utveckling • |Grönland
  29-01-2014

  Uddannelse i fremgang i Grønland

  Tal fra 2002-2012 viser, at uddannelsesniveauet er stigende i Grønland. I 2012 havde 34,7 procent af den voksne befolkning en uddannelse udover folkeskolen. I 2002 havde 6.902 personer en erhvervsuddannelse og i 2012 var det steget til 8.179. Personer som ikke har afsluttet deres uddannelse er faldet fra 2.652 i 2002 til 2.375 i 2012.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Koulutus nosteessa Grönlannissa

  Vuosien 2002 – 2012 tilastot osoittavat, että grönlantilaisten koulutustaso on nousussa. Vuonna 2012 34,7 % aikuisväestöstä oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2002 ammattitutkinnon oli suorittanut 6902 grönlantilaista, ja vuonna 2012 luku oli noussut 8179:ään. Opinnot keskeyttäneiden lukumäärä puolestaan laski: vuonna 2002 opiskelun jätti kesken 2652, mutta vuonna 2012 luku oli 2375.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Grønland får repræsentation i Washington

  Grønland har fået en repræsentationschef for Grønlands Repræsentation i Washington D.C., som skal blandt andet styrke samarbejdet mellem Grønland og USA om uddannelse og forbindelserne til arbejdsmarkedet.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Tværatlantisk seminar om uddannelsesmuligheder i Vestnorden

  I Sisimiut var der den 10. og 11. december et tværatlantisk seminar ”Arctic Region Oil & Gas Seminar in Training and Education” med fokus på uddannelsesmuligheder for indbyggere i Vestnorden, afholdt af FING.

 • |Grönland
  26-11-2013

  Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

  8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Ráðleggingar um þverfaglegt samstarf á milli skóla og stofnana á sviði heilbrigðis- og félagsmála

  Dagana 8.-10. október var haldin ráðstefna um færni barna og unglinga, þróun og nám. Þar var sjónum beint að ábyrgð og hlutverki starfsmenntunar í því samhengi.

 • |Grönland
  20-11-2013

  Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

  Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Þróun á námi í náttúruvísindum á Grænlandi

  Innan tíðar verður í fyrsta skipti hægt að leggja stund á nám í líffræði á háskólastigi á Grænlandi. Þetta verður gert í samstarfi Náttúrustofnunar, Háskólans í Árósum og Manitoba háskóla í Kanada, en þar er samstarf eftir Artek-líkaninu þegar hafið.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Luonnontieteellinen koulutusohjelma kehitteillä Grönlannissa

  Parin vuoden kuluttua Grönlannissa käynnistyy ensi kertaa yliopistotasoinen biologian koulutusohjelma. Koulutus toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuvat Grönlannin luontoinstituutti, tanskalainen Århusin yliopisto ja kanadalainen Manitoban yliopisto. Organisaatioilla on entisestään kumppanuussuhde, joka on solmittu arktisen teknologiakeskus Artekin puitteissa.

 • |Grönland
  22-10-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • |Grönland
  26-09-2013

  Mere hjælp til trænerkurser og lederudvikling

  Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Air Greenland har efter 8 måneders pause indgået en ny aftale frem til slutningen af 2014. Air Greenland vil atter støtte sporten i Grønland, hvor sponsorpengene er på 1,5 mio. DKK. Formålet med det er blandt andet at gå aktivt ind i og støtte op om trænerkurser og lederudvikling.

 • |Grönland
  27-08-2013

  Viden om Grønlands undergrund i hovedstaden

  For at hjælpe geologer fra udlandet, folk der vil vide mere om og arbejde med Grønlands undergrund vil GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i september-måneden få lokaler i hovedstaden Nuuk. Derigennem vil informationsdeling og kontakt gennem GEUS i Grønland blive lokalt. En af opgaverne er også at være med på uddannelsesområdet i Grønland og udvikle undervisningen om råstoffer.

 • |Grönland
  27-08-2013

  Ældre i Maniitsoq bliver fortrolige med tablets

  Ældreforbundet i Maniitsoq har etableret projektet Senior-Surf, som har til formål at gør ældre borgere mere fortrolige med at bruge IT teknologi og samtidig skal unge mennesker fra lokalsamfundet stå for oplæring af brugen af udstyrene. Det har en forbindelse med bærdygtighedsprojekterne i Qeqqata Kommunea (kommunen i Vestgrønland) og forbundet har arbejdet på at skaffe fem computertablets og en stationær computer. Velux Fonden har bidraget med 27.000 kr. til projektet.

 • |
  24-07-2013

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

 • |Grönland
  21-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Danmark
  21-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Nýtt menntaverkefni fyrir frumkvöðla og viðskiptamenn

  Í undirbúningi er fullt nám fyrir frumkvöðla og kaupsýslufólk undir yfirskriftinni „YES!“. Stefnt er að hægt verði að hefja námið á næsta ári og að það valdi breytingum og skapi vöxt á Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Myndugir borgarar og skuldbindandi samfélög

  - Umræðubók, sem spáir fyrir um hlutverk alþýðufræðslunnar í samfélagi framtíðarinnar.

 • |Finland
  20-05-2013

  Uusi koulutusohjelma yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä

  Kokopäiväopiskeluna toteutettavaa yrityksen perustamisen ja yrityskehityksen "YES!"-koulutusohjelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se käynnistyy ensi vuonna. Koulutuksen avulla pyritään edistämään muutosta ja kasvua Grönlannissa.

 • |Finland
  20-05-2013

  Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

  Tanskalaisjulkaisussa hahmotellaan vapaan sivistystyön roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

 • |Danmark
  15-05-2013

  ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

  - En debatbog, der giver bud på folkeoplysningens rolle i et fremtidigt samfund.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Nyt uddannelsesprojekt for iværksættere og forretningsudviklere

  Fuldtidsuddannelsen ”YES!” for iværksættere og forretningsudviklere er under opbygning og starter næste år for at være med til at skabe forandring og vækst i Grønland.

 • |Danmark
  23-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Finland
  22-04-2013

  ”Ideasta liikevoitoksi - innoitusta parempaan tuotekehittelyyn”

  - kuinka yhdistää paremmin tieto ja käytäntö. Ajatushautomo DEA on julkaissut pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun julkaisun "Opas parempaan tuotekehittelyyn".

 • |
  22-04-2013

  Frá hugmynd að arðsemi – innblástur til betri vöruþróunar

  - Að bæta samhengið á milli þekkingar og starfsemi.
  DEA þankabankinn hefur nýleg gefið út ritið: Leiðbeiningar um betri vöruþróun, sem er einkum ætlaður litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

 • |Danmark
  17-04-2013

  ”Fra ide til bundlinje – inspiration til bedre produktudvikling”

  - at skabe bedre sammenhæng mellem viden og praksis. Tænketanken DEA har udgivet en ”Guide til bedre produktudvikling” rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Finland
  26-03-2013

  Piareersarfik-ohjaajat konferenssissa Göteborgissa

  Mm. opinto-ohjausta sekä peruskoulun täydennysopintoja tarjoavien Piareersarfik-keskusten ohjaajia eri puolilta Grönlantia osallistui Göteborgissa järjestettyyn ohjausalan konferenssiin. He vierailivat myös paikallisessa aikuisopintokeskuksessa sekä Lyngbyn työvoimatoimistossa, joissa henkilöstö kertoi heille toiminnastaan.

 • |Island
  25-03-2013

  Náms- og starfsráðgjafar á vegum heimastjórnarinnar (Piareersarfik) á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg

  Náms- og starfsráðgjafarnir koma frá ýmsum sveitarfélögum á Grænlandi tóku þátt í ráðstefnu náms- og starfsráðgjafa í Gautaborg. Auk þess heimsóttu þeir símenntunarmiðstöðina í Gautaborg, þar sem þeir hlýddu á kynningar starfsmanna miðstöðvarinnar og vinnumiðlunarinnar.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Finland
  22-11-2012

  Nonformaaliin aikuiskoulutukseen osallistuvien määrä kasvussa

  Norjan tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 työssä olevista norjalaisista 51 % osallistui jonkinlaiseen nonformaaliin koulutukseen. Vuonna 2011 luku oli 48 %.

 • |Island
  19-11-2012

  Fullorðnum sem taka þátt í óformlegri menntun fjölgar

  Tölur frá norsku hagstofunni fyrir árið 2012 sýna að 51 % vinnuaflsins tekur þátt í óformlegu námi á einn eða annan hátt. Fyrir árið 2011 var hlutfallið 48%.

 • |Norge
  15-11-2012

  Andelen voksne som deltar på «ikke-formell» utdanning øker

  Statistisk sentralbyrås tall fra 2012 viser at 51% av de sysselsatte nå deltar i en eller annen type «ikke-formell» utdanning. I 2011 var tallet 48%.

 • |Island
  23-10-2012

  Fullorðnir takapróf í framhaldsskólum á ný

  Tölfræði sýnir að nú ljúka margir fullorðnir Norðmenn framhaldsskólanámi eða taka próf í einstökum fögum. Vinsælustu

 • |Finland
  22-10-2012

  Aikuiset suorittavat toisen asteen tutkintoja

  Tilastojen mukaan monet norjalaiset aikuiset palaavat toisen asteen opintojen pariin suorittaakseen uuden tutkinnon

 • |Norge
  18-10-2012

  Voksne tar eksamen på nytt i videregående skole

  Statistikk viser at mange voksne i Norge nå fullfører eller tar  enkelteksamen i videregående skole på nytt. Helse- og

 • |Finland
  29-08-2012

  ”Pk-yritysten akateemiset kehityspilotit olleet menestys”

  Vuonna 2005 aloitetun järjestelyn turvin alle sata työntekijää työllistävä yritys, jossa on vain vähän

 • |Island
  29-08-2012

  Tilboðið um að ráða háskólamenntaða þekkingarstjóra til lítilla og meðalstórra fyrirtækja nýtur vinsælda

  Tilboðið hefur verið í gildi síðan 2005. Tilgangurinn er að gera fyrirtækjum með færri en 100 starfsmenn og fáa háskólamenntaða, kleift að verkefnaráða háskólamenntaðan einstakling til starfa við þróun fyrirtækisins.

 • |Danmark
  21-08-2012

  ”Akademiske videnpiloter på små og mellemstore virksomheder en succes”

  Ordningen har eksisteret siden 2005 og indebærer, at virksomheder med under 100 ansatte og kun få højtuddannede med et

 • |Finland
  26-06-2012

  Historiallinen päivä Färsaarten yliopistossa

  Ensimmäiset opettajat ja lastentarhanopettajat ovat valmistuneet Färsaarten yliopistosta. He suorittivat alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeinä ovat BEd in Education (opettaja) ja BEd in Social Education (lastentarhanopettaja).

 • |Finland
  26-06-2012

  Toisen asteen suorittajien määrässä ei kasvua

  Tilastojen mukaan toisen asteen opinnot loppuun suorittaneiden osuus viisi vuotta aiemmin opinnot aloittaneista laski

 • |Island
  25-06-2012

  Sögulegur dagur við Háskólann í Færeyjum

  Fyrstu stúdentarnir í kennslu og kennslufræði við Háskólann í Færeyjum hafa lokið prófum til B.Ed.-gráðu í grunnsólakennslu (kennari) og og B.Ed.-gráðu í leikskólakennslu (leikskólakennari).

 • |Island
  25-06-2012

  Nemendum sem ljúka námi úr framhaldsskólum fjölgar ekki

  Tölfræði sýnir að nemendum sem ljúka námi og standast próf af framhaldsskólastigi 2012, fimm árum eftir að þeir hófu

 • |Danmark
  25-06-2012

  Historisk dag ved Færøernes Universitet

  De første Bachelorer i lærer og pædagogfaget har bestået eksamen ved Færøernes Universitet og har fået tildelt den akademiske grad BEd in Education (lærer) og BEd in Social Education (pædagog).

 • |Norge
  25-06-2012

  Ingen økning i antall som består videregående skole

  Statistikk viser at andelen som fullfører og består videregående skole fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med fjorårets tall.

 • |Island
  24-05-2012

  Skýrsla um ástand æðri menntunar 2012

  Í skýrslu norska þekkingarráðuneytisins er að finna tölur um stöðu háskólasviðsins árið 2011, þar er litið til þróun

 • |Finland
  24-05-2012

  Korkeakoulutuksen tilannekatsaus 2012

  Norjan opetusministeriön raportissa esitellään korkeakoulusektorin tilastoja vuodelta 2011 ja tarkastellaan pidemmän

 • |Norge
  24-05-2012

  Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012

  Kunnskapsdepartementets rapport presenterer tall om situasjonen i universitets- og høyskolesektoren i 2011 og ser på

 • |Island
  24-04-2012

  Mariu Österåker gefst tími til að opna hugann fyrir óþekktum tækifærum,

  hún sagði upp starfi sínu sem fyrirtækjaráðgjafi og vék þar með af framabrautinni til þess að geta helgað sig því sem

 • |Finland
  24-04-2012

  Nyt on aika ajatella yllättäviä mahdollisuuksia

  Maria Österåker irtisanoutui yrityskehittäjän työstään ja hylkäsi nousujohteisen urakehityksen

 • |Finland
  24-04-2012

  Viides Distans-symposiumi 22.5.

  Viides NVL:n Distans-verkoston järjestämistä symposiumeista, joissa käsitellään tietotekniikan ja joustavan koulutuksen käyttöä aluekehityksen apuna, järjestetään Pohjois-Islannin Husavikissä 22. toukokuuta.

 • |Sverige
  18-04-2012

  Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

  för Maria Österåker som sade upp sig från sitt arbete som företagsutvecklare och gav därmed upp tanken

 • folkbildning näringsliv |Sverige
  18-04-2012

  Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

  ”Snopet konstaterar jag att det är först när jag slutade vara allt det jag trodde förväntades av mig som jag blev allt det jag ville bli. Ju mindre jag anstränger mig, desto bättre fungerar det.”

 • |Island
  26-03-2012

  Findikator er nú einnig á sænsku og ensku

  Upplýsingaveitan Findikator birtir vísa með tölulegum upplýsingar um það sem efst er á baugi í samfélagi Finna. Þar er að finna nálægt 100 vísa sem lýsa meðal annars efnahag, heilsu, menntun, vinnumarkaði og umhverfi.

 • |Finland
  26-03-2012

  Findikaattori nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

  Findikaattori-palvelu antaa tietoa koko yhteiskunnan kehityksestä valmiina tilastokuvioina. Palvelu sisältää lähes 100 indikaattoria, jotka kuvailevat mm. taloutta, terveyttä, koulutusta, työmarkkinoita ja ympäristöä.

 • |Sverige
  21-03-2012

  Findikator nu även på svenska och engelska

  Tjänsten Findikator ger aktuell information om centrala samhällsfenomen i Finland i form av indikatorer. Den innehåller nästan 100 indikatorer som beskriver bl.a. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmarknaden och miljön.

 • |Finland
  25-05-2011

  Koulutus kehittyy

  Tanskan opetusministeriön ja alueiden etujärjestön (Danske Regioner) yhteisessä julkaisussa kuvaillaan 22

 • |Island
  24-05-2011

  Menntun í þróun

  Danska menntamálaráðuneytið hefur í samstarfi við landsvæðin, gefið út bækling með lýsingu á 22 þróunarverkefnum í

 • |Danmark
  18-05-2011

  Uddannelse under udvikling

  Det danske undervisningsministerium har i samarbejde med danske regioner udgivet en pjece med beskrivelse af 22

 • |Island
  28-02-2011

  ”Þekking & Vöxtur” (Viden & Vækst)

  er titill rannsóknarstefnu Færeyinga sem samþykkt var af Rannsóknarráði þann 28. Janúar 2011

 • |Danmark
  24-02-2011

  ”Viden & Vækst”

  er titlen på Færøernes overordnede forskningspolitik, som blev vedtaget af Forskningspolitisk Komité den 28. januar 2011.

 • baskunskaper forskning |
  15-02-2011

  CEOs of commercial companies teach sexual education at Estonian high schools

  In April this year several CEOs of large Estonian companies volunteered at high schools giving 8-12th year pupils classes about sexual education.

 • |Island
  03-02-2011

  Námsstefna: "Menntun kveikir þróun"

  Árið2011 hefur farkennslunet NVL Distans skipulagt röð námsstefna sem fjalla um hvernig hægt er að beita

 • forskning |Danmark
  28-01-2011

  Symposium: "Uddannelse skaber utvikling"

  Under 2011 har NVLs Distansnettverk planlagt en rekke symposier, med temaet hvordan IKT og fleksibel tilgang til

 • |Finland
  15-04-2010

  Hyvä lukija,

  tämän DialogWebin numeron innoittajana on parhaillaan meneillään oleva Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. EU:n 27 jäsenmaan lisäksi teemavuoteen osallistuvat myös Norja ja Islanti. Lue DialogWebistä, miltä Pohjoismaiden tilanne tällä hetkellä näyttää ja mitä sen parantamiseksi tehdään.

 • |in English
  15-04-2010

  Dear Reader,

  this issue of DialogWeb is inspired by the European Year of Combating Poverty and Social Inclusion 2010. As well as the 27 member countries of the EU, Norway and Iceland are participating in the theme year. This issue’s articles describe the current situation in the Nordic region and efforts being made to improve it.

 • innovation vuxnas lärande |Sverige
  12-04-2010

  Kära läsare,

  det här numret av DialogWeb inspireras av det pågående europeiska året mot fattigdom och social utestängning. Utöver de 27 EU-staterna deltar även Norge och Island i temaåret. Läs om hur det ser ut i Norden idag och vad som görs för att förbättra situationen.

 • |Finland
  27-04-2009

  Koulutustori

  Islannin työelämän koulutuskeskuksen (FA) hallitus päätti syksyllä 2008 perustaa työryhmän valmistelemaan tukitoimia

 • |Island
  22-04-2009

  Um Menntatorg

  Vefsíðan www.menntatorg.is er ein af þeim hugmyndum sem samstarfshópur um

 • |Norge
  22-04-2009

  Utdanningstorg

  Styret i Arbeidslivets opplæringssenter bestemte allerede høsten 2008 å sette i gang samråd for å forberede tiltak for å

 • |Island
  27-02-2009

  Þróun fullorðinsfræðslu - 2009

  Ráðstefnan mun fara fram dagana 17. og 18. mars 2009 i Linköping. Meðal fyrirlesara verða Jan Björklund,

 • |Finland
  27-02-2009

  Aikuiskoulutus kehittyy -konferenssi 2009

  Konferenssi pidetään 17–18 mars 2009 Linköpingissä. Luennoitsijoina ovat mm. Jan Björklund, Hans

 • |Sverige
  23-02-2009

  Vuxenutbildning i utveckling - 2009

  Konferensen äger rum den 17-18 mars 2009 i Linköping och behandlar vuxenutbildning ur olika perspektiv. Föreläsare är

 • vägledning vuxnas lärande |Norge
  12-02-2009

  Ideer mangler folk!

  I finanskrisen med mangel på økonomiske midler kan innovasjon og kreativitet spille en viktig rolle, de kan anvendes som redskap for å utnytte menneskelige ressurser. De er tatt i bruk på Reykjaneshalvøya på Island. Virkjun – ressursutnytting, er senter for mennesker som er åpne for nye sjanser.

 • baskunskaper utbildningspolitik |Danmark
  11-02-2009

  Krisen skal sætte skub i efteruddannelse

  Både arbejdsgivere og fagforbund peger på øget voksen- og efteruddannelse som en konstruktiv vej at gå, inden fyresedlerne skrives, eller medarbejdere går på arbejdsdeling i virksomheder, der er presset af den økonomiske nedgang. Den praksis valgte Davidsen Tømmerhandel. Og det er ikke sidste gang, der bliver iværksat en systematisk efteruddannelsesindsats, vurderer HR-chefen.

 • |Finland
  01-02-2009

  Nordplus-puiteohjelma: Uusia koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa

  Haku Pohjoismaiden ja Baltian yhteiseen vaihto- ja koulutusohjelmaan Nordplusiin on meneillään. Nordplus-puiteohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2009 on 60 miljoonaa tanskan kruunua, eli noin 8 miljoonaa euroa. Nordplus-ohjelmiin on osallistunut vuosittain noin 10 000 henkilöä. Tänä vuonna puiteohjelmassa painotetaan ilmasto- ja ympäristöasioita.

 • |Island
  30-01-2009

  Ný lög og áætlun um fullorðinsfræðslu á Ålandseyjum

  Landsstjórnin á Álandseyjum hefur skipað vinnuhóp til þess að semja tillögu að löggjöf um fullorðinsfræðslu á Álandseyjum.

 • |Finland
  30-01-2009

  Keskustelua kansanopistojen ytimestä

  Tanskan kansanopistoyhdistyksen jäsenkokouksessa Århusissa 22.1. pohdittiin, mistä kansanopistotoiminnan ydin koostuu tällä hetkellä ja mistä sen tulisi koostua tulevaisuuden yhteiskunnassa.

 • |Finland
  30-01-2009

  Uusi yksivuotinen nuoriso- ja aikuisopetuksen koulutusohjelma

  Danmarks Evalueringsinstitut on akkreditoinut kymmenen uutta koulutusohjelmaa, jotka on kehitetty erityisesti vastaamaan työelämän uusiin tarpeisiin. Yksi niistä on vuoden kestävä nuoriso- ja aikuisopetuksen koulutusohjelma, jonka järjestää VIA University College.

 • |Finland
  30-01-2009

  Ammattikoulutuskonferenssissa pohdittiin keskeyttämisten vähentämistä

  Tammikuussa pidetyssä Tanskan opetusministeriön vuotuisessa ammattikoulutuskonferenssissa keskityttiin paljolti opintojen

 • |Finland
  28-01-2009

  Ahvenanmaalle aikuiskoulutuksen puitelaki ja toimintasuunnitelma

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut työryhmän tekemään selvityksen maakunnan aikuiskoulutusta koskevan puitelain pohjaksi.

 • |Finland
  28-01-2009

  Työ- ja kehitystakuun kolmas vaihe valmiina

  Ruotsin hallitus teki esityksen työ- ja kehitystakuusta kesällä 2007. Esityksen mukaan kaikki yli 450 päivää työttömänä olleet työ- ja kehitystakuuohjelman osallistujat pääsisivät takuun kolmannen vaiheen piiriin. Nyt hallitus on päättänyt tehdä muutoksia useisiin kolmatta vaihetta koskeviin säädöksiin.

 • |Island
  28-01-2009

  Ný tækifæri til menntunar og mannaskipta á milli Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna - Nordplus áætlunin

  Nú er hægt að sækja um styrki frá Nordplus, innan sameiginlegs verkefnis Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna um menntun og mannaskipti. Nordplus áætlunin hefur árið 2009 yfir að ráða 60 milljónum danskra króna, eða sem svarar til 8 milljónum evra til úthlutunar. Árlega eru þátttakendur í öllum verkefnum Nordplus um 10.000. Í ár verður lög áhersla á að styðja umsóknir sem varða loftslags- og umhverfismál.

 • |Island
  28-01-2009

  Evrópska þema ársins 2009 – er sköpun og nýsköpun

  Þema ársins 2009 í ESB er sköpunarkraftur og nýsköpun. Að allir íbúar hagi lífi sínu samkvæmt þessum hugmyndum er hvatning til allra íbúa í aðildarlöndum ESB sem og öðrum íbúum Evrópu til að leggja sitt af mörkum til þemaársins.

 • |Island
  28-01-2009

  Umræður um meginhlutverk lýðskólanna

  Á fundi Samtaka lýðskóla í Danmörku þann 22. janúar í Íþróttaháskólanum í Árhúsum, var fjallað um hvað er og á að vera meginhlutverk lýðskólastarfsins í nútíma og framtíðar samfélagi.

 • |Island
  28-01-2009

  Ný námsbraut á VVU stigi fyrir unglinga- og fullorðinfræðslukennara

  Námsmatsstofnunin í Danmörku hefur samþykkt 10 nýjar námsbrautir sem eru aðlagaðar nýjum greinum og þörfum, þar á meðal menntun fyrir kennara á unglingastigi og í fullorðinsfræðslu sem boðið er upp á við VIA háskólann.

 • |Island
  28-01-2009

  Ráðstefna danska menntamálaráðuneytisins um tilrauna- og þróunarverkefni fjallaði um iðn- og starfsmenntun

  Á ráðstefnu danska menntamálaráðuneytisins um starfsmenntun i janúar, beindist athyglin sérstaklega að þremur mikilvægum

 • |Island
  27-01-2009

  Þriðji hluti atvinnu- og þróunaráætlunarinnar tilbúinn

  Allt frá því að sænska ríkisstjórnin hrinti atvinnu- og þróunaráætluninni í framkvæmd árið 2007 var auglýst að öllum þátttakendum, sem hefðu þegið bætur í meira en 450 daga án þess að fá vinnu, myndi vera vísað á þriðja stig áætlunarinnar. Ríkisstjórnin hefur ákveðið að gera nokkrar breytingar á fjölmörgum reglugerðum sem kveða á um eða lýsa þriðja stigi áætlunarinnar.

 • |Danmark
  27-01-2009

  Diskussion af folkehøjskolernes kerne

  Folkehøjskolernes forening i Danmark tog på et medlemsmøde d.22/1 på Idrætshøjskolen i Århus, fat i diskussionen af, hvad der er og skal være højskolens kerne i et nutidigt og fremtidigt samfund.

 • |Danmark
  27-01-2009

  Ny uddannelse på VVU niveau for ungdoms- og voksenundervisere

  Danmarks evalueringsinstitut har positivt akkrediteret 10 nye uddannelser, der er tilpasset nye brancher og behov, heriblandt en ny uddannelse for ungdoms- og voksenundervisere, som VIA university college udbyder.

 • |Danmark
  27-01-2009

  FOU konference satte fokus på erhvervsuddannelserne

  Undervisningsministeriets årlige konference for erhvervsuddannelser i januar, havde fokus på de tre vigtige

 • |Sverige
  23-01-2009

  Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas klar

  Redan när regeringen införde jobb- och utvecklingsgarantin sommaren 2007 aviserades att alla deltagare som efter 450 ersättningsdagar inte fått något jobb skulle anvisas till garantins tredje fas. Regeringen har nu beslutat om förändringar i ett flertal förordningar som syftar till att beskriva den tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin.

 • |Finland
  21-01-2009

  Luovuuden ja innovoinnin teemavuosi 2009

  Vuosi 2009 on luovuuden ja innovoinnin teemavuosi. Niille omistetun teemavuoden vietto on EU:n ja sen jäsenmaiden yhteinen aloite, johon kaikki halukkaat voivat osallistua.

 • |Sverige
  21-01-2009

  Ramlag och handlingsplan för vuxenutbildningen på Åland

  Ålands Landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta ett underlag för en ramlag för vuxenutbildning på Åland.

 • |Sverige
  21-01-2009

  År 2009 – Europeiska temaåret för kreativitet och innovation

  År 2009 är Europeiska temaåret för kreativitet och innovation. Att framleva ett temaår tillägnat för dessa är EU:s och dess medlemstaters gemensamma motion, i vilken alla villiga kan delta.