validation conference 2007 • |Norden
  27-03-2007

  Keynotes og presentationer

  Åbningen af konferencen -
  En skærpet global konkurrence. Aktuel mangel på kvalificeret arbejdskraft samt udsigt til, at problemet øges på grund af de store ældreårgange. Og en stor gruppe unge, der træder ind på arbejdsmarkedet uden erhvervsfaglige kvalifikationer.

 • |
  27-03-2007

  Paneldiskussion - Tro og beviser

  Panelet samlede nordiske, baltiske og europæiske eksperter i validering. De repræsenterede ministerier, Den Tredje Sektor og forskningsverdenen. Det var ikke en debat på ophidsede argumenter.

 • |
  27-03-2007

  Panel discussion - Faith and evidence

  The panel gathered together Nordic, Baltic and European experts on validation, representing the governmental sector, the 3rd sector as well as research. The debate was not full of heated arguments.

 • |
  27-03-2007

  Keynotes and Presentations

  The last couple of years Denmark has taken significant steps forward when it comes to assessment and recognition of prior learning, Villy Hovard Pedersen, Danish Ministry of Education, said in his presentation.

 • |
  27-03-2007

  Intervjuer - Deltagere om konferencen

  Det var især nyttigt at høre, hvordan andre arbejder med kompetenceafklaring. Vi indså hvor forskellige vores forhold er sammenlignet med de nordiske lande. I Portugal arbejder vi primært med grundlæggende kompetencer. Så vi må udvikle vores egne synspunkter.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Sælger universitetet alvorligt ud af sin sjæl – eller gør højskolen? Sådan lød nogle af overvejelserne i en workshop om et samarbejde, der er etableret mellem en norsk folkehøjskole og et universitet i USA’s midtvest.

 • |
  27-03-2007

  Valideringskonferens 2007 - Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn den 7-9 mars 2007 -
  Betydligt fler än planerat visade intresse för denna konferens. Därför utökades antalet platser från 70 till 110. Konferensen ägde rum på den s.k DGI-byen i centrala Köpenhamn.

 • |
  27-03-2007

  - Participants’ view of the conference

  I think that especially the recommendations of the JAVAL-project were useful and concrete. It was also interesting to hear about the OECD study.

 • |
  27-03-2007

  Cases

  Is the university selling out its soul – or is the folk high school? This was some of the considerations in a workshop on a cooperation established between a Norwegian folk high school and a university in the Midwest, USA.

 • |
  22-03-2007

  Validation Conference 2007 - Nordic-Baltic experiences and European perspectives

  Conference in Copenhagen March 2007 -
  There turned out to be many more people than expected interested in this conference. Consequently the number of participants to be accepted was increased - from 70 to 110. The conference took place at DGI-byen Hotel in central Copenhagen.