utveckling • |Sverige
  21-01-2009

  Nya möjligheter till utbildning och utbyte i de nordiska och baltiska länderna

  Det är nu fritt fram för ansökningar till Nordplus, de nordiska och baltiska ländernas gemensamma utbytes- och utbildningsprogram. Den totala budgeten för Nordplus ramprogram 2009 uppgår till hela 60 miljoner DKK, eller cirka 8 miljoner euro. Varje år har de olika Nordplus-programmen sammanlagt upp emot 10 000 deltagare. Fokus i år ligger på klimat och miljö.

 • forskning innovation |Norge
  11-12-2008

  Utdanning, forskning og innovasjon medisin i krisen

  Det har vært harde tider i det siste på Island. Banksystemet gikk konkurs, økonomien halter og mange bedrifter er nødt til å redusere kostnader og sende medarbeidere hjem.

 • hållbar utveckling internationalisering |Sverige
  11-12-2008

  Samarbetsinlärning nyckel till framgång för unga företagare

  I Team Academy i Jyväskylä lär sig studenterna företagsekonomi och marknadsföring genom att grunda egna företag, lära sig av varandra och av sina kunder. I slutet av studierna reser de jorden runt.

 • |Island
  28-10-2008

  Næstum 23 milljónir sænskra króna, til Evrópuverkefna um starfsmenntun

  Tíu sænsk þróunarverkefni um starfsmenntun hafa fengið úthlutað samtals 22.707.00 SEK, sem jafngildir tæplega 350

 • |Finland
  28-10-2008

  Ammattikoulutuksen EU-hankkeille lähes 23 miljoonaa kruunua

  EU:n rahoittama Leonardo da Vinci -ohjelma on myöntänyt kymmenelle ruotsalaiselle ammattikoulutusalan kehityshankkeelle

 • |Sverige
  28-10-2008

  Närmare 23 miljoner kronor till EU-projekt inom yrkesutbildning

  Tio svenska utvecklingsprojekt inom yrkesutbildning har beviljats totalt cirka 22 707 000 kronor. Pengarna kommer från

 • |Finland
  23-10-2008

  Kouluvirasto vastuuseen koulujen kehittämisestä

  Vastuu koulujen kehittämisestä on siirtynyt takaisin Ruotsin kouluvirastolle (Skolverket), koska aiempi koulujen

 • |Island
  23-10-2008

  Skólaþróun styrkir Skólastofnunina

  Þróunarverkefni hefur aftur verið fundinn staður í Skólastofnuninni, sem er að hluta ný stofnun, eftir að Stofnun

 • |Sverige
  22-10-2008

  Skolutveckling

  Utvecklingsfrågorna har återigen tagit plats i Skolverket efter det att Myndigheten för skolutveckling lagts ner. Med

 • |Finland
  01-09-2008

  Tulevia konferensseja

  Lisätietoa löydät osoitteesta www.nordvux.net

 • |Island
  27-08-2008

  Næstu ráðstefnur

  – lesið meira á www.nordvux.net

 • |Danmark
  27-08-2008

  Kommande konferenser

  Läs mer på www.nordvux.net

 • |Finland
  31-03-2008

  Täydennyskoulutusta ideoidaan tanskalais-ruotsalaisen yhteistyön lisäämiseksi

  Ruotsalais-tanskalaisten yhteistyöhankkeiden yleistyminen edellyttää lisää täydennyskoulutusta, toteaa Kööpenhaminassa toimiva Voksen Pædagogisk Center (aikuispedagogiikan keskus).

 • |Finland
  31-03-2008

  Pohjoismainen konferenssi oppimisen organisoinnista

  DISTANS, yksi NVL:n verkostoista, järjestää 22. toukokuuta 2008 Kööpenhaminassa konferenssin, jonka aiheena on oppimisen organisointi. DISTANS-verkoston jäsenet edustavat pohjoismaisia aikuiskoulutusalan organisaatiota ja oppilaitoksia.

 • |Danmark
  31-03-2008

  Þróun hugmynda og umræða um endurmenntun þvert á Eyrarsundið

  Danir og Svíar eiga, í meira mæli, að starfa saman þvert á landamærin. Það krefst aukins framboðs á endurmenntun, að mati Fullorðinsfræðslumiðstöðvarinnar í Kaupmannahöfn (Voksen Pædagogisk Center i Købehavn). Stofnunin býður þess vegna til samtals- og hugarflugsfundar, sem gæti leitt til verkefnis.

 • |Island
  31-03-2008

  Norræn ráðstefna í Danmörku um skipulag náms

  Þann 22. maí 2008 heldur DISTANS, (www.nordvux.net/page/574/distansnatverk.htm) eitt af tengslanetum NVL, ráðstefnu í Kaupmannahöfn. Ráðstefnan beinir sjónum sínum að skipulag náms. Meðlimir DISTANS koma frá hverju Norðurlandanna og eru fulltrúar mismunandi stofnana sem hafa fullorðinsfræðslu sem verkefni. Í þetta skipti er það FLUID, Félag um sveigjanlega menntun í Danmörku sem leiðir vinnuna í kringum ráðstefnuna.

 • |Danmark
  26-03-2008

  Idéudvikling til og diskussion af efteruddannelse på tværs af Øresund

  Danskere og svenskere skal i højere grad arbejde på tværs af grænserne. Der kræver mere efteruddannelse, mener Voksen Pædagogisk Center i Købehavn. De inviterer derfor til to dialog- og inspirationsmøder, som kan munde ud i et projekt.

 • |Danmark
  26-03-2008

  Nordisk konference i Danmark om organisering af læring

  22. maj 2008 afholder DISTANS, (www.nordvux.net/page/574/distansnatverk.htm) et af NVL's netværk, en konference i København, der sætter fokus på organisering af læring. DISTANS's medlemmer kommer fra hvert af de nordiske lande og repræsenterer forskellige organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med voksenoplæring. Denne gang er det FLUID, Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark som leder arbejdet om konferencen.

 • hållbar utveckling innovation |Danmark
  10-03-2008

  I kunsten ligger nøgle til innovation

  Få ledere har i dag fået øjnene op for det potentiale, der ligger i et målrettet samarbejde med kunstnere med henblik på at styrke udvikling og innovation på arbejdspladser. Her ligger ellers en vigtig nøgle til at sætte skub i de nye ideer, mange arbejdspladser savner, mener lektor Lotte Darsø, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

 • hållbar utveckling kompetensutveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.