validering • Foto: Pexels
  validering vuxnas lärande |Norden
  14-05-2019

  Seminarium för regionernas valideringsansvariga i Sverige

  Seminariet kommer att fokusera på erfarenhetsutbyte och information.

 • Foto: Jürgen Matern
  accreditation of prior learning |Europa
  09-05-2019

  The 3rd Validation of Prior Learning (VPL) Biennale took place in Berlin, Germany, on May 7-8, 2019

  This page presents the key results and links to further material from Biennale.

 • Bodil Regårdh, Cecilia Fahlberg, Yana Jahrén och Raimo Vuorinen bidrog alla med sina kompetenser och erfarenheter i föreläsningar och dialoger på seminariet ”IKT och vägledning” på Åland där även seminariets deltagare väckte en ny vision, ett förslag om en samnordiskt e-vägledning. Foto: Annette Bergbo
  IKT kompetens vägledning |Åland
  26-03-2019

  IKT i dagarna två på Åland

  Tidigare specialutredare för Sveriges regering, Cecilia Fahlberg föreläste i seminariet ”IKT och vägledning” på Åland den 14 och 15 februari.

 • Leif Andergren, Yana Jahrén och Tony Asumaa är eniga om att det måste få ta tid då så många aktörer är inblandade med kompetensen utbredd på många stolar och det gemensamma målet är att skapa en bärkraftig vägledning till dem som idag ”faller mellan stolarna”. Foto: Annette Bergbo
  vägledning validering |Åland
  21-02-2019

  Vägledning för alla på Åland

  - går snart från ord till handling

 • validering |Norden
  05-02-2019

  Validering av tidigare lärande i den nordiska regionen

  – Att länka sammanmänniskor och policyer

 • Uten den støtten, oppmuntringen og motivasjonen som veilederne ytet ville jeg ikke lykkes, sa Uni Þór Einarsson når han mottok utmerkelsen. Frae.is
  realkompetanse realkompetansevurdering voksnes læring |Island
  31-01-2019

  Realkompetansevurderingen var avgjørende for forbilde

  Uni Þór Einarsson fikk utmerkelsen som blir tildelt voksne som har oppnådd fremragende resultater i utdanning og styrket sin stilling på arbeidsmarkedet. Med sterk vilje og stor utholdenhet besto Uni Þór svenneprøve som mekaniker med glans høsten 2017. Hans mål er ikke bare å fullføre svenneprøve som mekaniker men også som dreier og rørlegger og fortsette studier på teknisk høyskole.

 • validering |Norden
  25-01-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall valideringsnätverket göra 2019.

 • vägledning validering integration |Finland
  11-12-2018

  Validering- vägledning - integration

  Seminarium på Åland om validering, vägledning och integration

 • – Det ’hackar’ i olika delar av systemet, och det är just det vi ser i utvecklingen nu. Utvecklingsblocken är inte balanserade. Det är kompetensbrist inom vissa områden, och våra lagar och regler är inte anpassade till nya strukturer, sa docenten Martin Henning. Foto: Marja Beckman
  validering livslångt lärande utbildningspolitik |Sverige
  30-11-2018

  Nu ligger validering rätt i tiden

  Intresset för validering har ökat stort de senaste åren. Stora omställningar på arbetsmarknaden ställer nya krav på kompetensförsörjning, och många nyanlända behöver hjälp att snabbt komma in på arbetsmarknaden. I mitten av november anordnades en välbesökt regional konferens om validering i Gävle i Sverige. DialogWeb var där.

 • validering |Sverige
  30-10-2018

  Webinar: Modellen som gör valideringen bättre

  Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som

 • validering |Norden
  17-10-2018

  En praktikers guide för validering

  ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

 • forskning validering |Norden
  25-09-2018

  Quality in Validation of Prior Learning

  Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

 • Foto: Pexels
  validering |Sverige
  30-08-2018

  Nordiskt seminarium - Hur långt har utvecklingen med validering kommit i Norden?

  Stockholm 23 november 2018

 • vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  24-08-2018

  Seminarium på Færøerne om validering og vejledning

  20. september kl. 9-12 i Smæran auditorium i Tórshavn centrum. 

  Seminariet henvender sig til alle dem der på en eller anden måde

 • Foto: Pexels.com
  validering |Sverige
  04-07-2018

  Workshop - validering

  Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

 • Første møte i Oslo med representanter fra partnerland i Viska prosjektet
  innvandrere kompetanseutvikling realkompetansevurdering |Europa
  26-02-2018

  VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse

  – Prosjektet har fått navnet VISKA (Visible Skills of Adults).  Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning, sier Fjóla María Lárusdóttir, prosjektleder ved Arbeidslivets opplæringssenter og aktiv deltaker i ekspertnettverket for validering innen NVL.

 • John Dalsgarð er ansat i Kulturministeriet, hvor han arbejder med voksenlæring og validering.
  realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  08-01-2018

  Roadmap 2018 – kompetencernes værdi

  Et nationalt tilbud om validering tilgængeligt for alle borgere. Et sådant tilbud skal ifølge en rekommandation fra EU være klart i løbet af 2018 i alle EU's medlemslande.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  25-09-2017

  Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

  Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

 • validering kvalitetssäkring |Finland
  08-06-2017

  Kvalité i validering - Vasa

  Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

 • validering kvalitetssäkring |Finland
  06-06-2017

  Quality in Validation - Turku

  Nordic seminar for practitioners

 • validering kvalitetssäkring |Sverige
  22-05-2017

  Kvalité i validering - Göteborg

  Ett seminarium där dina erfarenheter av validering står i centrum.

 • validering |Norden
  27-04-2017

  Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

  Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

 • validering vuxnas lärande integration |Sverige
  29-03-2017

  Nationell Valideringskonferens - Karlshamn

  Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik

 • vejledning realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  08-02-2017

  Vejledning i validering

  I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsente- rer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetence- vurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV.

 • Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
  validering |Sverige
  27-10-2016

  Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

  I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

 • validering |Finland
  20-10-2016

  Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

  Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

 • validering |Norden
  19-09-2016

  Validering och värdet av kompetenser

  Färdplan 2018

 • accreditation of prior learning |Finland
  15-09-2016

  Liberal adult education certificate as a tool for validation

  The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  14-09-2016

  Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

  Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

 • Anna Lundqvist och Göran Hellmalm.
  validering livslångt lärande |Sverige
  28-06-2016

  Nu går det att få papper på att du kan samarbeta

  Inom folkbildningen pågår nu ett projekt för att validera generella kompetenser.

 • |
  01-06-2016

  Nordisk innspill-konferanse om læring i og for arbeidslivet

  Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdannings­systemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive

 • |
  04-05-2016

  Validering och integration -webinarium

  "Vilken roll kan folkbildningen ta i validering av demokratisk kompetens? Frågan tas upp till dialog och diskussion i ett webbinarium anordnat av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) torsdag 2 juni kl. 10.00. Utgångspunkten är den rapport en arbetsgrupp med deltagare från den nordiska folkbildningen tagit fram om folkbildningens roll för validering av mer generella kompetenser inom EU kallade nyckelkompetenser. I webbinariet fokuserar vi på demokratisk kompetens. Frågor som ställs är vad menar vi med demokratisk kompetens?  Går det att validera denna kompetens. Hur görs det? Till vilken nytta?  Är det något folkbildningen gör eller kanske borde göra? " 

 • Monika Sundqvist
  realkompetens validering yrkesutbildning |Åland
  04-04-2016

  Styrelsebeslut för valideringen framåt

  På Åland har vägen till validering av kunskaper på såväl gymnasial- som högskolenivå tidigare varit otillgänglig för personer som inte varit inskrivna vid skolorna. Men nu berättar utbildningsplanerare Monika Sundqvist att det vid Ålands gymnasiums senaste styrelsemöte fattades ett beslut som luckrar upp detta på gymnasienivå.

 • validering utbildningspolitik |Sverige
  29-03-2016

  Pär Sellberg - Valideringsnettverket

  "Nettverket gir meg muligheter til å løfte blikket ovenfor de nasjonale spørsmål og innsikt i at det finnes flere ulike løsninger på de utfordringene som ligger framfor oss."
  Pär Sellberg - Valideringsnettverket.

 • Deidre and Göran discusses validation in Ireland and Sweden.
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level education policy |Norge
  15-03-2016

  Strong commitment for validation in Oslo

  A silent white coat of snow fell on Oslo as almost 50 adult education professionals from all over Europe met at the AVA expert seminar on validation at the beginning of February. The goal: an action-plan to make validation of non-formal education a reality.

 • Participants at the AVA expert seminar in Oslo 1-2 February 2016
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level |Europa
  05-02-2016

  Validation of adult learning is a common concern in Europe

  How can you prove that you have a skill? Can you grade democratic competencies? Validation in non-formal adult learning has been a thorny issue for decades. Now, we might be close to a solution. At least, that seemed to be the implicit message when more than 45 experts from all over Europe met in Oslo for a two-day expert seminar on validation.

 • accreditation of prior learning folkbildning |Norden
  18-01-2016

  Folkbildning, key competences and validation

  This report looks at what role Folkbildning has in providing key competences and how this can be validated.

 • validering |Norden
  18-01-2016

  Validering Verksamhetsplan 2018

  Valideringsnätverket 2018

 • accreditation of prior learning |Europa
  08-01-2016

  Validation and the value of competences - Road Map 2018

  The validation network of NVL has compiled the report "Validation and the Value of Competences. Road Map 2018". The report provides a wide overview on current validation issues.

 • validering utbildningspolitik |Norden
  17-12-2015

  NVL publicerar ny rapport om validering

  NVL;s expertnätverk för validering har arbetat fram en rapport kallad Validation and the Value of Competences. Road Map 2018. Rapporten ger ett brett perspektiv på validering av tidigare förvärvad kompetens.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Island
  17-12-2015

  Framtiden i etter- og videreutdanning

  I overkant av ett hundre deltok i seminaret som NVL, Arbeidslivets utdanningssenter og EPALE arrangerte i samarbeid, mandag 30. november 2015. Key-notes var Ingegerd Green som presenterte added value for virksomheter som resultat av validering og Gudrun Ragnarsdottir presenterte rekommandasjoner for videreutvikling av videre- og etterutdanningsfeltet på Island.

 • ohjaus |Norden
  07-12-2015

  Uusi raportti: Guidance in Validation

  Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

 • validering integration |Finland
  07-12-2015

  Invandrarföreningar avgörande för lyckad integration

  Asylsökande bör få stöd omedelbart när de kommer till ett land och helst av personer som kommer från samma kultur och har bott en längre tid i mottagarlandet.

 • vägledning |Norden
  02-12-2015

  Ny rapport: Guidance in Validation

  Syftet med rapporten är att skapa en gemensam nordisk grund för att diskutera och utveckla vägledning inom validering.

 • |
  04-11-2015

  Webinar - Open Badges as a validation tool


 • vägledning validering |Norden
  31-10-2015

  Guidance in validation within the Nordic region

  The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

 • |Norge
  30-10-2015

  Ulkomaisten ammattitutkintojen tunnustaminen alkaa

  Uusi ehdotus on työelämäosapuolten mieleen Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat aiemmin esittäneet yhteisesti laatimassaan kirjeessä toiveen, että maahanmuuttajat saisivat mahdollisuuden osaamisensa tunnustamiseen.

 • |Færöerne
  30-10-2015

  Opinto-ohjauksella ja AHOTilla suuri merkitys elinikäiselle oppimiselle

  Ministeri korosti myös, että ohjaus ja AHOT ovat tärkeä osa sitä työtä, jota tehdään uravalintojen sekä uraoppimisen ja -osaamisen kehittämisen parissa.

 • vägledning |Færöerne
  30-10-2015

  Vejledning og validering har stor betydning for livslang læring

  Vejledning og validering har stor betydning i arbejdet med karrierevalg og at udvikle karrierelæring og karrierekompetencer.

 • |
  22-10-2015

  Validering lönar sig - dialog kring regional och kommunal samverkan i Dalarna


 • |Sverige
  22-09-2015

  Hallitus aikoo panostaa AHOTiin

  Hallitus korostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) merkitystä tulevassa budjettiesityksessään ja ilmoittaa, että lähivuosina tulossa on yhtenäinen suurpanostus.

 • |Sverige
  22-09-2015

  Regeringen vill satsa på validering

  Regeringen lyfter fram valideringens betydelse i sitt kommande budgetförslag och aviserar en stor samlad insats de kommande åren.

 • |Sverige
  04-09-2015

  Validering väg till jobb

  Validering kan avhjälpa arbetslösheten.

 • John Dalsgar∂.
  baskunskaper validering |Færöerne
  02-09-2015

  NVL10- Hur går det med valideringen?

  Vad betyder NVL för valideringen i Norden?

 • validering kompetensutveckling |Norden
  01-09-2015

  Nordiska kompetensprofiler för de som arbetar med validering

  Kartläggning av kompetenser och kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • validering kompetensutveckling |Norden
  01-09-2015

  Nordic competence profiles for validation staff

  Nordic Competence Profiles of Validation Practitioners and Competence Development.

 • |Sverige
  01-09-2015

  Uusi AHOT-raportti

  Kartoitus AHOT-työtä tekevien tarvitsemaa osaamista ja osaamisen kehittämistä.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Ny rapport om validering

  Kartläggning av vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • |Sverige
  12-06-2015

  Bättre dokumentering av vuxnas verkliga kunnande och kompetens efterlyses

  Den 16 juni samlas drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv.

 • |Norden
  09-06-2015

  Valideringskonferens 2015

  Den 16 juni 2015 samlades drygt 70 deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att behandla validering ur olika perspektiv.

 • Lyckade gymnasiestudier gav Gerd Jäntti gnistan att studera vidare i mogen ålder.
  flexibelt lärande högre utbildning |Finland
  25-05-2015

  Femtioplussare fick både examen och jobb

  Inspirerande lärare och goda studieresultat i vuxengymnasiet gav Gerd Jäntti gnistan att som 47-åring börja studera till sjukskötare. Hur gick det sen?

 • |Norden
  20-05-2015

  Nordisk konferens om validering

  Hur kan vi få en bild av det aktuella valideringsarbetet?

 • |Norden
  20-05-2015

  Erilaisia näkökulmia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestää pohjoismaisen konferenssin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT).

 • |Danmark
  20-05-2015

  Spil til at afklare realkompetencer i 3.sektor – sjov, let og samtidig seriøs måde at arbejde på.

  Dansk Folkeoplysnings Samråd har i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og NVR - Program for Realkompetence - udviklet et analogt spil, der kan bruges til at afklare realkompetencer.

 • Eric Rousselle.
  internationalisering |Finland
  18-05-2015

  Open Badges vänder upp och ned på inlärningen

  Det var slumpen som förde Lotta Pakanen och Eric Rousselle samman.

 • |Sverige
  06-05-2015

  Kvalitetssäkring på villovägar?

  Förslaget på nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning som är ute på remiss fokuserar på fel saker.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus haluaa ottaa käyttöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen

  Hallitus on luovuttanut valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kansallisen kvalifikaatioiden (tutkintojen ja osaamisen) viitekehyksen luomista.

 • |Island
  28-04-2015

  Yleisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

  Yleisen osaamisen tunnustamisen pilottihanke toteutettu.

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Validering av generell kompetanse

  Pilotprosjekt for gjennomføring av validering av generell kompetanse fullført.

 • |Sverige
  23-03-2015

  Stofnun starfsmenntaháskóla framlengir tilraunaverkefni um raunfærnimat til þess að útvíkka markópinn

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur hrundið í framkvæmd tilraunaverkefni meðal fræðsluaðila á skólastiginu.

 • vuxnas lärande |Island
  23-03-2015

  Sjósókn

  Námsvettvangur fyrir sjómenn, tækifæri og áskoranir til mennta í sjávarútvegi í samstarfi fyrirtækja og fræðsluaðila.

 • vuxnas lärande |Island
  23-03-2015

  Koulutusta kalastajille

  Kalastajille suunnattu oppimisympäristö tarjoaa kalastusalaan liittyviä opintomahdollisuuksia yhteistyössä yritysten ja koulutuksen tarjoajien kanssa.

 • vuxnas lärande |Island
  20-03-2015

  Fiske

  Læringsarena for fiskere, med muligheter og utfordringer til utdanning innenfor fiskerinæringen i samarbeid mellom virksomheter og utdanningstilbydere.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Myndigheten för yrkeshögskolan förlänger pilotstudie om validering och breddad rekrytering

  Myndigheten för yrkeshögskolan har startat en pilotstudie som riktar sig till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolans utbildningar.

 • vägledning |Sverige
  18-03-2015

  En effektivare sfi

  Igår lämnade regeringen propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning till riksdagen.

 • kompetensutveckling |Norge
  10-03-2015

  Kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter

  Vox har sendt anbefalinger om kartleggingsverktøy for voksne med svake grunnleggende ferdigheter til Kunnskapsdepartementet.

 • |Finland
  04-03-2015

  Musiikki ja tanssi yhdistyvät opinnäytetyössä

  Erottamatonta! on musiikkia ja tanssia yhdistelevä opinnäytetyö, jonka tavoitteena on rikkoa musiikkiin ja tanssiin liittyviä ennakkoluuloja ja itsestäänselvyyksiä.

 • |Finland
  23-02-2015

  Aikuisten näyttötutkintojen määrä kasvaa tasaisesti

  Näyttötutkinnot ovat kasvattaneet suosiotaan aikuisena suoritettavien tutkintojen joukossa.

 • vägledning |Sverige
  23-02-2015

  En inkluderande jobbpolitik

  I Kalmar län, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin.

 • vägledning |Danmark
  20-02-2015

  Sådan bliver ufaglærte faglærte

  Mens mange taler om den alvorlige mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden, vil 50.000 ufaglærte gerne tage en faglært uddannelse – men hvordan kommer de i gang?

 • |Sverige
  18-02-2015

  Aida Hadzialic: Alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet

  Sverige tillsätter en utredning med målet att alla program ska ge högskolebehörighet.

 • |
  17-02-2015

  Seminar med Islands representanter i NVL s nettverk

  Alle islandske representanter i NVL s arbeidsgrupper, nettverk og expertnettverk er invitert til et möte for å dröfte arbeidet og

 • kompetensutveckling |Norge
  11-02-2015

  Stipend skal gi ukvalifiserte i skolen pedagogisk utdanning

  Den som mangler, men er kvalifisert til, pedagogisk utdanning, skal nå kunne søke stipend for å utdanne seg til fullt kvalifisert lærer.

 • |Sverige
  10-02-2015

  Långsam valideringsprocess flaskhals

  Långa handläggningstider för bedömning av utländska utbildningar fördröjer invandrares inträde i arbetslivet.

 • |Danmark
  05-02-2015

  Ærgerligt med Kvalitetsudvalgets tunnelsyn

  Det er ærgerligt og helt uforståeligt, at udvalget overser mulighederne i de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

 • |Sverige
  04-02-2015

  Slarva inte bort invandrade akademiker

  Regeringen måste satsa mer på invandrare som har med sig en lång utbildning från det gamla hemlandet.

 • kompetensutveckling |Island
  30-01-2015

  Koulutushanke käyntiin Reykjavikin Breidholtissa

  Reykjavikiin kuuluvassa kaupunginosassa Breidholtissa toteutetaan kokeiluhanke, jonka päätavoitteena on nostaa islantilaisen työvoiman koulutustasoa ja lisätä paikallisia palveluita.

 • |Island
  30-01-2015

  Kaksi raporttia aikuisten oppimisesta

  Ensimmäinen raportti käsittelee osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla, ja se on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta.

 • |Island
  30-01-2015

  Seuraava askel -portaali avattu

  Islantilainen Työelämän koulutuskeskus avasi vuosikokouksensa yhteydessä uuden verkkoportaalin, jonka nimi on Seuraava askel.

 • forskning |Færöerne
  29-01-2015

  Úttekt á starfsemi Háskólans í Færeyjum

  Forsenda sérfræðingahópsins var „Við metum til að þróa“ Árangur vinnunnar, sem er fyrsta ytri úttektin á Háskólanum í Færeyjum, var birt á fundi hjá mennta-, vísinda- og menningarmálaráðuneytinu þann 13. janúar sl.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Menntun núna í Breiðholti

  Meginmarkmið tilraunaverkefnisins Menntun núna i Breiðholti er að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og efla þjónustu í nærumhverfi.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Næsta skref

  Vefurinn Næsta skref, upplýsingavefur um nám og störf, var opnaður á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og NVL þann 4. desember síðastliðinn.

 • kompetensutveckling |Island
  29-01-2015

  Utdanning nå i Reykjaviks bydel Breidholt

  Hovedformålet med forsøksprosjektet Utdanning nå i bydelen Breidholt er å heve utdanningsnivået i islandsk arbeidsliv og styrke servicenivået i lokalsamfunnet.

 • vägledning |Island
  29-01-2015

  Neste trinn

  Nettportalen Neste trinn, med informasjon og nyheter om utdanning og arbeid, ble åpnet på Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte.

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

  Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Sverigementor kan hjälpa nyanlända i arbete

  Under de senaste årens debatt om hur integrationen på arbetsmarknaden ska förbättras för personer med utländsk bakgrund och utbildning har ett stort fokus lagts på uppfattningar om att det saknas ett "sammanhållet system för validering".

 • |Sverige
  29-01-2015

  Cedefop varpar ljósi á fullorðinsfræðslu í Svíþjóð

  Tækifæri til raunfærnimats og til að taka einstök námskeið er meðal þess sem einkennir sænska fullorðinsfræðslu.

 • vägledning |Sverige
  29-01-2015

  Svíþjóðamentor getur aðstoðað nýaðflutta við að fá vinnu

  Í umræðum síðustu ára um hvernig hægt sé að auðvelda einstaklingum af erlendu bergi brotnu og með menntun sem þeir hafa aflað sér í heimalandinu að fóta sig á sænskum vinnumarkaði hefur verið lögð áhersla á að ekki sé til staðar neitt heildrænt kerfi fyrir mat á raunfærni.

 • |Norden
  21-01-2015

  Nordiskt samarbete om arktisk strategi

  Arbetskraften bör lättare kunna flytta mellan länderna genom att yrkesutbildningar automatiskt godkänns i grannlandet.

 • vägledning |Sverige
  20-01-2015

  Vuxenutbildning för alla

  Karl-Erik Eriksson är rektor för vuxenutbildningen på Jobb och Kunskapstorget.

 • |Norden
  16-01-2015

  Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

  EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren.

 • |Sverige
  09-01-2015

  Behov av utländsk kompetens

  Validering viktigt för att i ett tidigt skede kartlägga invandrares kunskaper, skriver moderat riksdagsledamot.

 • |Norden
  08-01-2015

  Nordiskt nätverk för validering - verksamhetsplan 2015

  Verksamhetsplan 2015 för valideringsnätverket

 • |Finland
  05-12-2014

  Nya tider för fristående examen i Finland

  Regeringen avlät på torsdagen en lagproposition i syfte att utveckla systemet med fristående examen.

 • |Island
  21-11-2014

  EQF i Norden - vad kan systemen ge?

  Rapport från EQF-konferensen 2014 i Reykjavik.

 • Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
  baskunskaper |Finland
  18-11-2014

  Samarbete gynnar unga i riskzonen

  Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.

 • |Norden
  27-10-2014

  Validering för alla?

  Validering för alla?

 • |Finland
  27-10-2014

  Yleiset kielitutkinnot käytössä jo 20 vuotta

  Yleisten kielitutkintojen avulla vieraita kieliä osaavat aikuiset voivat osoittaa osaamistaan jossakin sen nykyisestä yhdeksästä tutkintokielestä ja saada kielitaidostaan virallisen todistuksen.

 • |Danmark
  27-10-2014

  AOT ja opintojen hyväksiluku ammattikoulutuksessa

  Tanskalainen koulutuksen arviontilaitos EVA on selvittänyt, millaisia opintoja ammattikoulutukseen hakeutuvat aikuiset saavat hyväksiluetuksi AOT:n eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin kautta.

 • |Danmark
  22-10-2014

  Raunfærnimat og mat til styttingar starfsnáms

  Í niðurstöðum nýrrar könnunar sem EVA – námsmatsstofnunin í Danmörku hefur gert kemur fram að þegar fullorðnir sækja um starfsnám í framhaldi af mati á raunfærni til styttingar á námi, veitir raunfærnimatið þeim fyrst og fremst styttingu á grunnnáminu og starfsnámshluta námsins.

 • |Finland
  20-10-2014

  Språkexamina fyller 20 år

  Med hjälp av de allmänna språkexamina kan vuxna visa sina språkkunskaper i något av de nio examensspråken och få ett officiellt intyg.

 • |Norden
  08-10-2014

  Making learning visible in the Nordic countries

  Rapport om implementering av EQF (European Qualifications Network) och NQF (National Qualifications Network) i de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådet, 2014

 • |Danmark
  24-09-2014

  Realkompetencevurdering og merit på erhversuddannelser

  En ny undersøgelse fra EVA viser, at når voksne mennesker søger ind på en erhvervsuddannelse og gennem realkompetencevurderinger vil afkorte uddannelsens forløb, får de især merit i forhold til grundforløbet og praktikken i deres nye uddannelse.

 • |Europa
  11-09-2014

  The first Biennale about Validation

  The first Biennale about Validation took place in Rotterdam, April 2014.The VPL Biennale is a two yearly event...

 • utbildningspolitik motivation |Norden
  19-06-2014

  Voksenlæringens betydning

  Arbeidslivets opplæringssenter blev oprettet i 2002, efter at fagforeninger og arbejdsgivere havde indset behovet for uddannelse af ufaglærte og voksne uden afsluttet gymnasial uddannelse.

 • |Færöerne
  28-05-2014

  Lög um raunfærnimat samþykkt á Lögþinginu

  2. maí 2014 var frumvarp um mat á raunfærni samþykkt á Lögþinginu í Færeyjum. Lögin, sem eru rammalöggjöf, spanna yfir þverfaglegt og breitt svið menntunar, í framhaldsskólum, starfsmenntaskólum og háskólum.

 • |Færöerne
  27-05-2014

  AOT-kehyslaki hyväksyttiin Färsaarten parlamentissa

  Färsaarten parlamentti hyväksyi 2. toukokuuta 2014 lakiesityksen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AOT). Laki, joka on kehyslaki, kattaa laajan valikoiman eri koulutussektoreihin kuuluvia koulutuksia, kuten toisen asteen opinnot, erilaiset ammattiopinnot ja yliopisto-opinnot.

 • Stakeholders discussing validation in HE in Finland.
  validering utbildningspolitik |Finland
  26-05-2014

  Validation of non-formal and informal learning in Finnish Higher Education

  The Council of the European Union recommendation from 20 December 2012 urges the EU member states to have in place the necessary arrangements for validation by the year 2018. The question is how well the universities are prepared for validation of non-formal and informal learning?

 • |Færöerne
  21-05-2014

  Lov om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget

  2. mai 2014 blev et lovforslag om realkompetencevurdering vedtaget i Lagtinget. Loven, som er en rammelov, omfatter et tværsektorelt og bredt spektrum af uddannelser så som gymnasiale-, erhvervs- og universitetsuddannelser.

 • |Island
  29-04-2014

  Työelämän koulutuskeskus sai tunnustuksen AOT-työstään

  Islantilaisen työelämän koulutuskeskuksen vetämä hanke sai tunnustusta 9. - 11. huhtikuuta Rotterdamissa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Hankkeessa pyritään parantamaan matalasti koulutettujen aikuisten työllistettävyyttä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AOT) kehittämällä.

 • |Island
  28-04-2014

  Arbeidslivets opplæringssenter får en utmerkelse for valideringsinnsats

  Prosjektet, «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning» som Arbeidslivets opplæringssenter leder, fikk en utmerkelse på en internasjonal konferanse i Rotterdam 9. -11. april.

 • Det finns utvecklingspotential för vägledningsarbetet för inflyttade på Åland, anser vikarierande integrationssamordnaren Johanna Fogelström.
  vägledning |Åland
  04-03-2014

  Vägledning och validering ska öppna dörrar

  Frågor kring validering och vägledning stöts och blöts runtom på Åland idag. Hur det verkligen kommer att bli i samband med att lagstiftningen kring validering uppdaterats och implementerats är lite för tidigt att säga ännu. - Men, visst är det viktiga frågor för Åland, menar vikarierande integrationssamordnare Johanna Fogelström.

 • |Island
  24-02-2014

  Forsøksprosjekt om utdanning i Nordvest valgkrets

  Bifröst Høyskolen leder ett forsøksprosjekt for å heve utdanningsnivået på nordvest Island. Prosjektet er en del av en kampanje for å heve utdanningsnivået på det islandske arbeidsmarkedet og er finansiert av arbeidslivets parter.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

  Ulike former av veiledning og karriere coaching er sentrale funksjoner om voksne skal kunne ta personlig ansvar for planlegging og kontinuerlig utvikling av sine kompetanser. Fokus i denne workshopen vil være på veiledning og validering innen voksnes læring.

 • |Norden
  20-02-2014

  Valideringsnätverket - Mötesplan 2014

  I mötesplanen för 2014 ingår bl.a. nätverksmöten, konferanser och ett forskarmöte.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  18-02-2014

  Färöarna - system och lagstiftning

  Redegørelse giver et indblik i, hvordan et system med realkompetencevurdering og kompetenceudvikling kan implementeres på Færøerne.

 • |
  14-02-2014

  Validation of Prior Learning (VPL) Biennale

  The 1st Biennale on Validation of Prior Learning (VPL) aims at creating a platform for policy makers, practitioners, users, researchers and all other stakeholders that are interested in further developing/implementing VPL in their practice.

 • Validering påverkar både ekonomi och arbetsliv, säger Raul Ranne.
  validering fängelseutbildning |Europa
  06-02-2014

  Validering handlar om människor

  – Vi har gått från ”vi kan inte” till ”vi kan” och från ”låt någon göra det” till ”låt oss göra det”, säger Raul Ranne, när jag träffar honom i Tallinn i mitten av december på seminariet Exchanging Practices on RPL - Learning from Nordic-Baltic Experiences. Raul Ranne är den enda i Estland som på heltid arbetar med RPL (Recognizing Prior Learning eller validering). Han är anställd av Archimedes Foundation, en oberoende institution som är tillsatt av regeringen för att koordinera både internationella och nationella program inom utbildning och forskning.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Hvad er din kurs for at komme ud på arbejdsmarkedet?

  Dette og andre spørgsmål bliver stillet adskillige gange for tiden, hvor vejledere fra ALS (arbejdsformidlingskontoret), rejser ud til hver krog af Færøerne for at komme i personlig kontakt med de arbejdsløse. ALS tilbyder vejledningssamtaler omkring kompetenceudvikling, arbejdsmuligheder og det at søge arbejde.

 • |Færöerne
  29-01-2014

  Mikä on sinun reittisi työmarkkinoille?

  Tätä ja paljon muutakin kysellään, kun Färsaarten työnvälitystoimisto ALS:in ohjaajat kiertävät saaren joka kolkassa tapaamassa työttömiä henkilökohtaisesti. ALS:in tarjoamissa ohjauskeskusteluissa puhutaan osaamisen kehittämisestä, työmahdollisuuksista ja työnhausta.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Quality Model for Validation in the Nordic Countries

  This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

 • validering lika möjligheter |Norden
  14-01-2014

  Gæðalíkan fyrir raunfærnimat

  Bæklingur þessi er lokaskýrsla verkefnisins Gæðalíkan fyrir raunfærnimat á Norðurlöndum, þróunarverkefni 2012–2013.

 • Elisabeth Storfors
  vuxnas lärande utbildningspolitik |Åland
  30-12-2013

  Valideringsstrukturerna ljusnar

  Vid utbildningsavdelningen på Ålands landskapsregering summerar byråchefen Elisabeth Storfors det åländska valideringsprojektet. Projektet avslutades i april 2013 efter två förlängningsperioder och en omfattande gymnasiereform. Under projektet byttes ledare några gånger och vissa tider stod det helt utan. Hur ser resultaten och förväntningarna kring validering ut idag?

 • |
  02-12-2013

  Nordiskt Nätverk för Validering - Verksamhetsplan 2014

  Nordiskt Nätverk för Validering
  Verksamhetsplan 2014

 • |
  26-11-2013

  Final Dissemination Conference

  The Final Dissemination Conference of the OBSERVAL-Net project will present the Manifesto on Validation of Non-formal and Informal Learning prepared by the consortium and an advocacy pack, intended to help anyone interested to promote VNIL at national, regional, local or institutional level.

 • |Finland
  26-11-2013

  Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

  Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 • |Island
  26-11-2013

  Työelämän koulutuskeskus täytti 10 vuotta

  Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) toiminnan tavoitteena on antaa työelämässä oleville henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, mahdollisuus hankkia koulutusta tai vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla.

 • |
  26-11-2013

  Sinut on tunnistettu! -koulutuspolitiikan seminaari

  Seminaarin puheenvuoroissa, paneelikeskustelussa ja workshopissa keskitytään kahteen toisiaan tukevaan

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Island
  25-11-2013

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 10 ára

  Markmiðið með starfseminni er að veita fólki á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

 • |
  22-11-2013

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |in English
  20-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

 • |Island
  20-11-2013

  Arbeidslivets opplæringssenter 10 år

  Målet med virksomheten er å gi folk på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå, mulighet til å skaffe seg utdanning eller å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet.

 • |in English
  13-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

 • |
  13-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

  Nordic-Baltic region is one that has emerged recently as one of the

 • |Færöerne
  26-09-2013

  Realkompetencevurdering på ministeriets agenda

  En ny betænkning om validering blev overrakt til undervisningsminister Bjørn Kalsø i Undervisnings- og Kulturministeriet den 23. august i år.

 • |Island
  26-09-2013

  Større bidrag til voksenopplæring

  I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Validering inom vuxenutbildning

  Skolverket har utarbetat ett nytt stödmaterial för validering. Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. Vid en validering värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

 • |
  24-07-2013

  Validering

  Validering

 • Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
  validering realkompetens |Færöerne
  06-06-2013

  Alle kompetencer i spil

  Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. ..

 • validering kompetensutveckling |Norden
  10-05-2013

  Kvalitetsmodel for validering i Norden – et udviklingsprojekt 2012-13

  Det finns stora skillnader mellan de nordiska länderna hur valideringsarbetet är organiserat och förankrat, men det är av gemensamt intresse att arbetet genomförs med god kvalitet. Kvalitetssäkring av validering står högt på dagordningen nationellt, nordiskt och också inom EU.

 • Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen med hvert sit svendebrev. De er netop færdiguddannede tømrere, en uddannelse, der sandsynligvis vil sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. De har begge været arbejdsledige i en periode.
  validering kompetensutveckling |Færöerne
  19-02-2013

  Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

  Det vigtigste aktiv, når du bliver arbejdsløs, er dig selv! Og alle må have mulighed for at få vurderet deres kompetencer, siger Høgni í Stórustovu, afdelingsleder i ALS, den færøske A-kasse.

 • – Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.
  validering vägledning |Island
  18-02-2013

  EU giver støtte til validering og webportal

  I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering

 • validering motivation |Island
  29-01-2013

  De kalder os for rugemødre

  Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.

 • yrkesutbildning kortutbildade |Island
  29-01-2013

  De kalder os for rugemødre

  Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.

 • |Finland
  17-12-2012

  Vuoden aikuisopiskelijan tunnustukset jaettu

  Työelämän koulutuskeskuksen vuosikokouksessa torstaina 29.11. kolme ihmistä sai Vuoden aikuisopiskelijan tunnustuksen. Koulutuskeskus jakoi tämän tunnustuksen nyt kuudetta kertaa.

 • |Island
  12-12-2012

  Fyrirmyndir í námi fullorðinna 2012

  Á ársfundi Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins fimmtudaginn 29. nóvember 2012 hlutu þrír einstaklingar viðurkenninguna Fyrirmynd í námi fullorðinna. Þetta er í sjötta skipti sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins veitir viðurkenninguna.

 • |Norge
  12-12-2012

  Forbilder i voksnes læring2012

  På Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte, torsdag den 29. november ble tre personer kåret som Forbilder i voksnes læring. Dette er sjette gangen som Arbeidslivets opplæringssenter gir utmerkelsen.

 • validering vuxenutbildning |Åland
  30-11-2012

  Validering, från projekt till ordinarie verksamhet

  Efter årsskiftet ska valideringsprojektet implementeras i Ålands gymnasiums ordinarie verksamhet. De senaste årens gymnasireform har fört med sig att vuxenutbildningsenheten under en längre tid fått kämpa ..

 • fängelseutbildning distansutbildning |Sverige
  10-10-2012

  Fängelsenätverk efterlyser fler specialpedagoger för vuxna

  Varför finns det inte fler specialpedagoger med särskild kunskap om vuxna studerande? Och när kommer mer forskning om utbildning i fängelse? Det är några av frågorna som det nordiska nätverket för fängelseutbildning lyfter fram i sina rekommendationer.

 • |Finland
  29-08-2012

  300 miljoonaa kruunua tukea aikuiskoulutukselle EU:lta

  Islannin parlamentti hyväksyi vuoden 2012 kesäkuun lopussa EU:n liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) apurahat. Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja on myönnetty mm. Islannin Työelämän koulutuskeskukselle.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa -raportti valmistunut

  Nordplus-hankkeen ”Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa – kartoitus” raportti on nyt valmistunut.

 • |Finland
  29-08-2012

  Laatu aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa

  Konferenssi Hilton Reykjavik Nordicassa 13. syyskuuta 2012 klo 9.30-15.30.

 • |Island
  29-08-2012

  Gæði í raunfærnimati í norrænum löndum – kortlagning

  Nú hefur skýrslan „Gæði í raunfærnimati í norrænu löndunum – kortalagning“ verið gerð opinber.

 • |Island
  22-08-2012

  Gæði í raunfærnimati

  Ráðstefna á Hilton Reykjavík Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • |Norge
  22-08-2012

  Kvalitet i validering

  Konferanse på Hilton Reykjavik Nordica 13. september 2012, kl. 9.30 - 15.30.

 • |Island
  22-08-2012

  300 milljóna styrkur frá Evrópusambandinu til verkefna í framhaldsfræðslu

  Alþingi samþykkti í lok júní 2012 svokallaða IPA styrki frá ESB. Hluti styrksins renna til Fræðslumiðstöð atvinnulífsins til þróunar framhaldsfræðslu.

 • |Norge
  22-08-2012

  300 millioner i støtte fra Europaunionen til voksenopplæring

  Islands parlament godkjente i slutten av juni 2012 EUs IPA bevilgninger blant annet til Arbeidslivets opplæringssenter for utvikling av voksenopplæringen i Island.

 • validering utbildningspolitik |Åland
  22-08-2012

  Ett åländskt valideringssystem under utveckling

  Projektet ”Validering på Åland” når sitt slut i december 2012. Peter Strandvik från Utbildnings- och kulturavdelning vid Ålands landskapsregering tog över valideringsprojektet, ..

 • |Sverige
  22-08-2012

  Kvalitet i validering i Norden – ett kartläggningsprojekt

  Nu är rapporten från Nordplusprojektet "Kvalitet i Validering i Norden – en kartläggning" färdig.

 • validering forskning |Norden
  25-07-2012

  Nordisk forskning och exempel på validering

  Publicerat 2012
  Denna rapport presenterar resultaten från ett projekt som genomförts på uppdrag av NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och SVL, Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande, med finansiering från NMR,

 • |Finland
  26-06-2012

  Korkeakoulut ja yritykset tarvitsevat toisiaan

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AOT) on haaste yliopistoille ja korkeakouluille, etenkin kun

 • |Island
  25-06-2012

  Háskólar og fyrirtæki þarfnast hvers annars

  Mat á raunfærni er snúið úrlausnarefni fyrir háskóla, ekki síst sökum þess að formlegt nám hefur fram til þessa verið

 • |Sverige
  25-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning

 • högre utbildning validering |Sverige
  14-06-2012

  Högskolor och företag behöver varandra

  Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  25-05-2012

  Validering kan styrkes betydeligt

  Der er afgjort plads til forbedring, når det gælder adgangen til og den konkrete brug af validering af realkompetence. Men der er også et stort engagement i at udvikle kvalitet og styrke arbejdet med realkompetence i Norden. Sådan lød konklusionen ved et fælles nordisk seminar om kvalitet i validering, hvor status og problemer blev sat til debat.

 • |Island
  24-05-2012

  Ráðherrar segja álit sitt á ráðgjöf, færniþróun og ævimenntun

  Á ráðstefnu ráðgjafa í Þórshöfn þann 7. maí sl. þar sem aðalfyrirlesararnir voru úr sérfræðinganeti NVL um náms- og starfsráðgjöf héldu bæði menntamálaráðherra Bjørn Kalsø og atvinnumálaráðherra Johan Dahl erindi. Í erindum sínum beindu báðir ráðherrar athygli að náms- og starfsráðgjöf fyrir fullorðna og ævimenntun.

 • |Island
  24-05-2012

  Nýr finnskur viðmiðarammi á að gera menntakerfið gagnsærra

  Frá og með upphafi næsta árs verður nýr finnskur viðmiðarammi um menntun og hæfi tekinn í gagnið. Viðmiðaramminn nær til alls menntakerfisins og útskýrir finnska prófakerfið og bætir virknina. Viðmiðaramminn auðveldar einnig samanburð prófa jafnt innlendra sem erlendra og greiðir leið fyrir flutninga.

 • |Finland
  24-05-2012

  Uusi kansallinen viitekehys selkeyttämään tutkintojärjestelmää

  Kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Koko koulutusjärjestelmän kattava viitekehys parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta lisää tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta.

 • |Finland
  24-05-2012

  Ministeritason näkemyksiä ohjauksesta, osaamisen kehittämisestä ja elinikäisestä oppimisesta

  Torshavnissa pidettiin 7. toukokuuta opinto- ja uraohjausalan konferenssi, jonka pääalustajat olivat NVL:n ohjausverkoston jäseniä. Konferenssin avauspuheet pitivät opetusministeri Bjørn Kalsø sekä elinkeinoministeri Johan Dahl. Puheissaan he esittivät visioita aikuiskoulutukseen liittyvästä ohjauksesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

 • |Danmark
  14-05-2012

  Ministre udtaler sig om vejledning, kompetenceudvikling og livslang læring

  Til en vejlderkonference i Torshavn den 7. maj, hvor hovedforelæserne var medlemmer i NVLs vejldernetværk, var åbningstaler fra både undervisningsminister Bjørn Kalsø og erhvervsminister Johan Dahl på programmet. I deres respektive taler var der fokus på visioner omkring vejledning i forhold til voksenuddannelse i et livslangt læringsperspektiv.

 • |Sverige
  14-05-2012

  Ny nationell referensram skall klargöra examenssystemet

  Från och med ingången av nästa år tas en nationell referensram för examensbaserat och övrigt kunnande i bruk. Referensramen omfattar hela utbildningssystemet och klargör det finländska examenssystemet samt förbättrar funktionaliteten. Referensramen förbättrar också examinas nationella och internationella transparens och jämförbarhet samt främjar mobiliteten.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  11-05-2012

  Kvalitet i validering i Norden

  Rapporten bygger på et større dokumentationsmateriale, samlet i 5 landerapporter, der er udarbejdet af projektdeltagerne fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 • validering kvalitetssäkring |Norden
  11-05-2012

  Quality in validation in the Nordic countries

  The report is based on extensive documentation collected in five country reports which have been prepared by project participants from Iceland, Norway, Sweden, Finland and Denmark.

 • kompetensutveckling validering |Danmark
  27-04-2012

  Hen imod en formel validering på Færøerne

  Med en rekordhøj arbejdsløshed, hvor 80 procent af de arbejdsløse er ufaglærte, er anliggender som validering og kompetenceudvikling mere aktuelle end nogensinde på Færøerne. Denne kendsgerning har ansporet Erhvervsuddannelseskontoret til at påbegynde et arbejde med at formalisere validering og kompetencevurdering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig.

 • |Island
  24-04-2012

  Menntun fyrir ófagægt starfsfólk við umönnun barna á afskekktum svæðum

  Grænlenska barnahjálpin hefur staðið fyrir námskeiðum um börn og vanrækslu á Norður-, Austur- og síðast Suður-Grænlandi í því skini að mennta ófaglærða starfsmenn á sviði barnaumönnunar og félagsmála í dreifbýli. Menntunin er aðlöguð að þörfum þátttakanda, aðstæðum á svæðinu og þróuninni fram til þessa.

 • |Finland
  19-04-2012

  Syrjäseutujen lastenhoitoalan työntekijöille lisäkoulutusta

  Grönlantilainen lastensuojeluyhdistys on suunnitellut useista moduuleista koostuvan koulutusohjelman, jossa käsitellään lasten laiminlyöntitilanteita. Koulutusta on järjestetty eri puolilla Grönlantia. Se on suunnattu lastenhoidossa ja sosiaalialalla työskenteleville, syrjäseuduilla asuville henkilöille, joilla ei ole ammattitutkintoa. Koulutus on suunniteltu erityisesti tälle kohderyhmälle, räätälöity paikallisiin olosuhteisiin, ja sitä kehitetään jatkuvasti.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Uddannelse til ufaglærte på børneområdet fra isolerede egne

  Foreningen Grønlandske Børn har gennemført et modulopbygget uddannelsesforløb “Børn og omsorgssvigt” i Nord-, Øst- og senest i Sydgrønland, med henblik på at uddanne ufaglærte på børne- og socialesektoren i de isolerede egne, der tager udgangspunkt i deltagerne, lokale forhold og løbende udvikling i relation hertil.

 • |in English
  17-04-2012

  Recognition of Prior Learning – Cooperation between Higher Education and Companies

  24th and 25th of May 2012, Turku, Finland

 • |in English
  17-04-2012

  Recognition of Prior Learning – Cooperation between Higher Education and Companies

  24th and 25th of May 2012, Turku, Finland

 • |in English
  16-04-2012

  Recognition of Prior Learning – Cooperation between Higher Education and Companies

  24th and 25th of May 2012, Turku, Finland