Taloudelliset sanktiot eivät näytä edistävän sosiaaliavustuksien saajien työllistymistä

 

Tanskalaiskunnilla on eri käytäntöjä sanktioiden osalta, mutta ylipäätään sanktioiden käyttö on lisääntymässä. Tanskan kunta-alan tutkimuslaitos AKF:n tutkimuksessa todetaan, että taloudellisen tuen poistaminen sosiaaliavustuksen asiakkailta ei ole tehokas tapa lisätä työllisyyttä. Monet sosiaaliavustuksen varassa elävät löytävät väliaikaisia ratkaisuja itsensä elättämiseen ja palaavat ennen pitkää tukijärjestelmän asiakkaiksi. Raportissa kuvaillaan mm. sanktioihin liittyviä erilaisia käytänteitä ja tulkintoja ja analysoidaan kohderyhmää. Koko ryhmästä 42 % on alle 25-vuotiaita, ja suurin osa on miehiä.

Tanskankielinen raportti on ladattavissa osoitteessa
www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1165/