vejledning • The conference will take place at Conference Center Piperska Muren. Picture: piperskamuren.se
  non-formal adult education lifelong learning trade and industry |Norden
  20-12-2022

  Policy Conference about Validation of Transversal Skills

  June 7 – 8, 2023, Conference Center Piperska Muren, Stockholm, Sweden

 • Poul Geert Hansen, departementschef for det færøske udenrigs- og kulturministerium.
  lige muligheder voksenuddannelse |Færöerne
  02-12-2022

  Tilflyttere på Færøerne har mange udfordringer

  Manglende muligheder for at lære færøsk på digitale platforme, for få sprogkurser og for meget dansk undervisningsmateriale gør det svært for udlændinge at blive integreret i det færøske samfund. Det viser forskning, som blev præsenteret på et seminar i Tórshavn om inklusion og integration.

 • livslang læring vejledning voksenlæring |Norden
  16-09-2022

  Samordning af vejledningen i de nordiske lande

  Status på Finland og Grønland 2022

 • vägledning vuxenutbildning |Sverige
  08-08-2022

  Att vägleda elever med IF kräver kunskap

  Att vara studie- och yrkesvägledare för elever med intellektuell funktionsnedsättning kräver koll på de stödsystem som omgärdar eleven. Trots hinder är det viktigt för många av dessa elever att få möjlighet att pröva ”vanliga” utbildningar.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv vejledning |Norden
  01-04-2022

  Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

  Projektet er et praktisk rettet projekt, som leverer inspiration og refleksion til vejledningsfeltet, karrierevejledning af voksne og præsenterer praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

 • vägledning |Norden
  24-12-2021

  Verksamhetplan 2022 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2022

 • Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
  kompetensutveckling livslångt lärande vägledning vuxenutbildning |Norden
  16-11-2021

  Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

  Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

 • Åland behöver satsa mer digitalt framöver när det gäller vägledning konstaterar chefen för Ålands arbetsmarknad-och studieservicemyndighet (AMS) Thomas Lundberg och Bodil Regårdh vid utbildningsavdelningen hos landskapsregeringen.
  utbildningspolitik vägledning vuxnas lärande |Åland
  19-10-2021

  E-vägledning - en framtid för självstyrande områden

  De tre självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samlades under ett Dialogmöte i slutet av september för att diskutera framtidens vägledning och hur man nu ska ta sig vidare. Det kan sammanfattas med e-vägledning, få med politikerna och de styrande samt samla alla som sysslar med vägledning.

 • Samordning af vejledning i de nordiske lande
  livslang læring vejledning |Norden
  28-09-2021

  Samordning af vejledning i de nordiske lande

  Status på Færøerne og i Sverige 2021. Ny rapport fra NVL Nordisk netværk for vejledning

 • Foto: Siora Photography
  livslångt lärande utbildningspolitik vägledning |Norden
  10-06-2021

  Dialogmöte om livslång vägledning för Grønland, Åland och Færøerne

  Online från Åland 29 september 2021. Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)
  För inviterade deltagare från självstyrande områdena Grønland, Åland och Færøerne

 • Foto: Kimberly Farmer
  utbildningspolitik vägledning vuxnas lärande |Norden
  10-06-2021

  Karriärvägledning i en ny tid

  Webbinarium 28 september, 2021 Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)

 • Fotograf: Silje Katrine Robinson, norden.org
  lifelong learning career guidance accreditation of prior learning |Europa
  05-04-2021

  NVL is part of TRANSVAL-EU

  TRANSVAL-EU is a new project about validation of transversal skills across Europe

 • Foto: Akil Mazumder
  bæredygtig udvikling vejledning |Norden
  12-01-2021

  Bæredygtig karrierevejledning og green guidance – måske det vigtigste redskab til at forandre verden

  Dette webinar zoomer ind på tilgangene green guidance og bæredygtig karrierevejledning forbundet til Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition.

 • vägledning |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetplan 2021 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2021

 • veiledning voksnes læring |Island
  27-11-2020

  Ufaglærte unge vil videreutdanne seg

  Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

 • DialogWeb gratulerer Kompetanse Norge med Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og takker Ingjerd Espolin Gaarder for gode og grundige svar. Hun ses til venstre på bildet, sammen med medarbeidere i Avdeling for karriereveiledning, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Foto: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
  kompetanseutvikling livslang læring veiledning |Norge
  09-11-2020

  Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning

  I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

 • Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna
  vägledning vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  13-10-2020

  Nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

  Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

 • Foto: Kial.nu
  vejledning |Norden
  08-09-2020

  Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet

  Projektet bidrager overordnet til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

 • Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
  flexibelt lärande kompetensutveckling livslångt lärande vägledning |Finland
  07-09-2020

  PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

  Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

 • Kristianna Mortansdóttir arbejder som leder af den nye Voksenvejledning på Færøerne. Foto: Vegleiðingarstovan
  vejledning voksenuddannelse |Færöerne
  16-03-2020

  Voksenvejledning på Færøerne – italesættelse af uudtalte drømme

  En uafhængig voksenvejledning er en nødvendig og tiltrængt mulighed for voksne uddannelsessøgende, siger vejleder Kristianna Mortansdóttir, der siden oktober 2019 har arbejdet som leder for den nyligt åbnede Vegleiðingarstovan, eller Voksenvejledning.

 • Foto: Birgitte Reimer
  fjernundervisning livslang læring vejledning |Norden
  16-12-2019

  E-vejledning er fremtiden

  E-vejleding er godt i gang i Danmark, som et redskab, hvor man ved hjælp af internettet kan få vejledning til enten almen eller voksen læring. Også Åland, Færøerne og Grønland kan se de gode muligheder med e-vejledning.

 • Foto: Antra Carlsen
  livslångt lärande vägledning vuxnas lärande |Norden
  27-11-2019

  Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

  Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

 • Foto: www.pexels.com
  vejledning voksenlæring |Norden
  15-11-2019

  Seminar om IKT og vejledning

  Sted: Hotel Hans Egede. 1. sal - konferencerum

 • Foto: pexels.com, Tim Gouw
  kompetanseutvikling veiledning voksnes læring |Norge
  01-10-2019

  Nordmenn skal få fart på karrieren med e-veiledere og selvhjelpressurser

  Norge satser stort og bredt på nasjonal digital karriereveiledning. Den digitale tjenesten skulle vært ferdig i høst, men for å sikre kvalitet og for å involvere de nye regionene er utviklingsfasen utvidet, og lanseringen planlagt høsten 2020.

 • Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo
  kompetensutveckling vägledning vuxnas lärande |Åland
  07-08-2019

  Yana och Maria skräddarsyr vägledning för vuxna i arbete

  Under tre år ska de, i försöksverksamheten och projektet ”Visa vägen”, individualisera vägledningen för vuxna, kollektivisera ansvaret och utveckla vägledningstjänsten, professionen och systemet. Projektet ”Vägledning på Åland” har därmed avslutats och gått vidare i praktiken.

 • vejledning |Norden
  02-07-2019

  Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

  Tidspunkt: Onsdag den 27. november 2019, kl. 09-16 (inkl. frokost fra kl. 12). Sted: Hotel Hans Egede, Nuuk.

 • Bodil Regårdh, Cecilia Fahlberg, Yana Jahrén och Raimo Vuorinen bidrog alla med sina kompetenser och erfarenheter i föreläsningar och dialoger på seminariet ”IKT och vägledning” på Åland där även seminariets deltagare väckte en ny vision, ett förslag om en samnordiskt e-vägledning. Foto: Annette Bergbo
  IKT kompetens vägledning |Åland
  26-03-2019

  IKT i dagarna två på Åland

  Tidigare specialutredare för Sveriges regering, Cecilia Fahlberg föreläste i seminariet ”IKT och vägledning” på Åland den 14 och 15 februari.

 • Leif Andergren, Yana Jahrén och Tony Asumaa är eniga om att det måste få ta tid då så många aktörer är inblandade med kompetensen utbredd på många stolar och det gemensamma målet är att skapa en bärkraftig vägledning till dem som idag ”faller mellan stolarna”. Foto: Annette Bergbo
  vägledning validering |Åland
  21-02-2019

  Vägledning för alla på Åland

  - går snart från ord till handling

 • vägledning |Norden
  18-02-2019

  Verksamhetplan 2019

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2019

 • vejledning |Norden
  18-02-2019

  Virksomhedsplan for IKT og vejledning

  Detta gør arbejdsgruppen for IKT & vejledning i 2019

 • Leena Jokinen och Sari Miettinen
  erhvervsliv vejledning |Finland
  01-02-2018

  Fokus på fremtiden

  Arbejdsmarkedet forandrer sig med hastige skridt, og derfor bør du ikke blot italesætte den nære fremtid, når du vejleder, men også kigge 40 år frem i tiden.

 • Robert G. Sultana
  kompetenceudvikling vejledning |Norden
  11-12-2017

  Social retfærdighed skal være en del af vejledningen

  Ronald G. Sultana vil hellere tale om karrierelæring end om CMS, og så linker han vejledernes rolle sammen med kampen for social retfærdighed.

 • IT færdigheder vejledning |Færöerne
  29-05-2017

  Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

  fælles dialogmøde for de selvstyrende områderne med fokus på livslang vejledning og voksenuddannelse

 • vejledning |Danmark
  24-05-2016

  En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark

  Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.

 • |
  22-10-2015

  Aktuel Vejledningsforskning: Inspiration & Indsigt


 • Rie Thomsen föreläser
  fängelseutbildning |Danmark
  18-12-2014

  Vejledning og undervisning i fængsler skal give mening både i og uden for fængslet

  Fængselskonteksten kan ifølge Charlotte Mathiassen virke både begrænsende og befordrende for vejledning og uddannelse.

 • Lutter smil foran Fountain-huset i Torshavns centrum. I midten står de to initiativtagere Súsanna Winther Poulsen, nr. 2 fra venstre, og Súna Mørk, nr. 3 fra venstre. Initiativtagerne er flankeret af Bjørghild Djurhuus, formand i Torshavns kommunes velfærdsudvalg, og Heðin Mortensen, borgmester.
  hållbar utveckling vägledning |Færöerne
  06-05-2014

  Fountain House – læring for mennesker med psykiske udfordringer

  - Det vigtigste er at være en del af et fællesskab. Og jeg lærer en masse ved at have mulighed for at komme i Fountain-huset, hvor jeg har ansvaret for nogle af de opgaver, der skal løses, for at huset kan fungere.

 • |Norden
  30-04-2014

  Ráðstefna NVL var haldin í Nuuk

  NVL bauð til ráðstefnu um Ráðgjöf í atvinnulífinu í Nuuk 18. og19. mars 2014, þar var meinþema um samstarf þvert á landamæri

 • |Danmark
  30-04-2014

  Námskeið fyrir atvinnuleitendur og greiningartími geta leitt til áframhaldandi atvinnuleysis

  KORA hefur fyrir tekið saman yfirlit yfir útgáfu, erlendra og danskra aðila á greiningum á áhrifum ráðgjafar og stuttra námskeiða fyrir atvinnuleitendur

 • |Norden
  29-04-2014

  Nuukissa järjestettiin NVL-konferenssi

  NVL järjesti Nuukissa 18. - 19.3. 2014 konferenssin työelämän opinto- ja uraohjauksesta. Pohjoismaiden rajat ylittävän yhteistyön luominen oli aihe, joka nousi toistuvasti esiin konferenssin aikana.

 • |Grønland
  29-04-2014

  Työttömien määrä kasvussa

  Grönlannissa työnhakijoiden määrä on kasvanut huomattavasti viime vuoden aikana.

 • |Danmark
  29-04-2014

  Työnhakukurssit ja työmarkkinakoulutus voivat pidentää työttömyyttä

  Tutkimuslaitos KORA on laatinut Tanskan työmarkkina- ja rekrytointiviraston toimeksiannosta kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan tanskalaista ja ulkomaista ohjauspalveluiden ja lyhytkurssien vaikutuksista tehtyä tutkimusta.

 • |Norden
  25-04-2014

  Nuuk dannede rammerne for NVL- konference

  NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk den 18.-19. marts 2014, hvor det tilbagevendende tema var at etablere samarbejde på tværs af landegrænser.

 • |Grønland
  25-04-2014

  Antallet af jobsøgende stiger

  I Grønland er antallet af arbejdssøgende steget markant det seneste år.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Jobsøgningskurser og afklaringsforløb kan fastholde ledige i ledighed

  KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet en litteraturoversigt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Fastholdelse, der giver et overblik over, danske og udenlandske analyser af effekten af at give ledige vejledning og korte kurser.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Vahvat pohjoismaiset voimat koolla Nuukissa

  Nuukissa 18. - 19. maaliskuuta pidettyyn aikuisten opinto- ja uraohjausta käsittelevään konferenssiin kokoontui mittava joukko pohjoismaisia tutkijoita ja ohjausalan ammattilaisia. Yli 70 ihmistä eri Pohjoismaista sekä eri puolilta Grönlantia osallistui konferenssiin, jonka otsikkona oli "Vejledning i Voksenlivet" eli ohjaus aikuisten elämässä.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Öflugir norrænir kraftar sameinuðust i Nuuk

  Á ráðstefnunni Ráðgjöf á fullorðinsárum sem haldin var í Nuuk dagana 18.-19. mars sl. voru samankomnir norrænir fræðimenn og starfandi ráðgjafar sem búa yfir víðtækri þekkingu á sviðinu.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  Under konferencen ”Vejledning i Voksenlivet” var en stor vidensbank af nordiske forskere og praktikere samlet i Nuuk 18.-19. marts

 • |Grönland
  29-01-2014

  Vejledning i Arbejdslivet

  Naturskønne Nuuk danner rammerne, når Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og NVL's vejledernetværk indbyder til vejlederkonference 18.-19 marks 2014. Konferencens tema er ”Vejledning i Arbejdslivet”, og deltagerkredsen er vejledere fra hele Norden.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Náms- og starfsráðgjöf í atvinnulífinu

  Fögur náttúra umhverfis Nuuk á Grænlandi myndar ramma um ráðstefnu sem NVL og sérfræðinganet NVL um raunfærnimat bjóða til dagana 18.-19 mars 2014. Meginþema ráðstefnunnar er náms- og starfsráðgjöf í atvinnulífinu og þátttakendur eru hvaðanæva Norðurlanda.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Ohjaus työelämässä

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL ja NVL:n ohjausverkosto järjestävät ohjausaiheisen konferenssin luonnonkauniissa Nuukissa 18. - 19. maaliskuuta 2014. Konferenssin teemana on "Ohjaus työelämässä", ja osallistujina on ohjauksen ammattilaisia koko Pohjolasta.

 • |
  15-01-2014

  Vejledning i Arbejdslivet

  Naturskønne Nuuk danner rammerne, når Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og NVL's vejledernetværk indbyder til vejlederkonference 18.-19 marts 2014. Konferencens tema er ”Vejledning i Arbejdslivet”, og deltagerkredsen er vejledere fra hele Norden.