yrkesutbildning • |
  07-12-2015

  Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tilanne on hyvä

  Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä.

 • |Finland
  02-12-2015

  Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

  En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem.

 • |Sverige
  30-06-2015

  Det borde vara lättare att byta yrke

  Allt färre har samma yrkesroll hela livet – vare sig det beror på omstrukturering, omställning eller på eget initiativ.

 • |Finland
  23-06-2015

  Yrkesutbildningen får ökad samhällelig betydelse

  Finlands undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen vid EU-ministermötet: Yrkesutbildningen får ökad samhällelig betydelse

 • flexibelt lärande |Norge
  23-06-2015

  Norge satser på lærlingsmodellen i Europa

  Nå blir Norge med i et europeisk nettverk som skal jobbe for at flere tar i bruk lærlingmodellen.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans utbildningar

  Riksrevisionens pågående granskning har som syfte att bland annat ta reda på om utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov och om de studerande genom sina utbildningar får de kunskaper och kompetenser som behövs.

 • |Finland
  29-04-2015

  50 000 besökare väntas följa evenemanget Mästare 2015

  Närmare 400 elever och ett 100-tal lärare jobbar med förberedelserna inför evenemanget Mästare 2015 eller FM i yrkesskicklighet.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Långtidsarbetslösa bör få gratis yrkesutbildning

  Socialdemokraterna har slagit fast målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Näyttötutkintojen vaikuttavuutta tutkittu

  Suomalainen näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

 • flexibelt lärande |Danmark
  28-04-2015

  ”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla

  Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Verkefnið „Cold Hawaii“ er sérstakt tilboð til námshvatningar fyrir þá sem búa við strendur Danmerkur

  "Cold Hawaii" handhafi fræðsluverðlauna VUC 2015.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Projekt ”Cold Hawaii” et særligt motiverende uddannelsestilbud i ”vandkants” Danmark

  Cold Hawaii vinder VUCs uddannelsespris 2015.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Effekten av fristående examina

  Det finländska systemet med fristående yrkesexamina höjer examinandens yrkeskompetens och stärker ställningen på arbetsmarknaden också i ekonomiskt svåra tider.

 • flexibelt lärande |Sverige
  15-04-2015

  Distansutbildning dåligt anpassad till eleven

  De vuxenutbildningar på distans som många kommuner erbjuder är sällan anpassade till elevernas behov, enligt Skolinspektionens granskning.

 • |Sverige
  14-04-2015

  Yrkesvux hotat

  Just nu lever yrkesutbildningen i Säffle med en stor osäkerhet på grund av minskade statliga anslag.

 • flexibelt lärande |Sverige
  07-04-2015

  En ny yrkesutbildning som skulle ge nya jobb

  Nu behövs en yrkesskola med mycket fysisk träning, psykologi, strategi och konfliktlösning.

 • |Danmark
  24-03-2015

  Boom af elever på gymnasiale erhvervsuddannelser

  Godt 500 flere unge i Region Sjælland har i år søgt ind på en gymnasial uddannelse.

 • |Sverige
  20-03-2015

  Fler ska nappa på yrkesprogram

  De elever som väljer ett yrkesprogram ska känna sig säkra på att de kan läsa in högskolebehörighet utan krångel.

 • |Danmark
  20-03-2015

  FVU virker

  Erhvervsskolerne har gode erfaringer med at tilbyde forberedende voksenundervisning (FVU).

 • Marie Svensson (s) är kommunalråd och ordförande för Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden i Eskilstuna.
  |Sverige
  17-03-2015

  Nytt YH-center ska hjälpa företagen med kompetens

  En mångmiljonsatsning på YH-utbildningar ska se till att näringslivets kompetensförsörjning tryggas.

 • |Norge
  13-03-2015

  Derfor dropper de yrkesfag

  De hör till en minoritet. Allt fler unga väljer yrkesfag.

 • |Norge
  11-03-2015

  Vil ha fond for lærlinger

  Arbeiderpartiet vil at alle bedrifter i en bransje skal betale inn penger til et fond for lærlinger.

 • |Sverige
  06-03-2015

  Yrkesprogrammen fortsätter backa

  Intresset för att gå ett yrkesförberedande program på gymnasiet fortsätter att minska.

 • |Sverige
  26-02-2015

  Kvalitet i utbildningen viktigt

  Sveriges ingenjörer menar att kvalitén på den högre utbildningen är viktigast.

 • |Finland
  25-02-2015

  Campusfrågan i Östnyland går vidare

  Stadsstyrelsen i Borgå gjorde ett nytt försök att gå vidare med frågan om hur andra stadiets yrkesutbildning ska skötas i framtiden.

 • vägledning |Sverige
  23-02-2015

  En inkluderande jobbpolitik

  I Kalmar län, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin.

 • flexibelt lärande |Norge
  20-02-2015

  Regjeringen vil ha flere lærlinger

  Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015.

 • |Norge
  20-02-2015

  Flere bør velge fagskole

  Det norske utdanningssystemet har en godt gjemt hemmelighet: Fagskolene.

 • |Sverige
  19-02-2015

  Ras för yrkeselever i högskolan

  Andelen yrkeselever som får högskolebehörighet har minskat dramatiskt.

 • |Sverige
  16-02-2015

  Öka satsningarna på yrkesutbildning för vuxna

  Flera varningsflaggor har höjts över att den åldrande befolkningen kommer göra en mindre del av befolkningen ansvariga för försörjningsbördan.

 • |Sverige
  12-02-2015

  Satsa på Yrkesvux och höj status på yrkesutbildningarna

  Bättre matchning och mer fokus på yrkesutbildningar.

 • |Finland
  12-02-2015

  Klockan tickar och ingen är överens

  I över tio år har det i Östnyland diskuterats hur andra stadiets yrkesutbildning ska ordnas och var den ska finnas.

 • |Danmark
  11-02-2015

  Erhvervsuddannelser bløder fortsat prestige

  Erhvervsuddannelser får lavere og lavere anseelse blandt danskerne, viser ny Momentum-undersøgelse.

 • Margaretha Allen leder utvecklingsprojektet Lärande på arbetsplats i Norden.
  flexibelt lärande |Norden
  26-01-2015

  Idéutbyte ska locka till yrkesutbildningar

  Hur gör de andra nordiska länderna för att lära ut yrkeskunskaper på arbetsplatserna?

 • |Danmark
  12-01-2015

  Danmarks bedste lærlinge og elever hædret

  Eliten af elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne er blevet kåret ved DM i Skills 2015 efter tre hektiske konkurrencedage.

 • |Finland
  12-01-2015

  Yrkesutbildningen fortsätter som förr i Västnyland

  Den svenskspråkiga yrkesutbildningen står stadigt i Västnyland.

 • |Finland
  01-12-2014

  Systemet med fristående examen förnyas

  En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har kommit med förslag hur systemet med fristående examina borde utvecklas.

 • kompetensutveckling |Finland
  17-09-2014

  Dåliga ekonomiska tider sätter krokben för ungdomsgarantin

  Ungdomsgarantin har inte lyckats råda bot på arbetslösheten bland ungdomar i Finland.

 • yrkesutbildning vuxnas lärande |Norden
  20-06-2014

  Med for at knytte kontakter

  Jeg har fået meget ud af at deltage i workshops, og især til festmiddagen tirsdag aften havde vi mange spændende diskussioner. Vi har snakket og knyttet kontakter. Man når jo ikke at tale med alle deltagerne, så det bliver kun til en lille del, fortæller Alf Töyrä fra Nordsverige.

 • |Sverige
  29-04-2014

  Kansallinen työssä oppimisen komitea perustettu uutta perehdyttämistyömuotoa varten

  Ruotsin hallitus on asettanut työssäoppimiskomitean työn, opiskelun ja perehdyttämisen vuorotteluun perustuvan työmuodon (yrkesintroduktion) puitteissa. Komitean tehtävänä on edistää työmarkkinaosapuolten työtä pitkäikäisten, kestävien rakenteiden luomisessa jäsenneltyä työssä oppimista varten. Lisäksi komitean on määrä osaltaan kehittää tällaisen oppimisen edellytyksiä.

 • |Sverige
  25-04-2014

  Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

  Regeringen har tillsatt en kommitté för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. Kommitténs uppdrag är att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna. Den ska också bidra till att utveckla förutsättningarna för sådant lärande.

 • |Norden
  25-03-2014

  Pohjoismainen työssäoppimishanke käynnissä

  Suuri pohjoismainen työssäoppimishanke on nyt täydessä vauhdissa. Hanke on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston toteuttamaa kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin Lillestrømissä 11. - 12. maaliskuuta.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Aikuisopiskelijoiden osuus ammattiin opiskelevista on kasvanut

  Ajatushautomo DEA on tutkinut, millaisia opiskelijoita ammattioppilaitoksissa on. Tilastojen mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keski-ikä on noussut huomattavasti: vuonna 1991 se oli 19 vuotta, vuonna 2011 jo 24 vuotta. Keski-ikää nostaa muun muassa se, että yli 25-vuotiaiden aikuisten osuus opiskelijoista on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2011 tuohon ryhmään kuului 30 % ammattikoulutuksen aloittavista opiskelijoista.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Aarhus-hanke on nuorten uuden yhdistelmäkoulutuksen esikuva

  Helmikuiseen ammattikoulutusuudistukseen sisältyvä yhdistelmäkoulutus on saanut paljon vaikutteita Aarhus Flex -pilottihankkeesta. Hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia järjestelmien ja laitosten rajat ylittävillä työtavoilla ja räätälöimällä jokaiselle nuorelle täysin yksilöllinen koulutusohjelma.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Koulutusuudistus tuo ammattikouluihin pääsyvaatimukset ja uusia koulutusmuotoja

  24. helmikuuta 2014 Tanskan hallitus sopivat yhdessä parlamentin laajan enemmistön kanssa ammattikoulutusuudistuksesta. Kansankäräjien puolueista vain Yhtenäisyyslista jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle. Uudistus on osa hallituksen pyrkimystä lisätä ammattikoulutukseen hakeutuvien nuorten osuutta 25 %:lla vuoteen 2020 mennessä.

 • |Norden
  25-03-2014

  Fullur gangur í LPA-verkefninu

  Nú er unnið af fullu afli við stóra norræna verkefnið LPA – um nám á vinnustað (Læring på arbeidsplassen) sem er liður í áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra norræna velferð. Annar fundur aðstandenda verkefnisins var haldinn í Lilleström í Noregi 11.-12. mars.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Fjölga á fullorðum í starfsnámi

  Þankabankinn DEA hefur greint hvaða nemar sækja starfsnám. Tölurnar sýna að meðalaldur þeirra sem hefja starfsnám hefur hækkað umtalsvert eða úr 19 árum í 24 ár, á milli áranna 1991 til 2011. Hækkunin skýrist meðal annars á því að í hópi fullorðinna eldri en 25 ára hefur fjölgað mikið. Árið 2011 tilheyrðu um 30 % nemenda sem hófu nám í starfsmenntaskólum þeim hópi.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Verkefni í Árósum er fyrirmynd að nýju samhæfðu námi á framhaldsskólastigi

  Nýtt samhæft nám á framhaldsskólastigi sem komið verður á laggirnar í kjölfar umbótanna í febrúar 2014 er að miklu leiti sniðið eftir fyrirmynd frá tilraunaverkefninu Árósar Flex. Þar fékkst góð reynsla af því að vinna þvert á kerfi og stofnanir og skapa algerlega einstaklingsmiðað tilboð fyrir hvern hinna ungu þátttakenda.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Umbótum á starfsmenntanámi fylgja aðgangsskilyrði og nýjar námsbrautir

  Þann 24. febrúar 2014 samþykkti danska ríkisstjórnin með breiðum meirihluta á þinginu, allir flokkar nema Enhedslistinn, umbætur á starfsmenntun. Umbæturnar eru þáttur í markmiði ríkisstjórnarinnar um að árið 2020 hafi unglingum sem velja starfsmenntun fjölgað um fjórðung.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Umbótum á starfsmenntanámi fylgja aðgangsskilyrði og nýjar námsbrautir

  Þann 24. febrúar 2014 samþykkti danska ríkisstjórnin með breiðum meirihluta á þinginu, allir flokkar nema Enhedslistinn, umbætur á starfsmenntun. Umbæturnar eru þáttur í markmiði ríkisstjórnarinnar um að árið 2020 hafi unglingum sem velja starfsmenntun fjölgað um fjórðung.

 • |Norden
  25-03-2014

  LPA-prosjekt i full gang

  Det store nordiske prosjektet LPA - Læring på arbeidsplassen - er en del av Nordisk Ministerråds program "holdbar nordisk velferd" er nå i full gang. Prosjektet hadde sin andre møteplass i Lillestrøm 11.-12. mars.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Flere voksne på erhvervsuddannelserne

  Tænketanken DEA har analyseret hvilke elever, der går på erhvervsuddannelserne. Tallene viser en markant stigning i gennemsnitsalderen for nystartede elever på uddannelserne fra 19 år i 1991 til 24 år i 2011. Stigningen dækker blandt andet over en markant stigning i andelen af voksne over 25 år. Den gruppe udgjorde i 2011 30 % af de elever, der startede på erhvervsskolerne.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Aarhus-projekt forbillede for ny kombineret ungdomsuddannelse

  Den nye kombinerede uddannelse der er etableret med erhvervsskolereformen fra februar 2014 er stærkt inspireret af pilotprojektet Aarhus Flex, der har høstet gode erfaringer med at arbejde på tværs af systemer og institutioner og skrue helt individuelle tilbud sammen til hver af de unge deltagere.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Ny erhvervsskolereform indfører adgangskrav og nye uddannelser

  Den 24. februar 2014 vedtog regeringen sammen med et bredt flertal i folketinget, hvor kun Enhedslisten stod uden for, reform af erhvervsuddannelserne. Reformen er et led i regeringens mål om at 25 % flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Finland
  19-02-2014

  Över 20 miljoner euro till arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för unga

  Med satsningen kör programmet för arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för unga igång. Målgruppen är unga under 25 år som inte avlagt examen efter grundstadiet.

 • |Sverige
  29-01-2014

  377 nya yrkeshögskoleutbildningar redo att leverera efterfrågad kompetens

  20 552 yrkeshögskolestuderande från 377 nya yrkeshögskoleutbildningar kommer de närmaste åren förse arbetslivet med kompetens. Det är en ökning från förra året med 4 000 platser.

 • |Sverige
  29-01-2014

  377 uutta ammattikorkeakoulutusta valmiina luomaan kysyttyä osaamista

  Yhteensä 20 552 opiskelijaa aloittaa 377 uudessa koulutusohjelmassa ja tuo lähivuosina osaamista työelämän tarpeisiin. Aloituspaikkoja on 4000 enemmän kuin viime vuonna.

 • |
  26-11-2013

  Myths and Brands in Vocational Education

  The 20th Anniversary Conference for Vocational and Education and Culture-research network and the 2nd Conference for History of Vocational Education in Europe. 

 • |Finland
  26-11-2013

  Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

  Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Toisen asteen oppisopimuskoulutusta varten uusi työsuhdemuoto

  Helpottaakseen siirtymää koulutuksesta työelämään Ruotsin hallitus esittää, että käyttöön otettaisiin toisen asteen oppisopimusopiskelijoita koskeva uusi työsuhdemuoto. Ajatuksena on, että kun ammattikoulutus liitetään tiiviimmin työelämään, useammat nuoret työllistyvät toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Ráðning lærlinga við framhaldsskóla

  Til þess að auðvelda umskiptin frá skóla og út í atvinnulífið hefur sænska ríkisstjórnin skapað nýja ráðningarleið fyrir lærlinga á framhaldsskólastigi, framhaldsskólalærlingaráðningu. Hugmyndin er að með því að tengja starfsmenntun betur við vinnumarkaðinn fái fleiri ungmenni atvinnutækifæri að skólagöngunni lokinni.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |Sverige
  20-11-2013

  Lärlingsanställning i gymnasieskolan

  För att underlätta övergången från skola till arbetsliv föreslår Regeringen en ny anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning, gymnasielärlingsanställning. Tanken är att genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet.

 • kompetensutveckling |Sverige
  19-11-2013

  Uusi raportti urakehitysasioista

  Tärkeitä, mielekkäitä ja hauskoja työtehtäviä. Hyvät työolot ja tulevaisuudennäkymät. Mutta huonot uramahdollisuudet.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Karriär i fokus för ny rapport

  Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

 • Närvårdarutbildningen erbjuds för första gången som en yrkesutbildning för inflyttade. Maria de Oliveira Salin, Seedy Fofana och Raja Benjlil berättar om utbildningen (Raja saknas på fotot).
  flexibelt lärande yrkesutbildning |Åland
  17-10-2013

  Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

  Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?

 • Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB)
  yrkesutbildning lika möjligheter |Europa
  17-10-2013

  Lång lärlingstradition ger unga jobb

  Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen. Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB).

 • |Finland
  26-09-2013

  Yrkesutbildningsanordnarna förväntas samarbeta intimare

  Yrkesutbildningsanordnarna uppmuntras att intensifiera det regionala samarbetet såväl inbördes som tillsammans med det lokala näringslivet och förvaltningen. Syftet med samarbete och arbetsfördelning är att starkare samordna de lokala behoven med de riksomfattande målen.

 • |Danmark
  26-09-2013

  Lærere får hjælp til at undervise minoritetsunge på erhvervsuddannelserne

  Der kan let opstå misforståelser i undervisningen af tosprogede elever på erhvervsuddannelserne, hvilket kan medvirke til at frafaldet er markant højere hos drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Ca. halvdelen af alle elever på erhvervsuddannelserne falder fra hvorimod kun en tredjedel af drenge med anden etnisk baggrund gennemfører uddannelsen.

 • Kompetencerne på Færøerne er tæt forbundet med havet og med fiskeri. Fleksibilitet er en nødvendighed på et lille arbejdsmarked som det færøske.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Færöerne
  09-09-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • |Sverige
  27-08-2013

  Ny industriutbildning i gymnasiet

  Industrins utveckling förutsätter mer kvalificerad kompetens och gymnasieskolans teknikprogram ska därför utvecklas. I dag finns det i gymnasieskolan två nationella program som huvudsakligen syftar till arbete inom industrisektorn, dels det högskole-förberedande teknikprogrammet (TE), dels yrkesprogrammet industritekniskt program (IN). För att möta industrins framtida behov av kompetens bör TE-programmet utvecklas och förstärkas med ny inriktning som leder till yrkesexamen.

 • |Finland
  27-08-2013

  På spaning efter framtidens kompetensbehov

  Prognostiseringsinformation om framtidens kompetensbehov utnyttjas inom yrkesutbildningen bl.a. vid revideringen av examensstrukturerna. Också högskolorna utnyttjar prognostiseringsinformation när de planerar och utvecklar innehållet i utbildningen.

 • |Danmark
  27-08-2013

  Markant flere ansatte i industrien søger uddannelse

  Fra 2012 – 2013 har ansatte i industrien fordoblet antallet af ansøgninger om efteruddannelse. Det viser en analyse der bygger på tal fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF).

 • Færøske studenter, Porkeri /norden.org
  vuxnas lärande |
  26-07-2013

  Vuxnas lärande i Norden

  - EN ÖVERSIKT

 • |Danmark
  25-06-2013

  Fokus på kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

  For få unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og for mange falder fra inden afsluttet uddannelse. Derfor nedsatte regeringen i 2012 et erhvervsuddannelsesudvalg med deltagelse af blandt andet arbejdsmarkedets parter, Kommunernes landsforening, Danske Regioner og embedsmænd fra Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet.

 • |Grönland
  21-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • |Island
  21-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Danmark
  21-05-2013

  Danske elever på erhvervsuddannelser er ældre end andre europæiske elever

  En ny rapport fra tænketanken DEA viser, at Danmark er det land, hvor andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse i forhold til øvrige ungdomsuddannelser er lavest.

 • yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  21-05-2013

  Skräddarsydda utbildningar ger framtidshopp

  Utbildare och näringsliv måste samarbeta mer för att fler unga ska få arbete. Om detta var Nordens ministrar rörande eniga när de möttes på ett informellt arbetsmarknadsmöte i Stockholm.

 • |Grønland
  20-05-2013

  Ný áform menntastofnana eftir stjórnarskipti

  Í febrúarútgáfu af fréttabréfi NVL var frétt um sameiningu menntastofnana í höfuðborginni Nuuk. Eftir stjórnarskiptin hefur verið fallið frá áformum um sameiningu veiða- og vinnsluskólans í Norður-Grænlandi og í Suður-Grænlandi.

 • |Island
  20-05-2013

  Danskir nemar í starfnámi eru eldri en nemar annarsstaðar í Evrópu

  Í nýrri skýrslu frá DEA kemur fram að hlutfall nemenda í starfsnámi á framhaldsskólastigi er lægst í Danmörku.

 • |Finland
  20-05-2013

  Hallituksen vaihtuminen toi muutoksia oppilaitosten yhdistämissuunnitelmiin

  NVL:n helmikuun uutiskirjeessä kerroimme oppilaitosten yhdistymisestä ja siirtämisestä pääkaupunki Nuukiin. Hallituksen ja opetusministerin vaihduttua suunnitelmat Pohjois-Grönlannissa sijaitsevan kalastusalan oppilaitoksen yhdistämisestä Etelä-Grönlannissa sijaitsevaan merenkulkuoppilaitokseen ovat kuitenkin muuttuneet.

 • |Finland
  20-05-2013

  Opinnot ovat mahdollisuus - tukea ammattikoulutukselle

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutusalalle suunnatun apurahan. Taustalla on hallituksen päätös käynnistää kampanja, jonka otsikkona on "Opinnot ovat mahdollisuus". Apurahaa voi hakea 1.6.2013 asti.

 • |Finland
  20-05-2013

  Ammattikouluopiskelijat Tanskassa vanhempia kuin muualla Euroopassa

  Ajatushautomo DEA:n tuoreesta raportista käy ilmi, että ammattikoulutusta suorittavien osuus kaikista nuorisoasteen opiskelijoista on Tanskassa pienempi kuin muissa Euroopan maissa.

 • |Island
  15-05-2013

  Nám er vinnandi vegur - Styrkir til að efla starfsmenntun

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur. Umsóknarfrestur er til 1. júní 2013.

 • |Norge
  15-05-2013

  Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 • |Danmark
  15-05-2013

  Danske elever på erhvervsuddannelser er ældre end andre europæiske elever

  En ny rapport fra tænketanken DEA viser, at Danmark er det land, hvor andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse i forhold til øvrige ungdomsuddannelser er lavest.

 • |Danmark
  14-05-2013

  Andre planer med uddannelsesinstitutioner efter regeringsskiftet

  I NVL nyhedsbreves februar-udgave skrev vi om sammenlægning af uddannelsesinstitutioner til hovedstaden Nuuk. I forbindelse med en ny regering og en ny uddannelsesminister er planerne om at sammensætte fisker- og fangerskolen fra Nordgrønland og maritimuddannelsen fra Sydgrønland ændret.

 • vägledning yrkesutbildning |Finland
  13-05-2013

  Lyft för vägledningen

  Just nu grunnas det inom många instanser i Finland på hur vägledningen ska ordnas på ett effektivare sätt. Vägledningen är i dagens läge splittrad och hittills har ingen direkt utbildning i vägledning ordnats utan de som arbetar inom området får ty sig till kurser och sin egen erfarenhet. Men bättring utlovas. Till målsättningarna hör att få till stånd bättre koordinering mellan olika aktörer.

 • |Sverige
  26-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Danmark
  26-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Finland
  26-03-2013

  Ruotsalainen ammattikorkeakoulutus johtaa oikeisiin töihin

  Taantumasta huolimatta lähes yhdeksän kymmenestä ruotsalaisen ammattikorkeakoulutuksen vuonna 2011 suorittaneesta oli syksyllä 2012 töissä. Heistä valtaosa, noin kuusi kymmenestä, oli saanut täysin tai pääosin koulutustaan vastaavan työn.

 • |Finland
  26-03-2013

  Liian harva suorittaa aikuisille suunnatun ammattitutkinnon

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos EVA on arvioinut aikuisille suunnattua GVU-ammattikoulutusmuotoa.

 • |Island
  25-03-2013

  Próf frá starfsmenntaháskóla veitir aðgang að réttu starfi

  Þrátt fyrir lægð í efnahagslífinu, höfðu næstum því níu af hverjum tíu sem luku prófi frá starfsmenntaháskólum í Svíþjóð árið 2011, fengið vinnu haustið 2012. Meirihluti, eða um það bil sex af hverjum tíu, höfðu fengið vinnu sem var í samræmi við þá menntun sem þeir höfðu aflað sér.

 • |Island
  25-03-2013

  Of fáir nýta sér tækifærin sem felast í starfsmenntun fullorðinna

  Danska námsmatsstofnunin EVA, hefur nýlega lokið við úttekt á starfsemi grunnmenntunar fullorðinna („Grunduddannelse for voksne“ GVU).

 • |Norden
  24-03-2013

  Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse

  NMR 2013

 • |Danmark
  19-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Finland
  26-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Danmark
  26-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Finland
  25-02-2013

  25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

 • |Island
  25-02-2013

  25 milljónum evra varið til ungs fólks á prófa

  Finnska mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ákveðið, í tengslum við færniáætlunina, að veita 25 milljónum evra til starfsmenntmiðarar viðbótarmenntunar.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný greinagerð með yfirliti yfir rannsóknir á verkmenntun

  Í skýrslunni Greinargerð með niðurstöðum rannsókna á verkmenntun 2013 („Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013“) er samantekt nýrrar þekkingar á viðveru og brottfalli, skiptum á milli námsleiða í skólakerfinu, þróun og breytingum á verkmenntun.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

  Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Sverige
  19-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  04-02-2013

  Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet

  Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.

 • |Finland
  29-01-2013

  Laskusuhdanne ei vaikuta Ruotsin ammattikorkeakoulutuksiin

  Ruotsin ammattikorkeakoulutusjärjestelmästä vastaava virasto on päättänyt myöntää 8300 uutta aloituspaikkaa ammattikorkeakoulutuksille, jotka alkavat syksyllä 2013 tai keväällä 2013. Eri puolilla maata käynnistyy yhteensä 311 ammattikorkeakoulutuksen piiriin kuuluvaa uutta koulutusohjelmaa.

 • |Island
  29-01-2013

  Kreppan hefur ekki áhrif á starfsmenntaskóla

  Stofnunin um starfsmenntaháskóla hefur ákveðið að veita framlög til 8.300 nýrra nemaplássa í námi við starfsmenntaháskóla sem hefst haustið 2013 eða vorið 2014. Samtals verður boðið upp á 311 nýjar starfnámsleiðir víðsvegar um Svíþjóð.

 • |Sverige
  22-01-2013

  Yrkeshögskolan påverkas inte av lågkonjunkturen

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att bevilja 8 300 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan med start hösten 2013 eller våren 2014. Sammanlagt kommer 311 nya yrkeshögskoleutbildningar starta runt om i Sverige.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |Danmark
  03-01-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • |Island
  17-12-2012

  Fullorðnir velja fagnám á netinu

  Tölur frá 2011 sýna að nær helmingur þátttakanda stundaði starfsmenntun sem hlutanám og fjórðungur stundaði námið á

 • |Finland
  17-12-2012

  Aikuiset suorittavat ammattiopinnot mieluummin verkko-opintoina

  Vuoden 2011 tilastot osoittavat että lähes puolet aikuisista ammattiin opiskelevista opiskeli osa-aikaisesti.

 • |Norge
  11-12-2012

  Voksne foretrekker å ta fagutdanning som nettstudier

  Tall fra 2011 viser at  nesten halvparten av deltakerne tok fagskoleutdanningen på deltid, og én av fire tok

 • |Finland
  22-11-2012

  Kurssi auttaa työttömiä työelämään

  Vuonna 2012 Qaasuitsupin kunnassa on käynnistetty työttömille suunniteltu uusi työnhakukurssi. Hanke on osa Grönlannin itsehallinnon vuonna 2011 aloittamaa erityistä panostusta.

 • |Sverige
  22-11-2012

  Grönlantilaisten pääsy tanskalaisiin korkeakouluihin helpottuu

  Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä allekirjoitettiin 30. lokakuuta Helsingissä yhteinen julistus, joka koski grönlantilaisopiskelijoiden pääsyä tanskalaisiin korkeakouluihin.

 • |Finland
  22-11-2012

  Uusi raportti koulutuksen ja työn integroinnista

  Koulutuksen ja työn integrointia pohtiva uusi työryhmä luovutti 12. marraskuuta pääministeri Jóhanna Sigurðardóttirille raportin, johon sisältyi suosituksia. Työryhmään kuului edustajia oppilaitoksista, ministeriöistä ja työnantaja- sekä työntekijäjärjestöistä.

 • |Finland
  22-11-2012

  Ruotsinkielistä työvoimaa tarvitaan etenkin hoito- ja hoiva-alojen ammateissa

  Ruotsinkielisen työvoiman suurimmat rekrytointitarpeet vuoteen 2025 mennessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, lääkäreitä ja muita hoitoalan ammattilaisia pitäisi kouluttaa noin 30 prosenttia enemmän, jotta koulutus vastaisi työelämän tarvetta.

 • |Finland
  22-11-2012

  Ammattikoulutuksen tarjontaa kohdennetaan alueellisten ja alakohtaisten tarpeiden mukaisesti

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen alueellisiksi ja alakohtaisiksi tarjontatavoitteiksi vuosille 2013-2016. Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeen perusteella.

 • |Island
  19-11-2012

  Greiningarnámskeið til aðstoðar atvinnuleitendum

  Í Qaasuitsup sveitarfélaginu á Grænlandi hefur verið í gangi sérstakt átak fyrir atvinnulausa. Það er í framhaldi af átakinu sem grænlenska heimastjórnin hrinti í framkvæmd árið 2011.

 • |Island
  19-11-2012

  Meiri hluti fær vinnu að loknu námi við starfsmenntaskóla

  Niðurstöður þriggja rannsókna benda allar til þess að nálægt 90 prósent stúdenta hafi fengið vinnu innan árs frá brautskráningu, og sýna fram á að nám við starfsmenntaháskóla leiði til starfa og atvinnuþátttöku.

 • |Island
  19-11-2012

  Skortur á sænskumælandi í heilbrigðis – og umönnunargreinum

  Greinilegasta þörf fyrir sænskumælandi vinnukraft í Finnlandi fram til ársins 2025 verður á sviði félags- heilbrigðismála. Til þess að koma á móts við þarfir atvinnulífsins þyrfti að mennta um það bil 30 prósent fleiri hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, lækna og annað starfsfólk að sviðinu.

 • |Island
  19-11-2012

  Framboð á starfsmenntun verður eftir þörfum landshluta og atvinnugeira

  Mennta- og menningarráðuneytið í Finnlandi hefur birt tillögur sínar um svæðis- og atvinnugeirabundin markmið starfsmenntunar á árunum 2013–2016. Framboð menntunar tekur mið af þörfum þjóðarinnar og atvinnulífsins fyrir menntun.

 • |Island
  16-11-2012

  Ný skýrsla starfshóps um samþættingu menntunar og atvinnu

  Starfshópur um samþættingu mennta- og atvinnumála skilaði skýrslu með tillögum sínum til forsætisráðherra þann 12. nóvember. Hópurinn var skipaður fulltrúum úr skólasamfélaginu, ráðuneytum og samtökum atvinnurekenda og launamanna.

 • |Norge
  16-11-2012

  Ny rapport om integrering av utdanning og arbeide

  En arbeidsgruppe om integrering av utdanning og arbeide leverte den 12. november en rapport med anbefalinger til statsminister Jóhanna Sigurðardóttir. I arbeidsgruppen var representanter fra skolesamfunnet, ministerier, arbeidsgiver- og lønnsmottaker organisasjoner.

 • |Danmark
  14-11-2012

  Afklaringskurser skal hjælpe ledige i arbejde

  I 2012 er der i Qaasuitsup Kommunea igangsat en særlig indsats for ledige. Denne indsats skal ses i sammenhæng med den særlige indsats, som Grønlands Selvstyre har fortsat fra 2011.

 • |Sverige
  14-11-2012

  Svenskspråkiga behövs särskilt i vård- och omsorgsyrken

  Det största rekryteringsbehovet bland svenskspråkiga i Finland fram till år 2025 finns inom social- och hälsovårdsarbete och inom sjukvården. Ungefär 30 procent fler sjukskötare, socionomer, läkare och andra yrkesgrupper borde utbildas inom området för att motsvara arbetslivets behov.

 • |Sverige
  14-11-2012

  Utbudet av yrkesutbildning allokeras enligt regionernas och branschernas behov

  Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat sitt förslag om regionala och branschmässiga mål för den grundläggande yrkesutbildningen för åren 2013 - 16. Utbildningsutbudet dimensioneras på lång sikt på basis av nationens bildningsbehov och arbetsmarknaden.

 • |Sverige
  12-11-2012

  Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

  Den samlade bedömningen av tre olika undersökningar, som alla pekar mot att strax under 90 procent arbetar året efter examen, är att studier inom yrkeshögskolan i hög grad leder till arbete och sysselsättning.

 • |Finland
  22-10-2012

  Rahoitusta harjoittelupaikkoihin

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta työssä oppimiseen syksylle 2012.

 • |Island
  18-10-2012

  Úthlutun styrkja til vinnustaðanáms

  Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lokið úthlutun styrkja til vinnustaðanáms haustið 2012.

 • |Norge
  18-10-2012

  Bevilgning for praktikk

  Utdannings- og kulturministeriet har bevilget til praktisk opplæring høsten 2012.

 • |Island
  26-09-2012

  Fleiri leiðir til atvinnu fyrir ungt fólk

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2013 eru tillögur um aðkallandi umbótaaðgerðir til þess að styrkja samstarf atvinnulífs og skóla og til þess að mæta erfiðum kringumstæðum í efnahagslífinu.

 • |Island
  26-09-2012

  Þeim sem ljúka starfsnámi fækkar – þetta kemur fram í nýju uppgjöri frá ráðuneyti barna og kennslu.

  Frá árinu 2007 hefur hlutfall unglinga sem ljúka starfsnámi lækkað. Í nýjum upplýsingum frá ráðuneyti barna og kennslu

 • |Finland
  26-09-2012

  Lisää työllistymisreittejä nuorille

  Ruotsin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2013 sisältää tärkeitä uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan oppilaitosten ja työelämän välisiä siteitä ja reagoimaan talouden laskusuhdanteeseen. Tavoitteena on madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä.

 • |Finland
  26-09-2012

  Ammattitutkinnon loppuun asti suorittavien nuorten määrä laskussa

  Tanskan lapsi- ja opetusministeriön tuoreen selvityksen mukaan ammattitutkinnon suorittavien nuorten määrä on

 • |Sverige
  26-09-2012

  Fler vägar till jobb för unga

  I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen angelägna reformer för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och för att möta den svaga konjunkturen. Avsikten är att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

 • |Danmark
  26-09-2012

  Færre unge fuldfører erhvervsuddannelser - viser nye opgørelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning

  Siden 2007 er der sket et fald i andelen af unge, der fuldfører en erhvervsuddannelse. Nye opgørelser fra Ministeriet

 • |Finland
  29-08-2012

  Luonnonvaraoppilaitoksessa kaksi uutta koulutusta

  Tiistaina 14. elokuuta Grönlannin Sisimiutissa sijaitsevassa luonnonvaraoppilaitoksessa käynnistyi kaksi uutta koulutusohjelmaa: kaivosalan ammattitutkinto ja koneurakoitsijan ammattitutkinto. Molempien kesto on neljä vuotta.

 • |Finland
  29-08-2012

  Hoitoalan ammattikoulutus

  Ruotsin lukiokoulussa järjestettävien toisen asteen ammattikoulutusohjelmien määrä on vähentynyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Tekniikan ala on säilyttänyt asemansa, ja taloustieteen ohjelmasta on tullut hyvin suosittu, mutta kiinnostus hoitoalan ohjelmaa kohtaan vähenee edelleen.

 • |Island
  29-08-2012

  Tvær nýjar námsbrautir í Námuvinnsluskólanum

  Þriðjudaginn 14. ágúst hófst nám á tveimur nýjum starfsnámsbrautum í Námuvinnsluskólanum - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, á Grænlandi. Námsbrautirnar tvær eru fyrir faglærða námusveina og faglærða vélverktaka og taka báðar fjögur ár.

 • |Island
  29-08-2012

  Starfsnám á heilbrigðis- og umönnunarsviði

  Starfsnámsbrautum í framhaldsskólum í Svíþjóð hefur á undanförnum fjórum árum fækkað. Samtímis því að tæknigreinar halda stöðu sinni með fjölgun starfsnámsbrauta og vinsældir viðskiptagreina aukast, dregur enn úr áhuga á námsbrautum á sviði umönnunar.

 • |Danmark
  21-08-2012

  Råstofskolen har fået to nye uddannelser

  Tirsdag den 14. august startede to nye erhvervsuddannelser i Råstofskolen - Aatsitassarsiornermik Ilinniarfik, Sisimiut, Grønland. Det er ”faglært minesvend” og ”faglært maskinentreprenør”, som begge varer 4 år.

 • |Sverige
  21-08-2012

  Yrkesutbildning inom vård och omsorg

  Yrkesprogrammen på gymnasiet har minskat de senaste fyra åren. Men medan teknisk sektor håller ställningarna genom det växande tekniska programmet och ekonomiprogrammet blivit mycket populärt, så sjunker intresset fortsatt för vårdprogrammet.

 • |Finland
  26-06-2012

  Ammatillisten osaamistarpeiden ennakointiin kehitettiin toimintamalli

  Malli on syntynyt valtakunnallisen hankkeen lopputuloksena, ja sitä on kehitetty laajassa yhteistyössä koulutuksen ja työelämän sidosryhmien kanssa. Mallin avulla pyritään löytämään niitä osaamisia, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

 • |Finland
  26-06-2012

  Tanskan ammattikoulutusjärjestelmä – englanninkielinen kuvaus

  Eurooppalainen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop on Tanskan EU-puheenjohtajuuden johdosta

 • |Island
  25-06-2012

  Líkan til þess að spá fyrir um þörf á færni fyrir starfsmenntun

  Verkefnið við þróun líkansins hefur farið fram með í víðtæku samstarfi fulltrúa frá gjörvöllu Finnlandi og verið til umsagnar hjá ýmsum hagsmunahópum á sviði menntunar og atvinnulífs. Með því að beita líkaninu verður reynt að spá fyrir um hvaða færni atvinnulífið hefur þörf fyrir í framtíðinni.

 • |Island
  25-06-2012

  Danska starfsmenntakerfið – lýsing á ensku

  Stofnun ESB um þróun starfsmenntunar, Cedefop, hefur á formennskutímabili Dana fyrir Evrópusambandinu gefið út bók með lýsingu á danska starfsmenntakerfinu.

 • |Sverige
  25-06-2012

  Modell för prognostisering av yrkesinriktade kompetensbehov

  Modellen har utvecklats av ett riksomfattande projekt och den har tagits fram i brett samarbete med intressegrupper inom utbildning och arbetsliv. Med hjälp av modellen försöker man hitta de kompetenser som kommer att behövas i framtidens arbetsliv.

 • |Danmark
  25-06-2012

  Det danske erhvervsuddannelsessystem – en beskrivelse på engelsk

  Cedefop, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, har i anledning af det danske EU-formandskab udgivet en bog på engelsk om det danske erhvervsuddannelsessystem.

 • |Island
  24-05-2012

  Ný námstækifæri fyrir fatlaða

  Fimm starfsmenntaháskólar fá aukin fjárframlög til þess að bæta tækifæri fatlaðra til starfsmenntunar. Sænska ríkisstjórnin hefur falið yfirvöldum að hrinda í framkvæmd tilraunaverkefni með því markmiði að bæta aðgengi fatlaðra að menntun við starfsmenntaháskóla.

 • |Finland
  24-05-2012

  Uusia opiskelumahdollisuuksia vammaisille

  Viisi Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvaa koulutusohjelmaa saa lisätukea parantaakseen vammaisten opiskelumahdollisuuksia. Ruotsi hallitus on antanut koulutuksista vastaavalle virastolle tehtäväksi toteuttaa kokeilun, jonka tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulutusten esteettömyyttä.

 • |Finland
  24-05-2012

  Tukea lukuvuonna 2012–2013 toteutettaville ammattikoulutushankkeille

  Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi ammattikoulutushankkeiden toteuttamiseen tarkoitettuja apurahoja. Taustalla on hallituksen päätös kampanjasta, jonka otsikkona on ”Opinnot ovat mahdollisuus”.

 • |Island
  15-05-2012

  Styrkir til eflingar starfsmenntunar 2012-2013

  Mennta- og menningarmálaráðuneyti auglýsir eftir umsóknum um styrki til að efla starfsmenntun samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar um átakið Nám er vinnandi vegur.

 • |Norge
  15-05-2012

  Støtte til yrkesutdanning 2012-2013

  Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet.

 • |Sverige
  09-05-2012

  Nya studiemöjligheter för personer med funktionsnedsättning

  Fem yrkeshögskoleutbildningar får utökat stöd för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna studera vid yrkeshögskoleutbildningar. Regeringen har givit myndigheten i uppdrag att genomföra ett försöksprojekt, i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildningar för personer med funktionsnedsättning.

 • kompetensutveckling validering |Danmark
  27-04-2012

  Hen imod en formel validering på Færøerne

  Med en rekordhøj arbejdsløshed, hvor 80 procent af de arbejdsløse er ufaglærte, er anliggender som validering og kompetenceudvikling mere aktuelle end nogensinde på Færøerne. Denne kendsgerning har ansporet Erhvervsuddannelseskontoret til at påbegynde et arbejde med at formalisere validering og kompetencevurdering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig.

 • |Island
  24-04-2012

  Snjósleðasveit

  Þáttur í áætlun um að stofna liðsveit á Norðurskautssvæðinu, er þjálfun snjósleðakennara, ARTIC TRAINING 2012, sem farið hefur fram á vegum kanadískra landvarðafrá Iqaluit hjá vaktstöð danska hersins við Mestersvig. Það krefst langrar þjálfunar að stjórna hundunum og stefnt er að því að snjósleðar komi í stað hunda.

 • |Island
  24-04-2012

  Sænsk þróunarverkefni vekja athygli í Evrópu

  Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðið að kynna fjögur árangursrík sænsk þróunarverkefni innan Leonardo da Vinci áætlunarinna. Meðal verkefna má nefna verkefni Tullängsskólans Spread the Sign og verkefni sænskfinnsku lýðskólanna ProGuide. Markmið beggja er að bæta tækifæri fatlaðra einstaklinga til þess að vera virkir í menntun og á vinnumarkaði.

 • |Finland
  19-04-2012

  Ruotsalaisille kehityshankkeille huomiota Euroopassa

  EU-komissio on huomioinut neljä ruotsalaista Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvaa kehityshanketta esimerkkeinä erityisen onnistuneista hankkeista. Komission mainitsemiin ruotsalaishankkeisiin kuuluvat muun muassa Tullängin koulun Spread the Sign ja ruotsinsuomalaisen kansanopiston ProGuide. Molemmat hankkeet pyrkivät parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työelämään.

 • |Finland
  19-04-2012

  Koiravaljakot vaihtuvat moottorikelkkoihin

  Mestersvigissä, Grönlannissa sijaitsevalla Tanskan puolustusvoimien vartioasemalla, on koulutettu moottorikelkkakouluttajia. Otsikolla Arctic Training 2012 järjestettävässä koulutuksessa opettajina toimivat Kanadan Iqaluitista kotoisin olevat riistanvartijat. Koulutus liittyy suunnitelmiin mahdollisen arktisen erikoisjoukon perustamisesta.

 • |Danmark
  18-04-2012

  Snescooter-patrulje

  Med planerne om en mulig kommende arktisk indsatsstyrke, har uddannelse af snescooter-instruktører, ARTIC TRAINING 2012, været i gang ved Forsvarets Vagt Mestersvig, som sørges for af canadiske rangere fra Iqaluit. Grunden er at det kræver langvarig træning at håndtere hundene og køre slæde, og dermed skal snescootere erstatte hundeslæderne ved Mestervig.

 • |Sverige
  17-04-2012

  Svenska utvecklingsprojekt uppmärksammas i Europa

  EU-kommissionen har valt att lyfta fram fyra svenska vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci-programmet som särskilt lyckade. Bland annat uppmärksammas Tullängsskolans projekt Spread the Sign och Sverigefinska folkhögskolans projekt ProGuide. Båda projekten syftar till att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildning och arbetsliv.

 • |Finland
  27-02-2012

  Määräaikainen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan

  15. helmikuuta – 31. toukokuuta 2012 työpaikoilla on mahdollisuus työllistää jopa 1500 rekisteröityä työtöntä työnhakijaa. Kyseessä on työnantajien, kuntien, ammattiyhdistysten ja Islannin valtion yhteinen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan.

 • |Finland
  27-02-2012

  Kiinnostus aikuiskoulutustukea kohtaan nousussa

  Yhä useammat aikuisopiskelijat käyttävät mahdollisuutta rahoittaa opintonsa elokuussa 2010 uudistetulla aikuiskoulutustuella. Lakiuudistus korotti aikuiskoulutustukea keskimäärin 40 %. Viime vuonna aikuiskoulutustukea sai noin 11 000 henkilöä keskimäärin 1295 euroa kuussa.

 • |Island
  27-02-2012

  Áhugi á styrkjum til framhaldsfræðslu eykst

  Fullorðnum sem eru í námi og notfæra sér námsstyrk til framhaldsfræðslu fjölgar, en reglur um sjóðinn voru endurnýjaðar í ágúst 2010. Við endurskoðunina voru reglurnar rýmkaðar og styrkir til framhaldsfræðslu hækkuðu að meðaltali um 40 prósent. Á síðasta ári nýttu um það bil 11.000 manns sér styrki til framhaldsfræðslu og fengu að meðaltali úthlutað 1.295 evrum á mánuði.

 • |Island
  24-02-2012

  Atvinnutorg opnað

  Í febrúar var Atvinnutorg fyrir unga atvinnuleitendur á aldrinum 16-25 ára opnað í Vinnumálastofnun.

 • |Island
  24-02-2012

  Tímabundið átak til að til ráðninga gegn langtímaatvinnuleysi

  Frá 15. febrúar til 31. maí 2012 gefst tækifæri til þess að ráða til starfa allt að 1.500 manns af atvinnuleysisskrá í tengslum við sameiginlegt átak atvinnurekenda, sveitarfélaga, stéttarfélaga og ríkisins gegn langtímaatvinnuleysi.

 • |Norge
  24-02-2012

  Tidsbestemt kampanje for ansettelse mot langtids arbeidsledighet

  Fra 15. februar til 31. mai 2012 er det mulig at ansette opp til 1.500 registrert arbeidssøkende personer, kampanjen er i samarbeide mellom arbeidsgivere, kommuner, fagforeninger og den islandske staten mot langtidsledighet.

 • |Sverige
  22-02-2012

  Intresset för vuxenutbildningsstödet ökar

  Allt flera vuxenstuderande utnyttjar möjligheten att finansiera sina studier med vuxenutbildningsstödet som förnyades från och med augusti 2010. Den nya lagstiftningen förbättrade villkoren för vuxenutbildningsstödet och höjde det i medeltal med 40 procent. I fjol fick ca 11000 personer vuxenutbildningsstöd som var i medeltal 1295 euro per månad.

 • |Island
  30-01-2012

  Færeyski atvinnuleysissjóðurinn tekur frumkvæði

  Haustið 2011 hófust aðgerðir til þess að efla færni atvinnuleitenda. Atvinnuleysissjóðurinn breyttist úr því að vera hefðbundinn sjóður yfir í að eiga frumkvæði að og fjármagna mismunandi menntaleiðir.

 • |Island
  30-01-2012

  Menntun í sjómannaskólanum í Þórshöfn færist á háskólastig

  Í færeyska vélstjóra- og skipstjórnunarskóli ”Vinnuháskúlin” er nú unnið að breytingum á tveimur námsbrautum til þess að þær uppfylli skilyrði í Bologna samkomulaginu um bachelor gráðu.

 • |Island
  30-01-2012

  330 nýjar starfsmenntabrautir á háskólastigi

  Stofnun starfsmenntaháskóla hefur afgreitt 1.127 umsóknir um fjárframlög til þess að bjóða upp á námsleiðir sem hefjast eiga haustið 2012. Af þeim hlutu 330 námsleiðir framlög.

 • |Island
  30-01-2012

  Aukin gæði í bakaraiðn

  Árangursríkt samstarf verður fyrirmynd um hvernig hægt er að auka færni í bakaraiðn.

 • |Island
  30-01-2012

  Aukið samstarf á milli starfsmenntaskóla og fyrirtækja

  Niðurstöður könnunar frá þankabankanum DEA benda til þess að nánara samstarf á milli starfsmenntaskóla og lítilla og meðalstórra fyrirtækja geti eflt nýsköpun og vöxt.

 • |Finland
  30-01-2012

  Färsaarten työttömyyskassa aloitteentekijänä koulutuksen suunnittelussa

  Syksyllä 2011 Färsaarilla käynnistettiin uusia työttömille suunnattuja koulutusohjelmia. Färsaarten työttömyyskassa ALS, joka on aiemmin ollut perinteinen työttömyyskassa, on aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa ja rahoittamisessa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Torshavnin merenkulkuoppilaitoksesta korkeakoulututkintoja

  Färsaarilla konemestareita ja merikapteeneja kouluttava merenkulkuoppilaitos ”Vinnuháskúlin” on muuttamassa kaksi opintolinjoistaan Bolognan julistuksen standardien mukaisiksi alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi.

 • |Finland
  30-01-2012

  330 uutta ammattikorkeakoulutusohjelmaa

  Ruotsin ammattikorkeakoulutuksesta vastaava virasto on käsitellyt 1127 hakemusta joissa haetaan valtion tukea syksyllä 2012 alkaviin ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluviin koulutuksiin. Näistä 330 hakemusta on hyväksytty.

 • |Finland
  30-01-2012

  Osaamisen kehittämistä leipomoalalla

  Onnistunut yhteistyöhanke - leipomoalan työntekijät kehittivät osaamistaan.

 • |Finland
  30-01-2012

  Tukea työssä oppimiseen keväällä 2012

  Vuonna 2011 Islannissa myönnettiin ensimmäistä kertaa tukea yrityksille tai organisaatioille joilla oli opiskelijoita suorittamassa työssäoppimisjaksoa.

 • |Finland
  30-01-2012

  Lisää yhteistyötä ammattioppilaitosten ja yritysten välille

  Ajatushautomo DEA:n tutkimus viittaa siihen, että ammattioppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen voi lisätä innovaatioita ja kasvua.

 • |Danmark
  25-01-2012

  Øget samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder

  En undersøgelse fra tænketanken DEA peger på, at et stærkere samspil mellem erhvervsskoler og små og mellemstore virksomheder kan øge innovation og vækst.

 • |Sverige
  25-01-2012

  330 nya yrkeshögskoleutbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har behandlat 1 127 ansökningar om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2012. Av dessa har 330 ansökningar beviljats.

 • |Island
  25-01-2012

  Styrkir til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar vorið 2012

  Árið 2011 voru í fyrsta skipti á Íslandi veittir styrkir til fyrirtækja eða stofnana sem taka nemendur í vinnustaðanám.

 • |Norge
  25-01-2012

  Støtte til opplæring eller trening på arbeidsplassen våren 2012

  År 2011 ble det for første gang bevilget midler til bedrifter eller organisasjoner som hadde elever under opplæring.

 • |Norge
  24-01-2012

  Kvalitetsheving i bakefaget

  Vellykket samarbeid blir mal for satsing på kompetanseheving for ansatte innen bakeryrket.

 • |Danmark
  23-01-2012

  Den færøske A-kasse er aktiv initiativtager

  I efteråret 2011 blev der sat nye initiativer igang med kompetenceudvilking for arbejdsløse. Fra at være en traditionel A-kasse, er ALS nu en aktiv initiativtager og financieringskilde til diverse uddannelsesførløb.

 • |Danmark
  23-01-2012

  Kommende akademisering af uddannelser på søfartsskolen i Torshavn

  Den færøske maskinmester- og skibsførerskole ”Vinnuháskúlin” arbejder på at ændre to af deres linjer til akademiske bacheloruddannelser, hvor standarderne i Bologna Deklarationen skal følges.

 • |Finland
  21-11-2011

  Koulutuksen järjestäjien laatutyö Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmässä

  Ruotsin ammattikorkeakoulujärjestelmästä vastaava virasto on tutkinut, kuinka koulutuksen järjestäjät pyrkivät täyttämään tämän koulutusmuodon laatuvaatimukset.

 • |Finland
  21-11-2011

  Toisen asteen oppisopimuskoulutus – painopisteenä laatu!

  Ruotsin kansallisen oppisopimuskomitean päätehtävänä on ollut seurata ja arvioida meneillään olevaa toisen asteen oppisopimuskokeilua sekä kerätä siitä kokemuksia lähinnä työelämän näkökulmasta. Kokeilu on ollut monella tapaa onnistunut.