workshop • basiskompetanse leseferdighet |
  23-03-2017

  Workshop 1 - grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

  Kompetanse plus - Norge, Integrationsprogram i Danmark ...

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Session 4A: Policy - praxis

  Arbeidslivets opplæringssenter (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, FA) på Island har, fra 2003, arbeidet med utvikling av voksnes læring på grunnlag av en servicekontrakt med Utdannings- og kulturdepartementet. Sentret ble opprettet som et trepartsamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3B: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil fokusere på interkulturell kommunikasjon, læring og entreprenørskap. I denne sesjon vil vi høre om, for/imot, den nordiske velferdsstaten og se nærmere på dilemmaet om hvordan regioner og utkantsområder kan utvikle seg

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3A: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil gi en fordypet innsikt i Biofilia-metoden med eksempler på hvordan den kan utvikles og brukes i voksnes læring. Metoden innebærer kreativitet som forskningsmetode og styrker samarbeid mellom vitenskap, kultur og utdanning.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

  Ulike former av veiledning og karriere coaching er sentrale funksjoner om voksne skal kunne ta personlig ansvar for planlegging og kontinuerlig utvikling av sine kompetanser. Fokus i denne workshopen vil være på veiledning og validering innen voksnes læring.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2A: Utdanning - arbeidsliv

  Denne workshopen vil sette fokus på utvikling av kompetanse og kunnskap på tvers av utdanning og arbeidsliv. Innledningsvis vil fokus være på introduksjon om læringsprosesser i, og transfer mellom, utdannelse og arbeid.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1B: Praksis - teori

  I denne workshopen vil fokus være på voksnes grunnleggende ferdigheter. PIAAC-undersøkelsen viser at de nordiske landene ligger forholdsvis bra an i alle ferdighetene og landene ligger også langt foran når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdannelse.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1A: Praksis - teori

  Målet for denne workshop er å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen. Fokus vil være på praksis, basert på faglig/teoretisk grunnlag innenfor ulike områder av dagens nordiske velferdssamfunn.

 • |Norden
  28-11-2013

  Oversikt

  Workshopene skal se nærmere på analyser, diskutere hvordan voksnes læring kan bidra til at Norden fortsetter sin utvikling som holdbare velferdssamfunn ...