Tanska

 

Tanska: Uusi ajattelutapa koulutuksen kentällä

Tanskan opetusministeriön koulutusjohtaja Villy Hovard Pedersen totesi konferenssin ensimmäisessä puheessa, että on syntymässä yhä kasvava ristiriita työn ja koulutuksen sisällön välille. Kaikki varteenotettavat toimijat vapaa-ajan, opetuksen sekä työelämän alueella on otettava mukaan kehittämään opitun tunnustamisen menetelmiä. – Muodollinen koulutus ja työn todellinen sisältö erkanevat toisistaan yhä enemmän, sanoi Pedersen.
Villy Hovard Pedersen
Villy Hovard Pedersen
Hän kysyi olisiko IT-alan osaaminen tänä päivänä yhtä tasokasta, jos se olisi muodollisen kouluopetuksen tulos.
– On olemassa aloja, joita varten koulutusta saadaan varsinaisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelta, Pedersen myönsi.
Opitun tunnustaminen on Pedersenin mukaan hyödyksi kaikille osapuolille.
– Todellisen taidon (reell kompetens) mittaamisessa kyse on siitä, mitä ihminen osaa eikä siitä, mitä hän ei osaa, ja se on kannustavaa.