Talentudvikling evaluering og strategi

 

 
20-04-2011

Undervisningsministeriet har siden 2005 støttet forsøgs- udviklingsprojekter for at fremme talentudvikling i det danske uddannelsessystem. I 2010 nedsatte den daværende undervisningsminister en talentarbejdsgruppe, der skulle evaluere og samle erfaringerne fra de gennemførte talentprojekter. Arbejdsgruppen har nu fremlagt en samlet strategi for talentudvikling. Der peges bl.a. på at der ikke kræves flere økonomiske midler, men at det i højere grad handler om mere fleksibel brug af eksisterende uddannelser og etablering af en stærkere sammenhæng ”på langs og på tværs af uddannelsessystemet, mellem forskning, udvikling, læreruddannelser, ledelse etc”. Strategien for udvikling af talent gælder på alle niveauer i uddannelse og adskiller sig dermed fra en elitestrategi. Det anbefales bl.a.:
• At styrke læreruddannelse samt efter- og videreuddannelsesmuligheder for lærere, og dermed styrke lærernes især didaktiske kompetencer på alle uddannelser i forhold til talentudvikling,
• At professionshøjskoler og universiteter i samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner
udvikler praksisnære moduler inden for de eksisterende diplom- og masteruddannelser indenfor skoleledelse
• At der i erhvervsuddannelsessystemet udvikles mindst to parallelle uddannelsesspor, for eksempel et hovedspor og et talentspor, hvor der er behov for at højne det faglige niveau
• At store og avancerede virksomheder skal have en langt større rolle i den praktiske uddannelse af talenter. 

Læs rapporten: Uvm.dk
Læs resume af rapporten: Uvm.dk