veiledning • vägledning |Norden
  18-02-2019

  Verksamhetplan 2019

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2019

 • vejledning |Norden
  18-02-2019

  Virksomhedsplan for IKT og vejledning

  Detta gør arbejdsgruppen for IKT & vejledning i 2019

 • realkompetence vejledning |Færöerne
  25-04-2017

  Vegleiðing – nær og fjar

  Seminar på Færøerne om karrierevejledning og fjernvejledning!

 • |
  17-02-2015

  Seminar med Islands representanter i NVL s nettverk

  Alle islandske representanter i NVL s arbeidsgrupper, nettverk og expertnettverk er invitert til et möte for å dröfte arbeidet og