes yhdeksän kymmenestä ruotsalaisen ammattikorkeakoulutuksen vuonna 2011 suorittaneesta oli syksyllä 2012 töissä. Heistä valtaosa, noin kuusi kymmenestä, oli saanut täysin tai pääosin koulutustaan vastaavan työn.

 • |Finland
  26-03-2013

  Liian harva suorittaa aikuisille suunnatun ammattitutkinnon

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut aikuisille suunnattua GVU-ammattikoulutusmuotoa.

 • |Island
  25-03-2013

  Próf frá starfsmenntaháskóla veitir aðgang að réttu starfi

  Þrátt fyrir lægð í efnahagslífinu, höfðu næstum því níu af hverjum tíu sem luku prófi frá starfsmenntaháskólum í Svíþjóð árið 2011, fengið vinnu haustið 2012. Meirihluti, eða um það bil sex af hverjum tíu, höfðu fengið vinnu sem var í samræmi við þá menntun sem þeir höfðu aflað sér.

 • |Island
  25-03-2013

  Of fáir nýta sér tækifærin sem felast í starfsmenntun fullorðinna

  Danska námsmatsstofnunin EVA, hefur nýlega lokið við úttekt á starfsemi grunnmenntunar fullorðinna („Grunduddannelse for voksne“ GVU).

 • |Danmark
  19-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Island
  17-12-2012

  Framhaldsnám kennara ber árangur

  Rannsókn sem Oxford Research framkvæmdi að beiðni norska menntamálaráðuneytisins leiddi í ljós að kennarar sem lokið

 • |Finland
  17-12-2012

  Opettajien täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

  Oxford Researchin tekemän tutkimuksen mukaan täydennyskoulutuksessa olleet opettajat pohtivat enemmän opetustapojaan

 • |Norge
  11-12-2012

  Videreutdanning av lærere gir resultater

  En undersøkelse som Oxford Research har gjort for Utdanningsdirektoratet viser at lærere som har gjennomført

 • |Island
  19-11-2012

  Meiri hluti fær vinnu að loknu námi við starfsmenntaskóla

  Niðurstöður þriggja rannsókna benda allar til þess að nálægt 90 prósent stúdenta hafi fengið vinnu innan árs frá brautskráningu, og sýna fram á að nám við starfsmenntaháskóla leiði til starfa og atvinnuþátttöku.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

  Den samlade bedömningen av tre olika undersökningar, som alla pekar mot att strax under 90 procent arbetar året efter examen, är att studier inom yrkeshögskolan i hög grad leder till arbete och sysselsättning.

 • |Island
  26-09-2012

  Menntun í sókn

  Hagstofan á Grænlandi hefur gefið út  hefti um menntun til starfa árið 2011. Þar kemur meðal annars fram að það eru

 • |Island
  26-09-2012

  Frumkvæði um aðgerðir til þess að koma ungu fólki í atvinnu „Ungepakke 2“ hefur borið árangur -sýnir nýlegt mat

  Aðgerðarpakkinn; Ungepakke 2 var gerður með samkomulagi 2009 á milli þáverandi borgarlegrar ríkisstjórnar og stjórnarandstöðunnar í Danmörku og var hluti af hnattvæðingarsamkomulaginu.

 • |Finland
  26-09-2012

  Grönlannin tilastokeskus: kouluttautuminen lisääntynyt

  Grönlannin tilastokeskus on julkaissut tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyviä tilastoja vuodelta 2011.

 • |Finland
  26-09-2012

  Uusi arviointi: Nuorisopaketti 2 on työllistänyt nuoria

  Vuonna 2009 Tanskan silloinen hallitus sekä Tanskan kansanpuolue, sosiaalidemokraatit ja Radikale Venstre solmivat sopimuksen nuorisopaketti 2:sta. Globalisaatiopanostukseen sisältyvään pakettiin kuuluu mm. joukko toimia, joilla pyritään edistämään nuorten työllistämistä ja kouluttautumista ja pitkällä aikavälillä parantaa työvoiman koulutustasoa.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Uddannelse i fremdrift

  Grønlands Statistik har udgivet ”Kompetencegivende uddannelser 2011”. Heri står der blandt andet at der er mange der

 • |Danmark
  26-09-2012

  Et initiativ ”Ungepakke 2 ” har fået unge i arbejde - viser ny evaluering

  Ungepakke 2 blev aftalt i 2009 mellem den daværende VK-regering og DF, S og R som en del af globaliseringsforliget og indebar bl.a. iværksættelse af en række initiativer, hvis sigte var at styrke indsatsen for, at flere unge kom i job og uddannelse og på længere sigt bidrage til en bedre uddannet arbejdsstyrke.

 • |Finland
  26-06-2012

  NVL arvioitiin

  Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston NVL:n Perustamisasiakirjan mukaisesti Pohjoismaiden ministerineuvosto on suorittanut NVL:n arvioinnin. Arviointi aloitettiin viikolla 43 vuonna 2011 ja saatiin päätökseen viikolla 17 vuonna 2012.

 • |Finland
  26-06-2012

  Kriminaalihuollon aikuiskoulutuksessa kehitettävää

  Vangit, jotka suorittavat aikuisopintoja tuomionsa aikana, ovat tyytyväisiä opiskelumahdollisuuteen. Kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionenin tekemä ensimmäinen vankiloissa tapahtuvan aikuiskoulutuksen tarkastus kuitenkin osoittaa, että kriminaalihuollon on parannettava toimintaansa useilla osa-alueilla, jotta koulutuksen laatu paranisi. Opiskelumotivaation luomista ja ylläpitämistä pitää kehittää, samoin niiden opiskelijoiden tukemista joille opiskelu tuottaa vaikeuksia.

 • |Finland
  26-06-2012

  VUC-aikuiskoulutuskeskuksissa ennätysmäärä osallistujia vuonna 2011

  VUC-aikuiskoulutuskeskusten keskushallinto on julkaissut vuoden 2011 vuosikertomuksen.

 • |Island
  25-06-2012

  Mat á NVL

  Samkvæmt stofnskrá NVL lét Norræna ráðherranefndin (NMR) fara fram mat á Norrænu tengslaneti um nám fullorðinna (NVL). Matið hófst í viku í lok nóvember 2011 og því lauk í lok apríl 2012.

 • |Island
  25-06-2012

  Tækifæri til þróunar á sviði fullorðinsfræðslu í fangelsum

  Fangar sem fá tækifæri til þess að mennta sig eru ánægðir með það. Litið er á nám sem mikilvægt tækifæri til þess að auðvelda þeim að aðlagast samfélaginu að vistinni lokinni. En eftir úttekt sænska Skólaeftirlitsins er ljóst að sænska fangelsismálstofnunin getur gripið til ýmissa aðgerða til bæta gæði menntunarinnar. Efla aðgerðir sem hvetja til náms auk þess að koma á aðstoð fyrir þá sem kljást við námsörðugleika.

 • |Island
  25-06-2012

  Virkni fullorðinsfræðslumiðstöðvanna (VUC) hefur aldrei verið meiri en 2011

  Stjórnir og stjórnendur fullorðinsfræðslumiðstöðvanna hafa gefið út ársskýrslu fyrir 2011.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Evaluering av NVL

  Enligt NVL:s Grundlagsdokument genomförde Nordiska ministerrådet (NMR) en utvärdering av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL). Utvärderingen inleddes vecka 43 år 2011 och pågick till vecka 17 2012.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Utvecklingsområden för Kriminalvårdens vuxenutbildning

  Intagna som studerar inom vuxenutbildningen under anstaltstiden är nöjda med möjligheten. Studier ses som viktigt för att få en förändrad livssituation efter anstaltstiden. Men Skolinspektionens första granskning av vuxenutbildningen i anstalt visar att det finns flera områden som Kriminalvården behöver arbeta vidare med i syfte att förbättra utbildningens kvalitet. Motivationsarbetet för studier behöver utvecklas liksom arbetet med att ge stöd till studerande med svårigheter i studierna.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Aktivitet på VUC rekordhøj i 2011

  VUC ’s lederforening og VUC’s bestyrelsesforening har udgivet Årsrapport for 2011.

 • |Island
  26-03-2012

  Áfram unnið að gæðum í alþýðufræðslunni

  Lýðskólar og fræðslusambönd standa vel að skipulagningu og framkvæmd starfsins. Þó er þörf að að bæta mat og lýsingu á árangri gæðastarfsins. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sænska Alþýðufræðsluráðsins.

 • |Island
  26-03-2012

  Annmarkar á því hve vel framhaldsskólar búa nemendur undir áframhaldandi nám

  Sundurlaust nám, ónóg kunnátta á móðurmáli og stærðfræði, skortur á sjálfsaga nemenda, auk takmarkaðrar þekkingar náms- og starfsráðgjafa á vinnumarkaði valda erfiðleikum í háskólanámi.

 • |Finland
  26-03-2012

  Vapaan sivistystyön laatutyö jatkuu

  Kansanopistot ja sivistysliitot ovat hyviä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Laatutyön tulosten ja vaikutusten arvioinnissa ja esittelyssä olisi kuitenkin kehitettävää, osoittaa Ruotsin kansansivistysneuvoston uusi raportti.

 • |Finland
  26-03-2012

  Lukion tuottamissa jatkokoulutusvalmiuksissa puutteita

  Lukiokoulutuksen pirstaleisuus, matematiikan ja äidinkielen heikko osaaminen, puutteet opiskelijoiden itseohjautuvuudessa ja työelämätaidoissa sekä lukioiden opinto-ohjauksessa vaikeuttavat opiskelua korkeakouluissa.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Brister i hur gymnasiet förbereder för fortsatta studier

  En splittrad gymnasieutbildning, svagt kunnande i modersmål och matematik, brister i studerandes självstyrning och arbetslivskompetens samt inom studiehandledningen försvårar studier vid högskolorna.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Kvalitetsarbetet fortsätter inom folkbildningen

  Folkhögskolor och studieförbund är bra på planering och genomförande av sin verksamhet. Men man behöver bli bättre på att utvärdera och visa resultat och effekter av kvalitetsarbetet. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

 • |Island
  30-01-2012

  Í mati á nýrri kennaramenntun koma bæði fram veikleikar og styrkleikar

  Menntun kennara í Danmörku var breytt árið 2007, valgreinar í dönsku, stærðfræði og ensku voru efldar en dregið úr vali í örðum greinum. Sérhæfing eftir aldri var innleidd í dönsku og stærðfræði og starfsnámið var eflt.

 • |Finland
  30-01-2012

  Uudistuneessa opettajankoulutuksessa sekä heikkouksia että vahvuuksia

  Tanskassa uudistettiin opettajankoulutusta vuonna 2007. Tanskan, matematiikan ja englannin osuutta lisättiin ja muiden aineiden osuutta pienennettiin. Tanskassa ja matematiikassa opettajaopiskelijat erikoistuvat nyt opettamaan tiettyyn ikäryhmään kuuluvia oppilaita. Lisäksi käytännön harjoittelua lisättiin.

 • |Danmark
  25-01-2012

  Evaluering af den nye læreruddannelse viser både svagheder og styrke

  Den danske læreruddannelse blev ændret i 2007, linjefagene dansk, matematik og engelsk blev styrket og de resterende linjefag blev reduceret. Der blev indført aldersspecialisering i dansk og matematik, og praktik blev styrket.

 • |Finland
  21-11-2011

  Koulutuksen järjestäjien laatutyö Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmässä

  Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto on tutkinut, kuinka koulutuksen järjestäjät pyrkivät täyttämään tämän koulutusmuodon laatuvaatimukset.

 • |Finland
  21-11-2011

  Uusi selvitys kansansivistystyön saamasta valtion tuesta

  Ruotsin hallitus on asettanut työryhmän tekemään selvityksen kansansivistystyön saamasta valtion tuesta. Selvitys voidaan nähdä osana hallituksen pyrkimystä varmistaa kansansivistystoiminnan korkea laatu jatkossakin.

 • |Island
  21-11-2011

  Gæðamál fræðsluaðila í brennidepli hjá stofnun um starfsmenntaháskóla

  Stofnun um starfsmenntaháskóla hefur kannað hvernig fræðsluaðilar vinna að því að mæta gæðaviðmiðum sem lögð voru til grundvallar umbótum á starfsmenntun á háskólastigi.

 • |Island
  21-11-2011

  Nýtt mat á framlagi ríkisins til alþýðufræðslunnar

  Sænska ríkisstjórnin hefur látið gera mat á fjárframlögum ríkisins til alþýðufræðslu. Líta má á matið sem lið í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til þess að tryggja áframhaldandi gæði alþýðufræðslunnar.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Utbildningsanordnares kvalitetsarbete inom yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan har granskat hur ett antal utbildningsanordnare arbetar för att möta kvalitetskraven för utbildningsformen.

 • |Sverige
  17-11-2011

  Ny utredning om statligt stödet till folkbildningen

  Regeringen har tillsatt en utredning om det statliga stödet till folkbildningen. Utvärderingen kan ses som ett led i regeringens strävan att säkerhetsställa att kvalitén i folkbildningsverksamheten är fortsatt hög.

 • |Island
  24-10-2011

  Frumkvöðla nám leiðir til aukinnar innri hvatningar nema

  Fredrik Åberg, hefur í vinnu við lokaverkefni sitt á starfsmenntakennarasviði Linné-háskólans, kannað hvað það er sem iðnnemar telja að einkenni innri hvatningu þeirra. Meðal þátta sem fram koma eru þekking kennara á efninu, hæfileikar til að útskýra og veita viðurkenningu auk þess að vera réttlátir. Aðrir afgerandi þættir eru þátttaka nemanna og tækifæri til þess að hafa áhrif.

 • |Island
  24-10-2011

  Jákvæð efnahagsleg áhrif á rannsóknum í samstarfi atvinnulífsins og opinberra vísindastofnana

  Niðurstöður nýlegrar og umfangsmikilla greiningar á efnahagslegum áhrifum af samstarfi fyrirtækja við rannsóknastofnanir benda til þess að samstarf um rannsóknir og þróun auki framlegð starfsfólksins og leiði þar með til verðmætaaukningar í fyrirtækjunum.

 • |Finland
  24-10-2011

  Yrityselämän ja julkisten tiedelaitosten yhteistyöllä myönteisiä vaikutuksia

  Yritysten ja tutkimuslaitosten tiedeyhteistyön yksityis- julkistaloudellisista vaikutuksista on tehty uusi, laajempi analyysi. Sen mukaan tutkimus- ja kehitysyhteistyö nostaa työntekijäkohtaista tuottavuutta ja luo siten yritykselle lisäarvoa.

 • |Finland
  24-10-2011

  Yrittäjämäinen oppiminen motivoi

  Linné-yliopiston ammattiopettajakoulutuksesta valmistunut Fredrik Åberg tutki lopputyössään, millaiset tekijät käsityöammattien opiskelijoiden mielestä vaikuttavat heidän sisäiseen motivaatioonsa. Tutkimuksen mukaan motivaatioon vaikuttaa mm. se kuinka hyvin opettaja hallitsee opetettavan aiheen ja hänen kykynsä selittää asioita, antaa tunnustusta opiskelijoille ja kohdella heitä oikeudenmukaisesti. Muita tärkeitä tekijöitä ovat opiskelijoiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet.

 • |Danmark
  19-10-2011

  Positive økonomiske effekter af forskningssamarbejde mellem erhvervsliv og offentlige videninstitutioner

  En ny større analyse af de private- og samfundsøkonomiske effekter af virksomheders vidensamspil med forskningsinstitutioner peger på, at samspil om forskning og udvikling skaber højere produktivitet pr medarbejder og dermed værditilvækst i virksomheder.

 • |Sverige
  19-10-2011

  Entreprenöriellt lärande leder till ökad motivation hos eleverna

  Fredrik Åberg, har i sitt examensarbete på Yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet undersökt vilka faktorer som hantverkselever menar bidrar till deras inre motivation. Några faktorer som påverkar den inre motivationen är lärarens kunnighet i ämnet, förmåga att förklara och ge beröm samt att vara rättvis. Andra viktiga faktorer är elevernas delaktighet och möjlighet till eget inflytande.

 • |Finland
  27-09-2011

  Uusin voimin koulutuksen arviointia toteuttamaan

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt uudet jäsenet Koulutuksen arviointineuvostoon toimikaudelle 1.9.2011–31.12.2013.

 • |Island
  26-09-2011

  Mat á menntun endurnýjað með nýju afli

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur útnefnt nýja aðila í Ráðið fyrir mat á menntun fyrir tímabilið 1.9.2011–31.12.2013.

 • |Sverige
  20-09-2011

  Utvärderingen av utbildningen genomförs med nya krafter

  Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt nya medlemmar till Rådet för utbildningsutvärdering för perioden 1.9.2011–31.12.2013.

 • |Finland
  22-06-2011

  Lukioiden toimintakulttuuriin halutaan lisää yhteistyötä ja keskustelua yhteisistä päämääristä

  Lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet tulisi nostaa nykyistä suunnitelmallisemmin esiin koulun ja jokaisen opettajan toiminnassa. Lukion yleissivistävä tehtävä jää nyt liikaa sen varaan, mitä eri oppiaineiden sisällöt opetustuntien puitteissa tarjoavat. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja koulun yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan on tarpeen vahvistaa entisestään.

 • |Island
  21-06-2011

  Þörf er fyrir meira samstarf og umræðum um sameiginleg markmið á framhaldsskólastiginu

  Gera ætti almenn markmið framhaldsskólans sýnilegri sem og starfi hvers kennara á kerfisbundnari hátt en nú. Almenn menntun á framhaldsskólastigi er of nátengd innihaldi kennsluefnisins í kennslustundum. Efla ber tækifæri nemenda til þess að hafa áhrif og samband skólanna við samfélagið.

 • |Sverige
  20-06-2011

  Gymnasiets verksamhetskultur i behov av mer samarbete och diskussion om gemensamma mål

  De allmänna målen för gymnasiet borde lyftas fram i skolans och varje lärares verksamhet på ett mer systematiskt sätt än nu. Gymnasiets allmänbildande uppgift är alltför mycket beroende av innehållet i de olika läroämnena under lektionerna. Elevernas påverkningsmöjligheter och skolans kontakt med det omgivande samhället behöver förstärkas.

 • |Island
  03-02-2011

  Nýjar tillögur: Réttur til að endurmeta einkunnir

  Fram til þessa hafa nemendur ekki átt kost á því að fá einkunnir endurmetnar ef þeir hafa verið óánægðir með mat kennara. Í nýju skólalögunum er ákvæði sem gerir kennurum skylt að breyta einkunnum ef þær eru greinlega ekki réttar og það þarf ekki að taka langan tíma. . Í skýrslunni Réttar einkunnir eru betri en háar einkunnir – Tillögur um endurmat á einkunnum (SOU 2010:96) er lagt til að nemandi sem ekki fær einkunn sem fær einkunn endurmetna af kennara getur fengið hana endurmetna af rektor.

 • |Island
  01-02-2011

  Námsmenn fá viðurkenningu

  Næstum allir námsmenn sem sækja um mat á fyrra námi við starfsmenntaháskóla fá það viðurkennt.

 • |Finland
  31-01-2011

  Uusi lakiesitys: oppilaille mahdollisuus pyytää arvosanan uudelleenharkintaa

  Tähän asti oppilaat eivät ole voineet pyytää arvosanoihinsa oikaisua, jos he ovat olleet tyytymättömiä opettajan arvioon. Koululakiin on lisätty kohta, jonka mukaan opettajalla on velvollisuus muuttaa arvosana, mikäli se on selkeästi väärä. Mietinnössä, jonka otsikko on ”Oikeat arvosanat ovat parempia kuin korkeat arvosanat” esitetään, että oppilas, jonka arvosanaa opettaja ei suostu muuttamaan, voi pyytää rehtoria harkitsemaan uudelleen arvosanan oikeellisuutta.

 • |Finland
  31-01-2011

  Opiskelijoille suorituksia aiemman kokemuksen perusteella

  Lähes kaikki hyväksilukua hakevat saavat suorituksia aiemmin hankitun kokemuksen perusteella.

 • forskning |Danmark
  27-01-2011

  Studerende får merit

  Næsten alle studerende der søger om det, får merit på erhvervsakademi- og professionsuddannelserne.

 • forskning |Sverige
  25-01-2011

  Nytt förslag: Rätt till omprövning av betyg

  Elever har tidigare inte kunnat få sina betyg omprövade om de varit missnöjda med lärarens bedömning. I skollagen har införts en skyldighet för läraren att ändra ett betyg om det är uppenbart oriktigt och det kan ske snabbt och enkelt. I betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg (SOU 2010:96) föreslås att en elev, som inte får sitt betyg ändrat av läraren, ska kunna få betyget omprövat av rektorn.

 • |Finland
  30-01-2009

  Kurssi käyttäjäsuuntautuneen arviointiprosessin toteutuksesta

  Danmarks Evalueringsinstitutin järjestämä kurssi antaa yleistä ja helppokäyttöistä tietoa arviointimetodeista ja

 • |Island
  28-01-2009

  Námsmatsstofnunin í Danmörku býður upp á námskeið um notendavænt mat fyrir matsaðila

  Á námskeiðinu er ætlunin að veita nothæfa þekkingu um matsaðferðir og kenningar. Aðaláhersla verður lögð á að kenna

 • |Danmark
  27-01-2009

  Danmarks evalueringsinstitut tilbyder kursus i anvendelsesorienteret evaluering for praktikere

  Kurset giver en generel og brugbar viden om evalueringsmetoder og -teori. Det fokuserer på hvordan man gennemfører gode,

 • |Finland
  01-09-2008

  Arvio Ibn Rushd -sivistysliiton työstä valmistunut

  Tuore raportti arvioi Ibn Rushdin toimintaa kolmivuotisen koeajan ajalta. Raportin voi tilata sähköpostitse osoitteesta

 • |Island
  28-08-2008

  Ibn Rushd – starfsemi nýja fræðslusambandsins metið

  Í matsskýrslunni um Ibn-Rushd – nýja fræðslusambandið er farið yfir starfsemina á reynslutímabilinu. Hægt er að panta

 • |Sverige
  27-08-2008

  Ibn Rushd - det nya studieförbundet - utvärderas

  I utvärderingsrapporten Ibn-Rushd - ett nytt studieförbund följs Ibn - Rushds arbete under kvalificeringsperioden. 

 • |Finland
  28-05-2008

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen motivoi jatko-opintoihin

  Toukokuussa 22 naispuolista islantilaista pankkialan työntekijää sai päätökseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin. Hanke toteutettiin elinikäisen oppimisen keskus Mimirissä, ja se oli jatkoa viime vuonna loppuneelle yhteiseurooppalaiselle Leonardo-hankkeelle Value of work.

 • |Finland
  28-05-2008

  Arviointiraportti ”uudesta AMU-koulutuksesta”

  Aikuisten ammatillinen työvoimakoulutus (AMU) siirrettiin vuonna 2001 silloisen työministeriön alaisuudesta opetusministeriöön, ja laki

 • |Island
  27-05-2008

  Matsskýrsla um verkefnið „Ný vinnumarkaðsmenntun“

  Vinnumarkaðsmenntunin (AMU) var árið 2001 flutt frá þáverandi Vinnumálaráðuneyti til Menntamálaráðuneytisins. Árið 2003 voru lögin um nýju

 • |Island
  27-05-2008

  Raunfærnimat er mikil hvatning til frekara náms

  Mímir – símenntun útskrifar þjónustufulltrúa í fjármálafyrirtækjum

 • hållbar utveckling |Danmark
  27-05-2008

  Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

  Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

  AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven