vuxnas larande • |
  01-08-2008

  Det framtida behovet av utbildning på Åland

  ÅSUB Rapport 2006:2
  Rapporten er udgivet af Ålands landskapsregerings Utbildnings- och kulturavdelning Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). Den bygger på en kortlægning og analyse af det nuværende og kommende uddannelsesbehov i Åland hos aldersgrupperne 17-60 år. Rapporten udgør et prognose- og analyseværktøj til uddannelsessektoren og skaber videnskabeligt grundlag for beslutningstagere og forvaltninger.
  Download rapport:
  PDF

 • |Norden
  01-08-2008

  Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

  Avhandling av Anna Lundin, Linköpings Universitet 2008
  Afhandlingen har sin oprindelse i de offentlige evalueringer af Voksenuddannelserne 2001-2004 i Sverige. Den tager udgangspunkt i, hvordan afhandlinger inden for det offentlige uddannelsesområde er med til at legitimere en bestemt tænkning, samt hvordan forskellige aktører inden for voksenuddannelsessfæren forholder sig til hinanden i dette spørgsmål.

  Formålet med afhandlingen er at afsøge, hvordan forskningen inden for voksenuddannelse har etableret sig som separat felt. Den undersøger feltets fremvækst, hvilke værdier der holder sammen på feltet og hvor dets grænser går. Derudover fokuserer den på feltets aktører og hvordan de opnår anerkendelse hos hvilke instanser.

  LINKÖPINGS UNIVERSITET
  Institutionen för beteendevetenskap och lärande
  SE-581 83 Linköping
  Avhandling (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

  Publicerad 2008
  VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning. har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
  Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
  Mere om idekataloget og rapporten:
  www.vejledning.net

 • |
  01-08-2008

  Kartläggning av alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

  Publicerad 2007
  Rapport analyserar utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.
  Läs mer...

 • |
  01-08-2008

  Kunnskapsgrunnlaget

  Publicerad 2005
  Sluttrapporten fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring.
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1061

 • |
  01-08-2008

  Kvalitetssikring

  Publicerad 2005
  Kvalitetssikting skal styrkes:
  Kommunikeet etter ministerkonferansen i Bergen i mai 2005
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Læring, et bidrag til god livskvalitet

  Publicerad 2006
  Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige. Synteserapport fra prosjektet:
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Miljöer som stöder lärande. en introduktion till lärmiljötänkande

  Environments that support learning. Introduction to Learning Environments approach. Publ. 2007

  Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.
  2007. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
  Kan beställas från
  www.oph.fi/svenska/bokhandel

 • |
  01-08-2008

  Mønsterbryterne

  Slutrapport publicerad 2005
  Prosjekt i utdannings- og forskningsdepartementet med mandat å utrede forslag til ny kunnskapspolitikk
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik - konferensrapport 2008

  Den 20-21 februari 2008 arrangerades den tredje Vårkonferensen i NCK:s regi. 80 personer kom till konferensen för att under två dagar lyssna till föreläsningar och knyta kontakter. Nu finns en konferensrapport från konferensen.

 • |
  01-08-2008

  Ny kurs för Norden - planering och hållbar utveckling

  Hólmfrídur Bjarnadóttir och Karin Bradley
  (Nordregio Report 2003:2) 145 s.
  SEK 150 excl. VAT ISBN 91-89332-32-6
  Order from library(ät)nordregio.se.
  Rapport som pdf-fil:
  www.nordregio.se/Files/r0302.pdf

 • |
  01-08-2008

  Status livslang læring. rapport fra kunnskapsdepartementet

  Publicerad 2007
  Rapporten redegjør for status innen arbeidet for livslang læring, den peker på de viktigste oppgavene fremover, og presenterer politisk prioriterte innsatsområder.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Studiecirkeldeltagare 2004 – två rapporter om deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet

  Folkbildningsrådet, 2005.
  Rapporten omhandler Folkbildningsrådets fjerde undersøgelse af deltagere i studiecirkler. Den bygger på en undersøgelse af 10.800 deltagere og 87 dybdegående interviews. Rapporten giver en dybere forståelse af deltagernes motiver for at deltage i studiecirkler samt betydningen for individ, foreningsliv og samfund.
  Link til FBR’s rapporthjemmeside:
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Studieforbundene – læring for livet

  En offentlig utredning om studieforbundenes rolle for den enkelte, samfunnet og for arbeidslivet (NOU 2007:11)
  Länk

 • |
  01-08-2008

  Til gavn for uddannelserne

  Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning. Universitets- og byggestyrelsen, 2007.

  Udvalget for uddannelsesforskning blev nedsat i 2006 med henblik på, at analysere hvordan uddannelsesforskningen i Danmark kan styrkes. Det bestod af formand Jens Thorhauge, Direktør for Biblioteksstyrelsen og formand for DPU-udvalget samt en række repræsentanter fra danske universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse.

  Udvalgets opgave var, at vurdere hvordan det sikres, at uddannelsesforskningen inden for det pædagogiske og fagdidaktiske uddannelsesområde retter sig mod samfundets behov og at opstille modeller for at styrke uddannelsesforskningen og samspillet mellem forskning, uddannelse og efteruddannelse med udgangspunkt i universiteternes rolle.

  Formålet med rapporten er, at give en række anbefalinger, der kan bidrage til at fastholde og styrke opmærksomheden omkring uddannelsesforskning og udvikling som centralt for uddannelseskvaliteten i uddannelsessektoren. Rapporten indeholder 26 anbefalinger der er rettet mod universiteter, professionshøjskoler og ministerier.

  Rapportens omfatter en redegørelse for organiseringen af den pædagogiske og fagdidaktiske forskning og uddannelse i Danmark, en række anbefalinger om
  styrkelse og formidling af den danske uddannelsesforskning og en beskrivelse af en række områder, hvor uddannelsesaktiviteterne inden for det pædagogiske og fagdidaktiske felt kan styrkes.
  Rapport (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Udgivelser om det danske uddannelsessystem oversat til engelsk

  Publicerad/Published 2008
  On 31 May 2007, the Danish Government set up a committee whose task was to draw up a democracy canon. The democracy canon contains what the committee believes to be key events, philosophical trends and political texts that have played an important role in the development of Danish democracy.

 • |
  01-08-2008

  Utbildning och arbete – hand i hand

  Utbildning och arbete – hand i hand

 • |
  01-08-2008

  Vuxenutbildning på Åland

  - nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur.
  Vuxenutbildningskommitténs betänkande 3.4.2007.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Yrkesprøving

  Publicerad 2004
  En metode for realkompetansevurdering
  www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=936

 • |
  01-08-2008

  Årsbok för folkbildning 2006

  Föreningen för folkbildningsforskning, 2006. Redaktion: Anders Ekman, Maj-Britt Imnander, Stellan Boozon og Bo Ardström.
  Siden 1994 har Föreningen för folkbildningsforskning udgivet årsbøger om aktuelle emner inden for voksenuddannelse og forskning i voksnes læring.

  Årsbok om folkbildning 2006 indeholder 12 artikler, der bl.a. omhandler voksenuddannelse i et globalt og international perspektiv, studiecirkler og andre dannelsesfremmende projekter og initiativer i og uden for Norden. Derudover findes der en årsoversigt over, hvad der skete på voksenuddannelsesområdet i løbet af 2006 samt statistik.

  Se en oversigt over årsbøger fra Föreningen för folkbildningsforskning og bestil årsbogen:

  Föreningen för folkbildningsforskning, Box 730, 101 34 Stockholm, eller per fax 018-13 7040 eller per e-post anders.ekman(ät)folkbildning.net
  Innehållsförteckning
  Föreningen för folkbildningsforskning

 • |
  01-08-2008

  Action plan on adult learning

  Published 2007
  The Action Plan aims to help strengthen the adult learning sector in order to be able to use its full capacity. This is a complex sector, with a wide variety of providers, reaching all kinds of target groups. The cross-sectoral nature of adult learning is recognised. The general objective of the Action Plan is to implement the five key messages established in the Communication It is never too late to learn: to remove barriers to participation; to increase the quality and efficiency of the sector; to speed up the process of validation and recognition; to ensure sufficient investment; and to monitor the sector.
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Adult education trends and issues

  Published 2006

  The study (73 pages) is a high quality analysis of the current State of the Art in non-formal adult education. The full version of the study is available through the link below.
  www.eaea.org/index.php?k=10263

 • |
  01-08-2008

  Adult learning: it is never too late to learn

  Published 2006
  On 23 October 2006, the European Commission adopted a Communication calling on the Member States to promote adult learning in Europe. The pressures of demographic change, globalisation and the emergence of newly industrialised and highly competitive countries mean that adult learning must be placed firmly on the political agenda. To do so, the Commission will work with the Member States to produce an Action Plan on Adult Learning in 2007. This aims to support European adult education, with high quality information, guidance and assessment systems, excellent learning content and delivery mechanisms.
  HTML

 • |
  01-08-2008

  Bringing education to life

  Published 2003
  Reaching hard-to-reach learners by creating innovative approaches to adult and community learning
  A UK–Sweden initiative
  PDF

 • |
  01-08-2008

  Civil dialogue: making it work better

  Published 2006

  The Civil Society Contact Group published in autum 2006 the study Civil Dialogue, making it work better, which reviews and assesses NGOs' participation in the European project. "NGOs have played a key role in the development of a more democratic and accountable European Union. Over the years we witnessed the multiplication of opportunities for citizens to take part more directly in the EU project, going from online consultations to citizens' forums or juries" said Ilona Kish, chair of the Civil Society Contact Group. "However, more is not necessarily better: time has come for a common reflection on how to make participatory democracy work better in the EU", she added.

  Based on case studies analysing key moments of the EU public debate (such as the constitutional process and the Service Directive), the study is intended as a contribution to the heated debate on how to better connect the EU to its citizens.

 • |
  01-08-2008

  Comparative analysis of lll strategies in Nordic and Baltic countries

  Published 2003
  The report has been produced as the background document for the Nordic - Baltic Lifelong Learning Conference “A Human Touch – Adults Learning with a Difference”
  PDF

 • |
  01-08-2008

  National policies concerning lifelong learning

  Source: International Labour Office
  Denmark
  Finland
  Norway
  Sweden
  Estonia

 • |
  01-08-2008

  New approaches in education for adult migrants

  Grundtvig Award 2006 project
  www.hydra.com.tr/eng/projects.php

 • |
  01-08-2008

  New learning pathways for adults

  Published 2002A cross-sectoral overview of lifelong learning strategies.
  Report (pdf)
  Direct link to Outcomes

 • |
  01-08-2008

  OECD work on education

  Published in 2006
  "Assisting members and partners to achieve high quality lifelong learning for all that contributes to personal development, sustainable economic growth and social cohesion".
  www.oecd.org/dataoecd/35/40/30470766.pdf

 • |
  01-08-2008

  Participation in adult learning

  OECD and the Swedish Ministry of Education, Research and Culture organised the international conference ”PROMOTING ADULT LEARNING”, 10 - 11 March 2005 in Malmö. The Comparative report and all the conference materials are available at: www.sweden.gov.se/promotingadultlearning

 • |
  01-08-2008

  Promise and problems of e-democracy

  Published 2003
  Today, all OECD member countries recognise new information and communication technologies (ICTs) to be powerful tools for enhancing citizen engagement in public policy-making. Despite the limited experience to date, some initial lessons for online citizen engagement in policy-making are emerging:
  www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf

 • |
  01-08-2008

  Promise and problems of e-democracy

  Published 2003
  Today, all OECD member countries recognise new information and communication technologies (ICTs) to be powerful tools for enhancing citizen engagement in public policy-making. Despite the limited experience to date, some initial lessons for online citizen engagement in policy-making are emerging:
  www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf

 • |
  01-08-2008

  Qualifications systems: bridges to lifelong learning

  OECD 2007
  Evidence suggests that some mechanisms, such as those linked to credit transfer, recognition of prior learning, qualifications frameworks and stakeholder involvement, are especially powerful in promoting lifelong learning.
  This book presents policy responses to lifelong learning agendas that countries have adopted and that relate directly to their national qualifications system.
  Link to OECD page

 • |
  01-08-2008

  Recent developments in adult education

  Published 2005
  EU Commission DG for education and culture. Reports 2005 from Czech Republic, Denmark, Ireland, Lithuania, Hungary, Slovak Republic, Norway.
  Word (.doc)

 • |
  01-08-2008

  Skill needs in europe - focus on 2020

  Published in 2008

  Cedefop Panorama series; 160
  Luxembourg 2008
  www.cedefop.europa.eu

  Report (pdf)

 • |
  01-08-2008

  Skill needs in europe - focus on 2020

  Published in 2008

  Cedefop Panorama series; 160
  Luxembourg 2008
  www.cedefop.europa.eu

  Report (pdf)

 • |
  01-08-2008

  The right to knowledge and development - liberal education in a global context

  Published 2004
  Nordic Folk High School Council International Conference
  in Moshi, Tanzania 26.9.-2.10.2004

  PDF

 • |
  01-08-2008

  Synkron

  omtaler aktiviteter, forskning, prosjekter, institusjoner og personer knyttet til fjernundervisning og fleksibel utdanning.
  I nr 1/2013: “Web2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring diskuterer hvilke konsekvenser denne utviklingen har for måten vi lærer på.”:
  www.nade-nff.no/nffs-publikasjoner_222.html

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  12-03-2008

  Vuxenstuderande mot sin vilja

  Helst hade Bill Parsons genast velat ha ett jobb som motsvarade hans kvalifikationer, men innan han nådde målet blev vägen genom vuxenutbildningsdjungeln ganska snårig.

 • |
  12-03-2008

  Arkiv 2006-2009

  Arkiv 2006-2009

 • drop-outs |Sverige
  20-02-2008

  test

  test

 • hållbar utveckling |Finland
  19-12-2007

  Oppimislähettiläs-tunnustus kahdelle aikuisopiskelijalle

  Islantilainen Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA (Työelämän koulutuskeskus) myönsi marraskuussa kahdelle ansioituneelle aikuisopiskelijalle oppimislähettiläs-tunnustuksen. Kunniakirjan ja kukituksen lisäksi palkitut saivat kannettavat tietokoneet ohjelmineen. Oppimislähettiläät valittiin tänä vuonna ensi kertaa.

 • hållbar utveckling |Island
  13-12-2007

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins velur fyrirmyndir í námi fullorðinna

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) stóð, í fyrsta sinn, fyrir vali á fyrirmyndum í námi fullorðinna á Íslandi. Á ársfundi Fræðslumiðstöðvarinnar í nóvember sl. tóku tvær konur á móti viðurkenningunni, skírteini, blómum og fartölvu með forritum.

 • |Danmark
  13-12-2007

  Arbejdslivets oplæringscenter vælger de første læringsambassadører i Island

  Arbejdslivets oplæringscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins FA) har for første gang stået for valg af læringsambassadører i Island. På FA's årsmøde i november modtog prisvinderne, to kvinder, en prisbelønning, en diploma, blomster samt en bærbar computer med programmer.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Danmark
  11-10-2007

  Voksenundervisere har behov for nye kompetencer

  ”Voksenundervisere og -formidlere har brug for flere og andre kompetencer for at kunne skabe rammer for innovativ, kreativ og procesorienteret læring. Gennemføre undervisning i fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret praksis og i tæt samarbejde med virksomheder. Men uddannelse af voksenundervisere følger ikke i tilstrækkelig grad med den udvikling og hastighed arbejdsprocesser, kompetencebehov og dermed lærernes uddannelsesbehov forandrer sig i.”

 • |Island
  28-09-2007

  Ný lög um fullorðinsfræðslu?

  Nefndinni sem falið var að meta hlutverk fræðslusamtaka í að miðlað þekkingu skilaði einróma áliti í september.

 • |Finland
  31-08-2007

  Norjassa juhlitaan aikuisten oppimista

  Oppimisella kohti inkluusiota – kenelle ja miksi?

 • |Island
  30-08-2007

  Námsstefna um fullorðinsfræðslu í Færeyjum.

  Í Norræna húsinu í Færeyjum þann 25. september næstkomandi verður sjónum beint að nauðsyn þess að fjölga námstækifærum fullorðinna með litla eða enga grunnmenntun.

 • |Island
  30-08-2007

  Haldið upp á fullorðinsfræðslu í Noregi

  Nám sem aðgangur fyrir hvern og til hvers?

 • |Norden
  30-08-2007

  Vuxenpedagogik

  NVL’s arbejde med voksenpædagog har til formål at fremme kvalitet i det voksenpædagogiske område gennem fokus på konkrete behov, innovation og nytænkning bl.a. indenfor områderne kompetenceudvikling af voksenlærere, udvikling af strukturer for efter- og videreuddannelse og tværsektorielle samarbejder.

 • |
  30-08-2007

  Kvalitet i voksnes læring

  Kvalitet i voksnes læring

 • |Finland
  30-08-2007

  Färsaarilla seminaari aikuisten oppimisesta

  25.9.2007 Färsaarilla Pohjolan talossa järjestettävässä seminaarissa pohditaan, miten voitaisiin parantaa vähän koulutettujen aikuisten mahdollisuuksia osallistua aikuiskoulutukseen ja vapaan sivistystyön tarjontaan.

 • |Norge
  29-08-2007

  Norge feirer voksne lærende

  Læring for inkludering – for hvem, til hva?

 • |Danmark
  28-08-2007

  Seminar på Færøerne om voksnes læring

  Den 25. september bliver der i Nordens Hus på Færøerne sat fokus på nødvendigheden af at styrke mulighederne for uddannelse og folkeoplysning for voksne med lav eller ingen uddanning.

 • |Norden
  01-08-2007

  Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

  Publicerad 2007
  Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
  Læs mere og download rapport: PDF

 • forskning |in English
  31-05-2007

  10th Adult Learners Week in Estonia, October 12.-19, 2007

  The Adult Learners Week (ALW) promoting lifelong learning has been organised by Andras in co-operation with the Ministry of Education and Research since 1998.

 • forskning |in English
  31-05-2007

  Lifelong Learning Week in Latvia October 15 - 21, 2007

  More information: Latvian Adult Education Association, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • forskning |in English
  31-05-2007

  Adult Learners’ Week 2007 in Lithuania “Opening doors into family learning”

  This will be the eighth annual event of this kind, and will take place November 19 - 25, 2007

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Innflytjenda þema í Viku símenntunar

  Vika símenntunar verður haldin í haust, í tíunda skiptið, dagana 6. – 15. september víðsvegar um Finnland.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  1000 leiðir til þekkingar

  Í Svíþjóð verður vika símenntunar haldin dagana 1. – 7. október.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Vika símenntunar

  Vika símenntunar árið 2007 er í vikuna 1.-9.september. Sveitastjórnarkosningar verða þann 10. september. Af þeim sökum hefur verið ákveðið að vekja athygli stjórnmálamanna á fullorðinsfræðslu ekki síst hvaða áhrif hún getur haft á lýðræði og samfélagsþátttöku.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Aikuisopiskelijaviikon teemana maahanmuuttajat

  Kymmenettä Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään 6.-15.9.2007

 • |Sverige
  30-05-2007

  Invandrare tema i veckan för vuxenlärande

  Veckan för vuxenlärande firas i höst för tionde gången den 6-15 september på olika håll i Finland.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Kymmenes aikuisoppijoiden viikko Virossa 12.–19. lokakuuta 2007

  Aikuisoppijoiden viikko edistää elinikäistä oppimista. Virossa viikkoa on järjestänyt Andras yhteistyössä Viron opetusministeriön kanssa vuodesta 1998.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Aikuisoppijoiden viikko 2007 Liettuassa: “Ovet auki perheoppimiselle”

  Aikuisoppijoiden viikko järjestetään Liettuassa tänä vuonna kahdeksatta kertaa 19. – 25. marraskuuta.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Elinikäisen oppimisen viikko järjestetään Latviassa 15.–21.10.2007

  Lisätietoa: Latvian aikuiskasvatusliitto, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Uusi kampanja – 1000 tietä osaamiseen

  Ruotsissa järjestetään aikuisten oppimisen kampanja viikolla 40, eli 1.– 7. lokakuuta.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Aikuisten oppimisen teemapäivät 2007

  Norjan vuoden 2007 aikuisten oppimisen päivät pidetään viikolla 36, 1.– 9. syyskuuta. Kunnallisvaalit pidetään 10. syyskuuta. Tänä vuonna on siis erinomainen tilaisuus tehdä aikuisten oppimista näkyväksi poliitikoille ja korostaa etenkin sen merkitystä demokratialle ja osallistumiselle.

 • |in English
  28-05-2007

  10th Adult Learners Week in Estonia, October 12.-19, 2007

  The Adult Learners Week (ALW) promoting lifelong learning has been organised by Andras in co-operation with the Ministry of Education and Research since 1998.

 • |Sverige
  23-05-2007

  1000 vägar till kunskap

  Kampanj för vuxnas lärande under vecka 40, dvs 1 – 7 oktober i Sverige.

 • |in English
  22-05-2007

  Lifelong Learning Week in Latvia October 15 - 21, 2007

  More information: Latvian Adult Education Association, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • |Norge
  21-05-2007

  Læringsdagene for voksne 2007

  Læringsdagene for voksne 2007 er i uke 36, 1.-9. september. Kommunevalget er 10. september. I år har vi derfor en gylden anledning til å synliggjøre voksnes læring overfor politikerne og ikke minst hva den betyr for demokrati og engasjement.

 • |in English
  21-05-2007

  Adult Learners’ Week 2007 in Lithuania “Opening doors into family learning”

  This will be the eighth annual event of this kind, and will take place November 19 - 25, 2007

 • |Island
  26-04-2007

  75 ára barátta fyrir fullorðna

  Þann 17. apríl sl. urðu Fullorðinsfræðslusamtökin i Noregi 75 ára

 • |Finland
  24-04-2007

  75 vuotta aikuisten puolesta

  Aikuiskoulutusliitto Voksenopplæringsforbundet täytti 75 vuotta 17. huhtikuuta.

 • forskning |Norge
  23-04-2007

  75 års kamp for voksne

  17. april fylte Voksenopplæringsforbundet 75 år

 • |Finland
  28-03-2007

  Uusi yksityiskoululaki tuo lisää opiskelumahdollisuuksia aikuisille

  Ennen 1.1.1978 syntyneillä aikuisilla, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on oikeus toisen asteen tutkinnon

 • |Island
  28-03-2007

  Fjölga tækifærum fyrir fullorðna

  Ríkisstjórnin í Noregi hefur lagt fram frumvarp til nýrra laga um einkaskóla og takmarkar um leið möguleika til þess að stofna einkaskóla í Noregi

 • |Norge
  27-03-2007

  Utvider mulighetene for voksne

  Regjeringen har fremmet forslag til ny privatskolelov og begrenser med den sterkt mulighetene til å opprette private skoler i Norge.

 • |Island
  20-12-2006

  Fleiri fullorðnir fá rétt á menntun

  Ríkissstjórnin í Noregi vill fella 25 ára aldurstakmarkið um rétt til framhaldsmenntunar og veita fleirum aðgang að áframhaldandi

 • |Finland
  20-12-2006

  Uusi ikäryhmä aikuisopiskeluoikeuden piiriin

  Norjan hallitus haluaa taata useammille aikuisille oikeuden aikuisopiskeluun.

 • |Finland
  29-09-2006

  Elinikäisen oppimisen viikko – kaikille väyliä oppimiseen?

  Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen, mutta kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Islannissa 24.–30. syyskuuta järjestettävän elinikäisen oppimisen viikon pääsanoma on: Mikä sinua estää?

 • |Island
  28-09-2006

  Símenntunarvikan – leið til náms fyrir alla?

  Allir hafa tækifæri til þess að bæta við sig þekkingu en margir nýta sér þau tækifæri ekki. Markmið símenntunarvikunnar á Íslandi dagana

 • |Danmark
  27-09-2006

  Læringsuka - veier til læring for alle?

  Alle har mulighet til å lære men ikke alle benytter seg av mulighetene. Hovedbudskapet i læringsuken, dagene 24.-30. september i Island er hva stopper deg?

 • |Norden
  01-08-2005

  Norden som global vinderregion

  Publicerad 2005
  HTML