vagledning • vägledning |Norden
  18-02-2019

  Verksamhetplan 2019

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2019

 • vejledning |Norden
  18-02-2019

  Virksomhedsplan for IKT og vejledning

  Detta gør arbejdsgruppen for IKT & vejledning i 2019

 • vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  24-08-2018

  Seminarium på Færøerne om validering og vejledning

  20. september kl. 9-12 i Smæran auditorium i Tórshavn centrum. 

  Seminariet henvender sig til alle dem der på en eller anden måde

 • vejledning |Island
  23-03-2018

  Námskeið með Norman Amundson

  Plats Hotel Natura, Reykjavik

 • career guidance competence development |Sverige
  09-06-2017

  Career Management Skills

  Career Management Skills – What – Why – How?. Malmö, November 23-24 2017.

 • vägledning |Norden
  04-05-2017

  Aktuellt

  På gång inom nätverket

 • vägledning validering |Norden
  07-03-2017

  Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

  I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

 • vägledning |Norden
  06-03-2017

  Verksahetsplan 2017 IKT och vägledning

  Detta skall arbetsgruppen för IKT och vägledning göra 2017.

 • vägledning |Norden
  13-01-2017

  Verksamhetplan 2018 Vägledning

  Detta gör nätverket 2018

 • vejledning |Island
  24-10-2016

  Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda

  Ráðgjöf fyrir fullorðna - veiledning for voksne

 • vejledning |Færöerne
  30-09-2016

  Vejledningssystemet på Färöarna

  En kort beskrivning av vägledarsystemet på Färöarna

 • vägledning |Åland
  26-09-2016

  En hållbar vägledning

  Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

 • vägledning validering kompetensutveckling |Norden
  08-09-2016

  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning

  "Veiledningsnettverket og NVL kan ha en viktig rolle i å løfte faglige områder og spørsmål frem, samt sette fokus på dem."
  Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning.

 • vägledning |Åland
  18-04-2016

  Nya vindar för vägledning

  Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

 • vägledning |Norden
  18-01-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Vägledningsnätverkets verksamhet

 • vägledning validering |Norden
  31-10-2015

  Guidance in validation within the Nordic region

  The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

 • vägledning kompetensutveckling |Norden
  20-10-2015

  Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

  Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

 • vägledning |Norge
  28-04-2015

  Digitale råd till karrierveiledare

  Nå kan fylkesvise karrieresentre få råd om nettbaserte tjenester og sosiale medier.

 • vägledning |Færöerne
  28-04-2015

  Ohjausalan konferenssi 4. toukokuuta Torshavnissa Pohjolan talossa

  Maanantaina 4. toukokuuta Fäärsaarten Torshavnissa, Pohjolan talossa järjestetään uraohjausaiheinen konferenssi.

 • vägledning |Norge
  28-04-2015

  Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää parempaa uraohjausta

  Norjan hallitus on asettanut asiantuntijaryhmän pohtimaan, miten elinikäistä uraohjausta voidaan vahvistaa.

 • vägledning |Færöerne
  27-04-2015

  Ráðstefna um náms- og starfsráðgjöf í Norræna húsinu í Þórshöfn

  Mánudaginn 4. maí nk. standa nemar í 4 ára meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf fyrir ráðstefnu um starfsráðgjöf á Færeyjum í Norræna húsinu í Þórshöfn.

 • vägledning |Færöerne
  27-04-2015

  Vejlederkonference 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn

  Mandag den 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn afholder de studerende på den 4-årige deltids Master uddannelse i uddannelses- og karrierevejledning en konference om karrierevejledning på Færøerne.

 • vägledning |Norge
  27-04-2015

  Breytingar á atvinnulífi krefjast betri náms- og starfsráðgjafar

  Norska ríkisstjórnin hefur skipað nefnd sérfræðinga til þess að kanna hvernig styrkja megi ævináms- og starfsráðgjöf.

 • vägledning |Norge
  27-04-2015

  Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning

  Den norske regjeringen satt ned et ekspertutvalg for å se på hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes.

 • |Norge
  16-04-2015

  Arbeidsliv i stadig endring krever bedre karriereveiledning

  God karriereveiledning styrker den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste valg om utdanning, yrke og karriere.

 • vägledning |Sverige
  18-03-2015

  En effektivare sfi

  Igår lämnade regeringen propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning till riksdagen.

 • vägledning |Norden
  04-03-2015

  Nordiskt Nätverk för Vägledning - Verksamhetsplan 2015

  Detta skall det Nordiska Nätverket för Vägledning göra under 2015.

 • vägledning |Norden
  04-03-2015

  Nordiskt Nätverk för vägledning - Mötesplan 2015

  Nätverket träffas 4 gånger under 2015.

 • vägledning |Finland
  04-03-2015

  Studieinfo.fi

  Portalen Studieinfo.fi innehåller information bl. a. om studiemöjligheter efter grundskolan, finansiering av studierna, vägledningstjänster och invandrarutbildningar.

 • vägledning |Danmark
  04-03-2015

  eVejledning

  I tilknytning til den danske portal om uddannelse, Uddannelsesguiden, oprettede Undervisningsministeriet i 2011 et nationalt digitalt vejledningssystem, eVejledningen.

 • vägledning |Sverige
  23-02-2015

  En inkluderande jobbpolitik

  I Kalmar län, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin.

 • vägledning |Danmark
  20-02-2015

  Sådan bliver ufaglærte faglærte

  Mens mange taler om den alvorlige mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, vil 50.000 ufaglærte gerne tage en faglært uddannelse – men hvordan kommer de i gang?

 • vägledning |Finland
  20-02-2015

  Entistä monipuolisempaa koulutustietoa

  Opintopolku.fi-portaalissa on tietoa mm. peruskoulun jälkeisistä opintomahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta, ohjauspalveluista ja maahanmuuttajien koulutuksesta.

 • distansutbildning |
  19-02-2015

  Veiledning på distanse: Nordiske utfordringer og løsninger

  Hvordan kan policy og praksis i Norden bedre legge til rette for veiledning på distanse? Hvordan kan dette utnyttes spesielt i de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland? Hvilke muligheter og utfordringer ligger i dette? Dette er blant spørsmålene som settes på dagsorden i dette seminaret, og som skal danne grunnlaget for en ny NVL-arbeidsgruppe på temaet.

 • vägledning |Norge
  13-02-2015

  Savner mer veiledning

  Bare 29% av studentene er fornøyde med den individuelle veiledningen de får ved sin utdanningsinstitusjon.

 • forskning |Sverige
  10-02-2015

  Många unga varken jobbar eller studerar

  Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år hade 2012 varken arbete, praktik eller studieplats.

 • kompetensutveckling |Norden
  30-01-2015

  Uusi julkaisu: urataidot ja ohjaus pohjoismaisesta näkökulmasta

  Julkaisussa käsitellään ”urataitojen” käsitettä pohjoismaisessa konteksissa ja osana elinikäistä ohjausta.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Næsta skref

  Vefurinn Næsta skref, upplýsingavefur um nám og störf, var opnaður á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og NVL þann 4. desember síðastliðinn.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Neste trinn

  Nettportalen Neste trinn, med informasjon og nyheter om utdanning og arbeid, ble åpnet på Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • kompetensutveckling |Norden
  29-01-2015

  Karriärkompetenser och vägledning i ett nordiskt perspektiv

  I publikationen diskuteras begreppet "karriärkompetenser" i nordisk kontext och som en del av livslång vägledning.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Svíþjóðamentor getur aðstoðað nýaðflutta við að fá vinnu

  Í umræðum síðustu ára um hvernig hægt sé að auðvelda einstaklingum af erlendu bergi brotnu og með menntun sem þeir hafa aflað sér í heimalandinu að fóta sig á sænskum vinnumarkaði hefur verið lögð áhersla á að ekki sé til staðar neitt heildrænt kerfi fyrir mat á raunfærni.

 • vägledning |Norden
  29-01-2015

  Færni við þróun starfsferils og ráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

  Í skýrslunni er fjallað um færni í þróun starfsferils í norrænu samhengi og sem hluta af ævilangri náms- og starfsráðgjöf.

 • flexibelt lärande |Finland
  22-01-2015

  Bättre information och lokala yrkesutbildningar skall lyfta Hangö

  Företagshus, tydligare upphandling och lokal utbildning ska hjälpa företagen och de arbetslösa i Hangö.

 • vägledning |Sverige
  20-01-2015

  Vuxenutbildning för alla

  Karl-Erik Eriksson är rektor för vuxenutbildningen på Jobb och Kunskapstorget.

 • vägledning |Norge
  12-01-2015

  En av tre er interessert i karriereveiledning

  34 prosent av befolkningen er interessert i å motta karriereveiledning.

 • vägledning |Danmark
  11-01-2015

  Stop vildledningen, start vejledningen

  I Danmark bruger uddannelsesinstitutioner hvert år mange penge på at reklamere for sig selv.

 • vägledning |Norge
  10-01-2015

  Karriererettleiing for vaksne

  Møre og Romsdal fylkeskommune har starta eit tilbod om gratis karriererettleiing for vaksne i fylket.

 • Professor Malan Marnersdóttir, dekan for Faculty of Humanities, Social Sciences and Education.
  vägledning högre utbildning |Færöerne
  09-01-2015

  Spændende eventyr på Færøerne

  VALA-projekt går ud på at koordinere og styrke uddannelses- og karrierevejledningen i de nordiske lande.

 • Begejstrede studerende på den færøske vejlederuddannelse. Fra venstre Maud Næss, Óli Wolles og Maiken Skarðenni.
  kompetensutveckling högre utbildning |Færöerne
  07-01-2015

  Vejlederuddannelse på Færøerne – nordisk samarbejde i praksis

  Efter hver eneste undervisningssession kan jeg tage på arbejde og anvende noget af det, som jeg har lært, siger Maiken Skarðenni.

 • vägledning kompetensutveckling |Norden
  12-12-2014

  Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

  Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

 • vägledning kompetensutveckling |in English
  12-12-2014

  A Nordic perspective on career competences and guidance

  The objective for this concept note is to contribute to a shared Nordic frame of understanding for career competences which can be used in the ongoing development of guidance in the Nordic countries.

 • vägledning |Finland
  15-09-2014

  Suositus hyvän ohjauksen laatukriteereiksi

  Elinikäistä oppimimsta tukeva elinikäinen ohjaus nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä.

 • vägledning |Norge
  23-08-2014

  Nasjonal karrierekonferanse i Bodø

  Konferansen "Karrieresentre – en ressurs for den enkelte og samfunnet" setter søkelys på karrieresentrenes rolle i Norge. Hvilke utfordringer og muligheter står vi foran?

 • |Finland
  20-08-2014

  Kriterier för god handledning

  Finland - Betydelsen av livslång vägledning som stöder det livslånga lärandet ses som ett redskap för att utveckla kompetensen, öka och upprätthålla sysselsättningen, stöda rörlighet mellan yrken och främja ett aktivt medborgarskap

 • |Finland
  20-08-2014

  Markmið fyrir góða námsleiðsögn

  Finnland - Ævilöng leiðsögn sem stuðningur við símenntun er talin vera mikilvæg leið til þróunar á færni, til þess að auka og viðhalda atvinnustigi, til að styðja við hreyfanleika fólks

 • vägledning |Norden
  19-07-2014

  Veiledningskonferanse i Nuuk

  Veiledning i arbeidslivet er tema for NVLs konferanse i Nuuk denne uken. Spennende Key-notes, engasjerte gruppediskusjoner og live oppleggsholdere fra Åland er noe av det vi har fått med oss hittil.

 • vägledning |Norden
  24-06-2014

  Nordic seminar in counselling – the art of guidance

  The seminar was held in Salmia Training and Development Centre, in Jyväskylä.

 • Peter Rolin er virksomhedsleder i Svenska Produktionsskolan i Helsingfors.
  studieavbrott vägledning |Norden
  20-06-2014

  Uddannelse en nødvendighed

  I alle de nordiske lande er uddannelse en nødvendighed, og vi har alle højtuddannede befolkninger. Samfundet har behov for arbejdskraft, men uden uddannelse er det svært at finde arbejde, siger Peter Rolin og peger på en stor udfordring både i Finland og i andre nordiske lande

 • vägledning |Norge
  09-05-2014

  Master i karriereveiledning

  Et nytt masterprogram i karriereveiledning skal igangsettes fra høsten 2014 i Norge. Det er to høgskolene som er felles ansvarlig for masterprogrammet, og de er i en prosess med å få godkjent studie- og emneplaner.

 • vägledning |Norge
  08-05-2014

  Veilederforum i Norge

  Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

 • Handledarstöd gav Andri Steinn självkänsla och ny start i studierna.
  vägledning motivation |Island
  24-04-2014

  Ett samtal som förändrade livet

  Sedan Island drabbades av den svåra finanskrisen 2008 har landet kämpat hårt på alla fronter för att återhämta sig och man har satsat extra mycket på utbildningen. Vägledarna på centren för livslångt lärande har varit speciellt uppmärksamma på de unga.

 • Inaluk Brandt, partner i konsulentfirmaet 4 Dynamic Relations er overbevist om, at der er behov for mere fokus på at uddanne vejledere.
  vägledning baskunskaper |Grønland
  11-04-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk 18.-19. marts 2014. Selvom indholdet i oplæg og workshops strakte sig fra iværksætteri til webinars, var det tilbagevendende fokus at udnytte de nordiske ressourcer i fællesskab og på tværs af landegrænser.

 • De jobber hver dag for å utvikle nettveiledningen. Finske studentveiledere ved Otavan Opisto i Finland, fra venstre: Annukka, Riikka, Saara, Sari, Ulla, Sanna, Anna, Tiina, Eveliina og Saana.
  vägledning studieavbrott |Norden
  02-04-2014

  «The power of presence»

  Veiledning skjer på mange områder og i mange faser av livet. I denne saken får vi ta del i erfaringer og refleksjoner fra en gruppe finske veiledere som veileder studenter under utdanning. Tilstedeværelse er et mål for dem. Vi henter også noen poenger fra danske Elisabeth Højdals foredrag om karriereveiledning under konferansen «Vejledning i arbejdslivet» på Grønland i mars. Karrieren inkluderer hele mennesket, sier Højdal.

 • |Island
  25-03-2014

  Sopimus "Koulutus nyt" -pilottihankkeesta allekirjoitettiin

  "Koulutus nyt" on pilottihanke, jonka järjestäjinä ovat Islannin opetusministeriö, Reykjavikin kaupunki ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen päätavoite on lisätä opinto-ohjausta ja opintojen tukea Breidholtin kaupunginosassa Reykjavikissa.

 • |Island
  25-03-2014

  Samningur um tilraunaverkefnið „Menntun núna“ undirritaður

  „Menntun núna“ er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila vinnumarkaðarins sem hefur það markmið að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í Breiðholti.

 • |Island
  25-03-2014

  En avtale om pilotprosjektet «Utdanning nå» undertegnet

  „«Utdanning nå» “ er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Utdanningsdepartementet, Reykjavik kommune og arbeidslivets partnere, med det som hovedmål å øke veiledning og støtte til utdanning i bydelen Breidholt i Reykjavik.

 • Det finns utvecklingspotential för vägledningsarbetet för inflyttade på Åland, anser vikarierande integrationssamordnaren Johanna Fogelström.
  vägledning |Åland
  04-03-2014

  Vägledning och validering ska öppna dörrar

  Frågor kring validering och vägledning stöts och blöts runtom på Åland idag. Hur det verkligen kommer att bli i samband med att lagstiftningen kring validering uppdaterats och implementerats är lite för tidigt att säga ännu. - Men, visst är det viktiga frågor för Åland, menar vikarierande integrationssamordnare Johanna Fogelström.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Nordiskt nätverk för Vägledning: Mötesplan 2014

  Fyra möten är planerade för år 2014.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Nordiskt nätverk för Vägledning: Verksamhetsplan 2014

  Verksamhetsmål, prioriterade insatser och mötesplan för 2014.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

  Ulike former av veiledning og karriere coaching er sentrale funksjoner om voksne skal kunne ta personlig ansvar for planlegging og kontinuerlig utvikling av sine kompetanser. Fokus i denne workshopen vil være på veiledning og validering innen voksnes læring.

 • En inriktning för vuxenvägledning vore önskvärd inom de olika utbildningsalternativen som erbjuds i de Nordiska länderna idag, tycker Ann-Christine Ringström.
  mångkulturell vägledning |Sverige
  30-12-2013

  Den som vägleder andra måste se sig själv

  För att kunna förstå och hjälpa andra måste du först känna dig själv. Det är utgångspunkten i en rapport som ska fungera som verktyg för vuxenvägledare i Norden som bemöter människor från många olika kulturer.

 • NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren.
  vägledning |Norden
  26-12-2013

  Nordisk Väglednings konferens 2013

  Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.

 • vägledning |Norden
  02-12-2013

  Nordisk Väglednings-konferens 2013 - Göteborg

  Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena. Verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren och NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen öppnade konferensen. Presentationerna på konferensen hittar du i högra spalten. Nedan en kort introduktion till presentationerna. Material från workshops publiceras på denna sida efter Påsk.

 • Ann-Christine Ringström, universitetslärare och handledare, Malmö Högskola, 
<br />tillsammans med Jóannes Patursson. Han är bonde i 17:e generation på gården 
<br />Kirkjubøgarður i bygden Kirkjubø.
  vägledning |Norden
  02-12-2013

  Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst. Vejlederkonference på Færøerne

  Vägledningsnätverket inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) höll den 7 maj seminariet ”Vegleiðing fyri øll – hvar sum helst, nær sum helst” i Lärarhögskolan i Torshavn på Färöarna. Seminariet, som hölls på färöiskt initiativ...

 • vägledning |
  29-11-2013

  Verksamhetsplan 2013 -Vägledningsnätverket

  Verksamhetsplan 2013 -Vägledningsnätverket

 • |Island
  26-11-2013

  Työelämän koulutuskeskus täytti 10 vuotta

  Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) toiminnan tavoitteena on antaa työelämässä oleville henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, mahdollisuus hankkia koulutusta tai vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla.

 • |Island
  25-11-2013

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 10 ára

  Markmiðið með starfseminni er að veita fólki á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

 • vägledning |Grønland
  21-11-2013

  Kort beskrivelse af vejledningssystemet på Grønland

  Vejledning i Grønland startede i år 2000 og er i de forløbende år revideret løbende. Det er vores mål i Grønland at alle uddannelses- og vejledningstiltag kan nås ét sted i lokalsamfundet.

 • |Island
  20-11-2013

  Arbeidslivets opplæringssenter 10 år

  Målet med virksomheten er å gi folk på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå, mulighet til å skaffe seg utdanning eller å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Hlynnt að dreifbýlinu með góðum árangri

  Markmið dreifbýlisverkefnisins Nuiki sem hófst á síðasta ári, er að veita íbúum tækifæri til þess að sækja sér menntun. Góður árangur náðist af verkefninu á fyrsta árinu en þá luku 43 af 45 þátttakendum á ólíkum aldri námsferlinu.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Hankkeesta koulutusnostetta Grönlannin maaseudulle

  Viime vuonna Grönlannissa alkoi Nuiki-hanke, joka auttaa maaseututaajamissa asuvia hankkimaan koulutusta. Hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut menestyksekäs, sillä 45:stä osallistujasta 43 suoritti koulutusohjelman loppuun saakka.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Uusi raportti Tanskan ammatillisten korkeakoulujen uraohjauksesta

  Koulutuksen ja ammatillisen ohjauksen tutkimuskeskus VUE on julkistanut uuden raportin uraohjauksesta. Tutkimuksen taustalla on keskustelu ohjaustoiminnan ammatillistumisesta.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ný skýrsla um náms- og starfsráðgjöf í fagháskólum

  Þekkingarmiðstöð fyrir náms- og starfsráðgjöf, VUE hefur gefið út nýja skýrslu um náms- og starfsráðgjöf. Skýrslan er gerð vegna þess að unnið er að þróun fagmennsku náms- og starfsráðgjafa.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ny rapport om karrierevejledning på University Colleges

  Videncenter for uddannelse og erhvervsvejledning, VUE ,har udgivet en ny rapport om karrierevejledning. Baggrunden er at der er fokus på at professionalisere vejledning og rapportens formål.

 • vägledning |
  19-11-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Maahanmuuttajayrittäjien ohjauksesta hyviä tuloksia

  Vuoden 2013 maahanmuuttajayrittäjyysindeksissä esitellään hyviä esimerkkejä ja tuloksia, joita Tanskan kansallinen maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiskeskus on saavuttanut hankekaudella 2010 - 2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ráðgjöf fyrir frumkvöðla af erlendu bergi brotnu á vegum Eflingar atvinnusköpunar ber ríkan árangur

  Stofnun um eflingu atvinnusköpunar fyrir innflytjendur í Danmörku hefur gefið út yfirlit yfir árangurrík og góð dæmi um fyrirtæki frumkvöðla sem stofnunin hefur átt þátt í að koma á laggirnar á árabilinu 2010-2013.

 • |Grönland
  22-10-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • |Danmark
  22-10-2013

  Ny rapport om karrierevejledning på University Colleges

  Videncenter for uddannelse og erhvervsvejledning, VUE, har udgivet en ny rapport om karrierevejledning. Baggrunden er at der er fokus på at professionalisere vejledning og rapportens formål.

 • |Danmark
  22-10-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013. Med tal fra Danmarks Statistik og Etnisk Erhvervsfremmes egen dataopsamling, dokumenterer iværksætterindekset hvordan Etnisk Erhvervsfremmes vejledning virker.

 • kompetensutveckling |
  26-09-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  NVL 2013

 • |Grönland
  26-09-2013

  Nordjysk uddannelsesmesse til havs forbi Sydgrønland

  I otte dage fra den 5. til og med den 12. september var der Arctic Sea Show i Sydgrønland. Det er en uddannelses- og erhvervsmesse afholdt i skibet Sarfaq Ittuk, med nordjyske efterskoler og uddannelsesinstitutioner ombord. Skibet var forbi Narsarsuaq, Narsaq, Nanortalik, Qaqortoq og Paamiut i Sydgrønland også til sidst Nuuk i Vestgrønland.

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Stor dag for vejledermiljøet på Færøerne

  Ved studiestart sidst i august startede 42 studerende på en ny vejlderuddannelse på Færøernes universitet. Uddannelsen er organiseret som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Norden
  27-08-2013

  Näringsutskottet vill satsa på Nordjobb

  Fler ungdomar i arbete, nordisk samordning av EU direktiv och ett gemensamt pantsystem var tre av frågorna som fanns på agendan för Nordiska rådets näringsutskott under sommarmötet i slutet av juni.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Validering inom vuxenutbildning

  Skolverket har utarbetat ett nytt stödmaterial för validering. Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Vid en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

 • |Island
  27-08-2013

  Realkompetansevurderingssystem i kraftig utvikling – 47 nye veier

  Arbeidslivets opplæringssenter leder sammen med Vitensenter for livslang veiledning ved Islands universitet prosjektet «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning », som delvis finansieres med IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) støtte. Prosjektet vil ta tre år og det startet i 2012.

 • - My own prediction is that today's university and college sector will not die out, but we will see greater pressure on further education, says Anders Nome.
  vägledning distansutbildning |Norge
  13-08-2013

  MOOCs will affect and even transform formal education

  Anders Nome is Head of Development for NKS (Norwegian Correspondence School) Online Studies. He has years of experience of online education. Recently he took a study trip to California, where the latest trends in online education were the focus of attention. We asked Anders some questions on developments in Massive Open Online Courses (MOOCs) in American education.

 • vägledning glesbygd |Grønland
  01-08-2013

  Netværk øger fokus på vejledning

  Vejledningsnetværk på tværs af Grønland og på tværs af uddannelser styrker og synliggør vejledningen i hele landet.

 • vägledning fortbildning |Grønland
  01-08-2013

  Vejlederuddannelsen i Grønland opruster

  Den fælles grunduddannelse for samtlige vejledningsområder i Grønland er unik og skal styrkes. Den seneste i rækken af ildsjæle, der skal sikre det, er Beth Krogh - leder af Center for Vejledning i Grønland (CVG).

 • |Færöerne
  25-06-2013

  Højere uddannelse med til årets kulturnat

  Fredag den 7. juni var der kulturnat i Torshavn. Med på det omfattende kulturprogram, som samlede tusindvis af menneseker i hovedstaden, var Færøernes universitet.

 • Lone Jørgensen Frank ses her med den 70-årige værkstedslærer Andreas Sanimuinaq, der fremstiller ægte østgrønlandske trommeskind lavet af isbjørnemave. Samtidig er han en fænominal trommedanser.
  vägledning språk |Grønland
  20-06-2013

  Konference præget af aha-oplevelser og sprogbarrierer

  En snes Grønlændere tog til Göteborg for at deltage i NVLs nordiske konference 14.-15. marts. Her mere end tre måneder efter, retter tre af deltagerne igen øjnene mod konferencen. For hvad fik de ud af deres nye viden, og har de omsat det konkret i deres arbejdsliv?

 • vägledning innovation |Norge
  09-06-2013

  People-centered with a passion for learning

  After an hour together with Anna Kirah a metaphor from the Bible strucks me: Sarepta’s jar. It never turns empty.

 • |in English
  21-05-2013

  Guidance and counselling for adults

  Seminar in Grand Hotel Reykjavik, June 7th.

 • |Finland
  21-05-2013

  Finlandssvenska vägledardagar i Åbo

  Regionförvaltningsverkens svenska enhet för undervisningsväsendet inbjuder till Finlandssvenska Vägledardagar med temat Vägledning 2020 den 2-3 oktober 2013 i Åbo. Seminariet riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare och psykologer vid TE-byråer, utbildningsplanerare vid läroavtalsbyråer, personal som erbjuder invandrartjänster, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl.

 • vägledning yrkesutbildning |Finland
  13-05-2013

  Lyft för vägledningen

  Just nu grunnas det inom många instanser i Finland på hur vägledningen ska ordnas på ett effektivare sätt. Vägledningen är i dagens läge splittrad och hittills har ingen direkt utbildning i vägledning ordnats utan de som arbetar inom området får ty sig till kurser och sin egen erfarenhet. Men bättring utlovas. Till målsättningarna hör att få till stånd bättre koordinering mellan olika aktörer.

 • vägledning mångkulturell |Norden
  11-05-2013

  Mångkulturella möten i professionell vägledning

  Rapporten bygger på ett kartläggnings- och diskussionsmaterial som NVL:s vägledningsnätverk har samlat in genom möten och diskussioner med vuxenvägledare i Norden.

 • vägledning mångkulturell |Norden
  10-05-2013

  Multicultural Meetings of Professional Guidance

  ”What skills are required of a professional counselor in the encounter with different cultures”

 • |NVL
  23-04-2013

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

  Seminariedokumentationer på Nordvux.net

 • |Færöerne
  23-04-2013

  Masteruddannelse i vejledning starter i 2013

  Undervisningministeriet på Færøerne har meddelt, at vejledning er et prioriteret indsatsområde i 2013. Den kommende vejlederuddannelse udbydes på Færøernes Universitet, og organiseres som en deltidsuddannelse på masterniveau i form af ‘blended learning’.

 • |Grönland
  26-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • Den blide og engasjerte gjengen ved Karrieresenter Telemark. Fra venstre: Tone Vassbotn, Kirsten Marie Norendal, Lisa Quagliata, Kjersti Isachsen og Vegar Grislingås
  vägledning kompetensutveckling |Norge
  19-03-2013

  Kunde møter karriereveileder

  Veilederen tegner opp «kunnskap om meg selv». Det er innsyn. Ved siden av noterer hun «muligheter der ute», altså utsyn. Alt sammen befinner seg i den nedre og brede delen av en pyramide. Så går hun videre oppover i pyramiden, til problemløsningsprosessen, og på toppen ligger det noen «tankefeller» og flyter.

 • |Grönland
  26-02-2013

  Ny hjemmeside for vidensdeling i døgninstitutionsområdet

  Der er oprettet en hjemmeside, der hedder uupi.gl og er et akronym for det grønlandske ord for døgninstitutionsafdelingen (DA/UUPI), som er under Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

 • |Grönland
  26-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • – Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.
  validering vägledning |Island
  18-02-2013

  EU giver støtte til validering og webportal

  I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering

 • |Sverige
  30-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Island
  30-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Island
  30-01-2013

  Forsterkning – Kampanje for arbeid 2013

  Forsterkning er en kampanje som igangsettes i januar 2013. Kampanjens mål er å engasjere arbeidssøkende, som har brukt opp sin rett til arbeidsledighetstrygd, til å komme tilbake til arbeidsmarkedet og forebygge at langvarig arbeidsledighet fører til i arbeidsuføre.

 • internationalisering |Europa
  29-11-2012

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012.
  Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.

 • vägledning |
  29-05-2012

  Dialogmøde om voksenvejledning 2012

  Voksenvejledning er et aktuelt tema både i Norden, Europa og Danmark. Den danske regering har sat udvikling af beskæftigede og ikke mindst lediges kompetencer højt på den beskæftigelsespolitiske dagsorden ...

 • vägledning |
  06-02-2012

  Nordiskt seminarium om vuxenvägledning 2011

  Bildningsforum ordnande i samarbete med NVL ett seminarium om vuxenvägledning vid Vasa arbis den 28 april 2011.

 • vägledning |
  19-01-2012

  Vuxenutbildningskonferens - Arkiverade evenemang 2011

  Diverse
  Arkiverade evenemang

 • vägledning |Finland
  07-11-2011

  Guidance System in Finland

  There are two established guidance and counseling systems in Finland, the functions and goals of which are mutually complementary:

 • vägledning |
  11-08-2011

  Vägledning på glesbebygda områden - seminarium 2010

  26 – 29 september 2010, Hotell Keflavik, Island
  På seminariet kartlades vilka erfarenheter och kunskaper det finns om vägledning på glesbebyggda områden i Norden – ett tema som inte hittills tagits upp inom vägledningen.

 • vägledning |Norge
  04-08-2011

  Om veiledning i Norge

  Karriereveiledning og rådgiving tilbys i grunnopplæringen og ved de fleste universiteter og høyskoler.

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2011

  Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

  Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.
  by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

 • Reykholt, Island
  vägledning |Island
  28-06-2011

  Educational and vocational guidance in Iceland

  Educational and vocational guidance is officially available for the adult population at upper secondary school level, univeristies, lifelong learning centres, municipalities, employment offices and several private practices.

 • vägledning |Danmark
  13-06-2011

  Kort beskrivelse af vejledningssystemet i Danmark

  Vejledningen i Danmark gennemgik i 2004 en reform på ungeområdet.

 • vägledning |
  29-05-2011

  Nordiskt seminarium om vuxenvägledning - april 2011

  Seminariet vill presentera olika modeller för vuxenvägledning som används i de nordiska länderna, de nationella strategierna som ligger som grund och konkreta exempel på hur man kan arbeta med informations-, väglednings- och rådgivningstjänster för vuxna.

 • vägledning realkompetens |Norden
  25-07-2010

  E-tools and validation

  by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

 • |Norden
  24-07-2010

  Vägledning

  Ständiga omställningsprocesser ställer stigande krav på den enskilda individens förmåga att orientera sig i samhället och arbetslivet. I de nordiska länderna har vägledning blivit ett centralt insatsområde för att möjliggöra livslångt lärande och stöda till utbildning, kompetensutveckling och förmåga till omställning och förändring.

 • © Tekes, Markus Sommers
  vägledning vuxenutbildning |Norden
  25-07-2009

  Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries

  This study is an initiative launched by a Nordic network (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) on effectiveness and quality in guidance for adults ...

 • vägledning vuxnas lärande |Norden
  25-07-2009

  Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning

  Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom NVL ...

 • vägledning |
  12-11-2008

  Väglednings- seminarier 2007 - 2008

  Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv.
  Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) bjöd in till vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november 2007.

 • |
  01-08-2008

  Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

  Publicerad 2012. Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.
  Ni lande fra Europa og Nordamerika danner udgangspunktet for rapportens behandling af de internationale erfaringer, som bl.a. går på netværksdannelse, mentorordninger, uddannelse og eksportfremme for etniske iværksættere. Danske og nordiske vejledere kan lade sig inspirere af udlandets erfaringer og tilpasse dem egen vejledningspraksis.
  Rapport (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

  Publicerad 2008
  VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning. har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
  Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
  Mere om idekataloget og rapporten:
  www.vejledning.net

 • |
  01-08-2008

  Utbildning och arbete – hand i hand

  Utbildning och arbete – hand i hand

 • vägledning |
  02-10-2007

  Litteratur, artiklar

  Litteratur, artiklar

 • vägledning |Norden
  02-10-2007

  Mentor på tværs

  Mentor på tværs er et samarbejde mellem Helsingborg Stad (S) og Reva Trollesbro i Hillerød (DK). Formålet er at støtte og udvikle et fælles rummeligt arbejdsmarked i Øresundsregionen gennem et samarbejde om integration og fastholdelse af arbejdskraft.

 • vägledning |island
  02-10-2007

  European Lifelong Guidance Policy Network

  ELGPN är ett europeiskt nätverk som skall främja samarbete mellan medlemsländerna i att genomföra prioriteringarna i EU-resolutioner om livslång karriärvägledning.

 • vägledning |
  30-08-2007

  Nordiskt vägledarnätverk

  Nordiskt vuxenvägledarnätverk har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling av vuxenvägledarna och till erfarenhetsutväxling bland nordiska vägledningsmiljöer. Nätverket medverkar utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis. • vägledning |
  22-05-2007

  Konstruktivisme i med- og modlys: seminar om vejledningens metoder og praksis - seminarium 2006

  Hvad kommer efter konstruktivismen? Post-konstruktivisme? Seminaret kastede et kritisk blik på konstruktivisme - som i dag er en udbredt vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 • vägledning |
  20-06-2006

  Sociodynamic Counselling – Crossing Lines, Broadening Minds4th - conference 2006

  This fourth Nordic Conference on Sociodynamic Counselling, 17th - 19th of May 2006 in Jyväskylä, Finland, took us back to the roots of sociodynamic counselling; we learnt about current trends and compared different theories ...

 • vägledning |
  15-02-2006

  Arkiverade evenemang fra 2006

  Arkiverade evenemang fra 2006